ڳ ڪ


[1947-1992]ٽ ڪ ѡ ڳ ѡ ٻ ǘ ڻ ٿ . ڌ ́ ۽ ۽ ۽ ڪ ڪ ȡ ٻ ۽ ڳ ۾ ڪ . ۽ ڌ ٻ ڙ ڪ ٿ ڪ Ӑ ٿ. ۾ ڪ ڪ ڪ ٿ ڪ ۽ ٿڻ ڙ ڀс ϐ ۽ ڪ Ӑ. ڏ ۽ ٽ ٽ ϐ ۾ ڏڍ ڌ ۽ ڙ . ٻ ۽ ٿ ۽ ڻ ۽ ڻ . ڪ ڳ ۾ ڪ јڻ ϡ ڪ ۽ ڳ ڌ ڙ ڪ . ڻ ۾ ڪ ٻڪ ٿ ڪ ڌ ̡ ڙ ڪ ڻ .
ڪȡ ڳ ڪ 䓡 ڪ ڙ ٽ ٻ ڀڱ . ڪ ڳ ڪ ڌ ٻ ۽ ڪ ڙ ڪ ڪ ۾ . ڳ ڪ ۾ ٺ ڪ ۽ ڳ ј ڇڊڇڻ ۽ ڀ ڪ ۽ ڻ . ۾ ڪ ڳ ڪ ڪ ڌ ٻ ۽ ۾ ڻڪ ۽ ڪ ј ڇڊڇڻ ۽ ڀ ۽ ڃ ۽ ٿ ڻ ڃ ڪ ڻ Ӑ ڌ ۾ ڊڪٽ ٻ ۽ ٻ ۽ ј ڌ . ڌ ۾ ڳ ڪ ڃڻ ڏ ۽ ۽ ٺ ڌ ( ڙ ) ڪ ڪ ڳ . ڳ ڪ ڙ ڪ ј ٿ ڳ ۽ . ڌ ۾ ڪ ڪ ۽ ڏ ڏڙ (Trend setter) . ڌ ۾ ڳ ۽ ڏ ڏڙ . ڏ ۾ ڌڪ ٻ ڪڙ ٿ Ӑ ٿ ڌ ۾ ҡ ٻ ڻ ٰ ڙ ј ۽ ڪ ڪ ڪ ڳ .
ڪ ڀڱ ڏ ۾ ڍڻ ڙ ۽ ڳ ڪ ڌ ٻ ڪ_ ڪڪ ڪڪ ڪǁڙ (ڏ ) ۽ ڪ ڪ ڪ擡 ..... ڃ Ǔ ڪ ٻ ٻ擡 ڄ ڻ 䡓 ڪ ٿ ڪ ڪ ڙ ڪ ۾ ٽ ڊ ۽ ڙ ڇ ڳ ٽ_ . ڳ ڌ ٻ ڏ ڪ ڻ . _ ڌ ڪ ڪ ۽ ڌ ۾ ڪڻ ۽ ڪڻ ۽ ٰ ٺ ڃڻ ۾ ٿ ۽ ڪ . ڏ ڪ ڳ ڏ ۽ . ϐ ۽ ۾ ڌ ۽ ٿ ۽ ڪ ۾ ۽ ۽ ڻ ٿ. ڏ ۽ ڪ ڳ ڪ ۾ ڙ ۽ ڳڙ ٿ. ڌ ۾ . ڳ ۾ ȡ ڌ ۽ ۽ ڳڻ ڪ ڪ ۽ ڪ ڍ ۽ ڪ . ڪ ڪ_ ڪ ڪѡ ۽ ڙ ڳ ۽ ڏ ڪѡ ۾ ۽ ڪ ڪ ڌ ۽ ڪ ٿ ۽ ڻ ڪ ڪ ڙ јڙ ڪ Ӑ ٿ. ڪ ڪ ڏ ڳ ڏ ٿ. ڪ ۽ ڪ ۽ ۽ ј ڏ ڏ ڪ _ ڳ . ۾ ٻ ڪ _ ڄ ٽ ڊ ۽ ڙ ڇ ڳ ٽ_ ڳ ڪ ڪ 551 115 ڙڙ ڌ ڻ ٿ.
ڪ ۽ ڪ ۽ ڪٽڊ . ڌڻ ۽ ۽ . ڄ ڪ ڪ ٽ ڙ ڙ ڪ ۽ ڪ . ڌ ٻ ۽ ۾ ڏ ڪ ٻ ڀڱ ۾ ڳ ڪ ڪ ۽ ڪ ڪ . ٻ ڀڱ ۾ ѡ ڪ ڏ ۽ ڪ ڪ ڪ ڌ ȍ ڊ (save sindh, save the continent) ȍ擡 ڳ . ڪ ۾ ڌ ۾ ڏ . ٿ ڪ ڪ ڄ ڪ ڙڻ ۽ ڻ ڙ 혡 ڪ ڳ ڄ ڪ . ڪ ۽ јڙ ڪ ٽ ʡ ۽ ڏ ʡ ۽ . ڙ . ڪ ۽ ڪ . ڪ ڳ ڳ 1947 ۾ ڪ ۽ ۾ ڌ ڍ ڊ ۽ . ڻڪ ۽ ۾ ۾ ۽ . ڳ ٿ ڪ ٿ ٺ ڪ ٿ. ڙ ۾ ڳ ۽ ڪ ٿ ڙ ۾ ٽ ۽ ڌٻڻ ۾ ڃ ڦ . ڄ ڪ ۽ ڳ ڪ ۾ ϐ ڪ ڪ . ٿ:
..... ڪ ڳ јڻ ڀ ڀ ڳ ڀ ۾ ڪ ۾ ϐ ۽ ڻ . ۾ ڀ ۾ ڀ ڀ ۽ ڻ ڄ ڪ ڀ _ ۽ ڙ ڀǡ ڪ ۽ ۽ ڻ ٻ ڻ ڙ ۽ ڀ ۽ ۽ ڻ ٽ ۽ ϐ ј ٿ ۽ ۽ ۽ ڀ ۽ ۽ ڻ ڄ ۽ ٿ Ӑ ٿ.
ڻڪ ڪ ڀڱ ۾ ڳ ۽ ۽ ڪ ڪڏ ۾ ڃ ڳ ڻ ٿ ڳ ڳ ڏ ڪ ڪ ڳ ڪ ۽ ڀ ٿ. ڇڪڻ ڙ ڄ ڄ ڪ ڪ . ۽ . ڪ ۾ ٽ ڳ ڳǁ . ڙ ڳ ڪ ۽ ڪ ڪڪ 㓡 ڌ ۾ ڪ . ڳ ڙ ٻ ڳ ڏ ٽэ ٻ ڪ ڌ ۾ ڪ ڳ ڪ ڪ ٿ. ڳ ڪȡ ڌ ۾ ڪ ڳ ڙڻ ٽ . ڳǁ ڳ ۽ ڏʡ ڌ ۽ ڌ ڪ ۽ ۾ ۽ ڻ . ۽ Ӎ ڪ ڪ ٺ ڄ ʡ ϐ ڪ ڙ ۽ ڏ ڪ ڱ ۽ ٺ ڪ ۽ ڪڙ ڳ ۽ Ӎ ڙ ٽ ڏ.
ڳ ڌ ٻ ۾ ڏ ڻ ٻ ڪ ڌ ٻ ۾ ڪ _ ڪ ڪ ڳ ۾ ٿ:
..... ۾ ڌ ڪ Ӑ ٿ ڪ ڌ ۽ ڙ ۾ ٿ ۽ ٿ ڙ ڪ ٻ ٿ Ӑ . ۽ ۽ ۾ ۽ с ٻ ۽ ٻ ۾ ٿڻ ڄڻ ٻ ڌ ڻ ۽ ڻ . ڌ ٻ ۽ ڪ ڪڏ ڀ ڌ ڌ ۾ ڌ .
ϐ ۾ ڪ ۽ ڪ ڪȡ ǡ ۽ ڪ ٽ ڳ ڪ ڪڻ ӡ ڪ ڪ ڪ . ۾ ٽ ڳ ј ٿ. ۾ ڊ ڪ savage survivals ڌ ڳ ڪ ٿ (physical Anthropology) ڪ ڪ ڙ ٽ ڏ . ڪ ڳ ڌ ٻ ۾ ڪ ڪ ٿ . ڪ ڳ ۾ ۽ ۾ ڄ ڪ ڪ ۾ ڪ :
ڪ ʑ ڱ ۽ . ٻ ڪ ۽ ڱ ڻ ڪ . ڱ ٻ ڱ ڱ ڱ _ ٿ Ӑ ٿ ڇ ٿ. ۾ ڙ ڱ ٻ ۽ ٻ . ǡ ڪ ڪ ٻ ڀ ۽ ۾ ڀ ۽ Ә ڏ ڌڪ ڱ . ڪ ڱ ٿ ٿ ۾ ٰ ۾ ڱ ڻ ۽ ڱ јڻ ۽ ڪڻ ۾ ڌ ۽ ڪ ۾ ڪ ڌڪ ڱ . ۾ ڌڪ ڻ ۾ Ǎ Ӑ ٿ ۾ ڏڍ ڪ ڄ ٿ ڇ ڪ ڪ ۾ ڃ ۽ ۾ ڻڻ ۽ ڱ ڻ ڙ ڄ ڏ ڪڪ ۽ ڏ ڪ ٺڻ ٿ. ۾ ٿ ۽ ٿڻ ڏ ۽ ٿ ۾ ڪ ڪ ڪ ڪ .
ٻ ڪ ۾ ڪ ڪӓ ڪ ڪ ڳ . ۽ ۽ ڏ э ٻ ڙ ۾ ڪ ڙ ڪ ڻ ۾ ڪ ۽ ʓ ڏ ٿ ڪ ڻ ڀ . ڀ ٿ ڌ ٻ ۾ ڪ . ڊڪٽ ڪ ڏ ڀӓ ۽ ڀٽ Ӎ ڪ ڪ . ڪ ۾ ڳ ۾ ڪ ڳڙ ڌ ٻ ۾ ڻ ڪ ڪ ڪ .
ٽ ڡ ڪ ۾ . ڪ ڪ ۽ ڳ ڪ ۾ ڪ . ڙ ڏ ۽ ڇ ڏڙ ۽ ٻ ڪٻ ڇڪڻ ۽ ԡ ڙ ۽ ڪ ڀс . ٻ ڌ ٻ ۾ ڪ ڻ . ڳ ۾ ڪ ڏ ڪ ڪ ڏ ڪ ڪڻ ٺ ڙ ٿ ٿ:
ڳ ڌ ڄ ۾ ڻ ڳ с ۽ ٻ ڪ ڍ ڏ ڪ ۾ ڳ ڌڙ ڀ ڏڪ ۾ ڻ ٽ ǐ ڪ _ ̡ ۾ _ ڇǡ ڪ ۽ ڪ ٰ ڪ ٿ ј ڇǡ ڪ ڌ ڇ ٿ ڇ ڪ ڇ ڪ ڪ ۾ ۽ ڳ ڌ ڇ ڏڪ ڙ ڍڳ ۽ ۽ ڇ ڪ ۽ ۾ ǘ ٻڌ ڪ ڙ ۾ ڦ ۽ ڀٽ ڪ ڳ ڌڻ ڪ ڻ ڻ! Ɓ ۾ ј ڪ ڪ ڪ ٽ ڪ ڪ ۽ ڪ ڪ ڪ ۾ . ڀ ۽ ڌڻ ڻ ٿ ۽ ڌ ۽ ڪ ۽ ٿ ۾ _ ڇ ڪڪ ۽ ٻ ۽ ڏ _ ڳ ڌ ٿ ڪ . ۽ ٻ ё ۽ ڪ ڪ ۾ ڪ . ڇǡ ٺ ڪ ۽ ڏ ٻ ڪ ڪ ڻ ٿ ڪ ڪ ۽ ڻ ۽ ј ڪ Ǎ
ڪڌ_ ڪڪ
ڻ ۾
ٿ ј ڻ_ ڻ
ڏ ٿ ڻ .
()
۾ : ۽ ڙ ڪ ڪ ڳ ڱ ڪڻ . ڻ ڙ . ٿ Ӑ ٿ ڳ ڻ ۾ ڪ ٻ ڙ ڻ ڪ ٻ ǘ ϐ . ڳ ڪ / ڪ ڙ ڪ ڙڻ ڙڻ ̪ڻ ۽ ٻ ڪڻ ڙ .
ٿ .
ڊ
ڊٽѡ ʓ
ڏ

: 15_ 2000

ڪڪ ڪڪ ڪǁڙ
1955 ۾ ڌ ڊ ڻ ڊٽ ۾ ڌ ۾ ڪ ۽ ڏ ڪ ڻ ۾ ٺ ڪ Ӑ ۽ ڻ ۾ ڪ ۽ ٿ ڃ. ґ ڱ ۾ ۽ ڪڙ ڪ 133 ڏ . ڪڙ ڪ ڙ ٻ ڪ ۽ ٿ ۽ ڻ 1955 э ۾ ؓ ٺ ڪ ǡ ڻ ۾ ( 134 136 138 ۽ 142 ) ڪ . ٽ ݓ ٺ ڻ 1955 э ۾ ڪ ǡ ڻ 145 149 ۽ 152 .
ڙ ʡ ڪ 132 ڪ 21 ڻ ۾ ٿ: ڪȡ ڻ .
ٿڻ ڪ ڌ ۾ ۾ ٿ ʁ ʁ ڪ ڪ ڃ ٺ ٿ. ڪ ۾ ۾ ۽ ڳ ۽ ڊ ٿǡ ۾ ٽ ڻ ڌڪ ۽ . ڪ ؓ ڙ ٺ ڙ ڻ ڳ ѓ ٿ ۽ ٻ ڪ ٿ ڪ. ڻ ۾ ٻ ٿ ٿ ٿ ۽ ۾ ٻ ۽ ٿ ǡ ۽ ٿ ٿ . ڳ ۾ ڪ ۽ ۽ ݡ ڻ ݡ ۽ ڳ ݡ ڃ ۽ ٺ. ڏ . ۽ ڃڻ ʡ ϐ ٻ ڳ ۾ э ڻ ј ٿ. ۽ ڪ ۾ ڪ ڻ ȡ ڪ ۽ ڃڻ ٽ ٿ ٿ. ڪ ڀ Ȑڙ ڻ ۽ эڻ . ڳ 1947 ͡ ڌ ۾ ڪ ā ٺ ۾ ۽ ڪ ڀ ٿ ۽ ڌ ȡ ڪ ڪڪ ۽ ۾ ڊ ǘ ڏ ڏ ڏ ڀڃ ڀ ٺ ٻ ۽ ϐ ڪ. ڌ ȡ ϐ ۾ ڻ ј ۽ .
ڏ ڪ ڳ ڻ ڏ Ӎ ڇ ۽ ڪ . ۽ ڏ ۾ ڪ̪ ۽ ڪ ۾ ٿ ڪ̪ ٽ ڇڏڻ ڪ ٰ ڪ ٿ ј ۽ ڪ ڪ̪ ڻ ڻ ڪ ڳ ѡ ۾ ڪ_ ۾ ڏ ڪȡ ڪ Ӎ ڙڻ ۽ ڙڙ ۾ ̪ ڪ ڳ ڙڻ ڪ ڪ ٺ ڪ ٿ ۽ ڪ ٺڻ .
ڪ ۾ 22 ۽ ٽڪ ڪ̪ ۾ ٻ ۽ ۽ ڪ ڪ . ڪ ڪ ڪ ڌ ٽ ڪ . ٻ ( 1_25) ڌ ٿ ۽ ڌ ʐ ٺ . ڇ ( 26_ 63) ٽڪǡ ڪ ۽ ڀ ٽڪ ۽ ٿ ۽ ۾ ۽ ۽ ڪ Ϙ ڀ ϐ ڪ . ۽ ڙ 64 104 ء 105 122 ڪ ۽ 133 152 ڀ ٺ ڪ ڪ ڪ ٿ. ڪڙ ۾ ڪ 123 132 ڍڻ ۽ ٺ ٺ ۽ ڪڙ ڪڙ ڪ . ڪ 155 183 ٽڪ ڪ ڪ .
ڌ ۾ ڪ ڪ . ڪ ڙ ۾ ѡ ۾ Ɓ ۽ Ɓ ۾ ǁٽ Ӑ ٿ_ ڪ ڙ ա ۽ ڳ . ڳ ǐ (1848_ 1903) ϐ ڏ ۾ ڪ ڌ ڇڙ ۽ ڪӑ ٿ ڪ ڳڻ ڪ. ٻ Ϙ ڪ ڃڻ ڪ ٿ ڪڻ ڪ . ڌ ڳ ڪ ڪ ڳ ڪ: ڱ ڱ ڇڏ ڏ ..... ڪٺ ٿ ۾ ڙ ٽ . ڏ ڏ ۽ ڳ ٻ ڪٻ ٺ ..... ۾ ǡ ۽ ٽ ڏ ڌ ڪ ٽ ڌ :_ ڻ ڪ ڪ ڪ с ۾ ڪڻ:_ ǐ ڪ ڏ ۾ ڪ ڪڙ ۾ ٿ: ڻ ٿ ڻ 퓡 ڪ ٿ ʓ . .
_

25_ ڊ 1963


!
..... ڪ :
۾ ڪ Ǎ
ǡ ڙ ڀ !
_ ѡ ̪ ٿ ڌڪ ڪ ڳ ڻ ڪ. ڪ ۽ ٻ ڌ ۾ ڻ ڀڱ ڀ ڻ ڪ ڪ ڀ ڻ ڳ ڪڻ ڪ . Ӎ ڳ ٻ ۽ ٿ ٿ ٿ ڪ Ӑ.
ڪ ڪ :
ڱ ٽ_ ӡ ڇ !
_ ڪ ڙڙ . ڄ ڪڪ ѡ ٻڌڙ . ڱ . ۽ ڪ ۾ ٻڌڙ ڌ ڄ . ٻ ٻ . ۽ ٻ ۾ ۽ ڪ ʐ ڙڙ ڪ Ӑ ٿ. ֓ ۾ . ڻ ۽ ٿ ̪ڻ _ ڇ ۽ . ۽ .
ڪ ڄڻ Ӑ ٿ. ڏ ڪ ٻڌ ڙ ڏ ۾ ڪٿ ڪ ڪ ǘ ٽ_ ڌ ڳ ۾ ڪ ۾ ٽڪ . ۽ ڪ ڙ ڪ ۽ ڏ ٺ ڃ ٿ ڙ ڙ ڪ ڪڏ ȍ ڃ. ̪ ٿ ڪ ۽ ٻ̪ ۽ ڳ ۾ . _ڪ ڪ ڪ ٿ ڏ. ۽ ڳ ٿ ڪ ۽ ۽ ڙ ڻ ڪ ٽڪ ڪٽ ڻ ڪ_ .
۽ ٿڻ ڀ ڪ ڇ ڙ ۽ ٻڌ ۽ ڻ ٿ ٿ. ۾ ڪ ٿ ٿ ڪ̪ ڌ ڏڻ . ڪ ڙ ڏ:
۾ ڪ Ǎ
䐪 ǡ ڙ ڀ !
ڄ .
ڳ ڏ ٽ ۾ ۽ ٻ ۾ ڪ ٽ ڪ ٿ. ٻ ٽ ٻ ۽ ۾ ǘ ۽ ڪ . ڪ ٽ ۾ . ٽ ۾ ڀ ۽ ٻ ٽ ۾ ڪ ڀ ۽ ڀ ǘ ڙڻ ڳ ڀڳ ڙ ڏ ۾ ٿ ڃ ٽ ۾ (soud effect) ڀ ٿ. ڳ ٽ ۾ ڀ ѡ ٻ ٽ ۾ ٽ ڀ ۽ ڪ ڀ ڙ ( ڳ ڀڳ ڳ ) ۽ ٽ ۾ ڪ ڀ ڪ . ۾ ڀ ڪ ڪ ٿ. ǘ ڪ ڪ . ۽ ǘ ۾ ڌڪ ڪ ٿ. ڙ ٽ ۾ ڇ ڀ ǘ ۽ ٻ ۾ ٻ ڀ ۽ ٽ ۾ ڀ. ڄ ۾ ڀ ǘ Ǎ ٿ. ٽ ٽ ڌ ۾ ٽ ڀ . ۽ ڄ ڪ ڪ ڇ ڪٿ ٰ ڪ _ ڄ ϐ ٿ ٿ. Rilke Dylon Thomas ۽ T.S.lliot ڪ ڪ ٽ ۾ ڪڏ ڙ Alliteration Ǎ ٿ ۾ ǁ ٿ . ڌ ۾ ڳ ڀٽ ۾ ڪ ڌ Ǎ ٿ _۽ ڀٽ ڪٺ ڄ ۾ ڪ .
ڄ ڪ ۾ ( ) ڪ ǘ ڪڻ ٿ _ڙ ٺ ڪڻ ڻ . ڪ ڪ ۾ ڙ ڪ ڪ ۾ ڪ ǘ ڪ . ǘ ڪڻ ڪ ٽ ٿ ڇڪڻ ڙڻ ڪ ٿ ڙ Ӑ ڙڻ . ڀ ڀ ڪӓ ۾ ڪٿ ڪٿ ǘ ٿ ڏ Ӑ ٿ. ڪ ۾ ڪٿ ǘ ٿ .
ڌ ٻ ڪ ڪ . ٻ ڙ ڪ ڳ ٿ ۽ ڏ ٿ ڏ ٻ ڏ ڪ ٽ ۽ ٽ . ڌ ٻ ڪ ڻ ڏ ٻ ۽ ڏ . _ ڀ ۽ ڀ ڏ . ڌ ۽ ڌ ڄ : ۽ ڪ ڪ ڻ ڄ . ڪ ڏ ۾ ٺ ۽ ڪ ڪ ۽ ۽ ٿ ۽ ڳڻ ڳ_
ٽ ڙ ڪ
ڻ ! ()
ڪ ڙڙ ڳ _ ٻ ۾ ۽ ۽ ٽ ڪ ڏ ٿ. ڪ ڱ ڳ ڙ ڪ. ڪ . ڳ ѡ ڻ ڪ ڪ ڪ ڙ. Ӎ ڻ :
Ӎ ٿ ڪ ڻ ڻ!
ڪڙ ڻ ڻ!
_Ӎ ڻ Ӎ ǡ ۽ ǡ ڇ ڄڻ ٿ ڪڙ ڪ ٿ ڊڄ _ ۽ : ۽ ڪڙ ڪڻ ۽ ڻ .
ٽ 1966 ۾ ڏ ٻ ٿ ڻ . ڪ̪ ǡ ڙ. ٿ ڃ ڙ ۽ эǑ ڳ ڏٺ ۽ ٻڌ. ٿ ڙ ڪٿ ڪٿ ٻڌ ڏ ڪǡ ۽ ٿ ڃ ڪ ٿ. ٿ ڪ ۽ ڪ̪ ٿ ٽ ڙ ۾ ڦٽ ڪٽ ۽ ڙ ڀڙڀ ڏٺ ۽ ڦ ڪ ڌ ٿ ڪ ڏ Ǎ ڙ_ ڄ ڪ̪ѡ ڻ ڦ ڪ푷 ٿ ڪ ڻ ٽ . ڪ ڄ ڏڙ ٻڌǺ ڪ ۽ ڻ ڻ ۽ ڏ ۽ ٻڌ. ڳ ۽ ڳڻ ڪڙ ٿǡ ٿ ڏ ڳ ڪǡ ڳڌ ۽ ڀ ۽ ڌ ۾ ڳ ڻ ۽ ٻ ۾ ڇ:
ڙ Ǎ !
ǡ ڪ̪ ڪ!
...........
ڃ ڃ ڙ Ǎ ٿ Ǎ ٿ
̪ !
...........
ڙ ! ڪ
ғ ڄ ٿ !
ٺ ᑓ ٿ ڌ ٿ ۽ ڙ ڙ ڙڙ ۾ ٿ ۽ ڙ ڙ ۽ ڌڪ ڏڻ ۾ . ڏ ڻ ۽ ј ڪڙ ٿ ڪٿ!
_ ϡ 2 1967.
ڃ
...ڏ ٿ ! ڪ ۽ ۾ ڳڙ ٿ. ǁ . ٻ ٿ ٻ _ ۾ ٽ ̪ڊ ڀ ̪_ ڙ ڏ ! ۽ ڪ ѡ_ ڙ ڙ! ۽ ٻ _ ڻ _ ڇǡ ٻ ٻ ٽ ڪ ڇٽ! ۽ ڪڙ _ ڪ ٿ ڪٽ ڻ 1967 э ۾ ٿ. ғ ٽ ڪ ʑ ڏ ڏ! ڙ ڳ ڇǡ ڏ ۾! ۽ ڪ ѡ ڌ! ۽ ٻ _ ڪڙ Ǎ ڌ э !_ _ ! ۽ ٻ ڪѿ ! ڌ! ڪѿ ڻ ڪѿ ۽ ٽ _ ٺ ڻ !_ ٻٽ ڙ!_ ̪ٽ ڙ! ۾ ڪ Ӂ ڦ ! ۽ ̪ ڳ ڌ ! ۽ ٻ _ ڪ ڪ ڪ ڪ ڀ ! ۽ ڻ ǡ ڀ ڳǁ ڳ! ۽ ٻ _ ڪ ǁ ڳ ǡ_ ڻ ڳ ǁ ڳ Ǔ ۽ !_ ڌ Ӂ! ۽ ۾ ٻ ڊ ڳڻ ۽ ۾ ڻ _ ٿ!_ ٿ_ ٿ! ڌ ڏ!_ ! !_ ! ۽ ! !_ ڌ ڌ!_ ϡ ! !_ ڀ ǡ ڏ ۾ ڏ . ڄ ڃ Ǔ . ڪ 47 . ۽ ڪڏ ǡ ۽ ڀ ! ۾ ڪ ٿ ڀ ڻ ڏ ј ۽ ڃڻڻ ۽ ڍڻ _ ڻ ڪ ̪ Ӑ ٿ.
ڻ ڪڙ ڙ ڙڙ ٽٻ ڏ ڏ ٽٻ ڻ ٺ ڀ ٿڇ ڏ ǘ ڻ ۽ ٽ ڙٽ ٻ ٽٻ ڪ ٽڻ ڪ ڙڙ ڻ ڀٽ * ڏ ڪ ٺٺ ڙ ڇڏ . ϡ ۾ ̪ ۽ ۽ ٻڌڻ ٽ ̪ ۾ ڪ ڪڙ ڪ ڀٽ ٿӡ Ǎ ڪ ڏ ڏ ڀڄ ڄ ۾ ٽڪ ڦ ۽ ڍ ٿ ۽ ٺ ڻ ۾ ۽ ڪ ڊ ۽ ڙ ڊ Ș ۾ ٽ ٻڌڻ ۾ . ۾ ڻ ڀٽ * ٿ ڇڻ ڌڪ ڻ ٿ _ ۽ ٿ ۾ ٻ ڇڪ Ǎڻ ٿ ٿ ڪ̪ ٿ . ڳ ڻ ڪ ۾ ڪ ۽ ڙ Ǎ ۽ ٺ ٽ ۽ ٺٺ ڪڙ ڪ ڪ ڪ ڏ ʓ ڪٺ ڪ ڇڏ ! ۽ ٻ ڏ ʓ ڪ ڀ ٽ ٽ ۽ ڳ ڏ ٿ ڳ ڻ ʡ ٿ ٿ ј ۽ ј ڏ . ڪ ڪ ڀڙٽ ڻ ۽ ڳ ۾ ڪ !
ٽ ۾ ڪ ڪ ٿ ǐ ۾ . ڇڙ ۾ ڃ Ǔ ڙ ڪ ѡ ڀ ڀ ٺ ڏ ڏ ۾ ڙ ٿǡ ۽ ڏٺ ۽ ٻڌ. ٿ ڌ ٿ ڻ ڏ䷡ ۽ ٻѡ ۾ ڌ ̪ ۽ ҡ ǘ ٺ ۽ ڏ ڻ ̪ .
ڪ ڀ ڪ ٻ ۽ ޡ ٺ ٺ ڪ ڪ ڪڙ ٺ ڪ ۽ ڪ ٻ ۾ ۽ ۾ ٿ Ӑ! ۽ ڪ . ۽ ۽ ۾ ڌ_ ۽ ڪ ј ۽ ڪ ۽ ǡ ۾ ڪڏ ڦڻ ڙ ڻ_ ۽ ڻ_ ڪ . ۽ ڏ ٻ ۾ ٿ ڪ̪ ڏ ٿ ۽ ڪ ۽ ڪ ڇڏ. ۾ ٻ _ ڇ ڇ ! ۽ ڪ ڪ䑓 ۽ ڪ ڪ̪ ̪ ٿ.
䑡 ڪ ٿ ڪ ۽ ڪ ۾ ڪ ٿ ٿ. ڳ _ ڳڍǁ ۽ ڏ ۽ ڪ ٿ ۽ ڏ ڪ ٿ. ڪ ۾ ڏ ʡ ј ѡ ڪ ڏ ٿ. ڃ Ǔ ٿǡ ȡ ۽ ۽ ٻ Ϙ ۽ ڙ ٿǡ ڪ ڻ ڻ ۽ ڙ ڻ . ۾ ڙ ٻѡ ڳ ۽ ڻ ٿ ۾ ڪ̪ ۽ ڪ ڳ̪ . ڪ ڻ ٿ ٺ . ڌ ۾ ٿ ۽ ڳ . ۾ ٽ ڪ ڏ ۾ . ۾ 퍡 ǡ ٿ. ۽ ѡ ϡ ̪ ڻ ԡ ٽ ڪڌ ڪڙ Ǎ ڦ ٽ ڪ ڙ ٻѡ ٽ ڪ ٽ ۾:
ڀ

ڏ ڊ ڙ
( ڏ ڏٺ )
ڇ ٿ ڪ
ڪ Ӑ!
_ ۽ ٻ ڀ ڙ ǡ ڃ Ǔ _ ϐ ڳ ۽ ǘٽ . ۾ ڪڙ ۽ ڪڙ _ ڪ ٿ ٿ Ӑ! ڪ ڪ ۽ ۾ ۽ ڻ . ڪ ڀс Ɛ ڙ ڪ ۽ ڏ Ӑ ٿ. ۾ ۽ ٿ.
ڪ Ӎ ۽ ۽ ڪ ڪ Ӑ. ڪ ٺڻ ٿ. ڊ ٻ ۽ ۽ ڪ ڪڻ ٿ. ٻ ۾ ڪ _ ۾ ڪ ڃ ڪٺ ڪٺ ǡ Ӂ ۾ ڌ ۾ ˜ǡ ڌ ڇ ڇٽ ˜ ٽ ڏ ڏڍ ڏڍ ڍ ڻ䐡 ڙ ڪ ڊ ǡ ۽ ٻ ڙ ڪ ڪ ڪѡ ڙ ۾ ڀ ڪ . ۾ ڪ ( ڇٿ ۾) ٰ ڪ ڏ ( ڍ ڇٽ ڃ ڍ ٽ_) ۽ ٽ ۾ ۽ ڪ ۾ ڏ ڌ ۽ ڻ ۽ ۾ ڳ ٺ ڪڙ ۽ ڪ ڪ ڪ ڪ ٰ ڪڍ ڃ. ڪ ڪ . ڄ ۾ ڀڪ ۽ ٺ ۾ ڻڙ ڙ ڄ ۾ ڦ ڪ ڪ ѡ ڙ ڏ ڙ ٿ ٿ ڄڻ ڄ ڏ ٺ .
۽ ٻ ڪ ٻ ۾ ڃڻ . ۽ ٽ ۾ ̪ڪ ڏ . ٻ ٻ ڪ Ӑ ٿǡ ٻ ٿ ٿ Ӑ ٻ ۽ ڙ ڙ ڪ ڳڻ ٻ ٿ ۽ ٻ ڪ ۽ . ڀڻ .
ٻ ڌ ٻ . ڌ ٻ ۾ ڪ ڙ . ڄ ڪ ڻ ٿ: ڀ ڀ ڪӓ ڪ̪ ۽ ڄ ۾ ٺٺ ٻ ڪ . ڌ ۽ ٻ ڏ ۽ ٺ̡ ڪ ڪ ۾ ۽ ۽ ڌ ڪ ۽ ڪ ٿ ۾ Ɓ ϐ ۽ ٿ ٿ_ ѡ ٻڌڻ ڪ ڪ ڏ ڀ ڌ ٿ ڃ ۾ ڪ ڻ ʡ ϐ ۽ Ɓ _ ϐ ۽ ڳ ۽ ڪ ڙ ٿ ٿ ۽ Ɓ ڙڻ ̪ ۽ ٿ ڙ ٺ Ӑ ۽ ̪ ٺ ٺ!
ٻ ڻ ڪ Ɛ ڪ ڻ ٿ. _ ۽ ۽ ۽ ۽ ڪ ڻ ۽ ڻ ڪ ڃ ٿ. ڌ ڪ _ ڪ䐡 ٽ ڊ ڻ ٽٻ ڙ ڳ ڻ ۽ ڌ ڀ ڪѡ ۽ ۽ ڻ ڪ ڪ Ǎ ٿ (۽ ۽ ڪ ڪ ڻڻ ۽ ٿ ). ѡ ۽ ڪ ۾ ڪ ڌ ٻ ۽ ۾ ڪ ڪ _ ڄѡ ڃ ڙ ڌ ǡ ǐڪ ڀڀٽ Ӂ ڪ ѡ ڙ ڻ ٻٽ ڳ () ڇ ڪ̪ѡ ڪ̪ѡ ڙ _ ۽ ٻ ڙ ڪ ۽ ۽ ۾ ڪ . ڀ ٺٺ ڌ ڪ ڀ ڪ . ڙ ڪ ڪڻ ۾ ڪ ڙ ٿ ڦ ڃ ٿ_ ! _
!
̪ ڪڙ ΐ
ǡ!
_ ٽ ڪ
۾ Ǔ ڻ ѡ ڪ ۽ ڏ ۽ ڄ ۾ ڪ ٻ ڙ ڪ ǡ ڳڙ ᓡ ڪ ۾ ڙڙ ۾ ڀ Ǎ ٿ.
_ ڃ Ǔ_ ј ٿ. ʓ ڏ ѓ ۽ ڃ ۽ Ӑ ٿ ۽ ڇڪڻ ڌ ٻ ۾ ۽ ڌ ۽ ۾ ڪ ڌ ۽ ڏ . ۽ ۽ ڻ ј ٿǡ ڇڪڻ ٰ ۽ ڪ ۾ ۽ ڪ ڪ ٿ ڪ ڙڙ ۽ ̪ڪ ڻ ڏ ٺ ٿ. ٺ ڍڙ ۾ ڌ ڻ_
ڪ ڀڪ
ڀڳڀڪ
ڀڪ ٿ!
ڪڏ ڙ ۾!
ڦڙ ۾!
ڇڪ
ڇڪ
ڇڪ ٿ!
ڪ
۾ ڇٿ
ڪ_ ڏڍ ۽ ڀڳ_ ۽ _ ڏڍ ڌڻ _ ( ۽ ) ( ڪȡ ): ڄ_ () ( ۽ ) ۽ _ ϡ . ڀڪڻ ٽ ڀ ڪ ۽ ٽ ڀ ٰ _ ڪ ڀڪڻ ڀڪڻ ڀڳ ڀڪڻ ٰ ۽ ڙڻ ڪ ڏڍ ڻ ۽ ڀڪڻ ٰ Ӎ ڪڻ ٺڳڻ ۽ ڻ ڪڙ ڊ ڪڻ ۽ ٽ ڇڪ ٿ ( ۽ ڪ ۾ Ǎ ٿ) ٽ ڇڪڻ ڳ ڳ ۽ ڳ ڳ . ڙ_ ڙڙ ڙ ٽ ۾ ڪ ڪ ڪ Ȑڙ ڪ ۽ ѓ ڪ ڪڙ ڙ ٻ ڌ ٺ ٻ Ȑڙ ٻ ڙ ٿ ۽ ٽ ڌ ڪ _ ۾ ڇ ٿ ٰ_ ۾ ۽ ڏڙ ڪ ! ڪ ۽ ڇٿ
ڍڙ ٻڙ ڪ ڳٺ ڪ ٽ ٿ. ٽ ۾ ڪ ۾ ڪ ۽ ڪ ڙ ڙ ۽ ڏ ڏ ! ٿڙ ڄ ڄ ڪ ڪ ڪ ڪ ڙ ٿڙ ڪ ڪ ۽ ڳ ڙڙ ڌڌڙ ٻڌ ڻ ڳ ۽ ̪ ڙ ٻٽڙ ۾ ڪ ڪڙ ۽ ڪ ڏڙ ڏڙ ۽ ڪ ۽ ڇٿ !
ڻ ڪ . ۾ ڪ ٻ ڌ ۾ ڻ ڏ ڏ . ڄڻ ڪ ڪ ۽ ۾ ڪ̪ ڌڪ ڻ ٿ ̪. ڳ ۾ ڪ ۽ ڇ ǁ ڪ . ڀ ٻڌ ڪ ٺ ٿ. ڌ ٻ ۾ ڻ ٿ ٿ ۾ ڌ ڪ ڪ ڪ ڪڻ ڪ ٿ ۾ ڪڻ . ۽ ڙ ٻ Ȑڙ ڪ ٿ . ڻڪ ǁ ۽ ڪ ڪ ڪ ۾ ڌ ј ڪ ڳ ǁ ۽ ڪ ѡ ۾ ۽ ڻ ٿ ڦ ڪ ٿ_ ڇ ڇ ! ڦ ѡ ۽ ڇڻڙ ڇڙ ѡ_ ڳ ڪڙ ! ڦ Ӑ ٿ.
۽ Ӎ . ڪ̪ ڻ ۽ ٿ. ѡ ٻ ڪ ۽ ڌ ۾ ڪ ڪ . ڪѡ ۽ Ӎ ۽ Ӎ ڻ ٻ ʡ ڏ ٿ ڏ ٺ ٿ _ ڪ :
ڏ ڏ
Ӎ ڏ _
۽ Ӎ
ڏ !
_ ڪ 19_ 2_ 1968.
۽ ̪ ڪٽ ̪ ٿ ۽ ڏ ٿ ۾ ۽ ڙ ڻ ڏ ̪ڪڻ ۾ ڌ ٿ. ۾ ڙ ڻ ڪ ۽ ٰ . э ڻ ڌ ۽ ٰ ڳ ڃڻ . ڪ ۽ ٽ ٽ Ӑ ٿ_ ڏ ٽڪ ٽѡ ٿ! ٿ ڀ ۽ ٿ.
ٽ ٽٽڻ ۽ ڌ ٻ ٿڻ ڌ ڪ ڪ ڪ ٽ ڪ ڪ.
ڻ 1967_ ڪ ڪڻڪ 50.
ڪڪ ڪڪ ڪǁڙ퓡 27 62-64.
ڌ ۾ ٽ ڪ ڪ ڪ ڪ ڪ.
ٻ ʓ (2 152).

ڪ ٻ ٻ
ٽ ڪ ۾ ٿ . ڀ ڀ ڪӓ 1962 ۾ ڪ ٽ ڊ ڌ ڪ ڌ _ ٽ ڪʡ ڌ ۽ ڌ э ٻ 1964 ۾ ڪ. ٻ ڪ ڪ擡 1963 ۾ ٿ ڻ 1968 ۾ ڳ ڪ ڳ ڻ ڪ. ڌ ڪ ڪ̪ ڪ ڌ ۽ ʡ ڻ ۾ ڇ . ѡ ۾ ! ڃ Ǔ ۽ ڳڙ ٻ ڍ ڳٽڪ ۽ ڪ ٻ ڪ ۽ ڪ э 1969 ۾ ڳ ٻ ڄ ڻ ! ٺ ڏ ڪ ۽ ڳ ڪ ۾ ڪ . ڪ ڪ ٻ ٻ ٿ ۾ ڪ э 1969 ٻ ۾ ٿ . ٿ ٻ ڪ ڪ ڪȡ ڪڪ ڪڪ ڪǁڙ퓡 ڻ 1963 ۾ ٿڻ ڌ ѡ 1968 ۾ ٿ. ڏ ڻ ڪ ڌ ڌ ۽ ڌ ٻ ۽ ڪڙ ٿ ٿ! ڱ ̪ ڄ ڪ. ٿ ۾ ۽ ڪ ٻ ڪ̪ . ۽ ڪ ڌ ۽ ڌ ۽ ڪ . ۾ ڻ ٰ ۽ ڌڻ ۽ ڌڪ ڪڻ ڏ .
ٽ 1947 ۾ ڪ ۾ . 1949 ۾ ڌ ڪǍ ڇ ڌ ڪ . 1955 ۾ ڌ ڀ ٻڌ ٽ ڏ ڇ . ڌ ڌ ٻ ڏ ڄڻ ٿ. ڌ ٻ ڻ ј ۽ ٻ ڌ ڻ ڪ ! ٿ. ڻ ٺ ڳ . ۾ ٿ ڪʓ ۽ ۾ ڙڻ ڪ ۾ . ۽ ڪ ڌ ۽ ڀ Ӑ. ڙ ۽ ڌڪ ۾ ڌ ۽ ڏ ٻ..... ۽ ٽڪ _
ڪ ڪڀ ڏӡ ڏ ڏڪ ڏ!
ڪڏ ̪ڳ ٿ ¡ !
1968 ۾ ٽٽ ǘ ۽ ٿ ۽ ڏڍ ۽ ڏڪ ڀڻ ٿ. 1969 ۾ ٽ ڪ ڪ ڇٽڪ ٿ ۽ 1970 ڪ ٻ ڏ ڌ ڳڌ ڻ ٻ ڀ ۽ ٿ.
ڪ ڪ ۽ ۽ ۾ ۽ ۽ ڪ ۽ ڪ ڪ ۽ ڙ . ȍ ۽ ۽ ۽ ٻ ۽ ٻڍ ۽ ڪ ٿ. ۾ ۽ ̪ ۽ ڻ . ڪ ۽ ۽ ڻ ۽ ٿ ڪ Ӑ ۽ ٻ ڪڻ ٽ ڳ . 1954 ۾ ٽ_ ڻ ٿ ۽ ۾ ۽ ٻ Ǎڻ ٿ ۽ ۾ ڄڻ ڙ ڳ ۽ ڀ ڀ ڪ ڏ ڀ ڌ ڙ ǡ ۽ ڄ ۾ ۽ ǡ ڏ ۽ ̪ . ۾ Ǎڻ ٿ. ۽ ۽ ڻڻ ۽ ڳ ڀڻ ڙ ڌ ۽ ڳ ٿ. ۽ ۽ ۽ ۽ ڙ ۽ ̪ ۽ ڏ ڪڌ ڪ ۽ ڀ ڪ ڪ ٿ ۽ ڏ ۽ ڪ ۽ ȡ ۽ ڪڙ ڌ ڌ ڙڙ ۽ ڪ ٿ _
ڪ ڪ ڪ ڳ!
۽ ڌ ڳ ۽ ڏڙ ڪ ڪ ۽ ٿǡ ڪ ڳ̪ ڪ. ̡ ڏ ѡ ڪ ۽ 혡 ڳ ڳ ۽ ѡ ǡ ڇ ǡ ۽ ٿ ٽ . ڌ ۽ ڳ ڌ ۾ ۽ ڪ ۽ _ . ۽ ۽ ۾ ڳ ٿ . ڪ ۽ ڪٺ ۾ ڪ ڏ ڊٽ . ٽڪ ڊٽ ڙ ڪ ۽ ۽ ڪ ٽٽ . ۽ ڪ ۽ ۽ ڳ . ۽ ٿ ٿ. ۽ ڌ ڪ ۾ ۽ . ڪ ۽ ڻ ڙ ٺ ڪ ڻ ڳ ڪ ڻ . ۽ ٽ ۽ ڻ ۽ ڏڪ ۽ ڏ ٽ ȍ ٿ ڄ ۽ ٻ ڪڙ ٿ Ӑ ٿ ڪ ۽ ڇǡ ڏ ǘ ڻ ڏ ۽ ڪ ڪ ۽ ٽ ڪ ٿ. ڄ ڄ ڪڙ ۽ ڪ ۽ ڌ јڙ ڌ ۽ ڻ.
ڄڪ ڌ ڪ ڌ ۽ ۾ Ӎ ۽ ڪڙ ۾ ڀ ڌ ڌ ڻ ڏ ڙ ۽ ڪ ٺ. ٿ_ ڪ ڙ ۾ _ ڀ э ̪ ڇٽ ڻ ǡ ڇڪڻ ڏ ڻ ٺ. ڪ 23 ۽ ڌ ڄ ۾ ۽ ڪ ڪڏ ۽ . ڙڪǡ ǡ ڪ ڪ ڪٺڙ ۽ ڪ ٿ ڪ_ ۽ ڌ ڀڪ̪ ٻڌ ڏٺ ۽ ٺ ڻ ٿ ۽ ڪ ٽ ۽ ڪ. Ӎ ڻڻ ڪڪ ڪڻ ڻ ڀ ۾ ڙڻ ڻ ڪ ̪ڳڻ Ǻ ڪڻ ۽ ڪڻ ڏڙ ڪٽڻ _
ڏ Ә Ә ڏ
ڄڻ ڳ
۽ ̪ ڪٽ ̪ ٿ ۽ ڏ ٿ ۾ ۽ ڙ ڻ ڏ ̪ڪڻ ۾ ڌ ٿ. ۾ ڙ ڻ ڪ ۽ ٰ . э ڻ ڌ ۽ ٰ ڳ ڃڻ . ڪ ۽ ٽ ٽ Ӑ ٿ_ ڏ ٽڪ ٽ ٿ! ٿ ڀ ۽ ٿ.
۽ ڀڪ̪ ڻ ڙ ۽ ڙ ڌ ۾ ڌ Ӂ ۽ ڪ ٿ ۾ ڳ ۾ . ۽ ڪ ٻ ۾ ڪ _ڪ ڄ ۾ ڪ Ӑ ٿ. ڪӡ ݡ ȡ ٽƐѡ _ ڀ ۽ ۽ ڏ ٿ Ǻ ( ڪ̪ ٺ ڪ ۽ ۽ ڪ ڪ ۾ Ǎ ۽ ڊ ڪ ۽ ǐ !) ڀ ٺ ۽ ڃ ڏڍ ۽ ڏ ǡ ڪ ڪ̪ ٽ ڪ̪ ڌ ۽ . ڪ ڃ ۽ ٺ ڪ ڪ . ڄ ڻ ڪ ۾ ̪ ̪ ڌ ڪڻ ۽ ڻ ڻڻ ۽ ٿ ڻ . ڪ ڳ ڪ ڪ ۽ ڪ ۽ ڪ . ۽ ۽ ۾ ٿ ڄ јڙ ڪ ڳ ۽ ڃ ۽ ٺ ڪ ڪ ڪ ۽ ڊٺ ڃ. ̪ ڪ ۽ ǡ ڪ ۽ ڙ ۽ ݑ ڻ ٿ ڪ ڪ ڏ ٿ ڪ ٿ ڪ ڌ ȍ ڪ ۽ Ӑ! ڻ ̪ ٿ ڪ ڻ ۾ . ۽ ǁ ڪ ٿ ڪ Ӑ. ڪ ڀ ڪڻ Ӑ ڪ. ۽ ڪ ٿ ڪ ٻ ڪ ڀ ڪ Ӑ ڳ ..... ۽ ڪ ۽ ڪ . ۾ ڻ ٺ ۾ ٿ ۽ ۾ ڪ ڪ ۽ ̪ ٿ ڪ ڪ ٿ_ ڪ ڙ ڻ ѡ ڪ ۽ ڌ ۾ ٺ ۽ ٽ ۽ ڇڙ ȍڻ ڪ ڀ ڏ ۾ .
ڙ ٺ ٺ ۾ ٿ ۽ ٺ ۽ ٺڪ ڪ ڌ ۽ ϐ ۾ ٰ ڪǡ ۽ ڙ ڪ ۾ ڙ ڪ ڻ ڪ ٿ Ӎ ڪ ڪ ۾ ۽ Ӑ ۽ ڏ ڪ ڪ ! ڪ ٿ ڪڏ ݑ ٽѡ ڻ ٿ ڻ Ӑǡ ۾ ۽ ڌ ڏڍ ڪ ۽ ۾ ڻ ٿ. ڏ ۽ ڌ ڻ ڌ ʡ ٿ ٿ ڪ Ǎڻ ڳ ڏ ڪ ۽ ڪ ȍ ٿ ۽ ٻ ۾ ۽ ٿ ٿ ۽ ڙ ٺڻ ۽ ڪ ڀ ڏ ۾ ̪ǁ ٺڙ ۽ ڪٽ ڪ ڪڊ ̪ڻ ڪ ڪ 䐡 ڪ ڪ ڪ ڪ ڪ ٽڪ ڪ ѡ ڪ . . ϡ ڪ ۽ ڪ . ڏ ۽ ۽ ٻ ۽ ۽ ڪ ۽ ڀ ڻ ۽ ڏ ڪڙ ѡ ӡ ڍ ۽ ڌڪ ڪ ٿ ڪ ٿ ۽ ڌ ڌ ڙ ۽ ڙ ٿ_ ٽڪ ٿ !
۽ ǡ ڏ ۾ ڳ _
ڄ ڀ ۾ !....
ڪ ڳ ڌ ڪ ۾ ۽ ٻ ٻ ڪǍ ڪڙ ڍ ٽ ۾ ڙ ٿсڪ ۾ ڪ ٽ ڪڊ ڊ ڙڻ ڏ ڪ ۽ ٿ ڀٽ ۾ ڍڍ ڙǡ ڀٽڪ ۽ ڊ Ӂڪ ڏ _
! ! ڳ ȡ ڳ!


ڪڊ ڪڊ ڪ ڪ
ڳٺ ڳٺ
ڏ ٿ _!.....
_ڳ . 1947 ۾ ڳ ڪ ڌ ڙ ڳ ڏ ڪ ۽ ڻ ڀ ڪ. ٽ э ڪڍǡ ٿڙ ۾ ڌ ڪ ۾ ڪ ڦٽ ڪ ۽ ڳ ڌڻ ϡ ۽ ڪ. ڪ ڇڏ ۽ ڻ ڏ ڻ ٺ ڳ ۽ ڪ ڇڏ ۽ ڪڙ Ә _ ǡ ǡ ۽ _ ǡ ڄڻ Ә ڪ . ۽ ڌڪ ۽ ڀڪ ̪ ڪ ڀ ڙ . ϐ ٻڙ ۾ ڪ ٽٽ ڪ ʡ ݑ ѡ ڪ ڀ ڏ ڏ Ϙ ۽ ڙ ڙ ڳڻ ٻ ڪ ڇ ٿ Ӑ Ґ ٽڪ ڻ ̪ ̪ ڻ ۽ Ӎ ۽ ۾ ڳڻ_ ۽ ڙ ڪ ڏ . ڪڏ ڙ ۾ ڻ ٿ_ ۽ ڪ э ڪ ڙ ۾ ٺ ڏ . ۾ Ǎ ٿ ڪ ڪ ۾ ڪ ڪ ٿ ۽ . ۽ . 1954 ۾ ٽ ڻ ٿڻ ڪ ǡ ϐ . ڀ ڀ ڪӓ ڻ ڪ .
1956 ۾ ٽ ٺڻ ڌ ڪ ٿ ڌ ۾ ڳ ڳ ڪ ڄ ڪ ۾ ٿ . ڌ ۽ ڏڍ ڪ ڇ . ڏ ڌ ۽ ڄڻ ڪ ٻ ٻ ۽ ڪ ٻ ڪ ٿڊ ٽ ǡ ڙ ۾ ڌ ٻ ӡ ڌ ۽ ڪ ٽ ڏ. ڳ ڌ ۽ ڪ ڌ ۽ ڙ ٿ ٻ ٽ ۽ ڪ ڌ ٻٽǡ ڻ ڪ ȡ ǡ ڪǡ ۽ ڪ ڀ ڌ . ڳ ڌƁ ٿ . ڪ ڳ ۽ ڻ ڪ . ڌ ۽ ڪ ڳ ڌ ڌ ڪ ڃ ۽ ̪ ڳ Ɓ ڪ ڃ. ۾ ڌ ڪ̪ ۽ ٿѡ ڇ ۽ ڪ̪ѡ ڪڇ ۽ ڪ ڪǍ ۽ ڪٽ ѡ ڌ ǘ ۽ ڪ ڌ ۽ ڳڻ ۽ ڳ ڳٺ ڌ ڪ ٽڪ ۽ ڪڙ ڌ э ۽ ۽ ڌ ڻ ٻٽ ۽ ڌ ۽ ۽ ڏ ۽ ۽ ڙ ڳڌ ڪ ڃ. ۽ ڏ ڌ ڳ ٿ ڏ ڄڻ ٿ ڄ ڌ ̪ ٿ ۽ ٻ ٿ ۽ ڃ ٻ ٿ. Ɓ ڌ ڪ ڌ ڏ ۾ ̪ ۾ ٽ ڪ ٿ ڻ ۽ ڪ ڏ ڳ ۽ ڳ ٿ. 1968_ 1969 ڪ ۾ ٿ ڌ ۽ ڪǍ ۾ ڀ ڀ ڏ ڙ _ ڙڪ ! ڌ !_ ڳ ۽ ڳ ڪڪ ڪڪ ڳ ǡ ڌ Ӂ ۽ ٿ ڪڙ 퍡 ڻ ڌ ٿڻ ٿ ! ڌ ҡ !_ ڌ ڪ ڪ ۽ ڌ ۾ ڪ ۽ ڻ ڙ ٿ ٿ ڄ ڏ ۽ ڀ ٿ. ڌڙ ڪ ڏ! ڪ ѡ ! ڌ ڌ ٽ ٿ ! _ ۽ ٻ ڪ ڄ ڌ ڳ ڪ ۽ ۽ ۾ ڳ ڃ ٿ. ڳ ڳ ̪ ڙ ٽ ٺ ڪ ڏ ڪǍ ڇٽ ٽ ڏ ڻ ڌ! ۽ ڏ ڪ ڪ ! ! ڌڙ ڪ ڏ! ۽ ڪٽڙ ٽ ڏ ڻ ڏڻ ǡ ۽ ۾ ۾ ڌ Ӂ ٻڌ. ۽ ڙ ۾ ٿ ڻ Ә ٽ ڏ ۽ Ә ٽ ڪ ڻ ڳ ڻ ڻ Ә ۾ .
ٻ ٿ ٿ_ ڪ ۽ ٻ ۽ ڪ ٻ ̪ ٿ. ٿ ۽ ٿ ۽ ڙ ڇ ۾ ٿ ٿǡ ۽ ڪ ۽ ۽ ٿ ٿ. ڏ ڀ ̪ ڀ ڳ ڌ ۽ ڦ ڻ Ӑ ڏ ۾ ٺ ̪ڙ ۾ ڌ ۽ ڳ ڌڙ ۽ ٽ ڙ ۾ ڏ ڻ ٿ ۽ ڃ ٿ. ۾ ٻ . ٽ ڊ ٽѓ ڪ ۾ ٽ ޡ ٽ (GAUTIER) ۾ ڊ ڪڙ ! ڊ ڪڙ ۽ ڳ ۽ ڏ _ ڻ ڏ _ ٿ ۽ ٰ ۽ ڻڪ . ȡ ڪڪ (JEAN COCTEAU) ڪ ڇ ڪڏ ڪ ڳ ۽ ۾ ڪ ٻ ۽ ڪ ڃ ڇ ٻ ڻ 俑 ڏ ڻ ! ۾ ٻ۽ ٻ ȍ . ڏڍ ۽ ڪڙ ڪٽ ڳ ڪٽ ڊڻ ۽ ڀ ڪڻ ٿڇ ڪڙ ٻ ۽ ڪڙ ۽ ۽ ڙǡ ٺ ۽ ٻ ٿ. ٽٽڪ ڪڪ ۾ ڪ ٽٽ ڊ (DIEGO RIVERA) ڏ ۽ ڪ ٺ ڌ ڻ ۾ ٿ ٿ . ڪ ڳ ٽ ڏ ۾ ڪ ٽ ڏ ۾ ڏ ڪ ڪ ڪ ۾ . ٻ ѡ ٽڪ ۽ ڌ ٻ 1968 ۾ ڪ 13 ٻ ٽ ڏ ۽ . ٿ ڊ _ ڻ ڀ ڪڻ ڙ ڪ ڏ ٿ. ۽ ڪ ϐ ̪ ڪ ۽ ٺ ڏ ٿ.
ٿ ڊ ٿ ڪ Ǎڻ ۾ ڪ . ڏ ۾ ڏ ѡ 䐡 ڪ ۾ ڊ ٿ ٿ Ӑ. ڌ ڪ ڊ ڪ ۽ ڊ ڇ ڪ ڇ ڪ ۽ ڪ ڇ ڪ ۽ ۾ ڻ ڀ ڀ ڇ ڪ. ڌ ڻ ڪ ٿ ۽ ڻ ٿ ڀ ٿ_ ڄڻ ڻ ! ۽ ڻ ١ ڊ ۽ ۽ ۽ ҡ ڪڏ ڍڙ ۽ ڪ ڀ ۽ ѡ ڪڏ ڊ ۽ ڙ ڪ ڳڙ ۽ ǡ ڇ ڙ ڪ ڌ ۽ ۽ ڙǡ ̪ ڀ ڃ ۽ ٻڌڻ ۽ ̪ڻ ٿ ڃ! ڪڙ ڪڙ ٽ ڪ ۽ ٺ ۾ ڪ ٿ ! ڙ ٻڌ ڄ ڄ ۽ ʡ ۽ . ۾ ڪ ڙ ٽ ڪ ڻ ڏڏ ۽ ٻ ڻ :
ڳ ڀٽ ٽ! ڌڙ ٿ ڏ......

ڏ ڏ ڏ ڳڙ ڳ ڳڙ ......

ڳڙ ڳڙ ڌڙ .......

ٽ Ӎ ........

ڍ ڏڙ ڏ ......

ڻ ڪ ڪ.......

̪ڄ ̪̪ڪڙ ۾ ̪ .......

ڌڙ ڌڙ ڌڙ !

ٽ ڦٽ .......

ڀ ڀ ڙ ڙ .......

_ ٺڙ ٺڙ ۾ ڪ̪ ڳ......

ڄ ڄ ٿ!

! ڪڙ ¿

ڙ ڙ.......

ڪ ǡ ڪٿ ڀ ǡ ڪ ̪!

ϡ ٺڙ ڌ!

ڪ ڪǍ ۾

̪ ٽ ڳ ٿ ......

ڌڙ ڪ ۾......

ʡ ڏڪ ڀ ڌڙ.......

ڪڏ ڪ ڪڪ ڪڏ ڌ

ڳڙ ڳ .......

ڌڙ !

ڪ ڳ ڪ ڀڻ ........

ڌ ӡ ڌڙ ڙ .......

ڌڙ ڏ ڏ ڇ ڇ!

ڏ! ڏڪ ڏ ڪ ڻ ڻ

ڌڙ ғ ٿڻ ٺ......

ڪ ڪٽ ڪڏ ڙ! ڙ!

ٻ ғ ڪ.....

ڳ ڳ ۾ ڪ ......

! ڳ ڳ........

̪ ٽ !

ڪ ٺ ڪڌ ǡ
ڌڙ ڳڌ ڪ!

ڙ ѡ ڪ ڏ

ڌڙ ڪ ڏ........

ڀ ڌڙ ڀ ٿ........

ٽ ٿ 吪 ٽ ۾ ڄڪ .......


ڀ ۽ Ӂ ۾ ǡ ٽ ٻ ٻڙ ......

ڳڙ ڳٽ Ӑ ڳڀ ڌ ѡ
! ......

ڌ ڌ ڪ ڪ!
_ ٺ ٽ ڀ!

ڳڀ ڳǡ ڳ ........

ȡ ڏ ̪ڙ ڏ ٿ ̪ٽ!
_ڪ ٽ

ڌڙ ڄڻ ڪ .....

ڪڻ ڀڻ ¡ ڌ ғ ڻ !

ڻ ڍڪ ٿǡ ڪ ڳ ڪ ٿ......

ڻ ¡
ڪ ڳ ڙ ۽ ڙ
_
¡
̪ڙ ۾ ڪ ̪ڙ ڪ_ ڇ ڇ ڇ ڇ......
_
ڙ ڙ ڙ ڙ !........
_
ڪڌ ڪڌ
ڪڍ ۾ !
_
ڪ ѡ ڌѡ
ǐ ڇڪ !.......
_
ڪ̪! ڪڌ
ڪ Ǎ Ǎڻ !........
_
ڪ ڌ
ڄڻ ڪ ڪ ......
_
ڪ
ڪ ۾ ڌ ڪڪ !
_
ڇڻڙ ڇڙ ѡ ڳ ڪڙ .......
_
ڪ ڪ ڳ ٿ ڪ ......
_
ڌ ڀ ڌ ڌ ڏ ڏ ڳٽ ........
_
۾ ٽ ̪ڊ ڀ ̪
ڙ ڏ !......
ڏ ۾ ڙ ۽ ڙ ڪ ڊ ٽڪ ڙ ڙ ۾ ٽ ڌ ۾ ۽ јڙ ڻ ۽ ٿ ڪ ٿ ۽ ڊ ڪ ڌ ڏ ڪ Ӑ ڌ ۾ ۽ ڪ ۽ ڳ ٰ ۽ ڏٺ. ڪ ڪ ڪ ڏ ڌ ۽ .
ڪ ڪ ٻ ٻ ٿ ۾ ٻ ڊǡ ۾ (opera) ڏ ٿ. 19 ۽ ʡ 37 ۽ 18 . ڊ ۾ ʓ ڪ ڊ ڪ ڻ ۽ ڻڪ . ڊ ڌ ϐ ۽ ٻ ڊ _ ڪ ۾ ڊ ۽ ϐ ڻ ۽ ڻ ٺڻ ٿ ۽ ڙ ٻ ڪ ѡ ڙ ۾ ٰ ٿ ٿǺ ٻ ۾ ϐ ۽ ٻ ۽ ǁ ۽ ڻ ڪڏ ڻ ڻ ڌڙڪ ۾ ڃ. ϐ ڻ ۽ ٺ ٻ ڻ ٿ_ ڪڙ ۾ ڻڻ ٿǡ ٿ ٻ ڪ ǘڙ ϐ ڌڪ ڻ ۽ ٺ ڻ ٿ ڌڪ ڻ ۽ ٺ ڻڻ Ӑ ۽ ǘڙ ۽ ۾ ڻ ٿ ڪ ڻڻ ٿ. ۾ ۽ ϐ ̪ ٿ ۽ ڏ ڏ ڀ ڻ ٿ ڇ _
ڏ ڏ _
ڻ ڙ ڪ.

Ǎڻ ڃڻ
ڀ ڀڃڻ
ڪ ¡
ٽ ٽ º
ڏ ڻ ڳ
ڏ ڏ ڳ_
ڇ ڪ ڻ
ڀ ڀڀ ڀڻ ......

_ ۾
ڙ ڪ ڪ ۾
ڊ ٻ ڪѡ ڇ ڪڀڻ ڌ ۽ ڌ ڃ ٺ ۽ ڊ ڊ ٿ ڏ ڏ ǁ ٿ. ٻ ϐ ڻ ۽ ۽ ϐ ۽ ۽ ̪ ۽ ٿ ڻ ۾ ڇ ڇڏ ٿ_ ϐ ڌ ۽ ۾ ڌڪ ٿ:
ڄڪ ٿǡ
ڏӡ ڏ ٽ !
ڪ ٻ̪ ٻ
̪ڪ ̪ڪ ٿ_
ڏӡ ڏ ٽ !
۾ ̪ڙ ۾
ڪ ڻ ڪ ڪ ٿ_
ڏӡ ڏ ٽ !
ڏӡ ڏ ٽ !
ٻ ڊ ڪٽ ڏڙᓡ ڻ ڪ ڊ ۾ ڻ ڌ ϐ ۽ ڳ ٻ ٿ ڪ_ ۽ ӡ ۽ ڍ ڪڍ ۽ ڏڍ_ ڪ ڳ ڻ ڳ ڪ ڪ ڪ . ڙڻ ڌ ڪ Ӂ ڏ ۽ ڃڻ Ӑ ٿ. ڌ ۽ ڀ ۽ ڌ ۽ ۽ ڍ ڪڍ ۽ ڏڍ ڪ ̡ ǐ ۽ ѡ Ӑ ٿ.
э 1969 ٻ ۾ ٻ ǡ ۾ ڌ ۽ ٻ Ǎڻ ۽ ڏ ڳ ڌ ڻ_ ڪڻ ۽ ڻ . ۾ ڄ ѡ ٿ ڪ ڪ ٻ ۽ ۾ ڪ ٿ ڏ Ӑ ٿ. ڪ ٿ ٻ ڊ ̡ ۽ ڳ ڌڻ ڪ ڻ ڀڱ ۾ ڻ . ٺ ʡ ۽ ۾ ڙ Ӑ ٿ_
ٻ ڄڱ!
ڱ! ( 62)

ٽ !
........ ( 64)


̪ ...... ( 65)

ڏ ڪ ڏ!
ڊ ڀ........ (68)

ڪ ڪǁ
ڪڻ ڪ ڪ! (69)

ڳڙ ڳ _
! ( 9)

̪ ʘ ̪!
ٽ ............ ( 70)

ٽ ڪ ڙ
ڏӡ ڃ ! ( 70)

ٿ....... (83)

ڳ ڃ!
ڪ ٺ! (87)

ٿ ڪ
ڪ ڪڙ ڙڪ ٿ......... ( 112)

ڇ ٿ ! ڪ ! ( 107)

ٿ ڃ........ ( 112)


ڪ ڪ
ڪڏ !........ ( 123)

ڪ ڳ ڪ ʁ
ѡ ڙ! (125)

ڪٿ ڀڃ ٿڪ
ѡ
ڪٿ ڀڃ ٿڪ!....... (127)
۽ ڪ ٰ ۾ ڪ ڻ ڳ ̪ ٿ. ȡ ۽ ڪ ۽ ڪ ڙ ٿ Ӑ. ڻ ڪ ڪ ڪ ۽ ڙ . ڪ ٰ ۾ ڪ ڪ ڙ ۾ ۽ ڪ ڪ ڪ ڪڻ . ѡ ڪ ڊ ڪٽ ۾ ٿ ڙ ڪ ڪ ڪ ڪ ڙ ڪ . ڪ ٿ ̪ ј ٿ ڪ ٿ ڪ . ڪ ڪ ڻ ڪ ڪ ٿ ڪ ڪ ڪ ڙ ٽ ۽ ٿ Ӑ_ ڇڪڻ ڏ ڪ ڪ ڻ ٺ ٿ ڻ ̪ Ӑ ڏ ڪ ڪ ڳ ۽ ڪ Ӑ ٿ. ڙ ڪ ڻ ٿ ۽ ڻ _ ڙ ڪ ڻ ٿ ۽ ڪ ڻ ڪ ٿ. ڻ ڪ ڻ . ڻ ј ڇڪڻ ڄ ۽ ڄ ۽ ڄ . ڪڏ ڻ ۾ ڪ ڃ ۽ ڪ Ӎ ڻ ڪ ڪ ٿ. ۽ _ ۽ ڪڻ ڪ ٿ ٿ Ӑ.
ڻ ̪ ۽ ڪ ٻ ڪ ٿ Ӑ. ڏڍ ٿ . ڪ ۽ ٿ ڳ ڄڻ ڪ ۾ ڪ ڪ ̪ٽڪ ڙ ۾ ٺ ! ڃ Ǔ ۽ ڳڙ ٻ ڙ ٿ ٿ ڪ ڙ ۽ ǁ ڪڪ ڄڻ ۾ ڪ ڦڙ ڌ ۽ ٻڙ ڱ ۽ ڌ ڌ ڙ ڪ ̪ ڏ . ʐ ۽ ۾ ڳ ڪ э ٽ ٿ ڪ ۾ ڌ ڪ ۽ ۽ ۽ ڙ ۾ ٿ ۽ ٿ ڪ . ڻ ۾ ڪ ٻڪ ٿ ٿ ڳ ۽ ۽ ٻ ڪ ۾ ڌ ڙ ڙ ڻ ڙ ڇڪ ۽ ڙ ڇٽڪ Ӂ ڳ ۾ . Ӂ ڀ ڻ ϐ ڪ ڪ ۽ .
۾ ۽ ٻ ۽ ڌ ۽ ڌ ٿ ٿ ۽ ڪ ۽ ڻ ۾ ڪ . ۽ ڪ ۽ ڪ ٿ ۽ ۾ ڪ ј ٿ.
۽ ۽ ڳ ۾ ڳ ڪ ۽ ڌڪ ڙ _ :
ڪڊ ڱ ٻٻ ڙ
ڙ ڇ ڇڙ!
ڪڙ!

ڙ!
ڙ!
........

ڙ
ڌ ڌٻ ٽ !.........

ڄ ۾ ڪ ڳ ڪڏ ڪ . ڏ ۾ ڪ ǡ Ϙ ֓ ڪ . ڪ ڀ ֓ ڇ ! ڪ_ ǡ ۽ _ ۾ ڪ ڙ ڪ ڳ ڪ _ ٿ . ٻ ڪ ٻ ڪڍ ۽ ٻ ڪ ڏ ۽ Ґ ڏ ڌ ڀڃ ڪ ڀ ٻ ڳ ڌ ۽ ١ ڪ ۽ ڻ ٽڻ ۽ ڪ ۽ ̪ ٽ ڻ ڻ .
۾ ڪ ڳ ٿ ڪ ڪ ۾ ۽ ٻ ڪ ڀ ۽ ǐ ڪ ڪ . ڌ ڳ ڪ ڪ ڦ Ӑ . ڌ ڀٽ ۾ ڪڙ ڱ _
ڱڻǡ ڪ Ǎ!

ϡ ڌ ..
21_7_1970

ڏ ڻ ڃڻڻ ۽ ̪ڻ ڏ ٻ ڃڻ ۽ _ ڇ ٻ ڃڻ ٿ ٿ. ڙ ٻ . ڌ ٻ ڌڙ ٻ ڙ ϐ ڙ ۽ ٿ ٿ. ۽ ٻ ڻ ڃڻڻ ۽ ڻڻ ٿ ٿ. ۾ ڏ ڪ ڻ ڏڻ ̪ ڏ ٻ ۽ ڌ _ ڙ ٻ ڪ ڻ ڪ ۽ ڻ ۽ ڻ ڪ ڪ ڪ ڳ ڻ ڙ ̪ ۽ ̪ڙ ۾ ڙ ڻ ٽ ȍ . ٻ ۾ ڪ ڇڪ ۽ ̪ڙ ٿ ٿ ۽ ̪ ڀ ٿ ڌ ۾ ڪڏ ڪ ٿ . ڻ ڪ ڏٺ ٺ ڳ ٿ_ ڌ ϓ ڪ ٻڌ ڌ ϓ ٺ ۽ ٻ _ ۽ ڪ ڳڙ ۽ ٻڌڙ ٻ ڪ ̪ ۽ ڪ ڀ ڏ ۾ ٻڌ ڇڏ ٿ.
ڪ ڪ 496.
ڊ ڪٽ_ ȓ 1961.

 

ڄ ڻ
ғ ٿ ڪ ٿ . ڪ ۾ 1964-1968 . ڌ ڌ ϐ ۾ ڌ ۽ _ ٽ ڳڻ ڄڻ ۽ ڪǡ ڌ ۽ ڪ ڌ ۾ ڪ ٿ .
1955 ۾ ڪ ڍ ۾ _ ٽ ڌ . 1958 ۾ ڪ ڳ ڪ . 1958 1968 ڏ ڪ ۾ ڇ ڌ ۾ ڏ ڌ ۽ ڪڏ ٿ. . ڌ ڻ ٽ ۾ .
ғ 1962 ۾ ڇ ڪ ڀ ڀ ڪӓ 1964 ۾ ٿ. ҡ ٻ ڪ ڪ ڪ ۽ ڪ ڪڪ ڪڪ ڪǁڙ 1968 ۾ ٿ. ڌ ڻ ۾ ڻ ڪ ۽ ڻ ۾ ڻ ڌ ۾ ٿ. 1965 (ٽ_ ڊ) ۾ ڀ ғ ڪ . ڳ (ڪ ڪ 55 . ) ڏ э . 1968 ۾ ٿ 123- (ڏ_ ʡ _ ϡ ڦ) ٺ ڪ ڪ . ٺ ڪ ۾ ٻ ڪ ڪ ٿ . ڪ ۾ ڳ ڪٽ ۾ ٿ ٿ ڳ 1968 ۾ ڏ ڏ (ڌ ٽ_ ڀٽ ڀٽ ۽ ٽ) ڏ ғ ڻ ڪ ڻ ۾ ڪ ǡ ۽ ғ ڻ ڏ . ڻ ٿ ڳ э (ڌڙ ٿ Ӎ ڪ ڪڌ ڏ_ ڌ !_ ۽ ٻ) ڪ ۾ 201 ۽ 202 ڏ .
ٿ ڪ ۾ ғ ٿ ڄ ڌ 1964 1968 . ڌ ڙڙ ۽ ј ڪ ۽ ڻ ڌ ۾ ј ڪ Ӑ ٿ.
1969 ۾ ڪڻ ғ ٻ э_ ǁ э ڪ ȡ ڪ ٻ ٻ擡 ٺ ٿ. ڳ э ڪ ڪ ڻ ڪ ۾ ڌ ٿ ڀ ڪ . ڪ ڻ ڀڱ ڪ ڀ ڇ ڪ _ ڪ ڏ ڳ ۽ јڙ ڻ ۾ ..... ڃ Ǔ ۽ ڳڙ ڍ ڍ ǡ ڳ ڳ ۾ ڇ ǡ ٻ ѡ ڳ ڇ ڳ ڪ ڇڙ ۾ 205 211 ڪ ڙڙ ۽ ڀ Ӑ.
1971 ۾ ғ ڃڻ 1972 ۾ ٿ. ٺ ڙ ڪ ۾ ٻ ѡ ڏ ٺٺ ڪ ڻ ۾ . ғ ٺ ۾ ۽ ۾ ڌ ڳ ڀڳ ٽ ڌڪ ڪ ڏ. ۽ ٰ ڙ ۽ ڪ ۾ ڪ . ڌ ڏ ڦ ۽ ڙ ٽ ۽ ڙ ٺ ٿڙ ٿ ڏ ڌ Ӂʡ ݡ ڀٽ ڻ ڌ ۽ ڪ . ڄ ڌ ٽ ǡ ڌ ٰ ڪ ! ғ ڪ ڪ ڪ ۾ ڇڻ ٺ ۾ ڪ ۾ ڪ ٿ ڪ ڪ ٺ ڏ ڪ ۽ ڪ ڪ ۾ ڪ .
ڪ ڏ ڳ ڪ ۽ ڻ ڙ ʡ ڳ ڻ ڳ ڪڻ ڙ ڌ ۾ ڌ ڪ ڻ ۽ ٽڻ ڪ_ ӡ ۾ ڌ ۽ ڌ ڄ ڃ ۽ ۽ ۽ ٻڙ ڻڻ ۽ ڻ ڪ. ρ ǐ ڪ ۾ ڌ ۽ ڊڊ ڪ. ڳ ۾ ۽ ڌ_ ڪ ڏڻ ۽ ڌ ۽ ڳ ڄ ٺ ڙ ڳ ǡ ڪ ٿ ڌ ۽ ڌ ۾ ڪ ڪѐ ۽ ٿ ڪ ڏ Ӑ.
ڄڻ ۽ ٿ ۾ ڃ ڪ ٽ ۽ ڪ ڻ _ ڃ ٰ ۾ ۽ ٿڻ . ۽ ڃ јڙ ۽ ѡ ۾_ ڪ ڄ ڪ _ ڪ ۽ ڪ ۽ ڦ ۽ ڦٽ ڪڻ ۾ ڪ. ғ ٻ ڪ_ ڄ ڻ (ڪ ڙڙ ٿ ۾ ) ۽ ڪ ٿ ڪ ڪ_ ٿڻ ڌ ȡ ۽ ڳ ڌڻ ڪ.
ڪ ڇڙ ۾ ڏ ۾ ٻ ڪ ٽ ڏ ڙڙ ڳ ڙڻ ۾ ٿ Ӑ. ғ ۾ ڪ ڪ ٺٺ ڌ ڏ ڌ ٿ ٿ Ӑ ۾ ڪ ڙ ڀ ٿ Ӑ ٿ.
ڏ ڻ ڃڻڻ ۽ ڻ ڏ ٻ ڃڻ ۽ _ ڇ ٻ ڃڻ ٿ ٿ. ڙ ٻ . ڌ ٻ ڏڙ ٻ ڙ ϐ ڙ ۽ ٿ ٿ ۽ ٻ ڻ ڃڻڻ ۽ ڻڻ ٿ ٿ. ۾ ڏ ڪ ڻ ڏڻ ڏ ٻ ۽ ڌ _ ڙ ٻ ڪ ڻ ڪ ۽ ڻ ۽ ڻ ڪ ڪ ڪ ڳ ڻ ڙ ۽ ڙ ۾ ڙ ڻ ٽ ڃ ȍ . ٻ ۾ ڪ ڇڪ ۽ ڙ ٿ ٿ ۽ ڀ ٿ ڌ ۾ ڪڏ ڪ ٿ . ڻ ڪ ڏٺ ٺ ڳǁ ٿ_ ڌ ϓ ڪ ٻڌ ڌ ϓ ٺ ۽ ٻ _ ۽ ڪ ڳڙ ۽ ٻڌڙ ٻ ڪ ۽ ڪ ڀ ڏ ۾ ٻڌ ڇڏ ٿǡ ڪڏ ٿڻ ۽ ڳ ڌ ٰ ۾ ٿڻ ۽ ڳ ڌ ٰ ۾ ٿڻ ٻ ڇڙ ڇڍ ٻ ٻ ڻ . ۽ ۾ ٻ ڳ ڏ .ғ ٻ ۽ ڏ . ڪ ڌ ۽ ٽ .
ڪ ٿ ڪ ڪ ڪ (ڪ ڀ ۾ ғ ) ٻ ڪ ڌڪ ڪ. ڏڍ ۾ ڪ э . ڏʡ ғ ڪ ۾ ʓ ڪٺ ڪ ڀ ٽ ۽ ڌ ٻ ڪ ڪ ڻ ڻ . ۾ .ғ ڻ ڏ ڊ ۾ ٿڙ ۽ ۾ ڀ ڙ ۽ ڙ ڀٽ ڪ ڻ ڏ Ǎ ڪ _
ڇ ڇ !
ٿ ڇ
ٽ ٿ _
ڇ ڇ !
ڇ !
ڏ ٿ ڀ
ڇ ڇ !
_ ڌ ڙ ڙ
ڇڇ ۾ ڇ !
_ ڇ ڇ !
(ғ_ ڪ ۾ ա 148 )
_ ڻڪ ڌ ڏ ڻ ڃڻ ۽ ڻ ڀ ٿ ۽ ڇ ٿ ۽ ڪ ڌ ۽ ٽ ڀڃ ۽ ڻ ڇڏ ڳ ڌ ڏ ۽ ڪ ٽǓ ڏ ڌ ٻ ڀ. ڪ ڪ э ڌ ۽ ٻ ǘ ۾ ڇ ٺ .
ڻ ڪ Ӑ ٿ ғ ڪ ڌ ڏ ۽ ۽ ғ ڌ ڃ ڪ ڻ ٿ ڃ ڪ ٿ ۽ ڃ ڪ _

ڪ ڪ!
ѡ ѡ
ڀ ۾ ڳ _
ڪ ڪ!
ڏ
ڀ
ǡ
!
ڀ ڪ !
ڪ
ٽڪ
ڻ _
_ ғ_ ա 148
ғ ѡ ۽ ڻѓ ڏ . ғ ڻ ڻѓ . ғ ڄ ۽ . ғ ʐ ۽ ٻ ϐ ڳ ڪ ۽ ٿڇ ٿ . ۾ ڪ ڙ ڙ ڃ ۽ ڀ Ӑ ٿ ڙ ۽ ڌ ڻ ڪ Ӑ ٿ ۽ ڪ ڏڍ ڱ........ ѡ ғ ۾_
ڳڻ ڀڪ ۾ ٽ ڪǺ
ٿ ڙ ڪڙ ڌ ٽ!
ڪ ڪڻ ڻ ڪ ڪ ڪǺ
۾ ǡ ڪ ڪ.
_
ڌ
15-8-1983

ڪ ٿ ڪ ڪ
ڳ ٿ ٿ ڻ ڻ ڪ ٿ ٿ. ڻ ڪ ٿ _ ۾ ٿ ۽ ٿ ڪ ڳ ڪ ۽ ڻ ڪ ڪ ڻ ڏڏ ڪ ڏ . ޡ ڪ ٿ ڪ ڪ퓡 ڻ ۽ ڪ ѡ ڪ ڻ ڪ ۽ Ӑ_ ۽ ڙ ڳ Ӑ.
ڌ ٿ ۾ ڄ ٺ ڏ ڻ ڊ ڪ ӓ . ڪ ۾ ۽ . ۽ ڪ ڪ ڱ. ۽ ۾ ڇڻ ڪ ڏ ڇڏ . ڙ ڙ _ 1971 1972 ٺ ۾ ғ э.
ڌ ڪ ڳ Ӑ ٿ ڳ ٽڪ ڪ ڪڻ ڏ . ڪ 56 ڪ ۾ ڪ ۽ (ڪ ڊ ڪ ۾ ڏ ) ۽ ڪ ۾ ڪ ٿ (_ ڪ ۾ ) ڪ ٽڪ ۾ ڏ ڪ . ٽڪ ۾ ڻ ڏ ٿ_ ǡ ڪ ڪ ڻ ۽ ٿڻ . ٽڪ ۾ ڪڏ ڪ ۽ ۾ ڇ Ӑ ٿ . ғ ޡ ٽڪ ٻ ڪ ڳ ۾ Ǎ Ӑ. ڌ ۽ ڙڙ ڳ ڙǡ ۽ ڻ ۽ ڪ ڪڻ ۾ ڪ Ӑ.
ғ ٿ ڄ ڻ . 1972 ۾ ٿ . ڳ ۾ ڪ ڪ ٿ ڪ ڪ퓡 ۾ ڪ ڃ. ڌ ڙ ڀڳ ڪٿ ڪ ڙ ڊ ۽ Ӑ! ڪ ٻ ڇڻ ڻ ٽ ڻ ј ј ٽ ڏ. ڇ ٿ ۽ ڻ ٿ ٿ ڏڻ ۽ ڙڻ ڇڻ ڪ ٿ Ӑ. ڙ ٽ ٽ ۾ ٻ ٿ .
ٺ ڌ ڪ ٽ ڻ ڪ ۽ ٽ ڌ ڪ .
ڪ ۾ ڏǡ ٽ ڀڱ ۾ : (1) ʡ (2) (3) ʡ ۽ ڏ ڪ ڀڱ ۾ ۾ ڌ ۽ ڪڪ _ ٺ ڻ ǡ ڪڏ ۽ ڪǁ ғ ڪڪ ڄ ڃ ۽ ڳ ڪ ǡ ڪ ۽ ۾ ڪ . ۾ ڪ ڻ ڇ ֡ ڪ ۽ ڪ ٿ. ڪ ڳ ڳ ڙڙ ј Ӑ ٿ. ۾ 2 (2 295-312) ۽ 4 ʡ ڪ ۽ 12 ( 313_ 334) ڪ ۽ ј ٽ ٿ Ӑ ٿ.
ғ ڪ ۽ ٿ ٿ ڪ Ӑڻ ڻ ڏ ٿ ٿ ٺ ڇ ڱ ۽ ٻ ٽ ǁ ۽ Ӑ ڇ с ڪǁ э Ǎ ڪ . ڪ ڪڻڻ ڪڙ ڪ ٽ ڳ ڪ ٿ ٻڌ. ڪ ڪǁ ڇǁ ٿ ۽ ڏ с ڪǁ ڪ ڻ ڪ_ ڳ э ڪ Ǎ ڻ ڪ ٿ.
ڌ ڪ ڪ ۾ ڙ ڌ ۽ ڪ ۽ ڪ ڪڻ ٿ ڪ ۽ ڪ ٿ. ڌ ٿ ۽ ڪ . ڌ ۽ ڌ ڪ ڪ ٿ ٿ. ۾ ڻ ڪ ٿڻ ۽ ڻ ڪ ٿ Ӑ ٿ ڪ ۽ ڪڏ ڪ ڪ ٿ ٿ ڪ ڪ ٿ ٿ ڪ ڌ ڏ. ڌ ۽ ѡ ڪ ڪ ۽ ۽ ڪ ڳ ۾ ڙ ڻ ڪ ٿ. ڌ ڪٽ ٽ ڌ ڪ . ۽ ۽ ۽ ۽ ڙڙ ڪ ڪ.
_ ..
ڪٽ
ڌ ڪ ٽ
ٽ ٽڊ
ڪǍ
10- 1975

 

  ٽ ڪ

(ٽ Ә: 1971_ 1972)
ڪ ڊ ڪ ґ ٺ ٻڌ ۽ ڇ ڪӑ ۾ ј. ڪ ڳ ڪ ڪ. ڪ ڏ ڳ Ә ڀ ڪ ۾ ڪ ڪ ۾ ٺ ڪڻ ٽ ڪٺ . ӡ ٽ ڪڻ . ٽ ڏ ڪǍ ڪ ۾ ڪ ٿ ۾ ڪٺ ٽ ڪڻ ڪ ڪ ۽ ڪ ڳ ڪ ڪ ڃ. ڳ ڏ ڪ ڪ _ _ ۾ ڇ ј. ٿڪڙ .
ڪ ڪٽ ڌ ڪ ۽ ٻ ڪӡ ڪ. ڃ Ӑ ڪڻ ڪڙ ! ڪ Ӎ ڪڏ ڊڄ ٿ!
ڊ_ _ ڳ ڊٽ ڪ ٽ ٺ ٻ ڪ ȍ . ۾ ڪӑ ڏ ڪڌ ڪ ڊ ۽ ǘ ۾ ڪ ڏ Ӑ . ڪڻ _ ڪ ڏڍ ڇڪ ٿǡ ڇ ڻ ڀ ڀ ڄڻ ٿ ڪ ٽڻ .
ڊٽ ڪ ٻ ڪ ڊ_ _ ڏ ٺ. ڪ ڊ ڪ ڻ Ǎ ڪ ٻڌ ڪڏ ٿ ڃ. ٿ ۾ ڪ ڻ ٽ . ٽ ڏ ڏڍ ٿ . ڪ ڌ! ۾ ڊ_ _ ڏ ڏ ٽ ڙ ڏ ڌ. ڪ ٿ ј ٽ ڃ ۽ ٻ ڀ ٿ ڏ ڇ 俑 ٽٻ ۾ Ǎ ۽ ڇ . ٺ ڌ ڌ ڪ ٿ Ӑ.
........ ........ ........
ڀ ڪ ڃ ڃ ڀ ڪ ٰ ڃ ڳ ٿ ڃ ٻ ۾ ڪ ٿڻ . ۽ ڳ ǡ ǡ ڙ ٺ ڪ ۾ ٽ ٻٽ ۽ ٺ ڪڙ ڪ ۾ ٿ . ۾ ڪ ѡ ӡ ۽ ٽٽ ǡ ۽ ڪ ڀڄ ڃ ڪ ڪ . ڊ ۾ ڪ ڪ . ٽ ۾ ۽ ڪ ڪ ǡ ڇ ۾ ڏ ٿ ڙ. ϐ ۾ ڪٿ ڏ . ٽ ۾ ڻڪ ڪ (Croce) ۽ ٻ ڪ ǡ ڏ ڀ ۽ ڏ ڪ ۾ ٽ ۾ ڪ ۽ ڪ ٺ ٻ ڪ ۾ ڪ ڪ .
. ٻڻ ۽ ڻ ڪ ڪ ڦٽ ڳ ٿ . ڪ ϐ ٿ ڏ ۽ ۾ ڃ ڃ. ڪ ϐ ۽ ۾ ڪ ڻ ٺ. ڪ ڪ ۾ ۾ ۾ ڻ ڪ Ӑ _ ڻڪ ڪ . ڄ . ڻ ڪ ڻ : Ӎ ڃ ڪ ڪٿ !
........ ........ ........
ڀ ڪ ۾ ٿ ڊ ۽ ڪڪ ڪڙ ڪ ۽ ڪ ۾ ڙ ڏ ڄڻ ڏ ڪ Ӎ Ӑ. 1965 ۾ . ٿ ڻ . ٻ ٻ ڪ Ӑ ۽ ڪ ڃڻ ڇڏ ڏ . ڻ ڪ ٿ. ڌ ٰ ڏ ڪ ڪ . ڏ ڌ ۾ ٿ ǡ ۽ ڌ ڙ .ڇǡ Ϙ ј Ӑ! ٻ ڪڙ
........ ........ ........
ڱ ڪ ۾ ڪ ј ٿ ڀ ٿ ڪ ڙ Ӑ.
........ ........ ........
ڏ ڏڍ ٿ ʁ. ڪ ٻ ڪ ǘ ٿ ڪ. ڊ ۾ ڻ ڄڀ ٿ ڪ ۽ ٿ ʁ ٿ ڃ. ۾ ٿ ڻ Ӑ. ڙ ڻ ڪڙ ٿ ڳ. ǡ (Von Gogh) ڌڪ Ґ ڪ ڻ ڀ .
........ ........ ........
ڏ! ڪ . ڊ Ӑ ٿ ڪٽ ڪ Ӑ ٿ. ڪѡ Ӑ ٻ Ӑ . ٻڌڻ ڇ ڇڏ Ϙ ۽ ڀс ڳ ڙ ڳ ٿ ڃ. ڪ ڪ ۽ ڙ ڪڍ ۾ ڻ ٺ! ڌ ڻ ڻ! ڌ ڳ ڪ ڏ! ! ! ڪ _ ڏ Ӑ ڏ ڏ ڪ ڏ ڻ ڪٽ ۾ ́ ٿ Ӑ.
........ ........ ........
ڌ ڀ ۽ . ڳ ڏٺ ڃڻ . ڪڻ ٿ ۽ ۾ ڪ ڙ ڌڪ ٽ ڏڻ ٿ . ۾ ڏٺ _ ڙ ۾ ڦٽ ڙ ڏٺ ۽ ڱ ڪڊڙ ٽ ٺ ǘ ڳ ڪڙ ڪڪ ۽ ڪڊ ۽ ٽ ٽڪ ڏٺ ڏ ڄ ٿ ڪ ڌ ڌڪڪ ٿ ٿ ٿ ٿ ڦ ٿ ۽ ٻ ڪ ڏ ڀ ڪ ڪ ٿǡ ڌ ڻ ڏٺ ۽ ڪڌ ڏٺ ڪ ڳ ڳڙ ڪڙ ۽ ٿ ڳ ٻڌ ڪ . ڏٺ ڪ ڇ ڀڀ ڏڙ ۽ ڇ ڀ ٿ Ǎ ۽ ڏٺ ڻ ۾ ڙ ۽ ڏ ۽ ڏڍ ڏڪ ڙ ڙ ۽ ڙڙ ۽ ڏڪڙ ۽ ѡ ڌ ڳ ڳ ڪ . ڌ ۾ ٽٻ ۽ ڏ ڏڻ ۽ ڪ ڻ ٿڪ ڪ ڻ Ӂ_ ڌ ڀڙ Ӂ.
ڇǡ ڀ ڪ ۾ ڻ ٿ Ӑ ڇ ٽ ڻ ٿ Ӑ ϐ ڪ !
........ ........ ........
........ ........ ........
ڇ ڪڏ ڪ ڪ . ۽ ڪ ۽ ڪ ٿ ٿ Ӑ. ڪ ڻ ڳ ڪڙ ٿ Ӑ ٿ ڇǡ ڳ ڀڻ ڳ ڦڙ ڀ ڇǡ ڪڙ ڪ ۽ ڪ ڻ ڙ ۽ ٰ ڊڻ ڊ ڍ ڪ ڪ ڪڻ ڪ .
........ ........ ........
ڏ ڌڪ ڙ ڇڏ . ڻ ۾ ڙ ۽ ٿ . ڪ ڪ ۽ ǡ ڪ ڏ . ٺ ٽ Ӑ. ڇ ڇڏ . ڻ ٺ ٽ ٿ ٿ. ڇǡ ٿڻ ڙ ڙ ڏ ! ۾ ڇڪ ڃ ۽ ۽ ڦڻ ڦٽ ǡ ڪٿ ǡ ٻ ڏ !
........ ........ ........
ڪٿ ڙ ڙ ڪ ڪٽ ڪڙ ! ڌ ڪǍ . _ _ ڪ ڌ ! ڀڪ ڱ ڃڻ . ڪ . ! ۾ ۽ ۾ ڪ _ ڃ ڊ Ӑ . ٽڪ ڏ ڀ! ڳ ڌڪ ٿ ڳ.
ڄ ڇ Ӎ ڳ ڌڪ ڪ ڇǡ ǘ ۾ ڳڙ ڏ Ӑ . ڏ ڌ ۾ ڪ ڪ ڊ !
........ ........ ........
_ _ ڌ ڪ ڪ ٻ ڪ ڪ ڪ ڪ. ڌ ڪڇ ۽ ڪ ٿ ۽ ڪ ڏڏ ڙڏڏ ڪڏ ۽ ڪٺ .
........ ........ ........
_ ڪ . ڪ ڌ ۽ ڪ ڀڳʡ ǘ ٺڙ ۽ ڪڙ ڻ ڪ ڙ ڳ . ڏ ٽڻ ڻ ڏ ڇ ڌڪ ٽ ٿ . ڇ ۾ ڪ ڙ ڏٺ ۾ ڏ ڙ ٿ ڦ ڏ ڏ.
........ ........ ........
ڌ ڙ ڏڍ ڪڏ Ӑ ӑ.
........ ........ ........
ڏ ڪ ڙ ڻ _
( )
........ ........ ........
ڀ ڀ ڀڀ ٺ _
(ڀٽ)
........ ........ ........
1968 ۾ ۾ ۾ . ڀٽ ۽ ٿ ڊڪٽ ѡ ڀ ۽ ڪ ڳ ۾ . ڀٽ ٿ ڇٽ ۽ ٻ ۽ ڀٽ ȡ ڃ ٻ ۾ ڪ ۽ ڪٻ ڳڻ ٿ . ڪ ڏ ڀٽ ٿ ٻ ۾ ٿ ڇ ڪٽ ۽ ڪ ڪ. ٺ ڀٽ ڏ ٽ ۾ ڇ ڪ. ٽ ڻ ڻ ٻ ڪ ڪ . ϐ ڪ ڪ Hiene, the Poet in Revolt ڏ ڀٽ ڏ ڪ ڻ ڃڻ ڪ ڪ ۽ ڪ ڏ ٺ ڀ ٿ ٿ ڪڙ .
ڀٽ ڪ ڙ ǡ ڃ ۾ ڇ !
........ ........ ........
ڳ Ә ۾ ٿ . Ә ۽ ٽ ۾ ڪ . ٿ 1 ڏ . ٻ ڀ Ә ۾ . ڏ ڏڍ ۽ ڪ ڪ ٽ ڪ ۾ ڃ ٽ Ǎ ٻڌ. ٽ Ǎ . ڇ ۽ Ә Ǎ ڻ . . ڻ ڪ Ә ځ ۽ ڌ ڪ . ڏڍ ڪ ۽ ۾ ڏ . ۾ ڏ ڪ ځ ڪٽ 1 ٽڪ ۽ ٻ ځ ڪڪ ٺ . ڳ ڪ ٻڌ . ۾ ٻڌ ۽ ۾ ٻڌ. ڪ ٻڌ ڪ ǐ ڇ ٿ ѡ ڳ Ӑ ٻڌ ۽ ڻ ۾ ٻڌ ڏڍ ڏ ۽ ڏڍ ڱ ٿ .
۾ ǡ ٿ ڃ. ڪ ۾ ۽ .
ٻڌ ۽ ٻ . ٿ ڌ ۾ ۽ ڪ ڻ ۽ ڌ ۾ ٽ ڃ.
ڙ ٿ ڏ ڏٺ_ ...... ...... ۾ . ڻ ڄڻ ۽ ڪ Ӑ ! ڀ ٿ ڪ ڳ ڏ!
ڄ ۾ ۽ ٻ ڪ ٿ. ڄ ځ ȡ ڏ ۽ ڪ ٿ Ә ۾ ڪ ٺ ڪٿ ڇ ٻ ٿ Ǎ ۽ ٿ ڀ ٿ Ӑ! ڀ ڳ ڏڻ ۽ ڪ ڻ ٺڳ Ӑ .
........ ........ ........
ٺ ٺ ڪ ڏ ٻ ٻڙ ۾ ڪ ڪ . ڪ ڳ ڪǍ ۾ ڪ ڌ ڻ ٺ . ڏ ٿ . ڪ ٽ ڊ ٺ ۽ ٽ ʐ ڪ . ڃ ڃڻ ڪ ڊ ! ڇ ڏѡ ڏ ڪ ٿ ڙ ٿ ۽ ڇ ڪٿ
ٺ ڏѡ ڏ ڇ ٿ ڪ俑
ڄڻ ڃڻ ڳڻ ڍ !
ڪڙ Ǎ ۽ ڏѡ ڏ ڪ ٿ ڳ ڇ ڏ 濑
ٿ ٿ ۽ ڌڪ ٻ ڪ. ٿ ٽ ڌ ۽ ٻ ڌ . ڌ ٺ ڻ ڏ ڏٺ ڪ . ڪڙ ڏڍ ڍڪ ڀ ڏ ڪڏ ۽ ڳ ٻ ڪ ٻڌ . ڌ ٻ ٽ ڙڻ ٿ ڇǿ ڀ ڪǍ ڪڻ ٿ ۽ ڪǍ ڌ ڪ ۾ ڪڻ ٿ ٻ ٽ ڌ ۾ .
ڪ ٽٻ ۾ Ǎ . ۾ Ǎ . ڃ ڳ ڊ ڇ ڪ ٺ ڀٽ ڳ ڪڻ . ٿ ڌ ځ ٿ.
ڻ ڀٽ ڙ ۽ ڇ ڳ Ӑ Ӎ ڪ ٿ ۽ Ӎ ڳ Ӑ . ڌڪ ڻ ڄ ۽ ڪ. ڇ ڪڊ! ڪڏ ٻ ڙ ڄ ۾ ڇ 푿
........ ........ ........
ٰ ! ڪ ٻ ڙ ѡ ._ ڊ ڪ ڇڏ ٿ.
........ ........ ........
ǘ
ڪ ڳ ڪ!
(ڪ ڌ ڙ)
........ ........ ........
ڪ ڪٻ ڌ ڪ .
()
........ ........ ........
۾ ڪ ٻ ڪ ٺ .
........ ........ ........
ڄ ڪ ڀ ڀڃ ڇڏ ۾ ڻ ڏ Ӑ ۽ ǘ ۽ ڪڻ ٿ _ ڙ ۾ ڻ ǘ ٽڻ ٿ ۾ ڻ ڏ ۽ ڻ ٽ ٰ ڏ .
(ڪٽ ѐ ڪڊ ڪӑ )
........ ........ ........
ʡ Ȑڙ ۽ Ȑڙ ȍ!
ڏ!
۾ ڍڪ ٽ Ǎ .
! ڪڙ ڪ !
! ڇڏ!
(ѐ )
........ ........ ........
۾ ڪ ڪ ڪ ۽ ڇ ڪ ڪ ڻ ۽ ڪ ۾ ۽ ڳ. (ڪ )
........ ........ ........
ڌ ڌ ڌڻ ڄ ڻ ڳڙ
ٻ ڱ.
ڌڌ ٿ ڌ ڪ ڪ ڪڻ ٿ!
(ڀٽ)
........ ........ ........
ڏڻ ڀ ڄ
ڏ ڏڳ ڀڄ .
( )
........ ........ ........
۾ ڪ ڀ ڻ ȍ ڙ ڙ _ ڪ ȍ ڇ .
........ ........ ........
ڏ ڪ ڻ _
(Ӎ )
ڏ ٿ ڇ ڪڻ ڏ ڪ ۾ ڪ ٿ ۽ ٿ ٿ ۾ ڙ ٽڻ ٻ .
........ ........ ........
ٿ ڪڻ _
(Ӎ )
........ ........ ........
ڏ ڇڏ ڏ ڇ ϐ ڪ ڪڻ .
........ ........ ........
ʡ ۾ ڙ ڻ ڳ Ӑ ۽ ڻ Ӑ.
........ ........ ........
ٿ ڀ ۾
ڳ ڌ ڀ ڻ .
( )
........ ........ ........
ڌ ! ڪ ڌ ٿ ڪ ٺ .
........ ........ ........
ڪ! ǐ ڌ ۽ ڪ ڪ ڪ ڳ ڏ ڃ ٿ .
........ ........ ........
ڏ! ڪ ڏ ڪ Ǎڙ ٿ Ӑ.
........ ........ ........
ڄ ٻٽ ٻٽ ڪ ڪ ڏ ڃ ڪ_
........ ........ ........
ڏ ڪ Ӎ ڏ ۽ ڏ ڻ ڪ ڪ ǘ Ӎ ڏ ڃ _ ڻ ڌ ڏ ڃ ٿ. ڪ ۾ ڻ ڪ ڇڪ ڇڏǡ Ӎ ڄ ڙ Ӎ ڏ ۾ ڇ !
( ٽڪ ٽٽ Bretolt Brecht ٽڪ ϐ ۾)
........ ........ ........
ڇ ڪ 俑
ڪ ڪڙ ٿ ۽ . ڻ Ӎ ڄڻڻ ٿǡ Ӎ ٽ ۾ . ٿ Ӎ ڪ ٿ ڪ .
( ۽ ڊ ۾)
........ ........ ........
Ӑ ڻ ڪ .
........ ........ ........
ڪ ڪڙ ڏڪڻ ڃ Ӑ ٿ ڪ ڪٽ ۽ ٽ .
........ ........ ........
ٺ
ڏ _
(ڪ ٽ)
........ ........ ........
ڦ Ӑ ǘ ڪڏ ڦ ڏ ٿ.
........ ........ ........
ϐ ۾ ڪ ۽ ڪ ڪ ڳ ڍ ڇڏ ڏ .
........ ........ ........
ڱ ڪ ڙ ڪ ڏ ڃ ۾ ڪ ڃ .
........ ........ ........
ڌ ڙ ڪ ڊ _
ٿ ڳ ڊ
۾ ڙ

ڌڪ ۽ Ϙ ۾.
ٻ ڻ ڏ

ٿڪ ٿ
۽ ۾ ٻڏ .
........ ........ ........
ڪ ڪ ڪ
ڪ ڏ ڇڪ.
ڪ_ (ڀٽ)
........ ........ ........
ڄ ۾ ڪ ڀ .
........ ........ ........
ǘ ڊڄڙ ڏ ڇڏ . ڻǡ ڄ _ ڏڍ ڏǡ ڪ ڏӺ ڪ ڪ ڃ ٿ. ڀڄڪڙ ڪ ٿ ٿǡ ڙ ڪ ٿǡ ٽڙ ڙ ٿ ۽ ڃ ٿǡ ۽ ڪ ڪٺ ٿ ٿ ۽ ٽ ٺ ٿ_ ڪǡ ڇ ۽ ڱ ڙ ٿ ۽ ڪ ٿ ۽ ڪ ٿǡ ٽǡ ڄ ڳ ڙ ڙ ٿ Ǎ ٿǡ ۽ ڪ ڪ ڻ ٿ ڃ ٿ ۽ ڪ ڙڦ ۽ ڻ ٿ ٻڪ ٻڦڻ ٿ.
........ ........ ........
ڪ ڪ ٺ ڌ ۾ :
ڇ ǡ ۾ ڦڪ ! ڻ ǡ ڌ ۽ ٿ . ڀڄ ڃ ǡ ٻ ڻ ڃ ڀڄ ۽ ڄ ڃڻ ڳ ڳ_ 䐡 ʡ _ ڀ ۾ ڙ ڃ ǡ ٿ . ٿ . ڪ ٽ (Eurotas) ڙ ڍڙ . ڪ Ӂٽ ۾ ڦ ڳ ۾ ڪ ڻ ۾ ڻ . ڄ ڌ ڄ ڌڄ ٿ. ٿ ڪ . ٽ Ǎ ٿ ۽ ڻ ۾ ڪ ٿ. ۾ ڦ ٿ ڇ ڻ ٿ.
ڪ ڳ ڳ ٺ ۾ :
ڪ ڪ ڪ ڪ
ڪǡ ۾ Ӻ
ڪ ڙ ڻ!
ڀ ٿ ڀٽ ڙ ڙ . ۽ ٿ ٻ ڪ ڀڄ ڳ . ڀٽ ٿ . ڀٽ ڻ ڇڏ ڇǡ ڀٽ ڪ ۾ ڳ ۾ ڱ . Ӎ ڳ ۽ ڀٽ ڻ ڳ ڌ ڪ ٿ ڪ . ڌ ڪ ڌ ڌ ڀٽ ڳ ڪ ۾ ڇ ڇǡ ۾ ڪ ڪ ٿ Ӑ ڀ ٿ ڦ Ӑ ڻ ٿ ڪ Ӑ ٿ. ۾ ڌ ڪ ڪ ۽ ڌ ڪ ڪ ڻ ڇڏ ٿ.
........ ........ ........
ڳ ٻ ٿ ٺ . ٿ ڪ ٿ ! ǘ ڦٽ ڏ ڻ ڊ ٿ ڪ ٿǡ ڏ ڳ ٿ ۽ ڏ ٿ ٿ ۽ ٽڪ ٺ ۾ Ǎ ڃ ٿǡ ڏ ٿ ۽ ڙ ٿ . ڏ Ǎ ٿ ۽ ڌ ٿ ڃ ٿ ڏ ڳڌ ۽ ۾ ڪ ۽ ڏ ڏ ڏ ڪڙ ڪٽ ۾ ڪ ڏ ٿ. ڪ! ٿ ۾ ڏ ٽڪ ٿ ۽ ڊ ٻڙ ۾ ڻ ٻ ڪ ٿ Ϙ ڇڙ ۽ ڻ 퍁ڻ ڻ ڻ ڪ ٽڪ Ӂ ڻ Ӑ ٿ ۽ ڙ ڌڀ ڪ ٿ ڄڪ Ӎ ٿ .
ڙ! ڳڻ ڳ ٿ ٽ ڻ ڏ ڏ ڏڍ ڏڍ ٿ Ӑ. ڪ ۽ ٺ ǡ ڏ ڳ ڳ . ڙ ڙ ٿǡ ۾ ǘٽ ۾ ڪٿ ڪٿ . ۾ ڀ ڪ . ڏڍ ڪ ٽ ٿ Ӑ.
........ ........ ........
ڇ ۾ ڇ ڀ ۽ ڌ ڳ ڳ ٻ ڌڪ ڙ ۽ ڃڙ .
........ ........ ........
ڻ ۽ ڌ ڏ . ٽ ѡ ڇ ڏ ٿǡ ڀс ۾ ۽ Ґ .
........ ........ ........
ڪ ڪ ڪ ڪ ڪ_ ڃ ڪ ڏ Ӑ .
........ ........ ........
ڏʡ ڏٿ 䐡 ٿ ۽ ۽ ڌ ٿ. Ǎڙ ڏڍ ڪڌ ڳٽ ڀ Ǎ ٿ ڌٿ ڳ ڪ . ٻ ڙ ٽ ۾ .
........ ........ ........
!
ڀѡ !
ڊڻ ڪ
!
ڀѡ !
(ڪ ڌ ڪ )
........ ........ ........
ڊڀ ۾ ٻ ڙ ٿǡ ڪڙڻ ڏڍ ڏ .
........ ........ ........
ڀ ٽ ۾ ڀс ڇڏ ڃ ٿ. Ǎڻ ! ڻ ٻ ڌ ڪ э ٽ ٿ ۽ ۾ ڪ ڪٽ Ǎ.
........ ........ ........
۽ ٿ ٻ ڪ ٻ ј ڪ ڌ Ӎ ڳ ڪ ۾ ۽ ڪ ڪѡ ۽ ۽ ڏ ۾ ۽ ڪڻ ڪ ڀ ڏ ۽ ڀ ڏ ۾ ڀ ۽ ڪ ڳ ڙ ڻ ڪ ۾ ۽ ڻ ڪ ٿ ڻ ۾ ڇڪ ۽ _ ڪڪ ڪ ٿ.
ڍ ڊ ۾ ڀٽ ۽ ٽƐ ٿ . ڪ ӡ ڪӡ ӡ ǁ ڪѡ ٻ ڪ ӡ ڪ ϡ Ӎ ʡ ٻ .
........ ........ ........
ڄ ڄڻ ڦ ڙ . ڏڏ ڳ ј ۽ ٻ ڪ . Ӂ ǡ ٺ . ۽ ڀٽ ڄ ڳ ۽ ڻ ڦ ٽ ڏ . ڃ ٽڪ ٽ . ۽ ڻ ۾ ڏ ۽ ٻ ј ٽ ڇ ǘ ٻٽ ڏ . ( ۾ ڦ ڪ ٽ ٻ ј ڃ). ڪ ڙ ٽ ٽڙ . ڪ ڙ ۽ ڏ ڦ ٽ ٽ ڏ ٺ ٽٽ . ٽ ڻ ٻ ٽ ٽ ڳ ڦ Ǎ ڪ . ۽ ڀٽ ڪ ڙڪڙ ڏ . ڦ ٽ ۾ ڦ ڏٺ ڦ ڪ ڏ ۽ ڳ ڻڪ ٽٽڻ ڪ ڌڪ ! ӡ ٽ ڀڳ ڪڻ ۽ ٻ ڪ ǡ ڳ . ڙ ڏ ڦٽ ڪ.
ڀ ٿ ڻ ڌ ٽڪ ڀڳ ڦ ٻ ڏ Ӑ.
........ ........ ........
ڄ ٿ ڱ ۾ ڻ ڪ ٿ Ӑ ٿ ڇǿ
........ ........ ........
ڀ ڪ ۽ Ґ ڪ ۾ ٿ .
(ٽ)
........ ........ ........
ڪ ڪ
!

ڻ ڪڏ ڏ ڳ !)
........ ........ ........
ڏ ڇ ۾ Ә Ӑ . ڌ ڌڪ ڪ .
ٺ ٺ Ӑ .
ڪ ڄ ϐ ۽ ۽ ڙ .
........ ........ ........
۾ ڪ ۾ ٿ ۽ ڪ . ۾ Ԑ ڪ ڀ .
........ ........ ........
ڪ ڀ ٿ ڌ ڪ ڌ ٻ ۾ ڪ ј ڊ ۽ ј ۽ ڪ ڀ ٿ ٿ ڙ ڙ ǐڙ ۽ ٿ ٽڻ ڻ . ٻ ڪ ۾ ٿ....
........ ........ ........
ڪ _ ǁ ϐ ڌڏ ڏ ٿ ڪ ڏ .
........ ........ ........
۾ ڻ ڏ ڏڻ ڄڻ . ڌ Ӑ ڄ ڃ ڪڙ ٿ.
........ ........ ........
ٻ ڪ ۾ ڙ ۾ ڪ ٽ :
ڪ ڪ ۾ ٽ ڪ _
ڌ ٽ ڪٽ ј .
........ ........ ........
۾ ۽ ۾ ڳ ٻ ڪ ڪ .
........ ........ ........
۾ ڪ ڪ ڃ.
........ ........ ........
ڃ ڙ_
( )
........ ........ ........
ٻ ٽ ڪ ۽ ٽǐ ٽڙ .
........ ........ ........
Ӂ_ ڊڪ ۾ ڳ ڪٿ ٿ ٽ ۽ ٿڪ ٿ.
........ ........ ........
ڇڙ ڪ ڇ Ӎ ڳ ٿ Ӑ ٿ
........ ........ ........
ڪ ٻ ڪ ǘ ڪ . ڇڻڪ ڻ ڪ ڪ ۽ ʁ ٿ . ڻ ˜ ٽ ۽ ڳڀ ٽ . ڃ . ڪڙ ڇڪ ڻ ڇڏ ٿ Ӑ! ڪڙ Ӑ ڳ ڳ ۾ ڊڙ ! ٿڪ ٿ ٿ Ș ٿ ڳ! ڪ ڌ ڪ ٿ ۾ Ǎ ٽ ٿ ٿ ڳ ڄڻ ٽ ڙ ڇ ڄ ڪ ۽ ڌ ڇ ۾ ڇ ڃ .
........ ........ ........
ٿ ۾ ڪ ڪ ڪ ڏ ڏ ٿ. ڳ ڪ ! ڀ ڪ ٿ Ӑ ٿ! ڪ ڪ ڙ . ٻ ڪ ڳ ۽ ڪ ٻڌ . ۾ ٺ . ...... ..... ڪڙ ڄڻ ڀٽ ۾ !...... ۽ ѡ ڀ ڪڏ ڀڳ ! ڪ ڪ ڪǡ ڪ_ ڙ ڳ ۽ ڪ ڳ ڌ ڄ ٻ ٿ ڦ ڪ .
........ ........ ........
ڀ ڌ ڪڻ ڀ ٻ ۽ ۾ ڪ ڙ ڻ ڪ ڪ . ڳ ڌ ۾ ڪ ۾ ڪ ڪ ۽ ј ڇǡ ۾ ڪ_ ۽ ڪ_ ڪٿ ڙ ڪ ڪ э э Ӑ ٿ ڪ ڪٿ ڳ ڪ ڻ ڇڏ ! ڇ ڪٿ ǐ ڪ Ӑ ٿ ڇ ڀ ڪڻ ڌ ٻ ڪ ۽ ڪ ڪ ۽ ۾ ۽ ڪ ڪ ڻ Ӑ ٿǿ ٽ с ۽ ڪ ڳ с ڇǡ ڪڪ ۽ ڻ_ ٻڌ Ӑ ٿǿ ڪ ڪ ڻ Ӑ. ڇǡ ј Ӑ ٿǡ ۾ ٿ ڪ ڄڪ с . . ڀ ٿ ڪ ϐ ۽ ۾ ڦ ڙ ڀ Ӑ ڻ ۽ ڪǡ ۽ ۽ ڪ ۾ 恡 ٰ ۽ ڃ ٿ. ۾ ڀ_ ڪ ڙ (Sky scrapers) ڊ ٽ (Antennae) ڻ ٽ ۽ ٻ ڳ ڻ ϐ ٽ ڪ ۾ ڳ ڪ Ӑ ۾ ۽ ڙڙ ڀ ڪ .
ڀ ٿ ٽڙڻ ڪ ٿ. ڌ ڃ ǐ ۾ ۽ ڪǍ ٻ ڌ ٿ ڌ ڪ ۽ Ρ ȡ ڪ_ ۽ ϐ ڀс ٿ ڪڻ ۽ ʡ ۽ ۽ ۾ ڪ ڻڻ ڪ ڪٽ ۾ ڏ Ӎ ۽ ڀс ۽ Ӑ ٿ ڙ ٿ Ӑ ٿ.
........ ........ ........
ڀٽ! ڪ ۽ ڌ ! ڃ ٿ ٽڪ ٿ.
........ ........ ........
ǡ !
........ ........ ........
ڊ ۾ ڳ ڪ ڪ ڻ ڙ ڌ ۽ ڄ ڻ ۽ ٻٽ . ٽ ٽ ڪٽ ڇٽ . ڊ ڪ ۾ ڪ ڻ ۽ ٻٽ . ǘ ڦٽ ڏ ǘ ۾ ٽ ڻ ڏ ٺ ڏ ٽ ۾ ڃ ј . ڌ ڙ ٽڙ ڏٺ ۽ ٽڙ ڪ ڦڙ ڏٺ ۽ ڪ ۾ ڙ ۽ ڏٺ .
ٿ ڪ ۽ ٿ . ڪڙ ڻ ۾ ڳٽ ٻ ۽ ǘ Ǎ ڙ . ۽ ٽ ۾ ٻ ۽ ڀ . ٻ ڳڌ ڍڻ ڏ ڏ ڪс ۾ ڪ ڏ ڪ ڙ ڪ ڪ ڏ . ڱ ϐ ٽڪ ڪڻ ڪ ڪڻ ڪ ۽ ڪ ڪ ڇڏ. 1963 ۾ ۾ ڄڻ ڪ ڏ ڳ ڇڙ . ڇǡ ڃ ڪ ! ڪ ڪ . ڻ ٿ ڃ ڀ ڳ ڏڍ ٿ ڪ ڀс ϐ ڏ Ӑ. ڳ ڪ _ Ρ ٿ ڙ ٿ ڃ!
ڻ ٻٽ ڪڙ ۽ ٺڙ ϐ ٽ ڏ . ٿ ۽ ڻ ڪ .
........ ........ ........
ڌ ٽ ٻ ڌ ۾ ڳ ۾ ڳ . ڪ ڀ ѡ ڌ ۾ ڪ ٻڌ. ۾ ( ) ڪ ۽ ڌ ۾ ѐ . ڏ ڪ ڏ ! ڌ ۾ ٿ ۾ ڌ :_

.
ڌ :
!

ǡ ڌ ۾ ڙ ڌ ڙ ڳ !
........ ........ ........
ڪ ڊ ڪ ڳڻ ٻ ڪ ڪ ٻڌ ӡ ڇ ڃ ڇ ! ڇ ٻ ڪ ڪ ٺ ٽ ڳ ۽ ǐ ڪ ڪ ڇڏ ٻ ڪ ۾ ! ڇ ӡ ۽ ڪ ڌڪ ڇڏǡ !
........ ........ ........
ڪ ٿ ڀ ڪ
ڇ ڪ ڪ ڪڪ .
(ڪ)
........ ........ ........
5- 1971.
1 ٿ ڀٽ ڪڍ ۽ ۾ Ǎڻ ٿ ۽ ڻ ڪ ۾ .
1 ڻ ڪ ۾ .

ٽڪ ۾ ڦٽ ٿ ڪ ڇ Ȫ Ǫ ڳ ڙٽ ڪ _
 !
 Ϫ!
۽ ڏ ڳ Ȫ ڪ ٺ ǡ ٽ ڊ ڪ ڪ ٰ ѡ ڊ (Cecil Badin) ڪ ۾ _

_
( ª Ѫ ڃ ̪ڙ ڻ ٻ ۽ ̪ ڪ !)
...... ...... ......
ڊ ٻڌ Ѫ ֑ ۾ ڪ ۽ ȑ ۽ ۽ ڙ Ѫ . ڪ . ۾ ڪ . Ѫ ǡ ڀ ڪ ڻ _ ڳڀ ٻѡ ۽ ٻڍ ۽ _ ٽ ڃ ڪ . ۽ ڻ ڳ ڪ ڇڏ ڀٽڪ Ѫ . ٿڌ Ǫ ڀ ۾ ڪ Ӑ ٿǡ ٻ ڻ! ڪٽ ڏ ٽ ۽ ј ٿ ڏ ڪڻ ڪ ڪڏ .
ڀٽ ٺ ٻ ڪ ª:_
ڀ ڀ ڪ ڪ ٽ
̪ ٺ
ڪ ڪ ڌ ڱ!
_
ڇڏ ڱڻǡ ڱ ڪ ٻǿ
ڏ ǡ ڏڙǑ.
ڻ ۾ ٽ (Talleyrand) (Mira beau) ڪڻ Ѫ ª ۽ ٺڪ ڪ Ѫ ª ڇ ڇڻ ڏ ٺ Ѫ ª.
ڪ ڻ ª ڪ ڏ ۾ Ѫڻ ڌڪ ڪ ǁ ٿ ٿ Ӑ. ڀ ٿ Ǫ ǁ ڏ ۾ ڏ ј ª ۽ ۾ ۽ ٻ ڳ ј .
...... ...... ......
ٿ ª ٻ ѡ ۽ ȡ ۾ ڌ ª. ڪ ۾ ڪ ۽ ۾ ڪ . ڀڳ ڌ ڪ Ӎ ڻ ª! ٻڌ ڪ ۾ ٿ ª _ ڪ ۾ ڳ ڪٿ ڙ .
...... ...... ......
ڏ ٽ ٻڌ ٿ ٿ ڏ ڃ ٿ.
( ٽǁ ڻ )
...... ...... ......
ٿ (Thomas Mann) ڪ . ٻ ڪ ڳ ٽ Ǫ ڏ ڌڪ Ѫ ª. ª. ٿ ٽ ڀ ڪ ڀڄ ۽ Ǫ . ̪ڙ ڳ ª. ۾ ǡ ٿ ڀڄ ȍ .
ڪ ڀڄ ڃ ٿ ڏ ٿ . ڻ ڏ ڄ ڪڏ ª! ڪ ӡ ڪٽ ڪڊ Ӂ ۾ ڙ ۾ . ڪڏ ۽ ۾! ڇǡ ۽ ڀڄ ڪ ڪ Ӑ ٿ ۽ ڪ Ӑ ڇ ª ڇ ڪ!۽ ڙ ª ڏ ڪ ϐ ڏ ٿ. Ӎ ڻ ϐ ª ڪ ڙ ڪ ª. ڙ ڻ ڃ ٿ. ٻ ڳ ª ڙ ڻ ϐ ª.
ٽƐѡ ڃ ǡ ڪ ٿ Ӑ . ڪ ڪ ª. ڇ ۾ ڪ ڪ ڪ ٿ ª ª ۽ ª ڪ ڪ ª.
...... ...... ......
ڳ ڙ ڻ ڪ ڪ ª. ڪڪ Ѫ ڄڪ Ѫ ̪ ڃ ٿ. ڱ ٿ. ª.
...... ...... ......
ڪ ڪ ª ڌ ڪٽ ª ϐ ª.
...... ...... ......
ڙ ڪ ڪ Ǫ ۾ ª.
...... ...... ......
ª. ª ڪ ٿ ۽ ڻ ٿ Ӑ ڏ ۾ ٽ ۾ ڪ̪ ڪ ª.
...... ...... ......
ڙ ̪ڙ ª ڌ ڪ ڦڦڪ Ѫ ª.
...... ...... ......
ٺӡ ̪ ڪٺӡ ڪǪ ڪѪ!
(ڀٽ)
ڪ ڪڙ _
( ڪٺ ª ۽ ڏ ٻ Ѫ ª.)
...... ...... ......
ª ڙڻ ª.
...... ...... ......
ڪ ڄڻ ڙ ڙ ۾ ڇ Ǎ ٿ. ڪ ڀ ١ ٿ ϐ ٿ!
...... ...... ......
ڪ ª Ǫ Ӑ. ڻ ª ۽ ڪ ڻ ڱ ٺ ڇ ڏ Ӑ ª. ڇ ̪ ۽ ڇ ª.
...... ...... ......
ڄ 䐡 ڪ ѡ ۾ Ǎ ª.
...... ...... ......
ڄ ڪ ª ڪ ڳ ۽ ڇ ڇ ڪ ª ڏ ڪ ̪ڙ ڏ ª.
...... ...... ......
ڊ Ѫ ڪ_
(ڪڀ)
...... ...... ......
ڌ ڪڏ ٿ ڃ俑
ڻ
ڊ ٿ ٿ
ڪٿ ª ѡ ڏ ª! ()
...... ...... ......
۾ ڪ ڏ_
(ڀٽ)
...... ...... ......
ª. ڳ ª. ڻ ٻ ª. ٿ ڳ ڄڻ _ ٻ ٽڪ ª.
...... ...... ......
ڪ ٺ _
(ڀٽ)
...... ...... ......
ڌ! ڪڏ ڪ Ӑڙ ٽ ڪ ڌ ڪ ڌ ٻ ª Ǫ ª. ڃ ڦ ª ۽ ڀ ٽ ª. ڪ ڙ ª ڌڙ ڌ ̪ ڪ ª ۽ ̪ ̪ ۽ ڳڻ ڙ ڪ ª. ڳ ڪ ڳ ڌ ڪڙ Ӑ ª ڪٿ ڇڏ ª. ڃ ڻ ٿ ڪ Ǫ ª.
...... ...... ......
ڏ ڏ ڪ ڪڻ ٿ ª ڏ ڪ ڳ ڍ ڻ ٽ ј ª.
...... ...... ......
ڏ! ڪ ٽ_ ڪ ٽ ڻ Ѫ
...... ...... ......
ڀٽ ڌ ٻ ڏ ۾ ڏ ڳٺ . ڪ ٿ Ѫ ª. ڏ ڏڍ ٿ ª ª ̪ڙ ª ۽ ª. ڄ ڏ ۾ ڪ ª Ǫ ڇ Ѫ ª. ڇǡ ڇڏ Ӑӿ ڇǡ ڪ ڀ ǘ ۾ ٿ Ӑ ڪڏ ڪڻ ڙ ڏ Ѫ ª! ڇǡ ڌ ڇ ڏ. ڇ ڀڪ ۾ ٿ ڃ Ӑ ڄ ̪ڙ ª ڻ ڃ ڻ ڙ ڪڍ. ڇǡ ٻ ٺ ٿ Ӑ ڇ ۾ ڏ ڏ ڀ ª ڇ ڪ ٺ ª
...... ...... ......
ڪ ڀ ٺ сڪ ۾ ڃ Ѫ . ڍ ڳٺ ۾ ڪ ٽ ڪ. ڇ ۾ ڇ с . ڪ ڏٺ ٻ ٽ ڪ ۾ ڳ Ѫ . ڙ ڌ ڪ ٽ . ڪ  ۽ ڀ ۾ ٻڪ ٻڪ ٿ ڪ. ۾ ڪ̪ ڀ ۽ ٺڪ ڏ ڪ Ѫ . ڄ ڪٽ ڪ ۾ ۽ ڪ ڪ Ѫ ۽ ڪ ۾ ڳ Ѫ _
ڙ ڀ
ڊ ٿ ڙ
э
ٿڌ ڳ ....
э ٿ ǡ ٽ ٿ ڀ . э ٻڌ ڪڙ ڪ ڌ Ǫ ª!
ڄ ڪ ڪ э ª.
...... ...... ......
ڻ ۾ ڌ ڳ̪ ڪ ڪ ڳڙ ڳڍǁ ª. ڏ ѐ ۾ ǡ ڙ ۾ ڙ ǡ ڏ ڪڊ . ۾ ڪ ڪ ڙ ª ۾ ڪڙ ª ڪ ۾ ٽ ٿ ٿ ۽ ڙ ٻڍ ڇڏ ٿ ۽ ٿ ڇ ڏ ٽڙ ڙ ڃ ٿ _ ª. Ǫڙ ڪ ª Ԫ ѐǪ ڌ ڪ ª ڏ ڳ _ ٿ ̪ ª. ڪ ٺ ڪ ڏڍ ڻ _ ڪ ٻ ٺ ڪ Ǎ Ǫ ڙڏ ª.
...... ...... ......
ڪ (Hoffman) ٻڌ ۽ ۾ ڪ ڳ̪ ۽ ª. ڪ ڀ ڳ ڏ ª ۽ Ǫ ۾ ڪٿ ڪ ٿ ڃ ٿ. ٽ ڳڙ ڳڌ ڪ ڪ ۽ ڪ Ӂ ۾ Ǎ ۽ ڀ ڪ Ǎ Ѫ ª. ۾ ۽ ̪ ٿ.
ڀ ٿ ٺڪ . ڪ ڪ ۽ ۾ Ӑ ٿ ۽ ۽ ۾ Ӑ ٿ.
...... ...... ......
ٻ ۽ ٰ ª ڻ ٿ ۽ ڻ ڳ ٿ ۽ ٻǪ ٻ ڪ ʘ ۾ ڃ ٿ. ڪ ڀс ѡ ʘ ٿ ڪ ۽ _ ڪ ڦ ٻ ڪ ڪ ٿ ۽ ڪ ٺǪ ٿ ڃ ڳ ª ۽ ª ۽ ڪ ڏ ª. (Yuri) ڪ ڪ ڻ ڻ ٿ ڪ Ǫڙ ٿ ڪ ٿ ۽ ۾ ј Ѫ .
(ٽڪ ڊڪٽ ǐ ۾ )
...... ...... ......
1964 ۾ ۽ ڪ̪ ڪ ڻ ۾ ڀڄ Ѫ . ڇ ڻ ̐ٽ ڪ Ѫ ۽ Ǎ Ѫ . ٿ ڌ ۽ Ȫ . ̪ ڊ ڻ Ѫ . ڄ Ǎ Ѫ ª ۽ ڇڻ ڻ ٽ ٿ Ӑǡ ۽ Ѫ ª Ǫڙ ڻ ª ۽ ڳڌ ۽ ڌ ڦ ڪ ª. ڇǡ ϐ ٽ ٽ ڍ ڻ ڇڏ ۽ ڪ̪ ٽ ڪ ٿڌ Ǫ ڀ ۽ ڪ ڻڻ ǿ
...... ...... ......
ڪ ڻ ڇڏ ª. ڪ ڪ ª ڻ ª.
...... ...... ......
ڏ ڪ ڄ ڌ ٿ ۽ Ǫ ڏڻ ڳ ٿ ڏ ڳ ڻ ڃ ٿǡ ۽ ڪ Ǫ ٽ ٿ ڃ. Ǫ ª ۽ ϐ Ǫ ڙ ڏٺ ª ڳ ª ۽ ڀ ª. ڳ с ٿ ڳ. ٽڌ (Stendhal)ڪ ڌ ª ڳ Ǫ ٻ̪ ڪ ڻ ۽ ڀ ٻ ٻ ۽ ̪ ٻ̪ ڪڍ . ڳ ڪ̪ ڳ ڏڍ ڀ ڪڙ ۽ ٿ.
(ڊٽڪ ϐ۾ )
...... ...... ......
ڄ ٽ ӡ . ڪ ۾ ٽ . ڪٺ . ڙڪ ڳ ٿ ۽ ڪٽڙ ٺ ڏٺ ٽ ڻ ٺ . ѡ ѓ ڪ ڳ ٿ . ј ڻ ۾ ڪ ڀڄ . ڳ ڌ ڌڙ ٿ ۽ ڃ ٽ ٿ ٿ Ӑ. ڊڪٽ ٿ ٿ ª ۽ ڪ ٻ ڪ Ԫ ۾ ٺ ٻ ۽ ٺڪ ٿ .
ڪ ڪ ۽ ڀ ڪڏ ڪ ڃ.
ڄ ڏڍ ̪ ª. ڇǡ Ǫ ª ڪڍ ڳ ڪٽ ڏ ڏ俪 Ǫ ̪ ٿ Ӑ ڇ ٿ ڙ! ڇǡ ª ª.
ٽڪ ٻ ª ۽ ٿ ǡ ڃ . ڃ ۽ ª. ٺڪ ٿ ڪ̪ Ӑ.
...... ...... ......
ڄ . ڪǍ ۾ ڏ Ѫ ٺڪ ٿ ª. ڻ ڊ ڪ Ӑ ۽ Ӑٽ ڪٽڻ . ڪ ٿ Ӑ. ڏ ڏ ڇ ª. ڪ ڀ ڀڄ ڃ ٿ ٻ ۾ ڻڻ ڏڍ ڏ ª.
...... ...... ......
ڪ ڀ ڪٽ ٿ ٿ ڪ _
()
...... ...... ......
ڪ ٿ ڌڙ ۾ ڙ . ٺ ۽ . ڪٺ ۽ ڊ ڊ ڏڍ ڙ ٿ Ș. ǘ ڄڻ ڪ ٺ . ǘ ڇڀ ڏٺ . ڪڊ ڻ ڪ ۽ ڪ ڌڙ ǡ Ѫ ڪ ڌڙ ٿ ڪ . ڌڙ ۾ ڄڻ ڀ ڪ ڪ ۾ ј . ڀڄ ڪ ۽ ٿڻ ӁǪ ۽ . ٻ ٿ ڦٽ ǡ ٻ ڄڻ ڌ ڪڇ ڻ ٽ ڃ. ڀ ۾ ڌڙ ڻ ڪ ٽ ª ۽ ڪ ۾ ڌڙ ڻ ڀ ٽ ª. ڪ ª _ ڳ ٿ ڪ ٻ ڃ ȍ. ٻ ٿ . ڪڍ ǡ ڪ ڌ ٿ ڪ ڀڄ . ڏ ڻ ۾ ڌ ٿ . ڳ ڳ ª ڄڻ ٿ ڃ. ڏڍ ٿڪ ۽ ٺ ڊ ڙ . ڳ ٿ ڪ ٿ Ǎ ڪ . ٿ ڌڌڙ ٿ ӡ ڄ ۾ ٺڪ ٿ ۽ ڪ . ڊڙ ڀٽ ٽ ۽ . ڌ ڪڪ ڊ ڊ ٿ ۽ ٺ ڀڄ . ٿ ڏٺ ڌ ڪڻ ̪ڙ . ڪ ! ڏ ʁ ª ڻ ٽ Ӑ. ٿ ڇ ٿ ڃ俓 ڳ Ӎ ٿ ڪ ٿ . ڻ ڪڙ ڀڙ ۽ ٿ ڇڏ ڀڄ . ! ڻ ٿ ڏڙ ª ڙ ڳ ۾ ̪ ª. ڪ ۽ ۾ ٿڙ ٿٻڙ ڌ Ѫ ӡ ڪǁ Ǎ . ڃ ۾ ڄڀ ٿ ڪڀ ڪ . ۾ ڪٽ ٿ ۽ ڪ ٽ ڪ . ٿ ٺ ٿ ۽ ڌ ڪ. ۽ ڏ ڏ ڦٽ ڪ ٿ ڻ ٿ ڪ.
ڏ ٻڙ Ϙ. ٿ ڇ ڪڙ () ۾ 俑
! ڏ ڳ ڀڳ ڳ ۾ .
ڪ ڳ ٽ ј . ڪ ٽ ڪڍ䑡 . ٽڪ ڏ ! ٽ .
...... ...... ......
ڏ ڏٺ. ۾ . ۾ ڻ (Last Supper) ٺ . ڪ ٺ ! ڪٿ ۽ ڊ (Judas) ڪٿ Ӑ ٺ ǡ ڇ ٺ ǿ ٻ ٺ ڪڏ ڏٺ ڇ . ڊ ڊ (Leonardo da Vinci) ڌ ڏٺ ۾ ۾ ٺ ۽ ڊ ٻ ڪ ٺ _ ڻ ڪ ٻ _ ڳ . ڪ ۽ ڪڀ ڏڙ ڳ .
۾ ڊ ۾ ٺ . ڪ ڀ ڪ ۾ ٺ .
ڏ ڌڏ . ڇ ڇ ڪ ڻ ٻ ڏڙ ѡ ڪ ڏڙ ڏڙ ڻ ڪ ڏ ڏ ڻ ڪ ڊ ڳ ڏٺ ۽ ۾ ٻٽ ڌڳ ڇڪ ڏٺ ۽ ڏٺ ٺ ڙڪڙ ۾ ڇڙ ڏ ڃ . ڊ. ڪ ڊ ڊ ڪ ۽ ڙ ǘ ڻ ڏڙ ٿ .
Ӎ ڏڍ ڪڙ ڇ ڪ ڙ ڪ ٿ Ӑ! ڇ. ڪ ۽ ڪڀ ڏڙ ڻ ڇǡ ڙ ڻ ڪ
( ۾ ڪ Witchs son )
...... ...... ......
۾ ڪ . ٿ ٻ ٿ . ۾ ڏ ڻ ۽ ڪ ڇ ڪڙ ! ٽٽ. . ڏڻ ٿ Ӑ. ڪ ۾ ڏڍ . ٻ ٻѡ ۾ . ڪ . ڏ ۽ ڙ ڙٻ ڙ ڻ ٿ ڪ. ڪڻ ٿ ڏ ۽ ڏ ڪ ڪڻ ٿ . ڪ ʘ ڇ ٺ ٿ. ڻ ڏ ڪ ڏڊ ٺ ٿ ۽ ٻ ڪ ۾ ٿ. ڏ ڪ Ǎ ڏ ڃ ۽ ڀڃڪڙ ڪ. ۾ ٺڪ ٺڪ ڪ ٿ ۽ ڊ ڀ ڀڃ ڪٺ ڪ ٿ. ڙ ۾ ڪ ڻ Ӑ ڻ ڊ ڦٽ ٿ. ڌ ۾ . ۾ ڪ. ۾ ۾ ڪٽ ڇڏ ٿ. ڊ ۾ ٻ ڏ . ٿ ڏ ٿ ۽ Ә ۽ ڪ ڙڪڻ. ۽ ڙڻ ڪ ڪ ٿ. ٻ ڌ ۾ . ڪڙ ڀ ۽ ڪڻ ۽ ۽ ٻ ڀ ۽ . ڪ ڀڄ ڀ ٻڙ ڙ ڳ ڳ ڪ . ٺ. ڪ ڳ . . ڪ ڀ ۽ ڇ ٿ ٺǡ ǘ ǐ . ڪ ۾ ڏٺ . . ۽ ڳ ڏڍ . ۽ ڪ ڪ ۽ ٿ ڪ ڏ ۽ ۾ ٽ ٽ ٻڌ. ۾ Ǎ . ڪ ڀ ڀڄ ۽ ڌ ڪ . ڪ ڏ ڀٽ . ȍ ۽ ۾ ٿ . ڇڪ ۾ ڌ ۾ ڙ ڌڙ ٿ . ۾ ڪ ڏ ڏ ۽ ٻڌڻ ۾ ڪڻ . ڌ ٻڙ . ڏٺ . ڙ ڻ ڊ ۾ ڳ ڪ _ ٽڪ ڌ ڻ ڏڻ. ڌڪڻ ۽ ڻ ٿ. ڀ ڻ ڙ ۽ ڪڏ ڻ ڃ ٿ. ڪ ڀ ٽ ٻڙ ڪ ڻ ڪ ڪ ۾ . ڇ ڇ
䑡 ڏ.
ڄڻ ٿ ڪ 俑 ڇ.
ڙ ڻ ٻ ڪ ! ڏ. ڙ ڏڏ ڀ ۾ ڪ . ۽ ڀ ۾ . ڳ ڪ ! ڙ ڙ ڙ . ڙ ڪڙ ڪ
ڪ ڇ ڀٽ Ӑ ڇ ڄڻ Ӑ ۾ ڪڻ ڇ ڪ ڪ . ڪ
...... ...... ......
ڊ ڏ ڏڍ ڪڙ : ڪ ڊ ڪ. ڏ ۽ ڇڙ ڏڊ ڻ ڏ ٿ. э Ӂ ڀ ٺ . ڪӑ ۾ ڀ ٽ ٿ ۽ ڳ ٿ. ۽ ڀٽ ڊ ڦٽ . ٿ ڇ ڏ ڏ ڪӑ ۾ . ڙ ۾ ٽ ڪڙ ڄڻ ڪ ٿ ٿ ڦڙ! ٿ ڃڻ . ڳ ڪڏ ٿ ڃ. ڪ ۾ ڪڻ ٿ .
...... ...... ......
ٻ ڳ . ۾ ڪ ٽڪ . ٻ ڻ ۾ . ڌ . ڳ ڪٿ ڪ . ٿ ڪ ٿ . ڊ ڏ ڙڻ ۾ ڪ ٿ ڪٻ ٿ ڦڙ. ۽ ڻ ڊ ۾ ڙ ڃڻ ۾ ڪ ٿ . ٻ ڳڻ ٻڌ ۽ ڀڻ ۽ ۾ ڪ . ۾ ۽ ٻ ڏ ۾ ڪڏ !
...... ...... ......
ڳ ڇڇ ٽ ӡ ۽ ڏڍ ٿ ۽ ڻ ٿ. ۾ ڍ ۽ ڪ ڀ . ڪ . ڇ ڏ ڀ ڪڙ ۽ ݡ ٺ ٿ ۽ ڳڙ ۽ ٽ ڏ. ڃ . ϐ ۽ ڻ . ڪ ڀ ٻ ڇڇ ٺ Ǎ ۾ ڇڇ ۽ _ ڊ ϐ ۾.
ڄ . ǘ ڳ ڙ ڳ ڪڊ ٿ ۽ ڳ ۾ ڏ ٿ
ڊٽ Ӂٽڊٽ ٺ ۽ ڀ _ ڊ ٺ . Ǎڻ ڙ ڻ ڙ ۽ ڻ ڳ. ڊٽ Ӂٽڊٽ ڌ ۽ ڪ . ڪ Ӂ ڪٺ ј ڇڏ ٺ ڪ ۾ ڳ Ӑ. _ _ ڊ ڪ .
ڪ ۽ ڏ . ڏ . ڻ ۽ ڪڏ ۾ ڪٽ ٿ . ٻ ۾ ڃ. ڙ ڀ ٿ. ڳڙ ǐ. ڇ 俑 ڃ ڏڪ ۾ ۽ ڪ э . ۾ ڳ ۽ . ڙ ڌڙ ڏڙ ڪ ڙ ڪڻ ڳ ۽ ڀ ڏڻ ڳ . ڀ ۾ ڙ . ڏڍ Ӑٽ Ϙ ڪ ٽ ۾ ٻڻ . ۾ . ڪ ۽ ڪ ڪ ڪ ڏ .
ڌ ڪڪ ٻ ڏ ٿ ٻ ڌ ٽ ٺ ڪ . ڳ ڌ ڏ .
Ǎ _ ۾ ڪڙ ٻ ٽ . ٺ ڀ ٿ ڌڪ . ڌڪ ڪс ڃ.
ڇ ٿ푡 ڏ Ә ۾ ڇڏ ڪс ӑ.
...... ...... ......
ڀ ڳ ۾ ڙڪ ٿǡ ۽ ۾ ڪ ј!
( ڪ ڪ ڪ ٻ ۾)
...... ...... ......
ڱڻ ڪ ٻ ڪ _
(ڀٽ)
...... ...... ......
ڪ ٻڌ ٿ ٿ (ڻ _ ) ڪ ڪ ٿ ڪ ٿ ٻڌ.
(ڀڳ Ǒ _ ʡ ڄٺ )
...... ...... ......
ϐ ۽ ۾ ڳ ڙ ڏ Ӑ . ۾ ڻ . ڪ ڪ _
ڪ ڪ .
ڪ ۽ ڳ ǡ
۽ ڳ ڏٺ
ٽ ڏ ڃ ڦ ۽ ڏ
ڳ Ӑ_
ڪڏ ڳ .
ڻ ڪ Ӂ ڪ ٿ ۽ ٿ .
ѡ ݡ ڪ _
ٽڪ ٿ ۾
۽ ڇ ۾ .
ڪ ( ) ڪ.
۽ ۽ ڄ .
ӡ
ڌ ڙ
۽ ٽ ۾
۽ ϡ ڊ ۾ ڌ .
ڪ ڪ ڙ ۾ ڳڻ ٿ.
ڪ ڪ ڪ _
Ӑ _
Ș ڪ.
ڻ ڀ .
۽ .
1915 ۾ ۽ 1917 ۾ ۾ .
ڙ ڪ ڙ ۾ ۽ ۾ ڳڪٿ ٿ .
ڇ ڙ ٺǿ ڪ !
...... ...... ......
ٻ ٿڙ ڄ ڪ ڌ ۾ ٻ ڄڪڙ ڄڀ .
ٻ ڇڙ ڀڳ ٻ_ڇ ٻڻ ۾ ڏ .
ٻ ڪ ڳ ڳ ٿ ۾ ۽ ڳ ڙ ڳ ڌ .
ٻ ڻ . ڳ : ڳ Ӂ ٻ ٻڙ .
ڌ ٻ ٻڙ ڇ ۾ .
ڳ ٻ_ ڳ ٻ ٻ .
( ѡ )
...... ...... ......
ڪ ڪ ڪ ۾ ڳ ڀ ۽ ڪ ڪڪ
ڄڻ ڪ ڪ ڌڪ .
ڪ ۽ ڪڏ ڃ ۽ ڪٿ ٽڻ !
ڏ ڄڀ ڪڏ ٻ ڇڏ ۽ ٿڪ ڪٿ ǿ
ڡ ڙ! ڪٿ ڀٽڪ ٽ ڻ ڏ. ۽ ٽ ۾.
ڙ ٿ ڪ
۽ ٿ ٿ ٿڙ ڃ ڪ ڪ ۾ ڀٽڪڙ ڙ .
۽ ۾ ڇ ڪ ٿ ۽ ڏ .
ڇ ٽ ٺ ڀٽڪ ۾ ڦٽ .
ڇ ڏ ڳ Ӑ ٿ ۾ ڻ .
! ۽ ڪڏ ڃ
! ۽ ڪٿ ٿ ٽ
ڏ ڄڀ ڪڏ ٻ ڇڏ
ٿڪ ڄ ڪڙ ڌ ǿ
( ѡ )
...... ...... ......
...... ...... ......

ڙ ڪ ۾
.1975 ۾ ۽ .
ڪ
()
ڳ 1970 ۾ ڪ ٿ ڪ ڪ 1974 ڌ ڊ ڀڳ ڦ ۽ ڙ ڪ ۾ ڏ_ ۾ ڪٺ ڪ ! ڪ ٰ ۽ ڪǡ ڃ ٿ Ӑ . ʓ ٺ ۽ ڌ . ʡ ڌ ۽ ڏ . ڪ ڪ ۾ ڳ ڳ ٻ Ǔ
(_ ) ۽ Ǔ (_ ) ڻ ٿ. ۾ ڪ ڪ ڌ ۽ ۾ ǡ ۽ ڻ ڪ ڙ ۽ ڪ ۽ ڀ ڌ ڪ ڪٺ ڪ ڻ ٽ ڪ ǘڙ ۾ ڪ _ ۽ ڏ ڪ ڪ.
ڙ ڪ ۾ ڌ ۽ ۾ ڏ Ӑ ٿ. ڪ : ڪ ڌڪ ڙڙ . ڪ ց ٿ _ ց . . ڌ ڪ ڪ ۽ ڌڪ ٻ ڪ ڪ ٿ Ӑ.
ڻ _
ڀ ڀ ڏ
ڦ ڇ _
ڀ ڀ ڏ.....
(86)
۽ ڄ ڌ ۾ ۽ ڌ ۾ ٿ . ۾ ڇٺ _ ۽ ۽ ڪ ̡ ۽ ڙڙ ڏ ڪ ۽ ڪ ڪ ڙ ۾ ٰ ۽ .
ܐ
()

_
1_2_1980

  ٽ ڊ

ʡ ҡ ٿ . ڳ ڀڳ ڳ 1980 ۾ ڇ ڙ ڪ ۾ ٿ ۾ ٻڌ 1975 ...... . ڇ ۾ ڄڻ ڪ
ڪ
.
ڻ ڇ ۾ ٰ ۽ ٰ ۾ . ڪ ڌ ڪ ڳ ڪ ڙ ڪ ڪڙ :
ڙ ڪ ۾
ڪ!
ڌ ց ڪ ٿ _ ց ϡ ϡ ڌ ڪ ڪ ۽ ڌڪ ٻ ڪ ڪ ٿ Ӑ ٿ.
ڄ 1980 ڪ 1982 ۾ ڻ ٿ ڪ 1987 _ ٽ ڊ ۾ ۾ ʷ ڌ ڪ ڪ ڪ ڻ ۽ ۾ ٺڻ ڪ . ۾ ڙ ۽ ٿ ڃڻ ց ڏ ۽ ڪڙ ڪ . ڏ ڌ ۾ ڪٽ ٿ ڌ. ڪ ۽ ڏ ڪ _ ڏ ڏ : ڙ ۽ ڪڙ ڪ ٿ ٿ ۽ ڪ ڪڊ ڻ ڪٿ ڀڄ ڻ ڪڻ .
ڪ . ڪ ͡ ڙ ڳ ٿ ڄڻ _ ڳ ۽ ۽ ڻ . ٰ ۾ ڻ ۽ ӡ ۽ ڪڙ ڪ ۽ ڪ ڳ ڪ ٿ ٿ_ ڪ ڳ ۾ ڻ ڳ ٿ ڪ ۾ ڪ !_ ٰ ڇǿ ٿ ڳ ڄڻ ۽ ڳ ڪ ڳ _ ۽ ۾ ڻ ڳ ڙ ٿ !! ڌǡ _ ڪڙ ј_ ǘ ڏ ڻ ڻ ڏ ٿ ۾ ٽ ۾ ڻ ڻ ڏ ٿ_ ۽ ڪٽ ڻ ڻ _ ڪ ڙ ڏ ڻ ۽ ڻ ڻڻ . ڏ ڪ ۾ ڃڻ ȡ ٿ ۽ ڏ ٿ ڙ_ ڪڙ _ ڙ ۾ ڻ ڃڻ ۽ ڻ ٿ ڻڻ ۽ ڻ ڻ ٽڻ ۽ ј ٿ.
۽ ϐ ۽ ۽ .
۽ ٻ ۽ ȡ ۾ ڻ ۽ ڻ ڻڻ ۽ ѡ ڪڙ ۽ ѡ ۽ ڻ ۽ ڻ_ . ۽ ϐ ٽٽ ٿ. ٻ ۽ ڌڳ ڪ ڏ ٿ.
ٻ ۽ ۽ ڪ ڃ _ (ڪ ڻ ٿ) ٻ ۾ ٻ: ڪʡ ǡ / ۽ ۽ ۽ ڪ ۾ ڏ ۽ ٻ ڌ ۽ ۽ ۾ Ǎڻ ۽ ڻ ۽ ٻ ڻڻ ٿ ۽ ڀ ڌڪ ۾ ڏ ۾ ۽ ٻ ڄ ڪ ۽ ڃڻ ڻ ڄ .
ϐ ۾ ٻ ۽ ڪ ڳ ڪ ۽ ڪ ڏڻ ǘ . ǘ ǘ ٻ _ ڄ ٻ ٻ. ٻ ڄڻ ٻڌ ٿ ۾ Ә ٿ ۽ ڻ ٿ. ڪ ٿ ۽ ۾ ڻ ٿ ۽ ٿ.
ٻ ۽ ϐ ۽ ۽ ۽ ϡ ۽ ٿ. ڌ ٻ ۽ ڌ ڻ ۽ ڻ ڻڻ ڪڊ ۽ ڌ Ӑ ٿ ڄ ڄ ڄڪ 1947 ۽ ۾ ڌ ڱ ۽ ڌ ۽ ٿڻ ۽ ۽ Ӎ .
ڪ _ Ӎ_ (1978) ۾ ڪ ڌڪ ڪ_ ۽ ڌڪ ٿ ٿ ۽ ۾ ڏٺ ٿ_ ڪ ڳ ǘ ͑ ʐ ڪ ٿ: ۽ ٻ ۽ ڻ ڌڪ ڌ ٿ ۽ ڪ ڪ ٿ ڌڪ ٽ ۽ ٿ. ڪ ڌڪ ۾ Ӎ ۽ ڪ ٿ ۽ ۾ ڪ ۽ ڳ ۾ ۾ ڪ ڪ .
ڳ ٽ..ٽ ڻ ۽ ۾ ڪڏ ڪ ڪ (innovator) ڪ ڪ ڌ ۾ ۽ ۾ ڳ ڌ ڏ. ڌ ڳ ۽ ڪѡ ۽ ڄ ٰ ڪ ۾_ ٿ ڀ ڀ ڪӓ (1962) ٺ. ڀ ʡ ڪѡ ٽ ڊ _ ڙ ڪ ڪ ڌ ۽ ڪ ۾ ڳ ڌ ٿ . ڻ ٿ ڪ ڳ ۾ ڪ ڄ ϐ ڄڻ ۽ ڙ ...... ڙ ڪ ڳ ٿ ڪ ۾ ڻ ۽ ڏ ڄ ۽ ٻ ڪ ۾ . ڄ ٰ ʡ ڀ ڪѡ ϐ . ڙ ڀ ۾ ڪ ڪ ڪ ڪ ٿ. ڪ ڏ_ (vision) ۽ ۾ ۽ ۾ ڪٿ ۾ ڪ ϡ _ ۾ ۽ _ ٿ:
ڙ ڳ_ ڳڻ
ڪڙ ڪ
ڪ ٻڌ
Ϙ ڌ
ڇ ڳ ڏ ڏٺ
ڏ ڏ
_ ڙ ٻڙ
ڪ ڪ
( 97)
ڙ ٽ ڻ ڻٽ
ٿ ٽ ڌ ٻ
(ʡ 16)
ٽ ¡
ڻ ڪ ڪ ڳڙ ڻ ڪ!
(ʡ 16)
ڊ ڊ ڪ ڳ ٻ
ڦڪ ڪ ڪ ڪ ڌ!
(ʡ 17)
Ǎ ٿ ڪ ڀ ٿ
.
(ʡ 21)
!
ڳ ڏڙ!
ڀ ٿ ٿ ٿ ۾ ڳ _
ٿ ٿ ڳ _
ڳ ٿǡ ڄ ڌ _
ٿ ڻ ڪڙ _
ڪ ڪ ڻ ڀ ڀ!
ڳ ڏڙ!
ڳ ڏڙ!
ڳ ڏڙ!
( 39)
ٿ ٻ _ ڊ_
ٿ .
Ǔ ۾
ڄ _ ٿ .
ڄ ۾
ڄڻ ! ٿ .
ڏڻ! ڪڏ
_ ٿ .
( 45)
ڌ!
ڻ ٻ ڙ!
ڌ ٿ ڳ ڃ.
Ӂ э ڃ ڻ ٺ !
(ڻ Ӂ ٿ ڻ )
ٿ ڳڙ ٿ!
( 47)

ڀ .
! ڌڙ!
ڏ
_ ! ڌڙ!

_ ! ڌڙ!
ڃ ڪ ڇ
_ ! ڌڙ!
۾
ڏ ڏ !_ ! ڌڙ!
( 49)
ٿ
ڏǡ ڪ .
ڀ ڇڪ ٿ ڇ ڇ
ڌڙ ڏڍ ڏ!
ٿ ٿ ٿڙ
ڃ !
( 93)
ڙ ڙ
ٿ ڪڻ ڀڄ!
ٿ ڪ ڙ ґ ڃ
ڪ ڀڄڻ ڀڃ!
( 119)
ٿ ڪ!
ڻ ڪ ¡
ٻ ڪ.
(ٽ_ ٽǡ . 124)
ǘ ٽ ڙ!
ǘ
ٿ ٽ ڙ!
(ٽ_ ٽ ա 125)
ڌ ʡ

ڪ !
(ٽ_ ٽǡ 132)

ڇ ڪڻ ٿ
۽
ڌ ڪ
۽
۾ ڇ ԁ
ٽڙ .......
( 154)

ڙ
ڊ ڙ
ڙ

ڪ
ڌ ڪ ڙ
ڪ ڙ

ٻ ٿ ٻ ٿ
ڏڍ ڏ ڏٽ
ڏ ٿ.

ڪ
ڇ ۾ ڪ

۽ ڀ ڄ
ٻ ڇ ڃ ٿǿ
ڳ ٿ ڪ
ڪڏ ڙ !
( 180)

ڪڏ ڌ!
ڪ ٿǿ

ڳ
ڊ ڊڪ ۾
ڄڻ ڪ ڏڙ ڙ _

ڏڙ ڪ ڇ ٿ
ڇ ڪ ٿ!
ڇ ڪ ٿ!
( ա 181)

ڪ ٽڙ ۾
ڊѿ
ڪ ٿ
ڪ
ڪ ڪڙ
ٽ ٽ ٿ _
ڪ ٽڙ ۾
ڳ ڀڳ ڳ ۾
ڳ ڏ!.....
( ա 213)

ڳ ڳ
ڳ ڳ.
......................................
ڪٻ ڏ ڇ ٿǿ
ڪٻ ڏ ڇ ڏ ٿǿ
ڪٻ ڌ ڇ ٿ ٿǿ
( ա 222)

ڀ ڌ Ǎ ٿǡ
Ǎ ٿ.

ڙ ٺ
ڪ ڙ
ڪٻ ڙ
ڏ ٺ ٿǡ
ٻǐ _
ڪڊ ڪڊ ۾ ٿǡ
Ǎ ٿ.

ڪ ڪ ڌ
ǡ ٿ ٿǡ
۽ ٺ
ڇڀٽ
ڇ ڳٽ
ڏڪ ٺڪ ٺڪ ڪ ٿ
Ǎ ٿ.
( ա 227)
........... ͡ ڪ ڄ ڄ _ / ڊ ڳ ۾ ڪ ٿ..... ( 184-185) ڪڏ ڪ ٿ / ۾/ ڻ / ڪ ٿ ڪ !..... ( 188-189) ٿ/ ڻڙ..... ( 199-200) / . / ..... ( 203) ٿ/ ڪ ڪ/ ڪ ... (ա 204) / Ǎڻ ..... (ա 205) ڪ ڪ ڃ ٿ/ ڪ !..... ( 207) ǘ ڦٽ ٻڌ ٿ/ ڪٽ Ǒ .... (ա 211) / Ϙ / ڄ ڳ ..... (ա 211) ۾/ ۾/ ڪ ڻ/ Ӎ ڏ ڌ ٿ ..... ( 228-229) ٻ ...../ ٺ ..... (ա 231) ڪ_ ڪ ڪڙ ڪڙ ʡ ڪڙ ڪڙ ѡ ڪڙ ڪڙ ۽ ڪڙ ڪڙ ڪ_ ڏ Ӑ ۽ ڄ ڪȡ ڪ ڏ ڙڙ ڏ ڻ ۽ ڌ ڪ ۽ ڻ ٽ ٽ ڙ ۽ ґ Ǒ ۽ ۾ ڪ ٰ ڏ ڻ ڏ ۽ ڏ ڪ!
ڻ ϐ . ڪ ۾ ڙڙ ڪٿ ڪٿ ϐ ۽ _ 76 ۾:

ٽڻ

.
ٻ ۾ ڪ
ڀ ڀ!
ٿ ڏ_ ڦڙ
ٿ ٿ ۾ ڀٽ!

Ǎ ٽ
ڪ ڻ ۾ !ǡ 173 ۾:
ڃ ڻ ڏ
Ǎڻ . !

ڪڻ

ڪڏ ڪ ڌ
ڀڀڪ ڀ !

ڄڻ ڇ ڏ!
ڙ ǡ
ڃ ٻ ٿ
ڃ ڪ ٿ .

ڃ ڳ
Ǎڻ !

ǡ ( 184) ۾:
...... ڇǡ
ٽ ڪ ٿ:
ڌ .
ٺ ڪ ٿ
ٿ
ڀ ٿ ڻ !......

ǡ ա 224 :

Ϙ
ڄ ڳ
ڏٺǓ
ڳ
ڪ ڦ
۾!.....
1976 1979 ۾ ۽ ڪ ۾ ڻ ȡ ۾ ڻ ٿ ڪ (1982) _ ٽƐ ۾ ڪ ڪ ڏ ٽ . ٽƐ ۾ ڳ . ۾ ڻ ٻڌ _ ۽ ٻ ڪ ڌ ڪ _ ڪ э ٺ ǡ ۽ ڪ ڪٿ ڪٿ ( ۾) . ڪ ڪڏ ڪ ٿ ٿ Ӑ. ۽ ڪ ڪѓ ڪ ڳ ٺ ǁ擡 ڦٽ ۽ ڳ ڏ _ ٻڌڻ Ӎ ۽ ǡ ۽ (ڻ) ڌڪ ۾ ڙ ۽ ڙ Ӑ ٿ. ڄ ۾ ۽ _ ڪ ٿ. ۾ ڪ ѡ ȡ ڪ ڌ ڌ ґ ۾ (Allegory) ڪ _ ڀٽ Ӎ ڪӡ ѐ ( ڊ ) ٽƐ () ڪڇ ٻ ڪӡ ʡ ڪѡ ϡ ڀڳڀ ӡ ٽ ٿ ϡ ڊ ڪڪ ڪӡ ֡ ( ) Ǔ ڊ ڪٽ ڪٽ (Ӂ ڳ ۽ ) . ٿ ڳ ۽ ۾ ۽ ӡ ۽ ڪ ۽ ٽ ۾ ڪ ۽ ڻ ڻ ڪ ٻڇ ۽ ڪ ڇڄ ڇ ڇ ٿ ۽ ٽٽ ڦٽ ڌڳ ڳ ڳڍ ڙ ۽ ڪ ٿ Ӑ ۽ ۾ ٻ ڪ .
ڇڻ ٻڌ ڻ ڄ ѡ ڪ ۾ ٿ ٻ э ۽ ǁ 1987 ۾ ڳ ڇ ڳ ڪ ڪ ڙ ۽ ڻ ٻ ڙ ڇ ڳ ٽ ٽ ٽ ٻ ٽ ٿڻ ڏ .
ڳ ۾ ڪ ۽ ڻ ۽ ڏ ϐ ڪڻ ۾ ڏ ۽ ڙ Ӑ ٿ:
ڻ_ ٻڻ ٻ ǡ ڌ ٿ
ٿ ڀ ǘ .
(ʡ ա 14)

ڀ ڪ
ڊ .
ڌ ڌ ٿ !
ڪ ڪڪ ڪ !
ڇ ڃ ѿ
ٿ ڇڪ ڇ !
( 59)

ٿ ڌ
ٻ ٻڙ
ڪ ڏ .
ڦڙ ڦڙ ڪ
ڏ ڦ ڙ
ٻ ٻڙ
ڪ ڏ .
ڳڌ
ڪ ڳ ڳڙ
ٻ ٻڙ
ڪ ڏ .
ڀڀڪ ڀ ٿ
ٺ ڙ
ٻ ٻڙ
ڪ ڏ .
( ա 86)

ǘ ڦٽ ٿ
_ ڪ
ٻڙڪ ٿ
ڏ ڪ!

ڪ!
ڪ ڪ ڪ ۾
ڏ ڳ ڪ
ڀ ڪ ڪ
ڀ ڪ!

ǘ ڦٽ ٻڌ ٿ
ڪٽ Ǒ .
ڳ
ڀ ¡
Ϙ ڌ ڄڻ
.....
( ա 211)
. ڪ ٻ ٻ (1970) ڳ ۾ ڌ ڻ ڪ ٿ ۽ ڻ ٿ ڀ ٿ ۽ ۽ ڻ ۽ ڊ ۽ ڪ ڪ ۽ ۽ ғ ʡ ۽ ڍڙ ۽ ڪ ڀ ۽ ʡ ۽ ڻ ڊ ۽ ʡ ۽ ڪ ۽ ۽ ڇڊ ۽ ڙ ۽ ڪ ڌ ۽ ۽ ʡ ڙڙ ڇ ڀ ٿ Ӑ ۽ ٻڌڻ ۽ ڻ ٿ. ڪ ڻ ڪ Ӑ ٿ. ۾ ڪ ڳ ڏٺ ڌ (Stream of Passion) Ӑ ٿ. ڌ (Stream of Consciousness) ѡ ۽ ڪ ۾ ڏ ٻ ڌ ڏ ٿ. ڏ ڌ ڌ_ 䐡 ڌ_ Ǎ ٿ _ ٽ..ٽ ڌ ۽  ) ۽ ٻ ڌ ڪ ۽ ٿ ڪ ٿ. ڪ ڪ ڳ_ ٿ ٿ . ڪ ڪ ٻڌ (fixed pattern) ڪ ۽ ٿǡ ۽ ٿǺ ۽ ڙ ٽ ۽ ڪ ٿ ۾ ۽ ڌ ٿ ۽ ڻ ڪ ٽ ۽ ڀ _ ٰ ʡ ٻ ۽ ڳ ڀ. _ ʡ ʡ ٽ_ ٽ _ ڇǁ ٿ ۽ ڏ ۽ ڙ. Ӑ ٿ .
۾ ۽ ڪ ǡ ٻ _ ڪ ڪڏ ۾/...... ( 210) ۽ . ڄڻ /..... ( 30) ڙڙ ڏ ڻ Ӑ ٿ. ۽ ڇ ٽ ۾ ڏڍ ڪ ڪ Ӑ _ ٽ ٽ ٿ ٽ ۾ ۾ ڪ ۽ ڳ ʑ 䑡 ё Ǒ ۽ ڏ ۾ () ҡ ۽ ڳ ʑ ё ʑ ۽ ʑ ۾ ʑ/ ّ ڪ (Repetition) ڪ . ڳ ٻ ۾ ё ̑ ۽ ڙ ڪ ۽ ڻ ڙ ڙ _ڙ ڙ ڙ ۽ _ ڙ ۽ . ڪڏ ڪڏ ۾ ٻ . ڄ ۾ ڙ ڏ Ӑ ٿ.
ٺ ڏ ٻ ۽ ǡ ۽ ۽ ۽ . ۽ ۽ ۽ ڀ ڻ ٿ ڪ ۽ ڪ ڳ ڪ ٿ: ۽ ۽ ڄ ڪ ڪ Ӑ ٿ: ۽ ڄ ڪڻ јڻ ڪ ڪڻ ۾ ۽ ۽ ڪ ۽ ڪ ۽ ڪ Ǎ ٿ:

(1)
ڪ ڏ ۾
ڳڱ ڳ ڳڍ ڏ
ڀڇ ڏ ڏٺ
ڻ
ڦ ڏ ڏٺ.

ٿ ڏ ڏٺ
ٻڏ
ڪ
ڏ
ڀڪڙ
ڳ!
(2)
ڄڻ
ڪ ٿ.

ڙ ڌ ٿ ڳ ۾
ٻ ڙ ڇ ٿǺ
ڪ ٿ
ٽ ڙ ڇ ٿǺ

ڪڏ ڇ ڙ ј ٿ
ڀ ڙ ڇ ٿǺ
ڻ ٿ ڏڍ
ٿ ˜ڙ ڇ ٿ.

ڪ
ڄڪ :
ڄڻ
ڪ ٿ.
_
ڌ
20 1987
ڻ ٿ ڪ (1982) ٽڪ ٽٽ (1984) ڇڻ (1985) ڊ (1985) ڻ (1986) ڀڳ ڦ (1986) ٽ ڊ (1987)

 1

ϐ ڀ ϐ _ ڙ _ ٻ ۾ ڏڍ ڏ ۽ ٿ ٿ ۽ ڌ ڌ ڪڙ ڇٽ ڌ ۽ ۾ ۽ ڪ ǡ ۽ ڃ :
(Reason) (Freedom) (Love) ۽ ڪ (Compassion) ϐ ڃڻ ٻ ۽ ٻ . ڻڪ ۾ ٻ ڃڻ ȡ ۽ ڻ . ۽ ڻ ۽ ڻ ڻڻ ۽ ۽ ڪ ٿ ۽ ٿ ϐ ۽ ڪ ڃڻ ۽ ۽ ٻ ڪ ڌڙ ڌ ڌ ڌ ڌ_ ڪٽȡ ۽ () ٿ ڄ ϐ ۽ ǁ ٿ: ڪ (۽ ڪٽȡ ǡ ۽ ٻ ڪ ) ۽ ٿڻ ۾ ϐ ڪ ٿ:
ڙ ڇ ڳ ٽ
ڳ ٽ ڊ ڪ _ ۾ ڪ ٻٽ ڄڻ (_ 183) ڪ ۾ ڏӡ ڏ ڏ ڪ ٿ. ѡ ڳ ٻ ڙڙ ڏ јڻ ٿ . ڄ :
۾ ڪ ٻٽ
ڄڻ .
ڳڌ ۾ ڀ ڪ ٽ
ڄڻ .
ٿ ڊ ڪ ڪ
.
ڻ ۾ ڪ ڻ ڻ ڏ ڏڍ ڊڪ
.
ڳ ٻ ڇ !
Ә!
ڳ ڏڍ ڳ ٻ ڇ !
ڪ ڪ ڏ . ڏ ٿ. ڪ ڏ . ٽƐѡ ۽ ٻ _ ڪ ڙڙ ڻ ڪ! ڙ ڙ ڪ ڏ Ӑ ٿ ۽ ͡ ڻ ڪ Ӑ ٿ. ۾ ڪ ٻ ڪ ۾ Ӑ ٿ ڪ ڪ ڙ ڪ ڙڙ ۽ ڪ ڪ ڏ ۽ ڻ ۾ ڙڙ ϐ ٿ Ӑ ٿ.
ٽ ڪ ڳ ۽ ڪ . ۾ ڪ ڪ ٻڌ ڳ ڪ . 䑡 ٻٽ ڪ ڊڪ ۾ ٻڪ 䑡 ۾ ڀ ٽ ڪ ڳ ۽ ڪڏ_ _ ڙ ۽ ٿڙ Ґ ۽ ڻ ڇڏ !
۽ ( ڇ ڃ ٿ) ۽ ٽ ( ) ۽ ڻ ڏ ڪڙ .
ٻ ۾ ڪ ۾ ٽٽ ڳ ڪ : : ٻڌ ۽ ڪ ٿ ٿ ٿ ٺ ڊ ٺ ڙ 䑡 ڻ ۾ ڻ ڏ ڏ ڊڙڙ ڻ .
ٽ ڻ ڪ ڳ ۽ ڃڻ . ڻ ۽ . ϑ ڪ ڻ ٿ ٻڌ ڇ ڪ ۽ ڻ ڪ ڪ ۽ ڇڪ ۾ ј ٿ ڇڏ ڃ ٿ ۽ ڪڻ ڻ ڇڏ ٿ! ڪ ڪ ٻ ڪ ڳ Ӑ ٿǡ ۾ ۽ ڳ ڪ ٻ . ڪ Ә ڻ ٿ ڳ . ڇ ڳ ڳ ڪٿ ٿ ڏ ۽ ڳ ڻ ڪ ڏ ڃڻ ڳ ٽ ڳ ٿ ٿ ڀ ڪ ۽ ٻ ڪ Ӎ ڪ ٿ !_

ڳ ٻ ڇ !
Ә!
ڳ ڏڍ ڳ ٻ ڇ !
Ә!
Ә_ ۽ _ ڇ ! ڻ ۽ ۽ ڃ ٿ_ _ ۽ ڪ ۽ ڪ ڳ ڇڪ ڪٿ ۽ ٿ ڃ! Ә푡 ٻڌ ٽڪ ۽ ._ ڳ ۽ ڳ _ ڌ ϐ ! ϐ ڳ ڪڙ ۽ ڳ ڏ ڙ ڳ ڪڙ! ٻ ڪ ѡ ڄ ۾ ڙڙ ڇڏ ϐ ۽ ڪ ڻ ڌڪ ڳ ۽ .
ڻ ڪڙ ڪ Ӑ ٿ. ϐ ۽ ڳ ۽ ԓ ڳ ϐ .
ѡ ڪѡ ڪ јڙ ڏ ϐ ۽ ڳ ڪ ڪ ۾ ڪ ۾ . ٽ ڊ ڳ ۾ ڏڻ ٿ ۽ ڙڙ ڌ ڻڻ ڪ ڪ . ڪ ۾ ڪ Ӑ . ڻ ڪڻ . ڻ ٿ ٽ ڄ ۾ ۽ ۾ ѡ ڻ ϐ ǡ ڪ ۽ ڪ ڻ ǡ ڇڙ ۽ ۽ ڏ јڻ .
ϐ ڀ ϐ _ ڙ _ ٻ ۾ ڏڍ ڏ ۽ ٿ ٿ ۽ ڌ ڌ ڪڙ ڇٽ ڌ ۽ ۾ ۽ ڪ ǡ ۽ ڃ :
(Reason) (Freedom) (Love) ۽ ڪ (Compassion) ϐ ڃڻ ٻ ۽ ٻ . ڻڪ ۾ ٻ ڃڻ ȡ ۽ ڻ . ۽ ڻ ۽ ڻ ڻڻ ۽ ۽ ڪ ٿ ۽ ٿ ϐ ۽ ڪ ڃڻ ۽ ۽ ٻ ڪ ڌڙ ڌ ڌ ڌ ڌ_ ڪٽȡ ۽ () ٿ ڄ ϐ ۽ ǁ ٿ: ڪ (۽ ڪٽȡ ǡ ۽ ٻ ڪ ) ۽ ٿڻ ۾ ϐ ڪ ٿ:

ڀ ڙ .
э ڻ ٽ ٽ
ڪ ڪٿ ڀ .
ٽڙ ڻ ٽѡ ڀ ۾.
ѡ ڙ ڀ .
ڙ ٿǡ ٽ ڪ ٿ
ڌ ڦ .
( ٽ ڊ _ 18/17)
ݡ ڪٽӡ ڻ ڪ ٿڻ ڀ ڪ . ͡ ٻ ϐ ڀ ڪ ڻ _ ڻ ۽ ۽ _ ڪ ڪ ڪ ٿ ڪ ٿ ٿ: ڳ ڏڻ ( ) ڳ ڪ ٿ ڃ_ ڪ ۽ ʓ ʓ ٺ ٻ ڏ ۽ ٿ . ڻ ٿ ڦ ڇڏ . ڻ ڪ ۾ ڻ ϐ ٿ ٿڀ ڪ ٿ Ӑ ٿ.
ڏ ڌ ϐ ڃ ڳ ڪ Ӑ . ڊ ۾ ڳ ڄ ϐ ڀ ۽ ڀ .
(Nationalism is the very condition of modern existence)
ʡ ʡ ڃ ڏ (۽ Ӎ ڳ ڻ ڻ ) ϐ ѡ ڃ ڪ Ӑ ڪ Ӑ _ ۽ ڱ (Collective Good) ʡ ۽ ڪ ڪ ۽ ڻ ۾ .
۽ ۾ ڌ ڏ ۽ ڄ _ ڪ ڏڻ Ǒ ٿ ۽ ڪ ٽ ۾ ڀ . ڊ (Indos) ϡ ۽ ڊ (India) ڏ ڌ ڃڻ ڪ ٿ. ϐ ڌ ڍ ڊ ڙ ڪ ٻ ё ٿ . с ڊ ڄ ۽ ۾ ۽ ۽ ǡ . ڌ ۽ ۾ ڪ ڀ ڙ ۽ . ڪ ۽ ʡ ڪ (ʡ ٻڌ ۽ ڌ) ۾ ۽ ۾ ڪ ڪ . ڀ ڪ ڻ ڏڏ ۾ ڙ ڪ ڏ.
ڪ ٻ ڳ ڏ ޑ _ ڪ ڄ ڪ _ ڪ ڏ ۽ ڀ ڪ ڻ ۾ ڀ ڀ ڻ ڪ ٻ ۽ ٻ ڪ ڪ ٺ ј_ ۾ ڪʡ ڪ ڪ ۽ ۾ ʡ ڳ ڳ ۽ ۾ ј ٻ ۽ ۽ ڙ ڀ ڀ ڻ ڪ ڳ ڙ ۽ ڃڻ ڌ ۽ ڪ ٿ _ ٿ ٿ ۽ ۾ ڻ (Territoriality) ۽ ٻ (language) ڃڻ ٺ ڪ .
ڏ ۽ ۾ ڌ ۽ ڌ ڻ _ ڳ ۽ ڏ ڌ ڪ ۽ ڏ ڏ ڌ ۾ ڪ ڌ ۽ ڻ ڏ ڏ ڪ (Indian Empire) ٿ ۽ ڌ ٻ ڪ_ ۽ ۽ ڪ_ ٺ ј ڌ ڪ . ۽ . ڌ ٿڻ ۽ ۾ ۽ Ǎ ٿ ڻ ϐ ڪ ٿ Ӑ.
ϐ ٿ ڃڻ_ ۽ ڪ_ ڙ ڻ ڏ ڌ ۾ Ǎڻ ٿ : Ӎ ڪڙ ٿ ڪڌ ٿ ڪ ۽ ڃ ڪڌ ڪ ٿ ۽ ڳڙ ڪ ڇ ϑ ڀڃ ٿ _ ڌ ǡ ѡ ۽ ڳڙǡ ڳڙ ۽ .
ٿ ۾ ڙ

ڏ
ٿ ڊ ڪ.
ڪ ڪ
ٿ ڪ !
ڪ
ڪ !
ٿ ۾ ڙ
.
(_ 22)
ڄڻ ڪ ڪѡ
!
ٿ ۾
ٿ ́ ǡ
ڪ ۾ !
۾
۽ ڪ ڪڏ !
۾
ڪٿ ڄѺ
ڊ ڙ ڳ ۾
!
ٿ ۾
ٿ ۾ !
(_ 24)
ڄ ٻ
ڪٻ
ڪڏ ڌ
!
ٿ ڇ
ڀڪ ј ڪ ǡ

ڪ ڪ ڪ !
ڪڏ ڃ ۾
ٿ ڪ ٿ!
ڇ ڪ ڌ
ڇ ٿǿ ڇ ٿǿ
ǘ ۾ ڳڙ
.
۾ ڪ
ڪٻ !
(_ 83)

ڄڻ ٿ
ڳ
ڀ !


ڳڙ
.


ٽڙ _
!
(ٽ_ ٽ: 135- 134)

ڇ ڪ ڪ ڙ ڙ
ڌ ڇڪ

ڳڙڪ

ڪڌ ٺ
ڇ ڪ
ڪ ٻ
ڇǡ ڙ
( 45-44)
ڏ ۽ ۾ ٿڙ ٺ ڻ ڙڙ ڏ . ڪٽ 1987 ۾ ٽ ڊ ڀ ٻڌ ڙ ڇ ڳ ٽ퓡 ٽ ۽ ٽ ٻ э ٽ ٿڻ ڏ . ӡ ۾ ٿ ۽ ڻ ڀڱ . ڇ ڪ ٿ ٽ ڏ ڪ ڻٽ ȡ ڪ ڏ ڏ Ӑ. ڳ ڻ ۾ ڻ ڪ .
ڀ ڪ ٿ ڏ ۽ ۾ ڏ_ ۽ ڌ _ . ڪ ڙڙ (ڙ ڇ ڳ ٽ: _17 _ 129 ) ڌڪ ڪ ڳڍǁ ڪ ѡ ڙڻ ۽ ڻڻ ڇ .
ڇ ڪ . ڄ ۽ ڻ ۾ ۽ ڙڻ ۽ ڻ ٻ ڪ ڏ ڃڻ ڪ ٿ ۾ (۽ ٻ ۾ ٻ) ٰ ڪ ڏ ڄ ۾ ۽ ڀڱ ۾ ѡ ڪ ڳڍǁ ڪ . ڪ ٺ ڀڱ ڪ ڪ ٻ ڌڪ ڏ : ۽ ڪ ۾ ڙڙ ڀڱ ڳ ۽ ڏ Ӑ ٿ.
ٻ ڀڱ ( 51-82) ٿ ڪ 51 ۽ ٻ ϡ ٻ ۽ ڪ ڏ . ۾ ٿ ڪ ڪѡ ѡ ٽ ڏ ٿ. ٿ ٿ ( ٿ ) ڇ ٿ ڏ ڙ ڊ ٿ ڀ ۾ ( ڏ ) ٽ ٿ Ӑ! ڙ ڇڪ ڍ Ӑ ٿ! ڪ ٿ ٿ Ӑ ٻ ڏ ۽ ٽ ٺ! ! ڙ ڌڻ ڌڻ _ ڪ ڪڙ ٻڻ ٻ ۾ .
Lady bird, lady bird, fly home!
Your house is on fire!
And your children are alone!
( ڏ ڏ ڃ ˜!
ڳ ڳ !
۽ ٻ !) ڀڱ ۾ ڪ ٻ ۾ ڳ ڏ ڙ ڳ ڏ ڙ ٽ ڳ ٿ .
ڳ ϐ ڻ ڀڱ ۾ ڳ ڪ _ ٿ / ё ڀڱ ڪ ٽ . ٽ ڀڱ ڪ ۾ ڳ ڻ ڌ ǘڙ ڳ ڪ . ٿ ڀڱ ۾ ڳ ڻ ۽ ڪ ڳ ٿ . ٺ / ٺ / ٺ ! ڙ ͡ ڙ ڳ ٽ퓡 ڀڱ ۾ ۽ ڀڱ ڏ ڪ ڳ ڪ ٿ_ ϐ ڳ ڳ ڳ ۽ ڳ ڪٺ ѡ ڳ ڌڻ ۽ ǘڙ .
ٻ ڌڪ ٻ ڪڙ ڳ ڪ! ڀڱ ۾ ٽ_ ٽ ڪ ڪ ڳ ڪ ۾ ٿ . ڪ ٽ ٽ_ ڪё ٽ ڀ/ ڪٽ ٿ ڪ/ !_ ѡ ڪ ڪ ڏ ٻ ٿ . ٽ_ ٽ ٻ ڀڱ ۾ ۾ ڪ ڪ ϐ ۽ ۾ ۽ ڪ ۽ ۽ ۾ ڻ . ڀڱ ۽ ڄ Ӎ ڪ Ɓ ۽ ڪ ڪ .
ڪ ڃ
ڪ
ڀڻ ٿ
ڪ ٺ Ǎڻ
ڙ ڻ
ڄڻ ڪڻ ٿ ڳ ٻ ǘ .
ڪڏ 䑡 ڙڙ ٿ ٿ ڪ ڃ/ ڪ . ڏ ڃڻ ڃڻ _ ѡ _ ڃڻ ڃڻ ڪ ڪ ڪ ۽ ڪ ڳ ڃڻ ٻڌ ϐ ڳ ڻڻ ڳ ڻ ۽ ڏ ۽ ڏڍ ڏ : . ڙ ڄ ٿ ڀڻ ڙڙ ڀڻ ڙ ۽ ǘڙ ڱ ڳ ٺڻ ٿ ۽ ٺ ڻ ڳ ڻڻ ڀ ۽ ۽ ڏ ٿ ڀڻ ٿ/ ڪ ٺ Ǎڻ / ڙ ڻ ۽ _
ڏ ڊڻ ڪǡ
ӡ
ڪ ڪ ٿ
ڻ ڪڪ _

( ڳ
ٿ ڏ_ ڀڳ .)

ڄڻ ڻ ڳڙ ڳڙ
ٿ
ڙ ڙ ڙ ڙ
ٿ.

ѡ
ڪ ٽ ڳ
ڙ
_
ٺ ڀ.

ڊڪ ۾
ٿ ۾ ڳǡ
۾
۾ ڦ.

ڄ ڪ ٿ
ٽڪ
۾ ٽڙ ٿ
ڌ ڪ _

۽ ڌ ٺ ڪ
ٿ ڪ ڀڻ.
ٿ
ڻ.

ڌ
21- 1988

 
2

ڏ ڻ ڻ ڪ ٿ ڳ ڪڙ ۾ ڻ Ӑ ۽ ۾ ڪ Ӑ ڏ Ӎ ۽ ڪ ڃ ٿǡ ۽ ڪڙ ڌڻ ۽ ڙڻ ٿ ٿ. ڙ ٽ ڻ ڏڻ ۽ ڏڻ ٻ ڪ . ڙ ۾ ʡ ٿ ڪ ʡ ٿ ٿ_ ۽ ڪ ڳٽ ڳ ۾ ٽ ۽ ٽ ٺ Ӑ ۽ ڪ ۽ ٿ Ӑ. ڙ ڪ ڪ ڪ ٿ ڪ ڪ ٽ ٿ ۾ ڙ .


۾ ڌ ڀ_ ڙ _ ۽ ڪ ڪǡ ۽ ѡ ڪڻ ڪ ڪ . ڄ ڌ ڙ ٻ_ ٽ ٺ ڪ ٻٽ ڳ ٿ ڦٽڙ ǘ ٿ. ڻ ڙ ۽ ڪ . ڄ ٿ ڪ ڙ ۾ ڪ ڌ ڻ . ڪ ٿ ڃ_ ڪ ۽ ڪ . ٰ ٿ ٻ ۾ ڪ ٺ ٽ ۽ ٿ ڏ ٿ. ۽ ڪ ڪ ڀ ٻ ڪ ٽ ڻ . ڇǡ ۽ ϡ ۽ ۽ ۽ ڪ ڦ ڃڻ ٺ ٺ ۾ ڪ ڇڏ ѡ ٿ ڻ ۽ ڪ ڃڻ ۽ ۽ ٽ ٿ ڪڻ ڪ ڳ ٿ ڪ ۽ ڏ ڪ ڪ ۾ ٿ ۽ ڏڻ ڪ ڪ . ڊ ڪ ۽ ڻ ڊ ۾ ڌ ڻ ڳ ٿ ڪ ڳ ڪ ڪ ڪ ڪ ڙ ڇڏڻ . ۾ ڌ ٽ ڊ 30: 70 ٻ ٿ ۾ ڏ ڪ ڃ. ڻ ڃ ٿ ڊ ڪ ڪ ٿ ۽ ٽ ڻ ڃ ڳ ڌ ڌ ڻ ڪ ڻ ڙڻ ڪ ! ѡ ڏڍ ڳ ڪ ڃ ٿ ۽ ٽ ڻ ۾ ڪ ڪ ! ڻ ڏ ٿ ڪڏ ڏ ڻ ۾ ڻ ڌ ڻ ڃ ڪ ڏ ۾ ڏ ڏ ! ڪ ۽ ڪ ڇ ڏ ڪ ڏ: _ ٺڪ ٺڪ ٿڻ ٿǿ ٺ! ڪ ա ۽ ! ڃڻ ٿ: ֓ ڪ ۽ ڪ . ٽ ٻ ڙ_ ڪ ۽ ٻ ڪ _ ڏ ۽ ٿ ڌ ڙ! ڍ ٽ ڊ ڪ ٻ ۾ ڪ ٿ ۽ ٻڌ ٻ ڏڍ ڻ ڄ ۽ . ڪ ۽ ڪ ڄڻ ۽ ڍ ٽ ѡ ۽ ڙڪ ۾ ڙ ٻ ڪ ٻ ڊڻ ۾ ڪ. ڄ ڊ ѓ ǡ ۽ ڪ ٿڻ ڳ ڻ ۽ ڪ ٽ ۽ ۾ ٺ ۽ ڀ ۽ ۽ ٻ ٿ ٽ ۽ ۽ ۾ ڏ ڏ ڄڻ ڀڻ ! ڪڄƁ ڌڪ ڻ ڻ ڪ ڦ ڻ ۽ ڪ ڪ ۾ ڪ ۾ ڻ ۽ ٽ ٺ ڪ ۾ ڏڻ ڪ ۽ ڪ ٿ ڃ.
ڪ ڪ ۽ ٻ ڻ ۽ ڏ ڪ ڪ ڻڻ ٿ ٿ ڪ ڀ ڙ ڪ ڻڻ ڏ ڻڻ . ڪ ٺ ڇ ڪ ڻڻ ڃڻ .
͡ ڪ ڪ ڪ ۾ ڪ ٽ :
(1) ڌ ۽ ǁ ٿڻ ۽ ٿ ڪ ڪڏ ϐ ۾ ڪ ڻ _ ڪ ѡ ڪٽ ۾ _ ۽ ڻ ڇٽ :
(2) ڌ ڻ ۽ ڻ ڌ ڪ ڏ ڏ ۽ ڍ ڍ ڻ : ۽
(3) ڻ ۾ ڄ ڙ ۽ ϐ ڻڻ ڻ .
۾ ڪ ڳ ڏ ٿ. Ӂ ۽ ڻ ڄڻ јڙ ڪ ڪ ڇ ڃ: ڇǡ ڌ эڪ 俓 ڻڪ ۾ ۾ _ ڻ ڻ ڀ ڦ ڻ ڇڏ ۽ ۽ ڪ ٻ ٺ ڪ ٻ ٻ ڻ ۽ ڻ ۽ ڪڙ ٿ ٻ ۾ :_ эڪ ڪڏ ٰ ۾ . ڪ ۽ ڻ ٰ ۽ ۽ ڪ ѐ ٺ ڏٺ _ ڇڪڻ ۾ ٿڻ ٽ ڻ ٿ ٻ ٿ ٿ ڻ ۽ ۽ ڌ ٿ. ڌڪ ۽ ʓ .
۽ ڪ ڏڙ ٻ :
ڪ ۽ . ۽ ۾ ڻ ڪڻ ڀ ٻ ڪ ٻ ڪ ڻ ڳ ڪڻ : ۽ ٻ ǁ ڃ ڻڙ ٽ ۽ ۽ ڪ ٿ ʡ ۽ ڄ ʡ ۽ ڳڻ ۽ .
ٻ ڪ ٽ ڊڪٽ ۽ ڪٽڊ ۾ ٿ ٽ ڻ ڪ! ڌ ۾ ء ڪ! ٻ ڻ : ڪ Ӎ Ӎ ڪڙ ڪ . ٻ ڙ ǐ ۾ ۾ ڻ ڪ ۾ ڙ ʡ ۽ ٻ ۾ ۽ ڻ ۾ Ǎ ٿ. ڻ ٰ ϐѡ ٺ Ӑ ٿ ۽ ڳ Ӑ ٿ ڄڻ . ڪ ڪ ڪ ڻ ٿ ǐ ۽ ڪ ڪ ۾ ڌ ڄ ڪ ڪ ڌ ٿ ڃ. ́ ڏڙ _ ۽ ڪ ۾ ۾ ڊڙ ڃڻ ۽ ڄ ٿ ڃڻ ڻ ڏ ٿ .
ٻ ڳ ۾ ٻ ڪ ڳ ڪ ǁ ڻ ٻ ۽ ڪ ۾ ڪ ڪ ٿ ڪ () ڪ ۽ ڏ ٿ . ڪ ѡ ڻ ۽ ۽ ٻ ۽ ٿ. ٻ ٰ ڱ ٺ ٿ: (1) ۽ ڻ ۽ (2) ۽ ʡ ۽ ڪ ڪ ʡ ǁ ۾ ڪ ٻ ڻ ٿ ڪڻ ۽ јڻ ڪ ڪ ٿǡ ʡ . _ ۽ ǁ_ ۽ ڪ ڪ ۽ ڻ јڻ ۽ ڪ ڪ ٿ ۽ _ ڪ ڻ ۽ ڪ ڻ ۽ ٿ.
ڪڏ ڪ ڻ ۾ ڪ ۽ ڪ ڪ ٿǡ ڪ ڪ ց ٿ ڻ ٻ ڳǁ ڌڙ ۽ ٿڙ ڪڻ . ڪ ڻ ڪ ڪٽȡ ڪ ʡ ڪ ڪ ۽ ۾ ڀ ڻ ڪ ۾ ڻ ڪڻ . ڍ ǁ ڀ ڳ ٿ ٿ Ӑ. ڳ ۾ ڏ ڙ ڪ ǐ ۽ ٿ ۽ ڄ ڏ ڙ ڻ ڏ Ӑ ٿ. ڙ ڪ ʐ ٻ ڙ ڪ ٿ Ӑ ٿ: (1) ȡ ۽ (2) ٻڇ ȡ ٻ ۾ ڳ ڪ ٻڇ ڌ ڪڻ ٻ ڪ ٽ ڻ ڪ ڇڏ ڄ ٻ ڏ ڪ . ڪ ۽ ٻڇ ڻ ۽ ۽ ڻ ۾ ڻ ڄ ۽ ڦٺ ڻ Ӑ. ڌ ۾ ٻڇ ۾ ڇ ڳ ڪڙ ڪڻ ڪڙ ۽ ڻ ۾ ڙ ڪ ڻ Ӑ ٿǡ ٺ ڌ ѐ ڏ ڪ ٿ Ӑ. ڪ ڻ ٺ ڄ ڏ ۽ ڪڻ ۽ јڻ ڪ ۾ . ڪڏ ٻ ڪ ڀ ٿ ڪ ڪ ڃ! ۽ ڪڏ ڪ ۽ ۾ ڪ ٿ ڃ ڇ ڪ ڃ ۽ ڀ ٿ ٻ ڪ ٻ ڪ ! ۾ Ϙڪ ڳ ٿ ۽ ڪ ۽ ۾ ѐ . ʡ ٽ ۽ ۽ ڪڏ ۾ Ǎ ڀ ڪ ڪ ۽ ڻ !
ڪ ڳ јڻ ڀ ڀ ڳ ڀ ۾ ڪ ۾ ϐ ۽ ڻ . ۾ ڀ ۾ ڀ ڀ ۽ ڻ ڄ ڪ ڀ . ڙ ڀǡ ڪ ۽ ۽ ڻ ٻ ڻ ڙ ۽ ڀ ۽ ۽ ڻ ٽ ۽ ϐ ј ٿ ۽ ۽ ۽ ڀ ۽ ۽ ڻ ڄ ۽ ٿ Ӑ ٿ.
ڪ ڪ ۽ ѡ ǐ ۽ ѡ ڻ_ ڪ ڳ ۽ ڪ ڳ ٿ ٻ ڙ ڙ ڻ ٰ ڪ ٿ _ ! ٿ Ӑ ٿ ٻ ڪ ٻ ڻ ڪٽ ڳ ڳ ڙ ڏ ѐ ڪ ٿ Ӑ ڪڙ ڙ ۽ ڪ ٿ ٻ ٿ ٿ ۾ Ǎ ۽ ڏ ڻ ۽ ڏڍ ٿ ڪ ڏǡ ۽ ڪ ٺ ٿ ٿ_ ۽ _ ٿ ۾ ڻ ڪ ӐǺ ۽ ڏ ٿ ڄ ڪڙ ٿ ڃ ۽ ڪڙ ڪٻ ڪڻ ڪ ڏ ۽ ڪڙ ڻ ڻ ڙ ٻ ڻ ڻ ۾ ڳ ڃ_ ۽ ڀڪ ڳ ڪ ٻ ۾ ۽ !
ڪ ڪ ǐ ۽ _ ٿ ۾ ٿ ۽ _ ۽ ڪ . ڪ ڪ ڀ ڪ ڀ ڪ ( ڪ ) ڪڻ ٿǡ ڏ ٿ ڻ ٿ ڪ ٿ. ڪ ٽ ڪڻ ڪ ڻ ۾ ڪ ڪ ٿ ڏ. ڳ ڪ ٿ ڇڏ ڪ ڪ ٿ Ӑ ۽ ۾ ڪ ڪ ڪ ڏ ڏٺ . Ӎ ڳ ڻ ٿ Ӑ ۽ ڻ ٿ Ӑ. ٻ ڪ ڻ ڻ . ڇڪڻ ڪ ٿ Ӑ ڪٿ ڪ ٿ ٿ ۽ ڪٿ ٻ ٿ ٿ. ۽ ڪٻ ۾ ڳ ٿǡ ۽ ڪ ڪڏ ڪٻ ڳ ڃڻ ٿ Ӑ. ͡ ڀ ڌ ڪ _ ٿ ڪڻ ٿ . ڪ ڪ ۾ ڪ ۽ ٿ ٿ. ڪ ڪ ڏ Ӑ ٿ. ڪ . ϐ э ۽ ٿ Ӑ. ڪڏ ڍ ڪ ٿ ٿ ڀڱ ٺ ۽ ڪڙ ۽ ڌ .
ѡ ٿ ڪ ڪ ٿ ڪ ٿ ٽ ٿ ٽ ٿ ڪ ٿ Ӑ ٿ_ ٿ ٿ Ӑ.
ڏ ڻ ڻ ڪ ٿ ڳ ڪڙ ۾ ڻ Ӑ ۽ ۾ ڪ Ӑ ڏ Ӎ ۽ ڪ ڃ ٿǡ ۽ ڪڙ ڌڻ ۽ ڙڻ ٿ ٿ. ڙ ٽ ڻ ڏڻ ۽ ڏڻ ٻ ڪ . ڙ ۾ ʡ ٿ ڪ ʡ ٿ ٿ_ ۽ ڪ ڳٽ ڳ ۾ ٽ ۽ ٽ ٺ Ӑ ۽ ڪ ۽ ٿ Ӑ. ڙ ڪ ڪ ڪ ٿ ڪ ڪ ٽ ٿ ۾ ڙ .
۽ ڙ ڪ ٽ ڌ ۾ ۽ ڪ Ӑ ٿ ۽ ȍ ڪ Ӑ ٿ.
ڊ ۽ ڻ ڻڻ ڪ ڪ ڪڻ ڄ ڪ ڪ ٿ ڏ ڏ ڪ ڻ ڇڏ ۽ ڻ ڪ ڇڏ ϡ ڻ ۾ ۽ ٻ ڪ ڳ ڻ ڪ! ٿ Ӑ ٿ ڌ ڻ ٻ ٺ ٿ ڻ ۾ _ ۽ .
ڄڪ ڊ ڇ ڪ . ۾ ڳڙ ۽ ڪ ڙ ڪ ڄڪ ڊ ۽ ٽ ۽ ڌ_ ǐ ۽ _ . ڏ ڄڪ ۾ ڻ ڊ ڻڻ ٻ ٿ ʐ ۽ ڪ ȍ ڪ ۽ ڻ ۽ ڪ ڦٽ ٽ ۽ ٿ ٿ ۾ ۽ ۽ ڪ ٽڪ ڍ ڀ ј : ڳڻ ۽ ڻ ۽ ڏڙ ٿ ڻ ڪ. ʡ Ӑ ٿ: ڄ ڪڙ ڪ ۽ ڪ ϐ ۽ ڪڙ ǡ ڪڏ ڪ ٿ ڪ ڪ ڏ ۾ ٿ. ڪ ۾ ۽ ڀ ۽ ۾ !
ڪ ڻ ڪ ۽ ڀ ڪ ٿ Ӑ ٿ ڻڻ ϡ ڻ ڏڍ ڻ ϐ ٿǡ ۽ ۽ ڪ ϐ ٻٽ ڻ ۽ ۽ ڪ ڻ ٽڙ ڏ. ڏ ڏڙ ڻ ٿ ѡ ڪڙ ۽ ۾ ۽ ۾ ڀ ڙ ڪ ڪ ٿ ڃ:
ڪڏ ڪڏ ڻ ȍ ڪ
ٻ ڌڻ ڪڏ
ڻ ڳ ڪ ڻ
ڻ!
ǡ ڻ ȍ ڪѺ
ٻڪ ڻ ڪ ڙǡ
۽
ǡ ڻ ȍ!
(ڪǍ 1947)


ڪ (Jean- Jacques Rousseau) ڪ ۽ ڙ ڇڏ ڪ ڪ ۾ ۽ ڪڏ ٽڻ ۽ ڻ . ڙ ڪ ڳڻ ڳ ۽ ڃ ٿ.
ٿ ѡ
ڻ ѡ ڍ ڪڙ.
ڙ ڪ ۽ ۽ ڪ ڻ ј ڏٺ ٿ ٿ ј ۽ ڙ ۽ ڻ ۽ ڍ ڙ ڃ ڪ ڱ ј ڪڙ ۾ ڪ ڪ ۽ ٿ ٿ ٿ ۽ ۾ ۽ ٿ ʡ ڪ ۽ ڪ ڦ ڪ ۽ ۽ Ӂ ڻ ǡ ۽ ۽ ڪ ٿ.
۽ ٰ ۾ 1789 ۾ ڪ ڙ ڀ ۾ ڀ ڪ ۽ ڪ ڪ. с ǐ ۽ ڪ ٿ ڪ ۽ ڪڻ ڻ ڪ ۽ ڏ ǡ ڙ ڏ ۽ ڪڻ ڳǡ ۽ ڪ ٿ ڪ. ۽ ڪ ǁ ۾ ڪ ۽ ۽ ڪ ڪ ۽ ڙ ۽ ڃ ٿ. ء ڪ ڌ ڪ ۾ ڪ ۾ ڙ ۾ ڪ Ǎ Ӑ .
28 1712 ۾ ٽڊ ڪ ۽ (Geneva) ۾ ڪ _ _ ۽ ڊ_ _ ٿ. ٺ ٽٽٽ ǡ ۽ ڙ ۾ ڪ Ǎ ٺ . ڌڌ ڙ ۽ ڪ ڌ . ڍڻ ڪ ۽ ۽ (Confessions) ۾ ۾ ٿ ڪ ۽ ٻڌ ٿ ڏ ڏ ڪ ڏ ڪ ǐ ! ڪڏ ڪڏ Ǎڪ ! Ǎ ڳ ٻڌ! ڻ ӡ ǡ ! ڳ ! ǘ ۾ ڳڙ ڀ ǡ ۽ ڪ ڀڪ ۾ ڻ ڀ ۾ ۽ ڀ ۾ ! ڇ ٿ ڪڏ ڪ !
ϐ ڪ 37 ڄ ڪ ѡ ڪ ȡ ϡ ڪ ڪ ̡ ̡ ǁ ۽ ڻ ڪ ڪڻ ڍ . ڏ ڏ ڦ ۽ ڪ. ڪ ۽ ڻ ڪ ۽ . ڪ ڪ ۽ ڪ ڙڻ ۽ ڻ ڪ ڪ ڪ ڏ . ۾ ڻ ٻڌ ٿ. ڪڏ ڙڻ Ә. ڏ ڱ ۾ ڪڙ ڪ ڙ ڏ ڪ ٿ ڱ . ۽ ڏ ڪ ڪ ڪڙ ٻ ڪ ڻ ڙڻ . ۾ ڙڻ ڌ ڙ ڪ ڙ ڙ ٻ Ǎ ۽ Ӂ ڳ ۾ ٻ ٿ ڪ ڪ ٿ ڙ ڙ ڦٽ ۽ ۾ ٻ ٻڌ ڪ ۾ Ǎ ۽ ڙ ٿ ! Ǎ ڻ ڌڪ ٻ ٿ .
37 ۾ ϐ ۾ ڪ ڙ : ϐ ۾ ڪ ڪ ٽ Ǎ ڻ ڪ ڪ ۾ . ڏ ڏ ڪ ۾ ٿ ۽ ڪڊ .
1749 ۾ ڪڙ ڏ ڊڊٽ (Didort) ٿ. ڊڊٽ ڪ ۾ ڪ ۾ . ٽڪ . ڪ ڻ ٽڻ ڪ ۽ ڌ ڪڻ . ڻ ڪ ڻ ڪ. ڊ Ӑ (Academy of Dijon) ٿ ڪ ڃ ۾ ٺ ڻ ڇ ڪ : ۽ ڪ ڌ Ȑڙ 俓 ڌ ڙڻ ڀ ڄڻ ڪ ٽڪ ٿ . ۽ ڪ ۾ ڪڻ ڳ. ٽ . ٻ ۽ ٻٽ ڪ. ڪ ڪ ڻ ٺ ڻ ڻ ڦٽ ڪ. ۾ ٿ . ڀ ڄڻ ٽڊ ۽ ڪ. ڏ ڙ ڏ ڏٺ ڳڙ ٿ . ڙ ٺ ڪ ۾ ۽ ڻ ڪ ۾ ڏٺ. ڊ Ӑ ڪ ڏ ڄڻ ٿ ǡ ڙ ڪ .  ڪ ۽ ۽ ڪ ڀ ڪ. ڳ 15 ۽ ڏ ٺ ڏ ڊٺ ۽ ٺ ڳ _ ʡ ʡ ۽ с ۾ ۽ с ڪ ۾ ڙڻ ۽ ڦڻ ٿ !
ڱڻǡ ڙ
ڪ ڳ ڳ ڀ
۾ ڪ ٽ ۾.
ڌڌ ڏ . 1735 ۾ ڏ 23 ڏ ڏ ڪ ۾ ٺ ۾ ٿ ڪ: ڪ ڌڌ ۾ ڻ Ӑ ٿ ڀ ڌڌ ڻ ۽ ٿ . Ӑ ڌڌ ڻ ڪ: ڪ 1740 1741 (Lyon) ۾ ۽ ٻ 1743 ۾ ۾_ ڪ ڪ ڪ Ӑ. 1740 ۾ ڪ ґ ۾ ڪǡ ۾ ۾ 20 ڪ 50 ڄ ۾ ڪ ڪ ڏڻ ۾ Ǎ ٿ. ڙ ڪڻ ۾ ڻ ٻڌ ٿ ڳ 20 ڪ ڪڻ . ۾ ڪ ڪ ۾ ۽ ڪ ڪ ϐ ۽ ڪ ڙ ۽ ٻ ڪ_ (The Social Contract) ۽ _ ۾ ڳ ٽ ڳ ڳ 1762 ۾ ڪ.
ٻ ڪ ڪٻ ۽ . ٻ ۾ ڪ ڪ ۽ ڙ ʡ ۽ ٺ : ٻ ڪ ڃ ۽ ڻ : ٻ ۾ ڪ ۽ ڪ .
ٻ ڪ ڪ . ڙ ٻ ڪ ۽ : ڪ ٻ ڪ ڪ ٽ ڻ ۾ ڇڏڻ ٰ ڪ ڇڏ. 1760 ۾ ٿ ۽ 1762 ۾ ڏ ڊ (Holland) ۾ ڏ ڇ ڌ ٿ. ڏ ٽ ٺ ڪ ۽ ۾ ڪ ڪ ڏ ۾ ڏ (Palais de Justice) ڏڪڻ ٺ ڌ ٽ ڙ : ڳ ڪ ڪ ڙڻ ڪ ڏ ڻ !
ٽ ڪ . . ٽڊ ۾ ۽ ݡ ۽ ڪ ڇ ڪ ڇڏ: ڏ . ڪ . ٻڌ ٿ с ۾ ۽ ڪ ڙ ۽ ٿ ڪ . ڪѡ ѡ ѡ ڇ Ȑڙ ۽ ٻ ڙ !
ڙ ͡ ۽ ڪ ۽ ڊڄ ڪ ۽ ڀڄ (Prussia) ڪ ۽ ڪ ѡ ڊ ڪٿ (Keith) ٽ Ǎ ٿ ڍ ڪ ۽ . ڊ ڪٿ ڪ ٻ ڏ ٿ ڃڻ : ٰ (Antichrist) ٰ ڪ ٿ ڪ ǡ ۽ ۽ ڀڙڪ : ٻ ڪ ٿ ڙ ڙ ٻڙ ڀ ۽ ٿ ڪ ڪڻ ڪ ڏ Ǻ ڪ ڳ ٿ ڪ . ٽ 1765 ۾ ڪ ڪ ڪ ڇ ڀڄڻ ڪ. ٻ ٽڊ ۾ ٿ: ڪٿ ٿ ڪ ڏ ڻ ڏ! ڪ ڪ ڪ ڪ ٻ ٻڌ ڪ ѡ ٿ ڊڊ (David Hume) ٽ ڊ ۾ ڃ ڪ ٽڪ. ڊ ۾ ۽ ڙ ڪ ٿ. 1767 ۾ ٽ ۾ ڪ ڪ ٿڙ ۽ ڪ ѡ ڪ ڌ ٻ ڌ ٻ ڌ ٽ ڌ ڪ ڀڄ . ۾ ڪ ڳ ٿ Ӑ ڪڏ ڪ ڏ ڪ ۾ ڪ ڇڙ ۾ : _ .
ڪ ۾ ٽ Ǎڻ ڪ ڙ ڻ ۾ ϐ ڻ ڪǡ ڃ ۽ ٻ ڙ ڪ ӡ ٿ ۽ Ǎ ڪ. ڪ ٿڪ ٽٽ ڪ ۽ ڻ ۽ ڪ ڪ ڻ ڪ ј ڪ ڏ ڇǓ. ڪ ۾ ڪ ۽ ۾ ڪ ڪ ۽ ڇڊڇڻ ڪڻ ڪ ڪ ڏ ڪ ڪ ڏ ڳ ڪڻ ڪ ۾ ڏ ۾ ڏ ٽڊ (Notre Dame) ڃ ј ٻ ٿ ڪ Ӑǡ ٿ ڻ ٿ ڪ ڌ ڪ ۽ ڏ ۾ ڇڪڻ ٿ . ٽڊ ٿ ڪ ۽ ڪ ڪ Ӑ.
ٿ ۽ ڻ ٿ . ٿ ۾ ڪڙ ۾ . : ڪ ڀ ڪ ʡ ڪ ڙ ڪ ٿ ڪ ڇ ڻ ڦٽ ڪ : ۾ !..... ڳ ڙ ѡ ٽڙ ۽ ڪڙ!..... ٺ ڪ ٺ ڪ ۽ ٺ ڪ ٿ ڃ...... ڪ ۽ : ڳ ڪ ۽ ..... ۽ ݡ ۽ ڄ ڙ !
20 1778 ۾ ڏ ϐ ڪ ۾ ڻ ǡ ڏ ڪ ڪ ۽ _ ڊ ڊ (M. de Girardin) ڻ ڙ ٺ ٿ ٻڙ ۾ ڪ ۽ ۾ ڃ ڙ ۽ ۾ ڪ ۽ Ǎڻ ڳ: .......

!
ڏ 2 1778 ڪ ڪ ٽڻ ϐ Ǎ ڪ ڏ ۽ ڪ ۽ ϡ ڏ ڪ Ӂ ڪ.
ڳ ڳ .
ٿ ڏ!
ڪ ڪ ۽ ۽ ڪ ٿ ڙ ۾ Ǎڻ ڳ ۽ ۽ ڪڻ ۽ јڻ ۾ ۽ ڪ ڳڻ !
ڻ ڪ Ϙ ٿ ڪ ڏ ڪ ۾ ڪ ڪ ڌڪ ڪ ڪ . 1770 1778 ۾ ڇ ڇǁ ٿ ڪ . 1780 ٺ ڻ ڻ ۽ ʡ ڪѓ ڪڻ ڪ. ڀ ۽ ϡ ڳ 1789 ۾ ۽ ڻ ǡ ڪٻ ڳ ۽ . 7 1794 ٽ ۾ ϓ ۽ ڏ . ڪٽ ڏ ڙ ڏ ڪ: ڪ ڏ ڦ ۽ ۽ ڏ ڏ . ǘ ٽ ڪ ј ڪ ڻ ڪڻ Ә. 100 ٽٽ (Tolstoy: 1828_ 1910) ڻ ڌ (1869 _ 1948) ۽ ڪ ڌ ۾ ڪٽ ٿ ڳ ۾ ۽ ڪ ڻ ٿǡ ڏ ڙڻ ٿ ڏ ٿ ڪ ڄڻ ڻ . : ٽٽ ڪ ڄڻ ڪ ۽ ۽ ڪ ٽٽ ڏ . ۽ ٿ . ڀ ۾ ڪ ڄ .
۾ ڊ (Morley) : ۾ ڪ . ڙ ڪ ۽ ڪ ۽ ڪ ۾ ۽ ڏ ڪٿ Ӑ ٿ ڏ ڙ ۽ ڙ. ڪ ڪ ٽ ۽ ڪ ۽ ڪ ڳ ٻڙ ϐ ۾ ڙ ڪ ۽ ڪ ڪٺڙ ۾ ۽ Ǻ ۾ ۽ ٺ ڌ ڪ ڪڊ ٻ ڪڊ ڪ ϐ ۽ ٿ ڪ ۽ ڦ ۽ ڪ ۽ ٻ ڏ ڳ ۽ ۾ ڙ ڪ ϐ Ґ ۽ ڻ ڏ . ڪ ٻڙ ۽ ڪ .
ٻ ڪ ѡ ڊڪ ڪڊڊ (Mrs. Frederika MacDonald) ڻ ڪ ٻ ڪ ۽ ڪ ڇڏ ۾ ٻ ڪ . ٽ ڙ ڳ ڌǡ ۽ ڌ ۽ ۽ ٿڻ ڏ ϐ ڪ . ڙ ۽ ٽ ۽ ڀٽ ǡ ۽ ٻڙ ڪ ۽ ۽ ڙ ٿڻ ڳ ٽ ۽ ڙ ٿ .
ڪ ڪ ڏ _ ڪ ڙ ڪѡ ڪڻ ڀ ٿ ٿ ۽ ڪ ڪ ڏ ڪ ۽ ϐ ڪڻ ۾ ڏ ڪ .
ڻ ۾ ڪڙ ǡ ٺ ٿ ڪ ڪ ٻ ڙ ڪ ڪ ڻ ڪڙ ڳ ڏ ۾ ڪڻ ٻ ڳ ڪ ٿ ڳ ٿ ڃ ۾ ڳ  ٻ ڪ ڃ! ڏڻ ڻ ڻ ۾ ڏٺ. ڊ ڊ (Madame de Boufflers) ڏ ۾ ڪڻ ۽ _ ڏ ڙ ٽ ۾ ٽ ڪ ڇڏ!...... ڇ ڇ! ڊ ٽ (D. Alembert) ۾ ۽ ٰ ۽ ڪ ٿ ڪ_ ڏ ٺ ڳ ڪ ڌ ڻڪ ڪ ۾ ڻ ! _ ڊ (M.D. Blaire) ڏ ڙ ٻڌ ڏ ڪ ۽ ڪ ڻ ڪ ۽ ڪ ڳ ٿ ڪ ѐ ڱ ٿ.
ڳ ڪ ڏ ڪڙ ۽ ۽ ڪ ۾ ٿ ڏ Ӎ јڻ ڪ ڪ ڦ ٽڪڻ ϐ ڪٽڻ . ۾ ڏ ڪڙ ڻ Ӎ ڪ ڪڻ ۽ ڇڻ ڪ ڪ ۽ ڇڪڻ ڪڙ ڻ ۽ ٿڻ ڪ ڪ ۽ јڻ ڪ ڄڻ . ۾ ڪڙ ٿ ۽ ѡ ڪڙ ۽ ڀ ڇڪڻ ڳ ڪڙ Ӎ ڪ ڪ ڪڙ ڳ ٿǡ ڪ ۽ ͡ ڪڙ ڪڙ ۽ Ӎ Ӎ ǡ ڪ ۽ ڪ . ڪڙ ۽ Ӎ . ڪ ڏ ڪ ۾ ڌ ڙ ۽ ڦ ڏ ڪ ۽ ۾ ڪڙ ۽ ٿڻ ۽ ٽ ٿ ڃڻ ڪ . ۾ ڻ ڪ ڙ ۾ ۽ ڪ ۽ ڪ . ۾ Ԑ ڪ. ڻ ۽ ڻ ǘ ڻ ڪ ۽ ڪ!

ڳ ۾ ٻڌ ٿ ڪ ڪ ڻ ٻ ڳ ڏ ڌ ڏڻ . ۽ ٻ ڪ Ӑ ٿ ڳ ڪڻ ڪ ڏ ڪ ۽ ۽ ٻ ڳ ٿ ј ڪ ۾ ڪ ٿ ٽڊ ۾ ٿ. ڻ ڪ ٿ 100 ٿ . ڪ ۾ ڪ ۽ . ۾ ڙ ۾ ј . ۽ ۾ ј. ڪ ۽ ٰ ۾ ڪ ۽ ڪ ۽ ۾ ڻ ٻڌ ڪ ڌ ۽ ۾ ڪ ۽ ڪ ٿ Ӑ ٿ.
۾ ڪ ڪ ڪ ۾ ٻ_ ڻ ٿ ڄڻ.
۾ ڪ ٻ 12 ٺ ٽ ۾ ٿ ڃ. ۾ :
12 ٻ ٻ ۽ ۽ ڻ . ۽ ڏ . ڪ ۽ ڻ ڻڙ ۽ ڻ ڀڻ ۽ ڻ ۽ ڃ.
ڻڪ ۾ ڳ ڻ ۾ ٿ ڏ: ڊ ٿ ٺ (ٻ) ڪ ۽ ڪ ڇ ڻ ڪ ڇǡ ڊڙڻ ڊڪڻ ٽڻ ڪڏڻ ڻ ٿڻ ڪ ڄ ۾ ڪڏ ڪ ! ϡ ڳ ۽ ٻ ڙ ٻ ڏڻ ٺ ۽ ۾ ڄڻ ٿ ڏ ٻ ڳ ڪ ! 12 ٻ ڻ ڏ. ڪ . ۾ ٽ ڪ. ڏ ڪ ڪ ڀڪ Ǎ ٿ. ǐ ٻڪڻ ٺ . ڏڻ ۾ ǐ ڪ ڄڻ ٿ ڳ ۽ ǐ ڪ ڄڻ ٿ ϐ ۾ ڪڻ Ǎ ٿ.
ٻ ڏ ڪ ٻ (Nature) ڇڏ ٿ ڏ ڪ ڪ ٻ ڪ ڻ ۾ ڻ ڪ ρ ۽ ρ . ۾ ڻڪ ڻ ڪ ٿ ٻ ڇڏ ڏڻ ѐ ٿ ۾ ٿ ٺ ٿ ڄڻ ۾ ڪ ڇڏ.
ٿ ڪ:
ٰ ڀ ڪ ۽ ڪ ڏ ٿ ڪ. ۾ ڪ ۽ ڏ ٿ ڇڏ. ڪڙ ٻ ǁڻ ڪ ٿ ڪ. ڪڙ ڻ ٻ ڻ ڪڻ ٿ . ʡ ڙ ۽ ڙ ۾ Șڙ ۽ ڪ ٿ ڦٽ ڪ. ڪ ڙ ۽ ڙ ڪ ۽ ڪ ٿ ڇڏ. ڃڻ ڪ ٿ ڪ ۽ ڪ ڪڻ ٺ ڳ ٿ ڪ ڪ ۽ ۾ ٿ ڻ ڙ ڪ ۽ ڦ. ڙ ڌ ڻ ٿ. ۽ ڻ ڪ ȡ ۽ ڪ ڪڻ ڪ ۾ ڳ ٿ.
۽ Ә ڌڪ ۽ ڪ ٿ ۽ ڪ Ӑ. ۾ ڪ ڄڻ ٺ ڪڏ ۾ ۽ ڇڙڳ ڇڏ ڏ. ٻ ڀ ٿ . ٻ ۽ ٻ ڙ ۽ ڙ ٻ ڙ ٿ ٿ ٿ ڇٽ ۽ ٻ ڪ ۽ ڪ ڪ ڃ . ڪ ۾ ڦٽ ڀڪ ڏ ڏ ٿ ۽ ٿڏ ڪ ڪ ٺ ڙ ڳ ٿ ڃ!
ڪ ۽ ٻڪ ۽ ڪڙ ! ٿ ڏ ڪ ڪ ڪ Ӑ ۽ ڪ ڀٽ ј Ӑ ٿ: ڀ ۽ ڻ ڏ: ڪ ڏ ڀ . ڪ ڀ ڏ ڏ ڏ ٿ : ڻ ڌ ۽ ڏ ڇڏ: ٿ ڏ ۽ ڏ ٿ Ӑ.
ǁ Ӑ ٿ ڌ ٿ Ӑ. ڪڏ ڪ ۾ ۽ ڄ ۽ ڪڙ ڪ ٿ. ڻ ۾ ǡ ڇڪڻ ڊ ۽ ڏ. ڪ ڪ ۽ ʐ ڪ ڀ ۽ ڻ ڳڻ ۽ ڳڻ ڪ ٿ ڪ ڻ ȡ ڪ ٻ ڪ ڪ Ӑ ڪ ۽ ڃ ڪ ٿ ڊ ۽ ڃ ٿ! ڪ ٻڪ ڪ ۽ ѐ ٿ ڪ. ٿ ڄڻ ڪڏ ڙ ڪ ٻڪ ۾ ٺ ٿ Ǎ ǡ ڻ ڻ ڳ ٿ ڪ .
۽ ڪ ڄ ٿǡ ۽ ڪ ۽ ٿ ٿǡ ʐ ٿ ٿ ۽ ٿ ۾ ٿ ۽ ڪ ٿ ٿ. ڄڻ ٿ . ڻ . ٿ ٿ.
(Nature) ٿ (Men) ٿ ۽ (Things) ٿ ٿ. ۽ ڀڻ ۽ ڻ_ ڪ ۽ ڌ ۽ ڪڻ _ : ڙ ۾ Ǎڻ ڪ ڪ ڪ ٿ_ ڪѐ.
ڙ ڪ ٽ ٿ ٿ Ә. ڻ ڪڏ ٽ ڪٻ ٽڪ ۽ ٿ ٿ ǐ ۽ ٿ ٿ. ۽ ڪڏ ڳ ڻ ڪ ۽ ٿ ڪڏ ٽ ۾ ۽ ٿ ٿ ڃ ǐ ڌ ڃ ٿ ۾ ڪ ۽ ٿ ٿ. ۽ ڪ ڻ ۽ ڏڻ ۾ .
ڻ ۾ ٽ ٿ ٻ . ٿ ڪ ڪ ٿ Ӑ: ڪ ۾ : ٿ ۾ ۽ ڇڪڻ ڪ ڀ ڪ ۽ ڪ ٿ јڻ ј Ӑ ٿ ٻ ϐ ۾ ڄڻ ڙ ٺ ڌ ڻ ڌ ۽ ڳǁ ۾ Ǎڻ ٿ !
ڪڏ ڪ ۾ ۾ ٿ ڻ ڏڻ ۾ ٿ Ǎ ۾ ڪ ٿڻ ڪ ڪ . ڇڪڻ ڪ ڪ ٻ ڪ ۽ ǘ ڏ Ӑ ٿ. ڪڏ ڻ ۽ ڻ ڻ ڪ ڻ ڻ ۽ ڪڍڻ .
ڪٿ ڪڙ ڪ ڪ ڇڏ _ ۽ ڻ. ڪڻ ٿ ڪ ٽ ۽ ڪ. ڪ ڪ. ڪ ٻ . ۽ ڪ ڪ ٿ ٽ ϡ ٻ ۾ ڪ ڪڻ ۽ ۽ ۾ ۽ ڪڻ .
ٿ ۽ ٿ ۾ ڪ ڳ ٻڪ ڪ ۾ ڪ ۽ ρ ڪ ڪ ٿ Ӑ: ٻ ۾ ڻ ڄڻ ڻ . ڏڻ ۾ ٿ Ǎ ٿڻ . ڪ ڙ ڪ ڪ ڳ ٿ ۾ ڳ ٺ ۾ ڪ ڪ ڻ ڪ :
ڏ ڪ ڙ ڻ ڏڻ ٿ . ڏ ѐ ڪ ڪ . ٽ ڪ ϐ ڻ ڪ ڪ ۾ ڪ ۽ ϐ ۾ ٺ ٻ ڻ ۽ ٿ ۽ ڪ ڻ ڻ ۽ ј Ӑ: ڪ ۽ ǘ ۽ ڪ ڪ ڏ ۽ ڪ ڪڻ ڪ ڪ јڙ ۽ ٻ ڪ ۽ ٿ ۽ ٿڻ ڏ.
ڪ ڪ _ ۽ ڙ ڪ _ ۾ ڪ ѡ ڪ ۽ ڪ ڪ: ۽ Ґ .
ڀڀѡ ڻ
ڇ ڇڻ Ә ڪ ѡ
ѡ ڏ ڏ !
ڙ ڪ ۽ ڪ ڊ ۽ ڪ ۽ ڪ. ڙ ڻ ۽ ڪ ڪ јڻ ٿ ۾ ǐ ۽ ۽ ڪ ۽ ڏٺ ڪڻ . ڪ ڀ ڪ ۾ ڪ ۽ ڪ. ڪ ۾ ڪ ۽ ۽ ڪ ڏٺ. ڪ ڪ ۽ ڪ ڪڻ ڪ ڪ. ڪ ڻ ۽ ۽ ٿ ڌ. ڄڻ ۽ ڪѓ ٽڻ ۽ ڙڻ ۾ ڪٿ ڪ ٿ ڃ ۽ . ٿ . ڪ ڊ ٿ ۽ ڙ ٿ ۽ ٻ ڀڪ ۽ Ӎ ڪ Ǎ ڳڌ ۽ ڪǡ ڪ ٻ ٺ ۽ ϐ ۽ ۽ Ґ ڪ .
۽ ٽ . . . . . . ٽ ڪѐ . ۽ ڪڻ . ڪ ۾ ڪ ڻ ۽ ڪ ڪڍ ۽ ٰ ۽ ڪڻ .
۽ ٽ ٿ ۽ ڻ ڏ ڌ ڇڪ ڏ ۽ ڪ ۽ ۽ ڀڪ ڪڻ ۾ ڪ ڪ ʐ ڪ ڪ ڙ ۽ ڪڍ. ۾ ڪ ڪ . ڪ ڪ ڪ ڻ ٿ ٻ ڪ ۽ ٿ ٿ.
ٽ ڪ .
ڌ .
27_12_1949

ٽэ ٻ ڪ ڪ . ڪ ј ٿ. ٽэ ڀ ڻ ۾ ڻ . с ڳ ۾ ڪ ۽ ڌڪ ٿǡ ٿǡ ۽ . ۾ ڪٿ ڪ ٿ Ӑ. ڄ ٿ ٿ.

ٻ
ٻ ڳ ٽэ ڌ ڊ ڪ ڪڙ ڍ ڳٺ ۾ ڄ. ٿ ۾ Ӂ ڪ ڪǡ ۽ ۽ ۾ ٿ. ڪ ڄ Ӂ ٿ. ڪ ڏ.
۽ ٽ ٺ . ٻ ڪ ڪ ڻ ۾ . ٻ ۽ ѐ ѡ ٽэ ڻ ڪ ۾ ڪ ڪ ڪ ڻ ٿ. ڌ ۽ ڪ ۾ ڪ ڪ ڪ .
ڏ ڪ ۽ . ڏ ڙ ڪ ۽ ٽ ڍڙ ۽ ڳٺڙ ۾ Ǎ ڪ ڻ Ґ ڪڻ . ڳٺ ۽ ڪ ۾ ڳ . ڇ ڙ ۽ ڪ ڙ ڍڙ ڳٺ ۾ ڻ ڪ ٿ ڄ ڏ ڏ: ѡ ڪ ڍڙ ڳٺ ڇڏ ڃڻ ڪ ڍڙ ٿ !
ٽэ ڀ ڪ ڻ ڀ ۽ ڏ ۽ ڪ ڏ ۽ ۽ . ٻ ڳ ѡ ڪӁѡ ٽڪ ڻ ڀڱ ٽэ ڪ ۾ ٿ ۽ ٺ . ٻ ڀ ڏ ڏ ۾ ڪ ۽ ڪ 퓡 ٻ 㓡 ۽ ۽ ʓ ۽ ڏ э ؓ ڌڪ . ٽэ ڀ ۾ ڻ ۽ ڪ ۽ ڪ . ۽ ڪ ۽ ѡ ڀ ڻ ٻڌڻ ۽ ڃڻ ٿ .
ٽэ ٻ ڪ ڪ ڪ ј ٿ. ٽэ ڀ ڻ ۾ ڻ . с ڳ ۾ ڪ ۽ ڌڪ ٿǡ ٿǡ ۽ ۾ ڪٿ ڪ ٿ Ӑ ڄ ٿ ٿ. ڪ ۽ ڪ ۾ . ڄ ۾ Ӂ јڙ ڪ ڏ Ӑ ٿ.
ٽэ ڌ ϐ ۾ ڇ ۾ ٿ ۽ ڌ ڀ ۽ ڻ ڪ . ڻ ڪ ڌ ڏ ٿ ڪȍ ۾ ٿ . ڙڙ ٻ ٽ ۽ јڙ ٺڙ ǐ ۽ ٻ ȡ ڳ ڪ.

ڌ. _
28ǁ1972

ڏ 1930 ۾ ڪǍ ڌ ۾ ڌڪ ڙڻ ٿӡ ڏ ڊ ӑ ۾ ٻ ٿ ٽ ۾ ڪڙ ڏ ٺ ǘ ڏٺ__ ޡ ʓ ڏ ٿ. . ٽڪ ۽ ڪ ڇڏ . ٿ . ǘ . ۽ ٰ : ڇ ڇ . ٻ ۾ ڪڙ ۽ . ٿ ٿ ڇ !


۽ ۾ ٿ ٿ. ٻ _ ۽ _ ٻ ۾ ڏ ٿ ٿ.
ڳ ڪ_ڪ ڙ ڻ ڪڙ . . ڪ ڪ ڪ ڏ ٿǡ ڪڙ ڏ ۽ ۽ ڌ ڏ ٿ .
۽ ۾ ڏ ڪڙ _ ۾ ڀ ٻ ٿ ۽ ۾ ۽ ۽ ۽ ۾ ڻ ڪ ۽ ۾ ڙ . ٰ ڏ ڻ_ ڪٻ ڪٻ ڏ ڻ. ڳ ڏ ڻ ۽ ٰ ۾ ڏ ٿǡ ٿ ڻ ڏ ڻ ڏ ڻ _ ۾ ٿ ڪ ٿ ڙ ڪ ڪ ڪ. ڏ ڻ ۾ ڀ ڳ . ڪ ٿ ٻ ٿ ۽ ڪ ٿǡ ڪ ٿ ٿ ڪ ڏ ٿǡ ڳڙ ڙ ڙ ٿ ϡ ۽ ڌڙ ڻ ڪ ٿ. ۽ ۾ ٿ . ٻ ڄ ڪ ٿ. ڻ ڻ ڳڻ ڪڻڻ ڻ ڀ ۽ ۾ ٻ ۽ ڌ . _ ۽ ϐ _ ڌ .
ڏ ڍڻ ڪ ٿ ڏ ڀ ڌڪ ڪ ڳ ڻ ٿ ڏ ٿ ڪ _ ٽ ۽ ٿ ۽ ٻ ڻ_ ٿ ٺ ٿ ڱ ٿ ڏ ٿ. ʡ . ڪٿ ڪ ٿ ٻڌ: ٺ ٿ ٺڪ ٿ ڱ ٿ ڏ ٿ ڻ ڻ! ڪڏ ڙ ڪ ڳ ٿ. ٺ퓡 ڱ퓡 ٺڪ ڪ擡 擡 ȓ ۽ ѓ . ڪ ڳ ڇڀ ۽ ڪڙ ۽ ڪ ڳ ۽ ڱ ۽ ȓ ڪ ڙ ڌ ڳ ڻ ۽ . ۽ ڏ ڪ 擡 ȓ ٻ ڪ ڙ ǘ ڪ ۽ ۾ ڪ . ڱ ۽ ڻ ڻڻ ۽ ڻڻ ڳ . ڪڏ ڪڏ ڻ ۾ ڪ ٻ ڻڻ ۽ ڻڻ ڳ ٻڌ ǡ ڪڏ ڏٺ ڪ ۾ ڻڻ ۽ ڻڻ ڄ ڳ . ڀ ڻ. ڄ ڱ ڻ ڪ ۾ : ۽ ց ۽ ڱ ٿ _ ٿ !
ڻ ( ڪ ) ڻڻ ۽ ڻڻ ڇڏ ڪ ڱ ڳ ڪڙ _ _ ڇ ڪ ڳ ڱ ۽ ٻ ڳ ڇ ڪ ڳ ڻ ڻ ٿ ۽ ٻ ڳ ٿ ڻ_ _ ڏ ڻ _ ڪ. ڪ ڌ ڪ ۽ ٻ ڪ ѐ ڻ ڪ ڪ ٿ ڪ ڪ ٿ .
ڏ 1930 ۾ ڪǍ ڌ ۾ ڌڪ ڙڻ ٿӡ ڏ ڊ ۾ ٻ ٿ Ęٽ ۾ ڪڙ ڏ ٺ ǘ ڏٺ_ _ ʓ . ڏ ٿ. ٽڪ ۽ ڪ ڇڏ . ٿ ǘ . ۽ ٰ : ڇ ڇ . ٻ ۾ ڪڙ ۽ ٿ ٿ ڇ ! ڻ ڀ ڪ ڪ ڳ ڪ ǡ . ǘڻ ۾ ڪ ۾ ۾ ڪ ۾ ڙ ڳ ٻ ۾ ڪڏ ڪ ڪڙ ڪ ٻڌ ۽ ڙ . ڳ. (۽ ٿ ۾ ڌ ۽ ڪ ڪ ۾ ڳ ڏ . ۽ ڻ .) ڪ ڪ ڪٿ ڻ ڪ ٰ ڪڏ ڱ ڳ ڱ ڪ ۽ ڱ ڱ ڇ ٿ ۽ ڳ ۽ ڪ ٿ ٺ ڇ ǿ ڻ ڪ ڏ ϡ ց ց ڻڻ ڻڻ ڪ ڙ ڏ ǡ ڪ ڻ ڙ ڳ ڪ ڪ (۽ ڻ ڪ ) ڪ ڱ ڪ ٿ ! ۽ ٿ ڇ ٿ ڪ ڳ ڱ ڪ ڙ ڳ ڪ ڪ _ ڻ ۽ ٻ . ڪ! ۾ ڻ ٿ ڪ ۽ ڻ ۽ ٻ ڪڙ .
ϐ ڏ ڪȡ ۽ ڏڍ ڻ ǡ ۽ ڏ ڙڻ ڙ ڪ ڪ ٿ ۾ ڻ ڪ ڙ ڪڻ ڪ ڇڏ _ ڇ ۾ ڱ ڀ ڏ ۽ ۾ ѡ ۽ ڪ ڙ ڙ ٺ ۾ ڌ ڌ ۽ ڏ ۽ ( ڏ ۾ ۽ ڪ ڻ ڏ ۽ ۾ ڳ ) ۽ ڙ ڄڻ ڱ ڀ ۽ ڄڻ ۾ ڪ ۽ ٻ ڪ . ڪ ۾ ( ۽ ٽڪ ۾ ) ڻ ڄ ۽ ϐ ۽ ڍ ٽ ڏڻ ٻ ڳ ٿ: ϐ ۾ ڏ ڪ ٿ ۽ ڱ ϐ ۾ Ә ۽ Ǎ ٿ ۽ ٻ ٻ ۾ ڻ ڻ Ϙ ٿ ٿ ۽ ٻ ۾ ڻ ڻ ٿ ٿ. ٻ ڳ ڏ ۾ ڪ ڀ ٿ ڏ ٿ ڏ ۽ ڱ Ә ۽ ٿ ڻ ڱ ڇڏ. ڇ ٿ ڪ ۽ ٻ ٻ Ϙ ۾ ڻ Ϙ ۽ ٻ ۾ ٿ ٿ ڇ ٿ ٿ ۽ ٻ ڪڙ ڻ ٻ ڪ ڻ Ϙ ڇ ڪ ۽ ۽ ڻ ٻ Ә ۽ ڱ ڇ ٿ ڪ
۽ ڱ ۽ ʓ _ ڱ ٻ ڪ ڻڻ ڻڻ ց ۽ ց ڇڏ ڪ ڇ ۽ ٻ ڻ ٺ ڱ ٿ ڇ ٿ ۽ ڱ ٿڻ ۾ ڱ ٿڻ ڇ ٿ ڻ ! ۽ . ڪ ۽ ڪٿ ڳ _ ۾ ڙ ڻ ڪ ( ڻ ڇڏ) ٻ ڻ ڱ ٿڻ ј ٿ. ڪ ڪ ٿ. Ӎ ڄ ڪ ڻ ڱ ٿڻ ј ٿ ڪ ڪ ٿ ۽ ۽ ڻ ڪ ۾ ۽ ڻ ڄ ڳ ۽ ʓ ۽ Ǔ ۽ ݓ ڪ ڻ ٿǡ ۽ ڏ ڻ ڪ ۽ ۾ ۽ ۽ ݡ ۽ ۽ ۽ ڻ ј _ ڪ ڻ ٻ ڻ . ڻ ۽ ϡ ց ۽ ց ڻڻ ۽ ڻڻ ڱ ٿڻ ڪ ٿ ۽ ۽ ڏ ڏ ۽ ڪ ٿ. ڪ ڻ ٻ ڻ ڇ ڪ ڇ ۽ ڱ ۽ ٺ ۽ ǁ ڇ ڻ . ۽ Ǔ ۽ ۽ ݓ _ ۾ ڙ ۾_ јڻ ϡ ڇ ۽ ۽ ڱ ڇ ۽ ڻ 員 јڻ ڪڻ ϐ ڻ ԓ ڏ ݓ _ ڀ ڳ ڪڻ ۽ ڱ ڌڻ ڻ ۽ ڊڄڻ ڪ ڪ ڪ ڪڏ ڏ Ӑ ٿ ۽ ڪ ڻ ڪٿ ڏ ۾ .
1934 1938 ڪ ۾ ۽ ( ) ۾ Thinkers Library (ڪ ڪ) ڪ ڏٺ ٿ_ ٰ ڄ ٽ ڪ ڪ ڪ ڏ ڪ ۾ ڙ ǡ ڪ ۾ ڪ ٻѡ ٽ . ڪ ڪ ڏ ڙ.ڪٻ ڏ ڪٻ ڙ . ј ڪ ڪ ڪ ڏ ڪ ڙ . ڪ ۾ ڪڙ ڪȡ ڪ 1938 ۾ ڙ ڪȡ _ ڊ Savage Survivals ( ) ڪ ڪ 36 ڪ . ٻ ڪ ڏ ڻ 1947 ۾ ٻ ڪ . ٽ. The Rational Good (ڪ ڻ). ڪ 113 ڪ ڻ ڙ. ٻ ڪ ڻ ۾ ڪ. Savage Survivals ڙڙ ڳ . ڻ ڪ ٿ ۽ ڇڏ . ۾ ڪ ۽ ڄ ۾ ڪڙ ǡ ۽ ۾ јڻ ڪڻ ڄ ڪڙ ڪڙ ڪ ٿ _ ڀ ڳ ڻ ڪ ڙڻ . ڪ . ڪ ڙ. ٽ ȡ ڏ .
ڪ ʓ ڱ ۽ . ٻ ڪ ۽ ڱ ڻ ڪ . ڱ ٻ ڱ ڱ퓡 ڱ _ ٿ Ӑ ٿ ڇ ڻ ۽ ٻ . ǡ ڪ ڪ ٻ ڀ ۽ Ә ۾ ڀ ۽ Ә ڏ ڌڪ ڱ . ڪ . ڱ ٿ ٿ ۾ . ٰ ڱ ڻ ۽ ڱ јڻ ۽ ڪڻ ۾ ڌ ۽ ڪ ۾ ڪ. ڌڪ ڱ . ۾ ڌڪ ڻ ۾ Ǎ Ӑ ٿ ۾ ڏڍ ڪ ڄ ٿ ڇ ڪ ڪ ۾ ڃ ۽ ۾ ڻڻ ۽ ڱ ڻ ڙ ڄ ڏ ڪڪ ۽ ڏ ڪ ٺڻ ٿ ۾ ٿ ۽ ٿڻ ڏ ۽ ٿ ۾ ڪ ڪ ڪ ڪ .
ڪ ڙڻ ڻ ٻ ڀڱ ڏ ڪ ڇڏ . ٽ ڀڱ ۽ ڳ ٿ ڪ ڪ ٽ ٿڻ ڻ 1974 ۾ ڪ ٿ. ڌ ڊ ٰ ۽ ڊ ٻ ۽ ۽ ٿ ڊ ڪٽ ٿ ڳ ڪ ڌ ڪڻ .
۾ ڪٿ ڪٿ ڻ ڪ ٽ ڏ ٿ. ڪ ڳ ڏڻ ڏ ڪٽ ۾ ј ٿ.
ڪ јڙ ٻ ڪ The Rational Good ڪڻ ڻ . ڪ ٿ ڪ ( ۽ Ӑ ڪ ڪ ڌ ڙڙ ڀ ڳ ڪ.
ڌ. _
2ٽ 1976
ٰ ۽ ڪ ڙڻ ۽ ڻ ۾ ڪ ڏڻ _ ۽ ٿǍ ڳ ٿڇ ۾ ٻڌڻ ۽ ڙڻ Ӑ ٿ ۽ ڪ ڪ ٿ _ ڇ ۾ ڪ ڪ . ۽ ڀ ڙڻ ڪ ڏ ڙڻ ٿ. ٿ ڪ ڪ_ ڻ ڇ _ ٰ ڌڳ ۽ ڪ ڇڏ ٿ. ڪ ۽ ڌ ڌڪ ۽ ڳ ٺ ٻ ۽ ڪ ڪ ۽ ٰ ڌڻ ۽ ڪڻ ۾ ڏ Ӑ ٿ.

ڪ
ڪ ڪ ڪ ڪ ٿ . ۾ _ ۽ ٽ .
ڳ ڪ (Original) ڪڏ ڪ ۾ ڙ ڪ ڏ ۽ ۾ ڏ ڪ ڪ ۾ ڪ ڇڏ _ ٻ ڪ ڪ ڳ ٻ ۾ ۽ ۾ ٻڌ ڇڏ . ڪ ٻڌڻ ۾ ڪ . ڪڏ ڪ ٻڌڻ ڙ ڪڻ ڙ ڪ ڪ ۾ Ǎ ٿǡ ۽ ٿ ڪ ڻ ڌ Ӑ ۽ ڙ ڻ ڪ ٻڌڻ ٻڌڻ ڙ ٿ Ӑ ٿǡ ڌ . ڪ ڪ ڻ ڪǑ ٻڌ ۾ ڪ ٻ ٿ ڪ ۾ ڪ ڪٿ с Ǎڻ .
ٻ ڪڏ ڪ ۾ _ ǡ ǡ ڪ ڪ ǡ ڀ ڪ ڪ ڻ ڪ ٻڌڻ ڇ ! ڪڏ ڪ ۽ ڪ ڄڻ ٿ ۽ ۾ _ ٽ ڪڏ ڪ _ ٿ Ӑ ٿ. ٿ ڪ ڄ ڄ ڪ ڀ _ ڪ ٻ ٻ ۾ ٿ . ۽ ڻ ڻ ٻ ڪ ٻ ۾ ۽ ڀ ѡ ٻ ۾ ڙڻ ۽ ڻ ڳ ј . ڪ . ڪڻ ڪ. ڪڙ _ ڳ ڳڻ . ڻ ۽ ڻ .
ٽ ڳ ڪڏ ڪ ڪ ٿ _ ٿ ڪ ٿ ٿ _ ڀ ڌڪ ڻ ڙ ڻ ڙ ٿ ۽ ڪ ڪ ۾ ڳ ٿ. ڪ ڻ ڱ ۽ ۾ ǡ ڻ ј ٿ ۽ ڻ ڙ ڌ ۾ ڌ ۽ ۽ ڳ ј Ӑ.
ڪ ٿ . . ڪ ڳ ڪڻ ڙڻ . ڄڪ ۽ ڪ _ ڪ ڻ ڪڻ ڄ ڪ Ǒ _ ٻ ڪ ٻ ǡ ٻ ڪ ǡ ٻ ڪ ۽ ڻ ڪ .
ٿ ڳ ڪ ٻڌ ڙ ٻ ۾ ٿ ڪ Ӑ. ۾ ڳ ڻ ڻ ڪ ڪ ڇ ٿ. ڪ ڪ ڪ ٿ ڪ ٿ. ۾ ٿ. ڪ ڪ ۽ ڪ ڪ ٿ_ ۽ ڪ ڌ ۽ ڻ Ӑ ٿ. ٿ ٿ. ۽ ڪ ڪ ڪ ڪ ڪ . ۽ ڪ ڌڪ ٻ ڻ ۽ ڪ Ӑ . ڳ ڪ ٻ ٻ ٻ ۾ ڻڻ . ۾ ڪ ڻ. Ǎ ڃ ٿ. . ٻ ۾ ڪ ڪ ڙڻ ڙڻ ۽ ڪ ٿ ۾ ٻ ڪ ٻ ۾ ڙ . ٻ ۾ ڙڻ ڊ ڙ ۽ ٺ . ڪ ڪ ڳ ٻ ڪ ۽ ۽ ڪ ٺ _ ڳ ٻ . ڪ ڪ ۽ .
۾ ۾ ڌ ڪ Ӑ ٿ ڪ ڌ ۽ ڙ ۾ ٿ ۽ ٿ ڙ ڪ ٻ ٿ Ӑ . ۽ ۽ ۾ . с ٻ ۽ ٻ ۾ ٿڻ_ ڄڻ ڌ ڻ ۽ ڻ ڻ ۽ . ڪ ٻ ۾ ڪڙ ڪ ٿ ڪ ۽ ٻ ۾ ٿ ٿ ! ڌ ٻ ۽ ڪ ڪڏ ڀ ڌ ڌ ۾ ڌ .
ڪ ۽ ڌ ڀڙ ڪ ڪ ۽ ڪ ڪ Ӑ . ٽ . ٻ ڀ ڳ ۽ . ڪ . ۾ ڪ ڪ. ڳ ڍڍ ڄ ۽ ڄ ڪ ٿ ڪ ۽ ڪ ڦ ڦ ڍڍ ڄ_ . ڃ ڏ ۽ ٺ ۽ : ǡ _ ڳ _ ٿ Ӑ ٿ. ڪ ڍڍ ۽ ڄڻ . ۽ . ٻ ڪ ڳ ڪ ڻ ڪٿ ڇ ٿ ڌ ڏ ڪ ! ۾ ۽ ڪ ۽ ڪ ڪ ڪ Ӑ . ۽ ڙ ٺ ٿǡ ٿǡ ۾ ڪ ڪ ۽ Ӑ ٿ ڏ ٿ. ڏ ۾ ڪ ڪ ٿ Ӑ ۽ ٿ Ӑ ٿ .
ٿ ڦ ٿ ڻ ٿ_ ڦ ڪ ڪ ڪ ٿ ڦ ۽ ڻ ٿ . ڦ ڪڏ ڏ ۾ ڪڏ ڍ ۾ ۽ ۽ ۾ ٿ ۽ ڳ ۽ ڳ ۽ ڻ ٿ ۽ ڍ _ ڇ ۾ ۽ ٺ ڪڏ ڪ ٿ .۽ ڪ ۽ ڏڻ ۽ ۽ ڻ ۽ ڪڻ ٿ. ۽ ޡ ۽ ڀٽ Ӑ ٿ ۽ ڪڻ ڏڍ ڪ ٿ Ӑ ٿ. ڪ ۾ ڄڪ ۾ ڪ ڙ ڪ ڙ ۽ ڙ ڏ ٿ. ٿ ۾ ڪ ٿ Ӑ ٿ ڙڙ ٻ ۾ ڪ ڪڻ ٿ . ڪڏ ڪ ٿ ڪ ڪ ڻ . ڪ ڪ ڪ ٿ ڪ ۽ ѡ ٿ ۽ ڪ ٿ. ڪ ڪ Ӎ ڄڻ ۽ ڪ .
_ڪ ڪ _ ٻ ڪ ڌ ٿ. ڪٿ ڪڻ . ڏ . ڌ ۾ . ۽ ٰ ڃ ڪ ٿ . ٰ ۽ ٰ . () ۽ ڊ. ۾ . ڳ ڳ ڊ ۽ ٺڪڙ ۽ ڻ ۾ ڙ ڳǁ () ۽ ٿ ڳ ۽ . ۽ _ ڇ ۾ ٻ ڪ ٰ ٿ ٿ. ۽ ڪ ۽ ڪ ڪ ٿ Ǎ ۾ ٿ ڪ ڻ ٰ ٿ ٿ_ ۽ ۾ ڙ. ٿ ڪ Ӑ. ٰ ۽ ڪ ڙڻ ۽ ڻ ۾ ڪ ڏڻ _ ۽ ٿڇ ڳ ٿڇ ۾ ٻڌڻ ۽ ڙڻ Ӑ ٿ. ۽ ڪ ڪ ٿ _ ڇ ۾ ڪ ڪ . ۽ ڀ ڙڻ ڪ ڏ ڙڻ ٿ. ٿ ڪ ڪ_ ڻ ڇ _ ٰ ڌڳ ۽ ڪ ڇڏ ٿ ٺ ٻ ۽ ڪ ڪ ۽ ٰ ڌڻ ۽ ڪڻ ۾ ڏ Ӑ ٿ.
ڪ ڪ ڪ ۽ ڌ ڙڙ ڳ ڪ ۾ ڀ ڪ ٻ ڳ ڙ ڪ ۾ ڏ ӡ ڪ _ Erasmus: The Right to Heresy ڪ ٽڪ ڏ ۽ ڻ ڏ ڪ. ڪ ۾ ٻ ڪ ڏ ڏ . ӑ 16 ڪ ڪ ۽ ۾ ڳ ڪ ڇڏ. ٻ ڪ The Right to Heresy ڻ ڳ. ٽ ڙڻ ڏڍ ڳ ڻ ۽ ڀ ڪ ٿ ڪ ڪ ڻ ڻ . ڪ ٽ ڙ ۽ ڻ ڳ ڙ ڪ . ڙ ڌ ٿ ڱ ٿ. ۽ ڀ ڀڻ ڊڻ ۽ ڪ ڀ ڏ ј ٿ ۽ ڀ ٺ: ڪ ۾ ڇ ڳ 19 1975 ڪ. ٻ ۽ ڳ ۽ 25 ٽ ڪ ٿ . ٻ ڙ_ ڏڍ ڻ. ڻ ڪ ۾ ڙڙ ڏ _ ڙ ۽ ڱ ڪ Ӑ ٿ ۽ ٺ Ӑ ٿ ۽ ڪ Ӑ ٿ.
ڪ 16 ۾ с (ڪٿڪ ٽٽٽ) ٺ ڌ ۽ ڪ ڳڍ ٻ ۽ ۽ ڪ ٽ ۽ ٽ ڪٽ ۽ ڪ ڏڍ ٻ ڀڄڙ ۽ ڪ ٿ . ۾ ڪ ٻ ۾ ۽ ٽ ۾ Castellio Gegen Calvin 1936 ۾ ٿ : The Right to Heresy ڊ ۾ ٿ ڪڙ ڇǁ ڪ _ ٿ 1951 ۾ ڇ ڌ ٿ_ ٿ ٺ ٿ ڏ ڪ _ ڪ ٿ ٺ ڌڪ ٿ . ۾ ٻ ڪ ۽ ڇ ٻڌ ٿ. ڏ ڪ ٿ ڪǡ ڪ ۾ . ۽ ۾ 448 ڪ  World of Yesterday ڻ . ڪ ڄ ڙ . Ӎ ڪڙ ۽ ڻ ٿ ڪ ϐ ۾ ڇ ڇ ٿ ۽ ڇڇ ڪ ٿ ! ڏ . ٿڙ ڪ ڳ ٿ ڪ ڦڊ ۾ ڀ ڪ ڻ ڙ ڻ ڇڏ ٿ ڏ.
 ۾ ڏ ٽ ڙ ٽ ۽ ٿ ٽ 퐡 ٻ ڏ ڪ ڪ ٽ ۾ 23. 1942 ۾ ٿ ڻ . ڏ ڏڍ ڏ ٿ. ۽ ٺӡ ۽ ڪ ڏ ڪٺ ۾ ڻ ڪ _ ڄڻ ڪ ڇڙ . ڏڍ ڪ ۽ ٽڪ ڀ ڻ ڀ ٿ ڻ ڪ ڪ ۽ ڪ Ӑ.
ڪ ڙڙ ٻ ۽ ڪ ٿ ڪ. ۾ ڏ ۽ ڙ ٿ ڙ ڌ ۾ ٽ ۽ ڪٽ ۽ ۽ ٻ ڙ ڏڻ ۽ ڻ . ڪ ۾ ٿ ڳ ۽ ۾ ۽ ڪ ڪ ۽ ۽ ڪ.

ڌ. __ ڊ ڳ ڊ . ڊ ڊ ۽ ڊڪٽѡ ѡ ۽ ٽٽ ʑ ڏ ۽ ڊ ڪ . ڊ . ڏ ۾ ۽ ۾ јڙ ٽ ٽ ʓ ڪ . ڌ ۾ Ǎ. ۽ ڏڍ ڇڏ ǡ ۽ ٿ ڪ ڪ ۾ ٻ ڏ ۽ ڏڙ ٿ ڪ .
ٽٽ 10 1898 ѐ (Augsburg) ۾ ڄ. ڪ ڪ ڊڪٽ . ۽ ѐ ڪ ۾ . 1916 ۾ ٽ ۾ ٿ ٻ ۽ ۾ ڪ ڪ. 1918 ۾ ۾ . ۾ ڪ ڪڻ ڳ. ٿڻ ڏ ٽ ڏ ڪ ڪ ڌ ڪ . ۾ ۽ . ۽ ۾ Ґ Ș ڪ ٽڪ ٽڪ ٿڻ ڳ ڪ .
1920 ۾ ڪ ڊ ڪ ۾ ڊ ڪ ۽ ڊٽ ٿ ۽ ڳ ڪ ڪ ڊ ڊ ٿ ڪ ڪ. ۾ ڪ ڊ ۽ ٽ ڻ ڏ. 1928 ۾ ۾ ۽ ٽ ڪ ڊ The Three Penny Opera ٿ. ٿ ڏ ۾ ڄ ڪ ۾ ٿ . ڪ ڳ Domestic Breviary ڪȓ ڪ ڪٺ. ڪ Stories of Mr. Keuner ڪ ۾ ڪǡ ۾ 1930 1956 .
1933 ڳ ڪ ڊ ٽ ڏ. ٽ ڊ The Three Penny Opera, The Measures Taken ۽ ڪ ڪ ڊ ۽ ڪ ۽ ڏڻ ۽ ڙڻ ۽ ڪ ڊڙ . ٽ ڪ ڪ ڪ ڪ . ڀڙ ڪ ڪ . ٽ ۾ ڀ ۽ ۾ ј ۽ ۽ ۾ . ڪ ۾ Ǎڻ ڀٽ ڪڻ ڪ ڪ ڇڏ. 1933 ۾ ۽ ڏڍ ڌ . ڻ ٿ . ڪ ۽ ۽ ڪ ڌ ۾ ڪ ǡ ڇڏڻ ڪ ٿ ڻ ۽ ڪڻ ٽ ٻ ڻ ٽ ڪ ј. ڪ ڪڪ ȍ . ڙڏ ڊThe Caucasian Chalk Circle ۾ ٿ. ڪ ڀڄ ڪڻ ٿ ۽ ٽǡ ٽڊ ۽ ٿ ڪ . ٺ ڊڪ ۾ Ǎ ٿ 1939 ڙ . ڊڪ ٽڪ ۾ 1940 ۾ ڊ . 1941 ۾ ڊ ڪ (ڪ) . ڙ ۽ ۾ ڪ ј ۽ Fear and Misery Round Heads and Pointed Heads In the Third Reich ۽ Senoza Carrar Rifles ڙ ٰ ۽ ڪ ڪ ۾ ۽ ڪ . 1937 1941 ڪ ٻ ڊ ǡ The Mother Courage The Life of Galileo
Woman of Herr Puntila and His Man Matti Good
Setzuan ڊ ڏ ڏ ڇڏ. ڀ ڊ ݑ ۽ ԑ ۽ ڏ ڀ ڊ ۾ ڏڙ ۽ ڙڙ ڏ ڌ ۽ ۾ ڪٻ ڪ. ۽ ڪ ڻ ڪ ڪ ڪڏ ۽ ڪ ڪڏ ڪ ڻ ڇ ڪڏ ڻ ۾ ڪڙ ڊ ڀ ڀ ۽ Ǔ (Humane Theatra) ٺ Ǎ ٿǡ ۾ ڏ ۽ ڏ ڪ ٿǡ ۾ ٿڪ ۽ ڌ ʡ ڻ _ .
ٻ ٿڻ ٽٽ 1949 ۾ ڪ ڇڏ ٽ ۽ ڀ ۾ ڻ ڳ. ڌڀ ڪ ۽ ڳ ٿٽ ڪ ڊ ٿڻ ڳ ٽ ڏ . ڪ . ٿٽ ۾ ڪ ۽ ڻ ڪڪ ڊ ٽ ڏ . ڀ ۾ ٿٽ ڀ 14 ٽ 1956 ڊ ٽٽڻ ڪ .
ٽٽ ٽ ڊ . ٽڪڪ ۽ ۾ ڪ ۽ ڪ. ۾ . ڻ ڪ ٿ. ڪڏ ڪڏ ڪ ۾ ٽ ٽ . (1)
ڪ ۽ ٽ ڪ ޡ ٿٽ ۾ ϐ Ӂ ٺڙ ڪ ٿ ڻ Ӑ. ڪ ۽ ڄ ٽ ڪ ڪ ڪ ڪ ۽ ڪ ٿ ٿ ٽ ڏ Ǎ ٿ (2)
ٽٽ ڊ ϐ퓡 (Life of Galileo) ٻ ڀ : 39_ 1937 ۾ ٻ ڳ ۽ ٻ ٿ ڦڦ ڪڻ 1945 ۾. ڌ ڄ ٿ ۾ .
ڪ ڊ . ۾ ڳ ۽ ڪ ڪ Ɓ ۽ ڪ ۽ ڻ ρ ۽ ٽ . ڳ ٽ ϐ ڀс ڌ .
1564 ۾ ٽ Ǒ ۾ ڄ . ڏ ڳ (Renaissance) ۽ (Reformation) ڙ ڪ с ۾ ڪ ٿ ٿ ڪ ڇڏ . ڻ ڪڙ ڪ ڪ ٿ ٽٽ ۽ ۽ ڌ ڪٽ ۽ ڄڻ ڳڻ ڪ ڀڄ ڀ ٽ . ۽ ۽ ۽ ڪ ۽ ڪ ۽ ۽ Ϻ ڪ ڪ ۾ ڪǁڪ ۽ ۾ ڪ : ڪ ڊ ۽ ڪ ڄڻ ڪ ٺڻ ۽ ڇǁ ϡ ۾ ڪ ڪ ۽ ڊ ڊ ڪ _ ۽ ۽ ڪ. с ڪ ڇڏ . ٻ ۾ ٽ ٿ ڪ ڪ ڇڏ . ǐڙ ڪ ڪ ڏڪ ڇڏ . ۾ ڳ ǘ ڪڻ ڪ ٿ . ڳ ڪ ڪٽ ј ۽ ڪ. ۽ ڌڪ ڏ . ڳ с ۾ ǐ ۽ ۽ ۽ ۽ ۽ . ۽ . ڪ ۽ ۽ ڪ ڏ ڻ ڪ ۽ ۾ ڻ ڄ ۽ ڪѡ ڏ ۽ ڏڪ ڪ .
ڪ ڊ с ۾ ڳ ڪ ڪڍ . ڪ ٽ ڪ ڇڏ . ڄڻ ۽ ۽ Ș ٿ . ڪ ۽ ڪ ۽ ϡ ۽ ڳ ۾ ڙ . ۽ ڪ ۽ ڏڻ ڪ . ۽ ڪ (1662_1623 Pascal) ۾ ٽ : ڪ ڳ ڪ ۾ ڪڙ ٺ . ڀ ڪ ٿ . ڪ ڇڪ ٿ ڳ ڏ ڃ ٿ. ڪ ٿ ۽ ڪ ٿ. ڄڪ ڪ . 1 . ڊ (Giordano Bruno) ݡ ۽ ڪ . ۽ ڪ ۾ ٻڌ ڪǁڪ (1543_1473) ڪ ڪ ۽ ۽ ʡ ڪ ۽ ڪڙ . ۾ ڙڻ ڪ ڏ ۽ ڙ Ӎ ڻ ۾ 17 1200 ۾ .
ڙ ۾ ڏ ڪ ۾ ۽ ڪ ۽ . ڏ 1592 1610 ڊ ٽ ۾ ٿ . ڙ ۾ ڪ ڪ. ڪ с(ڪ) ۽ ڪ. ۽ ڪ ڪڏ ڳ ٺ ڪ ڪ ڪ ۽ ڪڻ ۾ . ڌ ۽ ٽٽ ڪ.ڻڪ 1608 ۾ ڊ ڪ ڪ (Hans Lippershey) ڪڙ ٺ ڪ ڪ ڪ ڪ ڙ ٺ ڀ ڌڪ ڏ ۽ ٽڻ ڌڪ ٿ . ڏ ڦ. ۽ ǘ ڌڪ ۽ ڌڪ ٽ ۽ ڌ ٿ . ڀ ڌ (Milk Way) ڏٺ. ڙ ٽ ۽ ڳ ۽ ڻ . ٻڌ ٻڙ ڪ ڏ ڙ . ۾ ۽ . ڊ ڪ ۽ ڏٺ ڏٺ ۽ ڊ ڳ ڌ. ڏٺ ۽ ٻڌ ڌ ڦ ٿ. ڪ ڏٺ ڪ ۑ . ڪ ڪ ڌ ٿ ڏ ۽ ڳ ٻڌ ڦ ٿ ۽ 28 ڏ ۾ ٿ ٿ.
ڙ . ۽ ڪ ڳ ڪ. ڪ ۽ ۾ ڙ ۽ ٺ ٿ ۾ ڻ ڙ ڪ ڀڪ ٿ ڇڏ. ٺ 1615 ۾ ڻ ٽ ٿ ۽ ڪڻ ڪ ڏ. ڪ ۾ ڏ. ڀ ڪ ڇڏ. ٿ. ڪǁڪ ۽ ڪ ڪ ڌ ۽ ڪ ڪ с ۽ ڦ ڏ ۽ ڪ ڙ ڳ ڃ ڪ .
ڪ ڏڍ ۽ ۾ ڊ ۽ ٻ ٻ ڪ . ۾ ۽ ۽ ڪ. ڪ ѐ ڪڙ ڳ ۽ ڪ ڪڻ ڪ ۽ (Inquisition) ۾ ٿڻ ڪ ڪ. ڪ ڏ ڇ ڇ ڙ ڪ ۽ ڙ ڏ . Ǎ ٿ ڻ ڃ ٿ ڻ ٿ ۽ ڪ : . ڪ ڪ ڪ . ڪ ۾ ڙ . ۽ ڄڻ ۽ ڀ ٿ ڻ ٿ.
ڏ ۾ ٿ ڪ јڻ ڪ ڪ ڪ ڪ ڪ ڪ . ٺ ٺ ۾ ڪ ڇ. ڪ . ڪ Ǔ ڪ ۽ ڪ ۾ ǘ ڃ ڇڏ. ۽ ٿ . ۾ ٺ ۾ ڻ 1642 ۾ 78 ۾ ڪ.
ј ۽ ڃڪ ٿ ڙ ۽ ڪ ڳ ڻ ۽ ڙڻ ٿ ٿ ۽ ۽ ٿ. ٺ ۽ ڄڙǡ ۽ ڙ . ڪ ۽ ڄڻ ڪڻ ڪ ڪ ڪ ڃ ٿ . ۾ ڊڪ ڻ ٿ. ڪڻ ڻ ۽ ڙ ڪ ٿ ٿ ڪ ڀ ۽ ڪڻ . ڪ ڏ ۾ ڪ ٿ: ڻ ϐ ڏ ۽ ڃ. ڪڏ _ ٻ ۾ Ǎ. ڌ ۽ ٿ ٺ ۾ ۽ Ӑ ٿ ۽ ڳ ڻ ڀٽڻ ۽ ڪ ۾ ۽ ٻ ڪ ڪ ڌ ڪ ٿ Ӑ. ڻ ڪ ڀڪ ڳ Ӑ ۽ Ӑ ڪ ڳڻ ۽ ڻ ڌ Ӑ ٿ ٿ ڻ Ӑ (_ 161).
ٽٽ ڊ ۾ ѡ ѡ ۽ ϐ ۽ ڪ ڪ. ۽ ڇڊ ڇڻ ڪڻ ڪ ڪ . ڪ ٻ ڏ ڙ ʡ ۽ ڀ ڙ ۾ ۽ ڄ ڪ ٿ ڪ . ۾ ڙ ڪ ٿ ٺڻ ڳ ǡ ۽ ٿ ٺڙ ڇڪ ڪ ۽ ۽ ڪ .
ڀ ۽ ڪڻ ڳ ۽ ڪڻ ۾ ڪ . ۾ ڪ ڪ ڀڄ ڪ ۽ ٻ ڪ ۾ ٺ ϐ ڻ ٿ . ڪ ۽ ٿ ڊڙ ڳ . ۾ ڪ ڪ ڪڻ ڊڙ ۾ ڪ ٿ . ٺ ڊڙ ۾ ڪ ڀ ڌڪ ڪ ٿѡ ٽ ٺ. ڀ ڻ .
ڊ 47_1945 ڌ ڻ ٽ ۾ јڻ ϐ ڊ ۽ ڪ ۾ ٽ ڪ . ٽ ڪ ۽ ڪ. ٽ јڻ ڌڪ ڪ . ڏ ٽ ڇ . ڏ ڪ ۾ ڻ ٿ ڏ ڻ ڏڍ ڪ . ڏ ۾ ڏ ڻ ٿ ڀڪ ٿ ۽ ٽ ۽ ڀ ǁ ٽ ǡ Ә ٽٽ ۽ ڀ ۾ ۽ ڪ ڪ ڻ ڊڙ . ڻ ڪڊ ڪٽڻ ۽ ڪ ڪڻڙ ڇڪ ۽ ۾ ٻڏ ڏٺ. . ڌ ڪ ڪ ڪڙ . ڪ ۽ ڏ јڻ ڪ ڪ ڪ ۾ ڪڙ ڊڙ . ۽ ڏ ٺ ۾ ڪ ٻ ڏ ڇڏ ۽ ڻ ۽ ۾ ڻ ڀ ۽ . ڳ ڪ ڪ ڇڏ ڀڄ . ڪ ڙ ڪ ڪ ڃ ڪ ڻ ٿ ǡ ۽ ڪ ڳ ۾ ڻڻ ڪ ٿ ٺ ڪ ڪڻ ȍ Ӑ. ۾ ڪ ڪڻ ڪ ڏ ڳ .
ڊ ڪ Ӎ . ڊ ڪѡ Ӎ ڳ ۾ . ڪ ڪ ٿ ٿ. :
Ӎ ۽ (_ 56). _
.... ڪ ڻ ڇ Ӎ ڪڏ ٿ ٺ ڃ (_57). _
Ӎ . ڳ ڪ . ڪ Ӎ ڄڻ ٿ ۽ ڪڙ ٿ ڏ. ڪ ڪ (_101).
Ӎ Ӎ ڃڻ ٿ. Ӎ ڪ ٿ. ۽ . ڏ ڪ ڪ ٿ. ڊڄ ٿ ڏ ٿ. ٿ Ӑ ٿ ڪڻ ڏ ڻ ڪ ڪ . ڻ сѓ (ڪ) ڪ ڻ ۽ ǘ ڃ ڇڏڻ ٿ ٿ ϐ ڪ ڏ ڏ ڪ ڙ ۾ ڪڏ . ڪ ۾ ڙڻ ڪ ٿ ڪ ڀ ٺ ڪ ۾ ڌ ڃ ڦ . ڙ ۽ ٽ ڪ ڪ ٿ ڪ . ڊ ڏ ۾ ٿ:
ڏ ڏ ڪ ڀ ٻ ڏٺ ٽ ٿ ڇ ٿ ڻ ڇڪ ڇڪ ۽ ڌڪ ڌڪ ڻ ڇڏ ڪڙ ۽ ڌڪ ڪ ۽ ڪ ڻڻ ڪ ڏ. ۽ ڻ ٿ ۽ ٽ Ǎ ڪ ( _4)
ڳ ڏ ۾ ڳ ٿ:
Ӎ ڇ ۾ ڀ ڪ _ ڙ ڪ ۾ ٺ ڻ (_8).
۾ ڪ ۽ ٺ ٺ . ڏڍ ۽ ٺ ڌ ۽ ڪ ڏٺ. ڙ ۾ ڪ ڳ ڀ ڏ ʡ ڪٽсڻ ۽ ڪ ۾ ٻڏڻ ȍ .
ʡ ڪ ۽ ڪ ٽٽ ۽ ڪ ڪ ۽ ۽ ڻ ٿ. ۾ ڪ ٺ. ڪ ڪڍ ȍ : ۾ ڻ ڇڏ Ӑ ۽ ۾ ٺ ٿ. ڪ ۽ ۾ ٽ ڙڻ ڪ ٿ ۽ ڪ ڪ ٿ ٽ ́ ٻ ۽ ǐڪ ڇ ۽ ڪ ڙ ڏ ڏ ݡ ڏ ۽ ڪڙ ڙ ڪ .
ڪڻ ٽٽ ڊ ڪ . ڪ ڄ ڪ ۽ ۽ ۽ . ڻ ڄ ڙ ڪ . ڙ ڄ . ݡ ڏ ۽ . ڪ ڪ ۾ Ǎ ۽ ڌ ڏ Ӑ ۽ ϡ ۽ ڪ ٿ ۽ ۾ . ۽ ڪ Ӑ.

ڌ. _
4 ٽ 1977


Ӎ
ڇǁ ٻ ǘ
ڪȡ _Ӎ _ ڪ 擡 ڇǁ 1978 ۾ ڌ ٿ . ۾ ڪ ڌ ڪڪ ٽ _ Ӎ ۽ _ _ ڪ ( 퓡 . Ӎ ʓ ۽ ڪ) ٽ (Trilogy) ڪ (ڊѡ 1978) ڳ ڪ ڃ.
5_ 1977 ڳ ۽ ڌ ڄ ڪ ڏ ٽ ۽ ٻٽ ۾ . ڳ ٽ ڪ (1976) ۾ ڌ ڪ ٻ ۾ ڪ ڌ ڪ ڪ ڪ ۽ ڌ ٻ ڳ ڀڳ ڪ ڪ ۽ ڪ ڪ ڪ ڇڏ.
ڙ ۾ ڪڏ ڳ ٽ ڊ ٿ ڪ ڪ ٿ . ڪ ڊ ڳ ڪ ڌ ۽ ڍ ڳ ڃ ۽ ڪ ۾ ڪ ڃ.
۽ ڪ ڏ ڀ ڌ ٿ ڪ ۾ ٻ ڇǁ 3000 ڪǁ ۽ ڪٻ ٺ ٻ ڌڪ ڇǁ ٿ ڪ . ڪ ڇǁ ڌ ۽ ڙڙ ۾ ٿ .
ڪ ڇǁ ۾ ڳǁ ڌ _ _ ۽ ǁ擡 ڌ ۽ ڌʓ ڌ ۽ ڇڄ ۾ 䓡 ۽ ڪ Sindh and the Massage of Shah ( ڌ ڇڄ ۾ ... ڪ ڪ ) ۽ ڻ ڪ ڪ .

ڌ. _
23 ٽ 1990

Ӎ
1850_1689
۾ Ӎ ۽ ڪ ڪ . ۾ ڏ ͡ ѡ ڌ ڄ ۽ . ڌ ڪ ۾ Ӎ ۽ ۽ Ӑ ٿ.
ڌ ۾ Ӎ ۽ ٽ ۾ ۽ ڪڙ . ۾ ڪ ۽ ۽ ڌ ٰ ۽ ڪ .
ڻ ڪ ڪ Ӎ ۽ ۽ _ ۾ Ӑ ٿ ڪ ٻ ڪڏ ڌ ѐ ڳ ۾ ٺ ۾ ٰ ۽ ڏ ڪ ۾ ڏڻ ۾ .
ٻ ڪڏ ڪ ڄ . ۽ ڪڏ ڳ ڙ Ӎ ۽ ٰ ٿ Ӑ ٿ. ۾ Ӎ ۽ ۽ ڳ ڪ .
ڏ ڪ ۾ ڌ ڏ ڇڏ ڪ ٺ ڪ ۽ ڄڻ ۽ ڙڙ ڇڏ ۾ ڌ ٻ ۽ ڄ ڪ ڄ . ڻ ڙ ۽ .
۾ ڪ ۽ _ ڃڻ ۽ _ ڳ ۽ ڪ . ۽ ۽ ڳ ڪ ۽ ۽ ۾ ڪڏ ٻڌ ڇڏ . Ӎ ڻ ۽ _
Ӎ ٿ ڪ ڻ ڻ.....
ڪ ۾ Ӎ ڌ ڻ ڪ ۽ ڍ ڻ ٿ ٿ_
ٺ ڪ ڪ ٿ ڪڇ ڪѡ
ڪ Ӎڏ .
ڪ ٻڌ ٿǡ ڙ ٿ ۽ ڪ ٿǡ ۽ ۾ .ڪ ڪڙ _ ڳ . ۾ ڪ ڻ ۽ ڪ ڏ ڇ ٿ ۽ ڳ ٿ _ ۽ ڄ . Ӎ ۽ ڪ ۾ ڌ ڪڙ ڏ _ ڪڻ ڪ ڄ : ۾ ڪ ۾ ڏ ڻ ۾ ڪ ڪ ڪ .
۾ ۽ ڪ ڳ ڪ ٽ ڪ ۾ ڇ . ڪ ٿ_ ڪ ڳǁ . ڪ ڪ Ӑ ٿ.
۾ ڪ ڪ ڇڏڻ . . ڙڙ ڳ ѐ ڪ ٿ Ӑ ǡ ڪڏ ڪ ۾ ڌ ڊ ڌ ڪ ٿ ǡ ۽ ڪڏ ѐ ۽ ڌ ڪ ٺ ǡ ۽ ڌ ѐ ۽ ڪ .

ڌ. _
17 1978

ϓ (Ends) ۾ ٿ Ӑ ( ۽ ۽ ڪ ٻ ) ڻ _ ڪԡ ڀ ۽ ۽ ۽ _ ۽ : ڪ ڏ ϐ ۾ ј ۽ ٿ. ڪ ڪ ٿ ٻ ٻ ڪ ڪ ۽ ٿ Ӑ ٿ ڏ ϐ ۽ ۽ ڏ ۽ ڪ ٿ_ ڳڻٽ ٻ ڳ ۽ ڏ ٿ ۽ ڏ ٿڙ ۽ ۽ ϡ ѡ ٰ ٰ ڏ.
1 : Origin of Culture P. Smith 363.

 ٻ

ٻڌ ۽ ٰ ϐ ڻ . ۽ ڪ . ڏ .
۽ ڄ _ ڊ ϐ ۾ _ ڀ ڌڪ ٽ ѡ ڪ ۽ ϐ .
ٻڌ ڄ ڳ ј ڳ ڳ ڪ ڪ ڏ ڪ ڪڻ ڻ ۽ ۾ (Ϙ ) ǁ ٿ ٿ. ٰ ﮧ ٿ ڻ . .... ڙ ڀ ڻ ٿ ڀ.... ǁڻ . ٿ....ڪ . ڪ [ ۾ ] ڪ ٿǡ ڇڪڻ ٻڪ ڏ.
ϐ ޡ ϐ ۽ ϐ _ ڪ ٻ ڪ ڻ ڙ ϡ .
ڄ ڻ ٽ ۽ ۾ ڪٽ ڪ ۽ ۾ ʡ ۽ ۽ ϐ ۽ ڏ ٿ. ۽ ڌڪ ۽ ڪ ڏڍ ۽ ڌ ڻ ڻ ۽ ϐ . ϐ ۽ ϐ ј ٿǡ ۽ ۽ ڏ ϐ Ә ۽ ڪ ٿ ۽ ڻ ٿǡ ۽ ۽ ڻ ڏ ڏڍ ۽ ڻ ۽ ۾ ڙ ٿ ۽ ڪ ٿ.
( ۽ ) ۽ ʑ ( Ә ۽ ) ڪ : ۽ ٻ ۽ ٽ ȍڻ ٽ ۾ ۽ ( ۾ ڪ ڻ ) ڪ ۽ ۽ ڪ . ڪ ۽ ڻ_ ۽ ۽ ٽс ٻ_ . ڪ ٻ ۾ ۽ ڄڻ ٿ . ۽ ڙ ۽ ٽڪ ۽ ٿ. ڪ ۽ ۽ ڪ ڪ ڌ ٿ ۽ ڪ ڀ ڌڪ ڻ ٿ ۽ ڪ ٿ. ѡ ڄ . ڍ ڍ ڀ ڪ ۽ ڏڪ ڏڪ ڙ ۽ ڪ ڪ ڏ ڌ . ٺ ٿڻ ۽ ڻ ٻ ڀ ڪ ۽ ڏ ڏ .
( ) ۽ ( ) ڙ ڪ ٿڻ ٽ ڃ. ۽ ڪ ۽ ٰ ڍ ۽ ڌ ڪ ڃ. ڳ ڻ . ڇ ڪ ڪ ڪ ڪ ۽ ٿ ڻ ڻ _ ڇڪڻ ڪ ڻ ȍڻ ڙڻ . ڪ ﮧ Ӎ ڪڻ ۽ ٿڻ ڪڻ ۾ ڳ _ ڻ ڪڻ ڪ ڪ ۽ ڻ ۽ ڪ ۽ ڪڙ Ӎ ڪ ڙڻ ٽ ڀٽ ۽ ڍڍэ (ڄڪ ۾ ӡ ٽ ۽ ڊ _) ۽ ј ڪ ڪ ۽ ۽ ڻڀ ȍڻ ڳ ڪڙ ۽ ڪ : ۽ ٻ Ӎ ٽ ۽ ٻٽ ۽ ڪٿ ڪ ڇ ڙ ڪ ڏٺ Ә ڦٽ ٿ ۽ _ ڪ ڪ ڏ ڇ ٿ ڻ ڪ ڇڏ ڳ ڇ ڌ ڪ ڇڏ ! Ӎ ڪ ڀ ۽ Ǎڻ ڪ Ӑ ۽ ڪڏ ڪ Ӑ ٿ. Ӎ Ǎڻ ۽ Ǎڻ ٿ _ ڇ ٿ ڃڻ ۽ ڪ ۽ ٰ ۾ .
ٰ ڪ ۽ ڻ ڙ ڪ ۾ ڻ . ڪڙ ڙ ڪ ڪ ٽ . ڻ ۾ ڻ ۽ . ۽ ۽ ۾ ٺ Ǔ (_230). ۾ ۽ јڙ ۽ _ ڪ ۽ . ڻ ڳڻ ۽ _ ڌڙ ۽ ٿ Ӑ ۽ ۾ ٻ . ڌڪٿ ڇڪڻ ڪ ۽ ڪ ڻ ڍ ٿ. ۽ ڻ ٿ ڙ ٿ ۽ ڪ. ڪ ڻ ڍ ڪڻ ڪ ڻ ڻ ڻ ڪ ڪ ۽ ڍ ڏ ٿ ٿ ڏ ٿ ٿ ۽ ڪڙ ۾ ʁ ٿ ٿ Ǔ ( 233). ڏڍ ٺǡ ֡ ڪڙǡ ۽ ڪٺ ǡ ۽ ڻ ڻ ڪڏ ۽ ڙ ٿڻ ڇ ڳ ڪ ڻ ڍ ٿ ڪ. ڪ ۽ ڏ ڏ ٿ ڪ ۾ ۽ ڻ ۽ ۾ ۾ ۽ ڻ ڪڏ ! ۽ ڪڏ ڻ 䑡 Ǒ ʑ ڳ ۽ ٻ ٻڌ ! (_219_220) ڪڙ ڪ ۽ ڻ _ ڏ ۽ ڀ ڻ ڏ ۽ ۾ ڪ . [ ] ۽ ڪ ڏ ڪ ڙ ڪ ڇڏ ( 284). ۽ ڪ ڻ ڀ ڪ ۽ ڏ ڻ . ۽ ڀ ڪڪ ڀ ٿ [ ] ڙ (ڳ ). ڏ ۽ ڏ ٺǡ ۽ ڻ ڪڻ ۽ ڻ ȍڻ [ ] ڪ: ٻ ȍ ۽ ٻ ڪ ( 281)_ ڌ ڪ ڪ ۽ ٿڻ . ʑ ڏ ٿ. ڻ ڏ ۽ . ۽ ڏ ٿڻ Ґ ٿ ۽ ٿ.
ٺ ڌ ʑ ڻ ۽ ڪ ڪڻ ڏ:
۽ ڙ ڙ ۽ . ڻ ۽ ڪ ٻڌڻ ۽ ڪڻ Ӑ ٿ.
ڪڙ ڏ ٿ ʐ ڏ ٿ ڏ ڏ ڏڍ ڪ ۽ : ٿ ڏ ۽ ٽ : Ӎ ڪ ڪ ٿ ڏ ڏ ڪ ڪٽ ٽڪ ڏ ڇ ڄ ڪ ٿ ٿ! ڏ ٿ ڏ ڏٺ ۽ ڏڍ ڪڙ ڳ ڪ. 푡 ٿ ڪ ڪڙ ٻ ٿ ! ڀ ڪ Ǎ ٽ . ڇ ʡ ڪ ڊ.
ڀڪ ڪڏ ٿ濑 ٿ ۽ ۾ ڀ ڇ.
۽ ڀ ٻڌ ڏڍ ڪ ڪ Ǎ ڏ ڌڪ ۽ ڙ ۽ ڻ ڌڪ ۾ ڇ ڇڏ.
ڳ ڪ ۽ ٿ䑡 . ۽ ڪٻ ڙ. ۽ ڏڪ ۽ ڪ ڙ. ڪ ٿ ڪڻ ڻ ڏ ڏ ۽ ڻ ڪ ǡ ڇڪڻ ǡ ڏǡ ۽ ڪ ۽ ٽ ٺ ۽ ڇ ۾ . ڊڄڻ ڇ ڪ ۽ ٻڌڻ ۽ ۽ ڻ .
ٿ.....۽ ۽ ڌڪ ڇ . ڪ ڏ ڏ ٿ ۽ ڳ ڳ ۽ ڏ ڪ . ڪ ڪ ڏ ڪ[ ۽ ڙ] ٿ ۽ ٽ _ ڙ ۽ ڳ ! ( 222_223)....
ڇڪڻ ڪڙ Ǔ ʓ ڪڏ Ǎ ۽ ڪڙ ڏ ٿ! (226).
. ۽ ٿڻ ۽ ڏ ۽ ( ) ٽ Ǎڻ _ ڀ . ڪ ڙڻ ۾ ڳ ۾ . ٿ ٿ.
ٻ _ ۽ ڪ ٻ . ۽ ڪ ٻ . ۾ ٽ ڀ ڻ ۽ ڄ ڪ ڄ ٿ ٿ ٿ Ӑ ٿ ڇٽڪ ۽ ڻ ۽ ڻ ڻ ڪ ڪ Ӑ.( ڇ ڳ 33_69). ڪ ٻ ۽ ڻ ڪ Ӑ ٿ ٻ . ٻ ٿ. ٻ ٿ ٻ ڏ ϐ ۽ ٰ ۽ ٿ ٻ ڌ ۽ ۽ ڙ ۽ ڇٽڪ 퓷 ڏ. ٻ ۽ ڻ ڪڻ ۽ ڻ ȍڻ ڪ (281)_ ڪ ۽ ٿ ٻ ȍ ۽ ٻ ڪ (ڳ ) ۽ ڪ ٿ ۽ ڪ ڏ ۽ ѡ ڪ ۽ ڪ ۽ ۽ ڏ ǡ ۽ ۽ ٺ ۾ ٿ ۽ ڪڊ ڪ ڻ ڪڏ ڀ ۾ ڪ ڻ ٿ ڃ ڙ ۽ ۽ ڪ (ڳ ) ڻ ڪ ڪ ڇڏ_ڪ ڙ ϡ ۽ ٻڪ ﮧ ڻ ڪ ۽ ڙ ڏ ڏ ڏ ڪ ٿ ڏ ٿ ڏ (ٽ ڏ) ј. ٰ ۽ ڪ. ۽ ڏ ڃ ڪٿ ٽ ۽ ڌڪ ڪ ڏ ٻ ڪ ڙ ڪ. ڳ ڌڻ ٻ ڪ ڏ. ۽ ۾ ۽ ۽ ڪ ۾ ۾ ڪ ٿ_ ۽ ۽ ј ۽ ۽ ڪ ڀ ڏ ۾ ʑ ٿ ڪڏ ڪ ڪ.
ﮧ ٻ ڏڍ ڻ _ ڇ ۾ ʑ ۽ ڪ ˡ ۽ . ڻ ٻ ڙ ٻ _ ۽ _ ڄڻڻ ۽ ڪ ڪ ڪٿ ڪ ٻ ڏ ڌ ڪ . ٻ ˜ڻ ٻڌ ۽ ڏڍ ڻ . ڍ ڍ ڪ ۽ . ڪڙ ڀ ٿ ٻ ڏ ڏ ڏ ڌ ۽ ڻ ڳ _ ڻ ڳ . ڪ ٻ ڪڪ ڪ ! ڃ ٿ ј ٽ Ǎ! ڏ ڏٺ ٿ ٻ ٽ Ǎڻ ڪ ڏ ڏ ڪ : ڏ ٺ Ǎ! ٻ ڏ Ǎڻ ڪ. . _ ۽ Ӎ ٽ ٻ ڙ ڪ ۽ . ۾ ٿ ٿ Ӑ ! (206)
ڊ ٽ(Enid Blyton) ڏ ڪ ٻ (Childrens life of Christ) ڙ ڏ ڪ ڌ ۾ ڻ 1979 ٻ ڪ ڌ ڙڙ ٻ ڏڻ ڪ. ڪ ڪ ۾ . ٻ ڙڻ ٿ ϓ ڌ ѓ ٻ ڇǁ ڻ ۾ ٰ ڪ ٻ ڳ ۽ ڪ ڪ ڏڻ ۽ ڪ ڙ ۽ ڳ ۽ ڇٽ ڳ ۾ ڪ. ѓ ڇǁ ۾ ڪ ڻ ٻ ڪ ٿ ڪ Ǎ Ӑ ( ڪ ڙڙ ڳ ڪ .)
ڄ ٽ ڻ ۾ ۽ ڪ ۽ ۽ ۽ ڪ ڪ ۽ ٻ . ٿ ڪ ڪ ڻ ڏ ڪ.... ۽ ڏ ڪ ڳ ڄ...۽ ڏ ϐ ڪ ڪ ڪ ڪ....۽ ڻ ڪ ڪ ڪ_ ڏ ڪڻ ڻ ѐ ڳǡ ۽ ۽ ڪ ڪ [۽ ] ٻڌ ۽ ڃ 䡓 ڄ ڱ ڪ ڏ ۽ ڪ_ ٻ ڦٽ ۽ ڪ_ ڄ ٿ۽ ڏ ٿ ٿ ۽ ۽ ٺڀ ۽ ڏ ڃ ٿ_ ۽ Ӎ ڪ ۽ .
ڙ ۽ ۽ ڪڙ ۽ ڳٿ ڪ ٽ ڍ ۾ Ǎ ٿǡ ۾ Ȑڙ . ڪ ڃڻ Ӑ. ڇ. ڪڊ ۽ ڪڊ Ӑ ٿǿ ͡ ڀڪ ٺ ڻ ٺ ڏ ٿ ۽ ڻ ڏ ٿ. ٺ ڻ ڪڏ ٿ ڏ Ӑ ڻ ڪڏ ٺ ڏ ٿ Ӑ. ڪ ڻ ٺ ٿ ڏ ڍ ۾ ڌ . ڪ [ﮣ] [ ڪ ] ڃڻ !1 ڙ ڪ ۽ ѓ ڏ ٿ ڻ ٿ ڇ ڪ ڪ ۽ ... ڪ ٿڻ ڪ. ڪ ڪ ۾ ڏ ٿڻ ڪ ٿ ۽ ۾ ڳڻ ٿڻ ڀ ٻ ڻ ڇڪڻ [ ڻ] ٺ ڪ ۽ ڻ ڪ.2
ڪڙ ڀ ٿ ۾ Ǎ ڪ ڏ ڪ _ ڇ: ۾ ڀ ڏ ڪ ڪڙ ڍڙ ٻ ڻ ٽ ڏ . ۾ ڻ ۽ : Ӎ ٿ [ ڪڪ ] ڦ ڍڙ ٻ ڙ ٿǡ ڪ ۾ ڪ ٿǡ ڪ [ ] ڪ ڪ ڻ ٻ ڍ ڪ . ۾ ڀ ڏ 1
ڪ ٻ ͓ ڌ ۾ ڙ ٻ ٻ 1979 ڪ ۽ ڌ ٻ ڙǡ ٻ ڌڪ ڏ ڙڻ _ ڇ ٻ ڳ ڏ . ۽ ϐ ڪ ڳ ۽ Ә ٿ ۽ ڀ ڌ ڳ ٻ ۽ ڏ ڪڻ _ ۽ ڻ ڍڙ ٻ _ ۾ [ڇڪڻ ۽ ڪ ڄڻڻ ۾ ڻڻ ]_ ڪ ڪڙ ڪ ڪ. ڱ ٿ ڪڙ ڏ ڊ ڙ ڳ ۾ ٽڪ ڊ ۾ ٻڙ ڇڏ.2 ڪ ڪ ڏ ڙ ڍ ڙǡ ڪ ۽ ڪ ڏ ٻ ۾ ۽ ڻ ڪ ڳڙ . ϐ ۽ ڳ ڪ ڪ ڙڻ ۽ ٰ ڪ ۾ ٻ Ǎڻ _ ۽ ۽ _ ڏ ۾ ڪ ۽ ڪ ۾ ڙڙ ڏ ڇڪ _ ڏǡ ڪ ڻ ڏ ۽ ٻ ڻ ڍ ٿ ڳ ڪ ڙڻ ڀ ڻ ٿ ڻ ڍ ڻ Ӑ ڻ ڪ ڪ ۽ .
ڙ ڙ ۽ ڙ . ۽ ڪڏ ڪ ڪ ڌڪ ٰ ڪ ڪ _ ۾ ڪ ٿ ۽ ڄ ڊڻ ٰ ۽ ڪ ٿ. ۽ ٻ ۽ ۾ ٿ ٿ. ڳ ڃ ۾ ! ڪٻ ڪ ۾ ڪ ۽ ڪڏ ڪ ۽ ڪڻ ڪڏ ڪٻ ڳ ٽڙ ڙ Ȑڙ ٻ ٽ ۽ ڻ ٿ ڪ . ۾ ڇ ۽ ڇ ڪ ۽ ۽ ڇ ڪ _ ڪڙ ۽ ڪ ۽ ڪ ۾ ڏ Ӑ ٿ. ڪڙ ڪ ٻ ڀ ۽ ڻ ۽ ڪڪ ј ٿǡ ۽ ۽ ȍ ڪڏ ۽ ڪ ڪ ٿ ٺ ۽ ڪ ڪ Ӎ ۽ Ӎ ڳ ٿ ۽ ڪ ۽ շ ۾ Ǎ Ӎ ٻ ڪ ڃ ٿ. ۽ ۾ ڪ ٿ ۽ ڻ ڻ ۾ ڙ () ڪ ۾ ۽ ۽ ۾ ٺ ڃ ٿ.
۽ ڙ ۽ ۽ ϑ ڻ ٻ ڪ ڳ ڏ ڪڙ ڳ ڻ ڪ ۾ ۽ ٽ ڃ _ ڪ ۾ (ڪ ڄڻ ۽ ڄڻڻ ۾ ѐ ڃ ۾ ڻ ٽ ۽ ڪ ۾ ڀ ڻ ϓ (Son of man) ۽ ڪ ڀ ۽ ٽ ٻڪ (Children of God) ڏ 1 ٽ ۽ ڪ ڪ ޓ ۽ ٻ ǁڻѓ () ڻ) () ٻ () ۽ () ٽ ٿ _ ۽ ٻ ڪ ڪ ۾ ڪ ٿ ڪǡ ڏ ۾ ۾ ٽ ٿ ڪڻ ѡ ٰ ۾ _ ڻ ڄ ڪ ۽ .2 ۾ ٻ ڌ ٿ ڪ : ۽ ڪ ڇڪڻ ڪ . ۽ ٿ ڪǡ ڌ ٻ ڪ ۾ ٿ.
[ ڙڻ ڪ ڏ ڳ ڏ ۾ ۽ ڻ ٽ Ǎ ǡ ۽ ڪڻ ٿ ڏ ڪ ڻ ۾ ǡ ڻ ڏ: ٿ ڏ ڳ ڪ ڏ] ۾ Ǎ ڏ ڪ Ӎ ٿ ڪڻڪ ڻ ڪ ٿ ڃ. ڪ ٿ . ڏ ٿ ڃ ڏ ڻ ڦ ٿ ڏ ڪ ڪ. ڃ. ۽ ڪ ۾ ڪڙ ڪ. ȍ. ڪڏ ڪ ڪڻ ٿ ڪ : . ڪ ڪ [ ڀ ] ٿ ڪ. ڻ ڪ ٿ ڇ _ ! ڙ ȍ ڙ ! [ ڪ] ٿ ! ڏ [ ڳ ڪѡ ڪ ڪ] _ [] ڏ ۽ ڏӑ. ڪ ڻ ٺ ۽ ٻڌ ǡ ڪڪ ڪڙ ! ٻ ڪ ٿ. ۾ ڪ . ڻ ٿڻ . ۽ ڪڍ . ۽ ڪڏ ٿ ڌ ڙ . ڀ ڻ ڏ ڇڪ . [ ڳ ڪ ٿ ڪ ٿڻ .] ڻ ڏ ڳ ٻڌ _ ڪ ٿ ٿ ڙڻ ڪ ڃ ڪ ۾ . ٽ [ ۾] . ٿ Ǎ ڪ. [ ڪ ۾ ڪڏ ٿ ڃ.] ٽ . ڀ ј ڻ.
_ ڪڏ ڪڏ ڏ ۾ ڻ ٽ ۽ ٿ ۽ ۾ ٿ _ ٰ ѐ ڪ .
ڳ ڙ ڪ ۾ ٻ ڪ ڙ ڙ ڙ ۾ ڪڻ ڪ . ڇڪڻ ڙ ڻ ۽ ڄ ڻ ۾ ѐ ڪ_ ڪ ڪ ڙ . ڏ ٿ ٺ ٻ :
(1) [ ڱ ϡ ڏ :].... ј̡ ڇڪڻ ڻ ڏ.1
(2)ٻ ڏ [ ȁ Ǎڻ ٿ ڪ] ڏ _ ڏ ٽڙ ڃ!2
ڻ ڏڻ ڻ ڃڻ ٰ ڌ ڻ ( ) ڪ ڪڻ_ ٻ ڪ ۾ ڪ ٰ ڪ_ ڻ ڏ ٿ ٿ ۽ ǐ ڪ3. ٽڙ ۾ ڻ ۽ ۽ ڙ ۾ ٺ ٿ :
[ڏ ڳ ۽ ڪ ٿ ڻ ٽ ٺ ٽ ٽ Ǎڻ ڳǡ ڏ ] ڏ ۽ ڏ ڪ ۽ ڳ ڪ ڇ ڪ ڻ ڏ ! ڪڏ ڳ ڇڏ ڏ ڀ ڻ ٺ ڳ ǡ ۽ ڪ ڏ ۽ ڻ ڄ Ǎ ٺ. ۽ ۾ ڪ ڪڙ ڪ [ ] ڪ ڪ ٿ ۽ ڪ ٿ. ڪڙ ڻ ڄ . ڳ ڪ ٿ ڪ ڪ ٿ ڻ _ ۽ ڳ [ ] [ ] ڀ ٽڙ ڙ ڏ ڪ ڪ. ڏ ڪڻ ٽ ٽڻ ڳǓ
ڪǡ ڪ ڪ ڪ ۾ ڏ ڪ . ڃ ڳ ۽ ڪ ٿ ڻ ۽ ȍ ۽ ۽ ۽ ۽ ڳڻ јڻ ڪ ڪ . ۽ ڊ _ ڌ ڻ ڌ _ ڪ ڻ : . ۽ ڙڻ ڙڻ ۽ Ȑڙڻ ڪ ڊ ڀ ڌ ۽ ڪ . ڳڻ ۽ јڻ ڪ ڪ ۽ ڳ ڙ ڪ ڊ ڪ. ڻ ڻ ۽ ڻ ڙ ڄ ڻ ڪ_ ۽ ڳ ۽ ٰ ۾ ڻ_ ڪ ڙ ڊ ڳ _ ۽ ڌڪ ٻ ڪ ٿ ٿ Ӑ.
ڙ ۽ ڙ ۽ ڪ ۾ ڌ ڪڻ ۽ ڦ ј ۽ ڌ ۾ _ ۾ ڻ ڪ ۽ ѡ ڪ ۽ ڏڻ _ ڻ :
[ ] ڪ ڪ..... ۾ ڻ ڪ _ ڇڪڻ Ӎ ٿ ٿ ڪ Ӑ ٿ_ ۽ ڻ ڻ ڪڙ ј . ڪ ڻ ٺ ڏ. ڪٽ ۽ ۾ ڌ ( _3/7_10).
Ӎ ٿ ۽ ڏ . ڪ ڦ ڪ (_21/43).
ڪ ǁڪ ڳڙǡ ϡ ֡ Ǎ 䐡 ۽ ٻ ڙ _ ٿ ڇڏ _ ڳ ڪ _ ڙ ڪ ڪڻ ٿ ( _5/19_21).
[ ј] ڪ ڪ ( _15/27).
ڇٿ ڪڙ ڻ ٻ ٽ . ٽ ڃ ڃ ڄ ڪ [ ] ۾ ڃ ڪ ڪѡ ۾ _ ڇ ۽ [ڪ ڪڻ ڏ] . ٻ ٽ ٽ ڃ ڻ ڙ ڏ ! ڪ . ٻ ٽ ڪڙ ٽ ڪ ( 21/28_31).
ڪڏ ڳ ڄڻ ٿ ڪ ڪ ڪ (_13/17).
ڪ ۽ [ ]. ڻ ٿ ڪ_ ڻ ۾ ٿ ٿ ۽ ٿڻ ۾ ٿڻ ٿ ڏ (_ 23/12).
[ ј]ʑ ڻ ڻ ʑ _ ʑ * ڪ ( 3/ 37).
....ڄ [ڙ]ٿ ۽ ۽ ڪ ( 11/12).
.... ڏ ڀ ڳ ڪ ڪ ڏ .(27/20).
ڻ ڪ ۾ ڀ ڇ ڦٽ ٿ ۽ ٿ ڃ ۽ ڪ ٿ ڃ ٿ. ڪ ۾ ڀ ۽ ۽ ڪ ٻ ȍ [۽ ڪ .]. ( 9/17).
ڪ ڪ ڦڙ ڻ ڪ ڳڙ ڪ ٿ ڻ_ ڦٽ ۽ ڳڙ ڻ ڪ ( 5/37/38).
Ӎ ٿ ڪ ٿ ј. ڪ ڪ ڪ ٿ ڪ. ڏ ڪ ڪ ( 14/12).
33 ۽ 9 ڦ ۾ ڙ ٿ. ٽ ڌ ʑ ڏڻ ڻ ڏڻ ڪ. ڻ ڪڻ . ٿڙ ۾ ۽ ۽ ڪ ٿ. ڄ ڃڻ . ǡ ڙ ۾ ڄ ۾ ڳڀ ۽ ڻ ٿڀ ڏ . ڇڏ. ٻ ڄ . ۽ ʡ ڄ ڌ ۽ ڳڻ ٺ .
ڄ ڄ ȍ ۾ ٿ ڻ . ӡ ڄڪ ٻ ڳ ѡ ڳ ۾ ڪ ڪ ȍڻ ٿ. . ڪڻ ٿ ڪ ڻ ڪڻ ٿ . ۽ ѐ ٿ ڳ ۽ ڄ ѐ ۽ ڪ ۾ ڳ ٿ Ӑ _
ڪ ۽ ڦ ۽ ڏ ڪڍ ٿǡ ڏ ڳ ݡ ۽ ڇڏ ڏ .... ڌ ڳڻġ ڇ ڇڻ ٿ ڪڍ ٺ ڳ ٿ ڃ!
ڪ ۽ ۽ ڪ ڪ ٿǡ ڦٽ ۽ ڀ : ڌġ ڪ......
ڪ ۽ ڳ ڪ ٻ ڻ ڳ ٿ ۾ ڏ ۽ ڪ ڀ .
ڪ ۽ ڏ ٿ ۽ ј ٿ ۽ ۽ ٿ ۽ ٿ ڏڏ ۾ ۽ ڻ ۾ ڪ ٿ .... ġ ǐ ٻ....
ڪ ۽ ٿ ڪ... ڻ ٿ ۾ ٿ ۽ ٻ ۾ ٿڻ ٿ ڏ.
ġ ǘ ڌġ ڏ ё.... ڏ ڪ.....ڇ ڏ ǘ ۽ ڪڏ ǘ ٺڪ ڄ ڀ ۽ ڪڏ ǘ ڇڙ ڄ ڀ ۽ ۾ ڪ ٿ ڪڏ ڏ !( 23/13 16 23/24 6/19_23)
۽ ڪڻ ٿ_ ۽ ڪ ۽ ڦٽ ڏڍ ۽ ۽ ڏڍ ۽ ڪڻ ٿ_ ݡ ۽ ۽ ڪ ۽ ϐ _ ۽ ʓ ڏ ٿ.
۽ ڳ ڏڍ ڪ ۽ ڳ . ڪ ٻ ͓ ڳ ڏڍ ڻ ۽ ۾ ۽ ڻ ڄ ۽ ٻڌ ٿ. ʑ ڏ ڪ ڳ ڳ ۾ ٻ ڄ . ۾ ڇ ٺ ۽ ڇ ڪ. ڪ ڌ ʑ ۾ ٺڻ ٿǡ .
ڏڍ . ڄ ڳ ڳ ڳ ڊ ٻڌ ۽ ٻ ڳ ٻڌڻ ڳ ٻڌ. ڪ ڪ ٻ ۽ ڇ ۽ ڪ ۽ ۽ ٿ _ ڄڻ ۽ ۽ ۽ ڻ ڏ ۽ ڏ ڀ ٿ ۽ ڌڪ ڳ ٽ ڄ ۽ ڌ ۾ ڌ ڙ ڪڻ ڪ ڪ ۾ . ѡ ٿ _ ۽ ǁ ۽ ڃ ڪڪ ٿ ٽ ! ڪ ϐ ڙ . ϐ ڄ ۽ Ә ڻ Ӑ ۽ Ӑ. ۾ ڻ ٿ. ۽ ڪ _ ۽ ڄ ۾ ٻڏ ڃ ٿ ۽ ۾ ٽ ٿ ۽ ٿ_ ѡ ڪ ۽ _ ڪ ڃ ٿ ۾ . ڏ ۽ . ۽ ۾ .... ۽ ٿ! ۽ ٿ ۽ ڏٺ ڱ ! ۽ ڪ...
ڪ ڀ ڏ ڌ ڌ ڪڻ ۾ ڏ ё ۾ ڏ ۽ ѐ ڌ ڇ ڪ ڪ ڪ ۽ ڪ ڏ ۾ ڪڙ ڳ ٿ ڇ_ ڪڏ ٻڌ ٻڌ ڪ ڪ ڪ ٿ. ( ٻڌ ) ȁ ( ٿڻ ڏ) ڪ ڻ ۾ ڻ ڳ ڪڏ ٿ ڇ ڪ ۽ ڪڏ ٿ ڄڻ ڊڄ ٿǡ ڇ ڄ ڃ ٿ! ۾ . ٿ ٻڌ ڳ ڪ ڪ ٿ. ڇٿ ....(ڀ) ٻ ٻڌ. ڪڙ ڪ ڳ ۽ ڌ ڀ ڏ ۽ ۾ ڪڍڻ ڙ ۽ ڏ ۽ ϐ ٺڪ ڏ ڻ ڏ . ڏ ڏ ڻ ڏ ڻڻ ڪ. ϐ ڻ . ڪڙ ڏ. ٻ ڇڏ ۽ ٽ ٿ ڇ . ٻ ڳ ڻ ڻ ڪǡ ڪ ڪ. ٺ ٽ ڏ ڪ ٽ ڪ. ڏ ϐ ٽ ڏٺ ڏ ڪٻ Ǎ ڪ ٺ. ۽ . ٻ . ڇڏ....ڻ ڀ ڏ ڪ ڻ ϐ ڪڙ ڪ ڪ濑 ڏ ڪ ڪ ڇڏ ۽ ٺڪ ٻ ϐ ڏ. ڪ ڏ. ڪ ۾ ڙ ڪ ٿ ڇڏ ڏ ۾ ڙ ٿ ڻ_ ٿ ۽ ڏڍ ٿ. ڪ ٻڌ ٿ ۽ [ ] ڏ ڪ ڏǡ ڪ ٿ ڻ ٽڪ ٿ ڪ . ڏ ۽ ۽ ٻڌǡ ڏ ڪ ٿ .
ڇ. ۽ ۽ ѐ ڪ ۽ ڏ ڳڻ ۾ ۾ ڄ ȍ ۾ ڳ ۽ ٿ ڪ Ӑ ۽ ڳ ڀ ! ڄ ڪ ۽ ۽ ۽ ڳ ڪ ٺ _ ڪ ۽ ٺ ٿǡ ٿ. ڻ ۽ ڪڻ ڪڻ ٿǡ ڇ ۽ ڻڀ ۽ ۾ ۽ ڻڀ ۽ ڪ ڄڪ 䑡 ۽ ڪ ڪڻ ٿ ۽ ڪ ڪ ٿǡ ۽ ڏ ٿ. ۾ ٿ. ٿ ۽ ڪ ٿ. ٰ ٿڻ ڪ ڪڻ ڀ ٽ ڄڻ ٿ ۽ ڪ ڊ ͑ ٿڻ ڪ ڪڻ ٻ ٽ ڀ . ڄ ۽ ڊ ڪ ٿ ڪ_ ڪ ڪ ڌ ۽ ڌ ٽ ڪ ٿ ڪ_ ͑ ۽ ڪ ڙ ڄ ۽ ۽ ۽ ڙ ۽ ۽ ڪ ڻ ٿ ڏ. ۽ ڪ Ӑ ۽ ۽ ̑ ۾ ٿ ڪ ٿ ڪ ڪ ѐ ۽ ڪ ۽ . ﮣ . ڪ _ ڏڍ ۽ ۽ ۽ ȡ ۽ ڻ ٻ ٻ .
ٰ ٿ ۽ ڏ ٻ ڳ ڊ ٻڪ Ӑ ڄ ۾ ڪ ҡ ڪ ڪ ڪ ڪٿ ڪ ٻڪ ڪ ٿ Ӑ ۽ ڪڙ ڪ ڪ ڪڙ ٻڪ ڪ ڻ ۽ ڪڙ ۽ ٿڻ ۽ ۽ ڻ _ ڪ . Ӂ. ڃڙ ڪ ٽ ۾ ٺ ڪ ڙ ڪ ڙ ڪ ڏڙ !
ڪ ڪ ڪ ٿ ٿ ۽ ڪ ڪ ڄڻ ٿǡ ۾ ڙڻ ۽ ȓ ۽ ڳ ڇ ٿ Ӑ. Ъ ڪ ۾ ڪ ڪ ª ۽ ڪ ϐ ڊ ʡ ڪ ʡ ڳ Ѫ ª. ۽ ڪ ٪ ڳ ڳ Ъ ۾ ٿ ª ۽ ڪ ڪ ڻ Ъ ڪ ٿ ۽ ٰ ۽ ٰﷺ ڻ ڪڻ . ٰ Ǫ ٿ. ª Ъ ۾ ڪ ǡ (Worldly/Secular) Secular)/(Earthly ٿ. ۽ ڌ ۽ ڌ ª. ۽ Ѫ.
ڪ ӡ 䓡 _ 7/12 22/39 5/7 ۽ 5/9.
͡ ڪ ѡ ۾ ڄڻ .
ڪ ӡ ǡ 4/18
ڪ ӡ 6/1-7
1 ڪ ӡ 6/15-19
2 ڪ _ ӡ 1/42-45
1 ڪ ӡ 18/1-6
2 ڪ ӡ 18/6
ڏ ٿ ڪ ڪ ڏ ٿ ( ڪ ۽ ) ۾ ϡ ۽ ۽ ۽ ٻ ۽ ڻ . ڪڏ ڪ ڪ ۽ ڪ ۽ ۽ ڀ ٿ ۽ ۽ ڪ ۽ ۾ ۽ ۾ ٿ ۾ ٿ ٺ ڏ ڪ ٿ ۽ ڻ ڀ ٿ ϡ ۽ ۾ Ӑ .
1 ٰ ﮣ _ ڪٽ ۽ ٽ ڀ ڌڪ ڪٽ ڀ ٿ.( )
2 ڪ _ ǡ 18/41
ڪ ӡ 23/9
1 ڪ _ 1/21
2 ڪ _ ǡ 1/29
3 ڪ _ 8/17
ڪ _ ǡ 11/47-53
ڪ ӡ ڻ - 3 ۽ 4.
ڪ ӡ 20/1-19

Ъ ȓ ۽ ڳ ڳ. ϐ ۽ ڪ ٻ _ ڪ . ۽ ړ (Ends and Means) ۾ ڙ ڳ ª: ڪ ڏ ڪ _ ڊ ڻ ڃڻ ٰ ڻ Ǫ јڻ ۽ ڌڪ ڪڻ ڄڻ ª. ٻ ڪڙ Ǫڙ . ڪٽ ڊ . ٿ ڳ ڪ ڻ (Human Destiny) ۾ ª. ڻ ª ڪ ڪ ٿǡ ڻ ڪ ڪ ڪ ڪڻ ۾ ڪ ٿǡ ª. ڏ ڪ ڪ ۾ ڃڻ ڪ ڻ ڪ ̪ ٿ ª ڻ ڻ ڏ _ ڳ ڳ ٿ ڪ. ٻ . ۾ Ѫڙ ۽ . ѡ ٻڌ ۽ ڪ ۽ ѓ ڻ ڳ ª _ Ǫ ª ۽ ڌڪ ٪ ٿ ڄڻ ª ۽ ٻ ڻ ڪ ڪ ڪª ڪ ª ڪ ڻ ڏڻ ڪ ٿ. ͡ ڪ ª ڪ ª ۽ ۾ ۽ ۾ ڳ ̪ڻ (Academic) ڳ ڃ ٿ _ ۽ ڳ ڃ ٿ ڇ ڪ ڪڙ ۾ ڪڙ ڪ ۾ ڌڪ ٿ Ѫ ª. ۽ (Means ) ۾ (Ends) (Theory) ۾ (Practice) ۽ (Words) ۾ (Deeds) ڻ ٿ ! ۽ ۾ ̪ڻ ڳ ڪ ٿ Ǎ ڙ (ڌڙ ڌڙ) ۾ Ѫڙ _ ѡ ٻڌ ۽ Ә ǡ ۽ ǡ ڪ ۽ _ ڌڪ ۽ ڌڪ ٿ Ѫ ٿ. ۽ ڪ ڪڻ ڏڻ ٽǡ ǡ ڪ ݡ ڻ _ ۽ ڪ ڻٿ Ѫ. ۽ ۾ ڏ Ъ ڪ ٿ ª ڳ ۾ ڪڙ ڻ ڪ ̪ (ڇ ª) Ǫ ڻ ٻ Ѫ ڪڙ ª ٺ ! ڻ ʡ ڳ ڻ ڏ ڃڻ ڪ ۽ ڇڊڇڻ ڪ Ӑ ٿ _ ڪڙ ڪڙ ۾ ڪڙ ۽ ڪڙ ڪڙ _ ۽ ڊڄڙ ۽ ڙ ۽ ۽ ڊ _ ڪ ۽ ڪڙ ڪڙ ڪٿ ۽ ڪ ڪ ڪڻ ڇڏ ڏ ۽ ڻ ڪ ڪ̪ ̪ ڪ̪ ڪ ѡ ڳ ڌڻ ڻ ڻ Ӑ ڪڙ ۽ ڪ ڇ ٿڻ ڪ ڳ ڌ ª ۽ ڳ ڌ Ѫڻ ª _ ۽ ٻ ڪ Ǫ ̪ ٿ ۽ ڌڻ ڳڻ ڳڻ ڃ ٿǡ Ǫڙ ڳ ۽ ڳ ڌڻ ڀ ۽ ڪ Ѫ ٿǡ ڪ ۾ ٿ : Ӎ ٿ ڪ ڪ ڪ ٿ [ ǡ ۽ ڻ ڪڻ Ǒ_] ڪǡ ڏ ڪ ڪ!
۽ ڌ ڌ Ѫڻ ѡ ڀ ǘ ڪ ٺڻ Ǫ ۽ ڄڻ (ٻ ۾ ) ڪڻ ۽ Ǫ јڻ ª _ ǘ ̪ ڏ ª. ٿ ª ڪ ڏ ٻ ٽ ٺ ڪ ј ڇڏ! ڏ ٻ ڻ ٿ ј ª ڪ Ǎ ̪ ۾ ڀڪ̪ ڏ. ǘ ª [۽ ڏ ٿ] ̪ ۾ ª. ڏ ǘ ª [۽ ٿ ڏ] ڄ Ǫ ۾ ª. ڪ ڻ ٽ Ǫ ̪ ј. ڪڏ ̪ ۾ ۽ ڪ Ǫ ٽ ڄ ڏ ٽ ڏ. ڄڻ ڻ ڏ ª [۽ ª].
ϓ (Ends) ۾ ٿ Ӑ ( ۽ ۽ ڪ ٻ ª) ڻ ª _ ڪԡ ڀ ۽ ۽ ۽ ª _ ۽ ڪ ڏ ϐ ۾ ј ۽ ٿӡ ڪ ڪ ٿ ٻ Ǫ ٻ ڪ ڪ ۽ ٿ Ӑ ٿ ڏ ϐ ۽ ۽ ڏ ۽ ڪ ٿ _ ڳڻٽ ٻǪ ڳ ۽ ڏ ٿ ۽ ڏ ٿڙ ۽ ۽ ϡ ѡ ٰ ٰ ڏ. ۽ ۾ ڏ ڪ ڪ ј ٿ_
۽ ڳ ۽ [ ۽ ] ј [ڪ ڪ ]. ڪ ڻ ٽ ۽ ڇ ڇ ڳ ٿ ј! ڏ ڇǡ ڄڃ ڪ ٽ ª ڀ ڻ ڪ ڪ ª ۽ ڏ ٽ ڻ ª ڏ ڏ ڪ ª ڏ ٽ ڇڙ ڏ ڏ ڪ. [ Ș ڪڍڻ ڻ ª.] ڳ ª ڻ ڪڙ ڪڙ ڻڻ. ڇ ٿ ª[] ª ۽ [ڻ ڪڙ ] ٽڪ ڦڙ ڳ ڪ ٿ ª. ڄڻ ª ڻ ڪ ۾ ڪ ̪ ª ڇ ڦٽ . ۽ ڪ ڪ ٿ . ڪ ۾ ̪ ª!
ٻ ڀ. ڪڙ ڏ ٿ. ڏ [] ۾ ۽ ڪڻڪ ڻڻ ۽ ڪڍ ڻ ڳ. [ ] [ڌ ] ڪڻ . ڏ [ ٻ ڪ ڪ] ڪڻ ۾ ̪ ª ڏ ڇǡ ڪ ڇ ڪ ڏ ۽ ٿ ۽ Ș ǿ ڏ ۾ ڇ ۾ ڙ ۽ ڇ ۾ ٽ ڻ ڌ ۽ ٿ . ڏ Ǫ ٽ ڻ ڻ ۽ ڪǪ ǿ ڪڻ ۾ ̪ ! [ Ӎ ٿ ] ʓ [Ъȡ ڪ ڪ ڳ _ ۽ ] ڻ ª ڻ ʓ _ ʓ ڪ ª푓
ϐ ۽ ٻ _ ڪ ۾ ϓ ۾ ۽ ۽ ڌڪ ۽ ڌ ۾ ٿ ٿ Ӑ.
۽ Ǫ . ȡ Ǫ ۾ ۽ Ϙ ۽ ͓ ڏ Ӑ ٿ. ڪ ѡ ڪ ۽ ϐ .
: ڌ ۽ [ ] ª!
ڪѡ ۽ ڍ ۽ ٽڙǓ ڏ ڳ ڻ ۽ ڻ ڪ _ Ȑڙ ڻ ȍ ڪ ۽ ٰ ڏ ڌ Ѫ.
ǘٽ ª _ ڪٿ ڪٿ ٿ ٺڻ ڪ ڪ ۽ Ӫ ڻ ڀ ʪ ڄڪ ڏڪ ª. ʪ ۽ ѡ ۽ ڃ ٿ. ڄ ʪ ۽ () ª _ ª. ۽ ۾ ª ڪ Ӎ ۽ ڪ ۾ ڪڻ _ ϡ ʡ ۽ ۽ ڀ _ ڪ ۾ ڻڻ ڪ ٿ ٽ. Ъ (ǡ Ъ) (ڪ ڪ. ) ڳ ʪ ۽ ڪ ª _ () Ъ ڳڻ ڀ ڀ ۽ ڻ ڀ _ ۽ ٻڌ ٰ (Exception) _ ٻ ª) ڏ ڄڻ ǡ ۽ ј ٿ ۽ ٻ ڪ ۽ ڌڻ ڪ ʡ ڪ ۽ ! ڄ ڏ Ӑ ٿ ۾ ۽ ۽ . ٻ (ڻ ڻ) ڪڻ ۽ ڳڪڻ ۾ ڪ ј ٿ ۽ ڪ ڻڻ Ѫ ڪ ٿ! ڪ _ ѡ ڪ ۽ ϐ _ ڪڻ. ۾ ۾ ۽ _ ۽ ٪۽ ٿ ڻ _ ۽ Ǫ ۾ ۾ ڏ ڳ ڌڻ ڪ Ǫ ۽ ڳ ª!_ ٺ ٽ Ǫʓ ٿڻ ٿ_ ڻ ٿ ڪڊ ۽ ڪ ڻ . ۽ ڻ ۾ ۽ ڻ ڏ ڏ ڌ ڻ ڏ Ӑ.
ڳ ۾ ۽ ڻ ڳ _ Ǫ _ ʪ ۽ Ǫ _ ڪڊ ۽ ٽڻ Ǫ_ Ǫ ª ۽ Ǫ ڻ ٻڪ ٻ ª _ ª ٻڪ ڄڻڻ ۽ ڻ ڪڙ ٿ ۽ ٰ ۽ ڪڙ ٻڪ ٿ ٿ : ۽ ٻ ڏ ڳ ڪ ۽ ڻ ª Ǫڙ ڪ Ǫ ۾ ڪڙ ٿ ڪ ڪ _ ڪ ڪ ڳڌ ڀڙ ӁǪ ۽ _ ڻ ̪ڙ ڻ ۽ ڏ ٿ ڏڻ ۽ Ǫڻ ۽ ڏ Ӫڻ ۽ ٽ ڏڻ ! ۽ ڻ ۽ ڻ ڻ ڻ ј Ӎ ª ª ۽ ª _
ٻ ٻ ڻǡ ڇ
ڃ ۾ ڏ ڪ ڏ
Ѫ Ǫ ٿ.(Ǫ)
ڌ _ Ǫ
ڊ 12 1979
ڌ ڻ ٻ ڪ ٿ ٿ Ӑ. ª. ڌ ڻ ڄڻ Ѫ ٿ Ѫ ٿ ۽ ڪ ̪ ۽ ۾ ڏ Ӑ ٿ. ڻ ڌ ٽ ٿ ٿ ۽ ڪ ٿ ڇڏ.
ڄ ڌ _ ǐ ̡ ڌڪ ۽ ڇڏ _ ۾ ª. ۽ ڀ ۾ ڦٿ ڌ ª ۽ ª ڀڻ ª ۽ ڌ ڪ ٿ ª ڪ ٿڻ. Ǫ ۽ ڪ ڄڻ ª. ڙ ڙ ڻ ڙ Ǫڪ ڙ ȡ ٻڙ ڙ Ԫ ۾ ٽ ٿ ª. ۽ ڪƁ ۽ Ϙ ۾ ڪ ٿ ۽ ٿ. ڪ Ъ ڙ ۾ ٿ ۽ ӡ ڀڻ ۽ ٻ ڳ ۾ јڻ ڄڻ ٿ.
۽ ѡ ڪ ڪ _ ǘ ª _ ۾ ڪ ڻ ڍڪ Ѫ Ѫ Ӑ ٿ ۽ ڏ Ӑ ٿ. ۽ ª ڀ ۽ Ȫ ª ڀ . ٽ ۽ ڪ ڏ ۽ ڻ ڏ. ڄ ڳ ٿ. ϡ ѡ ǐ ڀ ٿ. ڪ ۾ ۽ ڪǡ ڄ ڄ ڄ ٽٽ. _ ǐ ۽ ٿڪڙ ۽ ٽٽ _ ٿ. ڀ ٿ ڌ ۽ ٽ ٿǡ ۽ ٿڻ ٿ _ ڙ ۽ ڻ ڙ ٻڙ ۽ Ԫѡ ۽ ѡ ڪȡ ǡ ڪ ۽ ڪ ٿǡ ۽ ڄ ٿ _ ۽ ۽ ٽǡ ۽ ڪ ǡ ۽ ٿǡ ۽ ڻ ٽٽ ۽ ۾ Ȫ ۽ Ȫ ٽڙ ۽ ۽ ڏ ڙ. ۽ ڄ Ȫ ڄ э ª ۽ ڌ ڪ ٿ. ۽ ۽ ڙ ڻ.
۽ Ǫ ڪڙ ϓ ڪ ڍ ڪ ڏ ª. ڌ ڪ _ 1982ړ ڪ ڪ Ѫ ª ۽ ۾ ڪ ڌ ڪ ª ڪڪ ڌ ڏ ڇڪ ٿ ڪ ۾ ڪ ڪ ۽ ڻ ڌ ڀ ڻ ۽ ʐѡ ʡ ٿ ۽ ѐ ڙ ۽ ̪ Ǫ ۾ ڳ ڌڻ ٿ ڪ ڏ ٻڌ ٿ ڪ _ ڇ ڻ ڻ . ڪ ۽ ڇ ۽ ѡ ۽ ϡ ۽ ڀ ۽ ڪȍ ۾ ڪ̪ ڪ̪ ٿ ª ڏ ڏ Ѫ ª_

̪ ڻ
ڪ ٽ _

ڌ _ Ǫ
8_6_1983


(ڏ ٿ ڻ ݑ ڏ ڏ ٿ ڇ . ª ڻ ٽ ٿ_ ڪڙ ѡ ٻ ۽ ٽ ڪ ڏǪ ª Ǫ ڪ ٿ: ϐ ª _ ۾ ڪ Ԫ ڄ ª ۽ ڪ ۽ ٻǡ ڪ ڏǪ ª Ӎ ڪ ٿ. ݑ ٿ ӡ ۾ Ӎ ڪ ڏǪ ڪ .)

ڪ
ڪ ڪ ª: ۽ ª: ڪٿ ڏڍ ۽ ۽ ڪٿ ڪٿ ڪ ڏ ۽ ڳڙ: Ȫ ڄ ڌ ڙڻ ª: ڄ ڃڻ ª _ ڇ ª ۾ ڻ ٺ ۽ ڀڙڻ ٿ ۽ ڪٿ ڪ ٿ ڪ . ٻ ٻ ٻ ѡ ڙ ٺ ڻ ۽ ٿ: ڳ ڀڳ ١ ڪ ۽ ۽ ڀ Ǫ ۽ ٰ ٿ. ڪ ۾ ڪ : ڪ ٿڻ ڪٿ ڪ ڳ ̪ ۾ Ǎ ̪ _ ڃ ڳ ڻ ڄ Ӑ ڳ ڌ ڃ ڇ ڪ ª ڳ ڌڻ ڳ ڻ ۽ ٿ ڃ. ۾ ڪ ڄڻ ۽ ڄڻ ۽ ª ۽ ڄڻ э ٻ ª ۽ Ρ Ǫ ۽ ڪ ڄ ۽ ڄ ٿ ٿ.
(Philosophy) ۾ ٻ ٻ ڪ ª: (= ޡ ) ۽ Ǒ (= ڏǪ) ڏǪ ޑ ڏǪ . ڃ ٿ ڏǪ ϑ ݑ ڀ ٿǐ (. 500 _ 580 )ڻ ڪ ۽ ڪ ڏڍ (. 347_428) ڪ .
ڄ ( ۽ ) (Mythological ) . ڪڪ ( ڄ ڪ ڙ ٻڙ ڪ ٿǡ) ڄڻ ǡ ٽ ӡ Ǫڙ ٿڻ ڌ ٿڃ ٽ ( ϡ ۾ ڃ The milky way ٽ_ Ǎ ٿ). ٺ ڏ ڊڪٽ (ޡ 375_460) ٻڌ ڳ ڪڙ ڙ ڻ ٺ ڙ ڪ ڻ ڪ ! ۽ ڪ ٻ ݡ ڪǐ (ޡ.428_500) ڏ ۽ ڪ Ǫ ۾ ڙ ٿ ڇ ڻ ڇ ۽ ڏ_ ڻ ڳ Ǒ ڳ ٿ ڪ ٿ!
ڳ ȡ ۽ ڙ ٻ ڻ ۾ ј ڪ ڳ ڏǪ ڪ̪ ̪ ۽ ڳ ڏǪ ڀڪ̪ ۽ ڪ (A.D 1620_1561) ڻ ڻ Ӎ ٻ : ڻ ª ۽ ۾ ј Ѫ ª ..... Ӎ ڳ ڪ̪ ª _ ڇ ۽ ۾ ڪ Ǫ ڃ ª _ ڇ ڏǪ ڪ ڏǪ ڪ ڪ ڪ Ӑ ٿ ڀ ڪ̪ ڃ ڳ ڪٿ ۾ ª.
ڏ ٿǐ ڻ ݑ ڏ ڏ ٿ ڇ . ª ڻ ٽ ٿ_ ڪڙ ѡٻ ۽ ٽ ڪ ڏǪ ª Ǫ ڪ ٿ: ϐ ª _ ۾ ڪ Ԫ ڄ ª ۽ ڪ ۽ ٻǡ ڪ ڏǪ ª Ӎ ڪ ٿ. ݑ ٿǐӡ ۾ Ӎ ڪ ڏǪ ڪ .
Ӎ ڃ ª ª ۽ Ǎڻ Ǫ ٿ ڃ ٿ_ ۾ ª: Ҫ ڪ Ҫ: Ӎ ٿ ڃ ٿ ٿ ڃڻ ª. ڻ (Positive) ۽ (Exact) ۾ ٿ ª Ӎ ڳ ڪ ڻ ٿ_ Ӎ ª _ ۽ Ǫ ٿ ٿ ٿ ڪ ٿ ٿ ٿ ڻ _ Ӎ ٿ ڃ Ӎ _ ڪ ڌ ڙ Ӎ ڌ ڻ _ ڪڙ ڪ ٿ ٿ ڪ ڻ Ӫ ۽ ʪ ٿ ٿ. ۽ ڪ _ ª ڻ _ Ӎ ٿǡ ۽ ڏǪ ǘ (= Ѫ) ڌ ڏ ٿǡ ڏǪ ڪ ٿ ڪ. ͡ Ӎ Ӎ ڳ ٪ ڻ ڻ ڪ ٿ ڻ ٿ ڪ ڻ _ Ǎڻ ڪ ڊڻ ۽ ڻ . ڻ ڪ ڪ ڪ ڏ ڳ ڪ ۽ ڪ ۾ Ǎ ٿ ª ̪ Ӑ ۽ ̪ ڃ ͡ ڪڻ ۽ ڻ ڪڻ ª. ( ڪ 229)
ڪڏ Ӎ ڏǪ ڪ ª ª ڏ ڏǪ ڇ ª ۽ ϐ ۾ ٪ ۽ ڪ ٿ ٿ ۽ ڪڙ ٿ ٿ. ڊڪٽӡ ڪ ۽ ڪڪ ڻ _ ڪ Ǫ ۽ ڳ ٻڌ ٿڻ ڪ ڙ ڻ : ڏǪ ٽ ڀ ٿ_ Ȫ ʡ ۽ ڪڻ . ڏǪ ڳ ٿڻ ª ڻ ڪ ڏǪ ª _ ٽ ڀڪ ٿ! ٽ ڪ ڏǪ ª. ڏǪ ª ڻ ڪ ڏǪ ª ڏǪ ٿ ڏǪ ٿ_ ڏǪ ª. ڏǪ ڪ ڪ ۾ ٿ ڏǪ _ ڪ ۾ ڪ ª: Ǫ ڪ ڏǪ ªڪ ڏ ڪڻ ª. ڀ ڳ ڪ ڪ ڀڄ ª ڙ ڏǪ ª ڪ ڻ ڻ ٽ ڏ ۾ ڙ. ڪ ٻǪ ڪڍ ڇڏ ª ڳ ڏǪ ª ڪ ڪ ڳڙڪ ª ڳڙ ڳڙ ª. ڏǪ Ǫ. ڌڪ ٻ ڏǪ ª ڪ ڏǪ ª. ۽ Ǫڙ _ ٽ ڪ ۾ Ѫ ٿ ϐ ڏ ڀ Ӫڪё ڄڻ ٿ ۽ ڪ ڏ ٿ ۽ ª_ ڏǪ ª ڪ. ڏ ٿ.
۾ ۽ ª. ڻڪ ڄ (Matter) ۽ Ъ (Mind) ۽ ڳǁ ڪ ڳ ڌ ڏ Ѫ ª _ ڪ ڪ ڪ Ǫ ѡ с Ǫ ۽ ̪ ۾ . _ ۾ ª ڪ ڻ ȡ ۽ ڪ ڪ / Exploiting/classes)) ۽ ٽ ڀ ѡ Ǫ ٿ_ ۽ ڳ јڻ ڌ ڪڻ Ǫ ٿ. ۽ ڇڪڻ ڪ ۾ ڏ ڀ ڀ ª ڏǪ ڪ ٺڻ ٿ ڏǪ ª ڪ ڏǪ ª_ ڏǪ _ ۽ ڪ ڪ ٿ. ڪ ٿ ۽ ڀ ڙ ٿ_ ۽ ڀ ۽ ѡ ڪڙ ۽ ڪ ٺ ٿ_ ( ڪ ۾) ڳ ڳڙڪ ٿ ۽ ڳڙ ڳڙ ٿ.
ڪȡ Ǫ ª ڪ ڪ ª_ ڪ ( Natural Philosophy) ٿ ڏ _ ۽ ڏǪ ۽ ڪ ڳ ڪڻ ۾ ڌڻ ۾ ٺǪڻ ۾ ڪ Ӂ ڪ ڪ Ӎ ۽ ڪ Ӎ ڪ ڊ ª ۽ ڪ ڳ ڻ ۽ ̪ڻ ٿ _ ڪ ٽ ª.
ڪ ٻ ۾ ۾ 1950 ۾ ڊ ٽǡ ٿ ڌ ڪ ª. ڙڙ ڏ ª _ ѡ ڪ ڌ ڙڙ ڌ ǡ ۽ ٻ Ǫڙ ڪ ȍڻ ڪ ٿ ٿ ڙڙ ڪ ڳ ̪ڻ ۾ ڪٽ ٿ.
ڻ ڌ ڪ ۾ ڇ ڪ ڪ Ѫ ª. ڙڙ ڪڻ ª ڇڙ ۾ ڏ ڀ ٿ Ӑ ڪ ڪ ڙڻ ڪ _ Ǫ ٿ.

ϡ ڌ _ Ǫ
ڊ 27 1983


ڪȡ Ǫ ª ڪ ڪ ª _ ۽ ڪ ۽ ڪ ڙڻ ª ڪ ˜ڻ .
ٿڇ ۽ ѡ ڪ ڳ ۽ ڳ. ڪڻ ٻڌڻ ۽ ̪ڻ ۾ ٿ ٿ. ڪ ۽ ڳ ڪٿ ٿ Ӑ _ ڻ ۾ . . ۽ ٻǪ ۽ Ǎڙ ڪ ٿ Ӑ.
ٻ ۽ ڪ ۽ ٰ ڳڀ ۽ ٿ Ǫ ٻ ۽ ڳڙڙ ۽ ڙڙ ۾ ۽ ٿ ۽ ڃ ٿ ۽ ۽ ۾ Ѫ ٿ ۽ ڳ ڌ ٿ.۽ ڀ ڏ ǘڙ ۽ _ ̪̪ڙ ڪڻ ٿ.
. ڪ ڳ ڳ ª ۽ ڄڻ ٿ. ڪ ڪ ۾ ڳ ̪ڻ ڏ ª ۽ ̪ڻ ۽ ڏ ̪ ԁ ۽ ٿ ڻ _ ڌڪ ϡ Ǎڙ ۽ ڪ ٻ ٿ ٿ Ӑ. ڇ Ǫ ۽ Ǫ ѡ _ ϓ (Status quo) ۽ ª. ۽ ڻ ڻ ۽ ۾ ȍ јڻ ڪ ڏ ٿ: ڪ ݡ ڪ ڳ _ ٻ ڌ ڏ ª. ڪ ۾ ڪ ̪ ª ۽ ª ۽ ٻ ڪ ڪ ٽ ڳ ٻڌ ª ۽ ٺ ۽ ڄڻ ڻ ۾ ̪ ٿ _ ۽ ٺ ۾ ڙ ٺ ۽ ٺ ڳ ڄڻ _ ۽ Ѫ ۽ ڪ ڪ ٿ ۽ ٿ ڌ ۾ ڪ ٻ ۽ ڪٿ ڏ ڪ ̪. ٺٺ ۽ ڏ ڄڻ _ Ъȑ ڏ ٿ.
ڏ ڪ Ъȑ ۽ ۽ ڇڏ. ڪڏ ٿ ڄ ۽ ڄ ٺ ڃ ٿ ( ڃ ٿ)_ Ъ Ъ _ ڏ Ъ ۽ ۽ ۾ ڻ ȡ ٿ ٿ ڪ ڏ ٿ. ۽ ڄ ۽ ڪ ڪ푡 푡 ڳ ٻ ڌ ۽ ٺ ª _ ڄ ڪ۽ Ǫ ª. ۽ Ъ ϐ ڇٽڪ ѐ ٿ Ӑ _ ڪ ۽ ڻ ڪ_ ڀ ڙ _ ۽ ڪ ۽ ڳ _ ٻ ڌ ٿ.
ڀ ڙ ª ۽ ڪ ª_ Ѫ ª ۽ Ѫڻ _ ڪ ٿѡ ڦ ڏ Ӑ ٿǡ ̪ Ӑ ٿǡ ۽ ڪ ڪ ۽ Ӑ ٿ. ڪ ڪ ڏ јڙ ۽ ( ڻ ) ۽ ڳ _ ٻ ڌ ђڳ _ ٻ ϑ .
ڪ ۽ ۽ ڏڍ ڙ ڏ ۾ ڪ ʪ ǘ ڪ ۽ ڪ ڇڏڙ. ٺ ʪ (Culture of Silence) ڏ ª ڪ ۽ ȡ ڙ ڙ ڻ ڙ ۽ ڇ Ѫ ٿ. ڻ ٺ ʪȑ ڄ ۽ ۽ ڪ ڳ ڌ ۽ ڪ ڏ ڻ ª ڪ Ѫڌ ۽ ڪ ۾ ڙ ۽ ۽ ڻ ڏ ڄ ª. ڳ _ ٻ ϑ ڏ јڙ ۽ ڪ ۽ ϐ ٿ ̪ ٿ. ڪ ڻ ۽ ۽ ڻ ۽ ڻ ڏ ٿ ٿ ٿ. Ȫ Ȫ ٿ. ۽ ڳ ڙ ٿ ۽ ۾ ڪ ٿ ٿ.
ٰ ڪ (Pedagogy of the oppressed) ڪ̪ ̪ڻ ٿ. ӡ ª. ڪ . ڪ Ǫ ۽ ª. Ǫ ڪ ڪ . ٽ ڌ ڪ . ڊǐǐ (Padagogy) ٻ ڪ Paedagogos ٰ (agagos) ڪ ڀ ۾ ٻ (Paed, Ped, Paedo) ڪ ٺ ۽ ٰ ڦ ٿ ٻ ڳڻ ϓ ۽ ڳ ڌ ڦ ٿ ϓ ( . ٻ !) ڊǐǐ ٰ ٻ ӡ _ ڪ Ǫєª ڪ̪ ٿ ڳ. ۽ ڇ ڪ ۾ ڪ ٺ ª ٻ ڊǐǐ ۾ ٰ ٰ ڏ ۽ : Ә (Teaching) 擡 ۽ ڪ ڙ ڌ ӡ ۽ ڻ ۾ ۽ ٺڪ .
ڪ ۾ ̪ ڪ ۽ ڻ ۾ ڪ ڪڙ ڪ ۽ ʪ ۽ ڪڪ ڪ ڏ ۾ ڳڻ ڪ ٿǡ ڪ ۽ ڪ Ѫ ڪ ٿ Ӑ ٿ. ڇ ӡ ٻڌ ٿ ڪ ڪ ڙ ٻڌ ٿ ۽ ̪ ٿ ڇ ڙ! ٰ ڪڙ ڏ ۽ ڪ ڪ ۽ ڪ _ _ ٿ _ ϐ ڏ ڌ ۽ Ǫ Ǫ ڇڏ ̐Ǫ ۾ Ǎ ۽ ̪ ڪ.
ª ڙڙ ڪ ڙ_ ڪ ڻ ڪڙ ڪ ڳ ڪ _ ڳ ۽ ª: Ӫ ۽ ڦ ڪڻ ۾ ڪ ٿ ٽ. ڪ ڪ ڌ ڳڙ ۽ ڻ ٻ ڪ ڪ ۽ ٿ ڃ ٿ ڙڙ ( ٻڌڙ) ڳ ڏ ̪ ٿ ڪ ª ۽ ј Ӑ ٿ_ ڇ ۽ ڳ ٽ ڪ ۽ ٿ. ڪ ڪǪ ڪ ٿ ڙڙ ۽ ڌ ڳ ʪ ڻ ۾ Ǫ ڪ ڏ.

ڌ _ Ǫ
17 _ ѡ 1984

(ڪڙ ڏ Ъ ϐ ۾ ۾ Ęڀ ٻڌ ۽ ڪ ј ª. ª _ ڻ ٿ ۽ ڻڪ ڻ ڏ ڻ ڪڻ ڪ ڃ _ ۽ ڪ ڃ ڪ Ӑ ª _ ڙ ª ۽ ڙ ª. ڻ ڪ̡ ڪ̡ ڪڻ . ٻ ڪ ڪ ڻ ȡ ڇڏ ڏڻ _ ̪ڙ ڻ ڻ ڇڏ ڏڻ ڡ ۽ ڌڙڪ ڪ. ( ٿ ѡ ٽ 13 1947 ).
Lecomte Du Nouy: HUMAN DESTINY, The New American Library, 4th printing, 1956, P.99
_ 14/12
ڪ _ 11/32 _ 37
ڪ ӡ 2/18-28
ڪ ӡ 28/18

 

ڪ
ڊڪٽ .. ڪ ڌ ڪ ڪ̪ ڳ ª. Ȫ ڪ ٿ ۽ ѐ _ ڳڻ ڳ ۽ ڌ ڳ ڏ ڪ ª. Ǫ ڏڪ ۾ ڪ ٿ ڏ ڏ ڊڪٽ ڪ ٽ ڪٽӡ ڊ ٿ ڪǍ ۾ ӡ ۽ ڪ ۽ ڏ ۽ ٿ ٽ ӡ ۽ ڄ ڻ ۽ ٻڌ ڌ ۽ ٿ ª. ڻ ѡ ڊǡ ª ۽ ڪ ё Ѫ ª.
ڌ ٻ ǘ ڻ ǁ ڪ ٽ ۾ ڪڙ ڏ ڪ:

٪ ٻڌ ڏڍ ٿ ٽڪ ٽٽ ۾ ڪ ڪ Ѫ ª. ڇǡ ڏڍ ! ٪ ڪ Ӑ! Ӎ ۽ ٪ ڳ ª ڀ ڌڪ ڙ ڊ ڪ! ٽ ٽ ڏ ڪ ٿ ۽ ڏڍ ٿ ڪ ۾ ڇ ڌ ۽ ڀ ڏ ڏڻ ۾ ڪڙ ! ڇڻ ٽ ڪ ј . ڍ ڪ ڻ .. ڪ ڏ. ڻ _ ڪ ª! ٿ ڳ! ڪ ª ڪ ڪڏ ڳڙ ڪ ٿ ڏ ڻڪ ª ۽ ٽ ٻ ۽ .... ª. ̪ ٿ ڻ Ъ ڪ ڪ ٿ ڪ ڀڳ ۽ ڳ ڳ ٿ ڇڏ _ ڻ ٽ ڄ ڪ ڏ ڏ ڏ ڪ ٿ ڪ! ڪ ڻ јڻ ڪ ٿ . ڏ ٿ ڪ ۽ ڊ ޑ ڏ ٿǡ ۾ ޑ ڏ ڪ ڇڏ! ޑ ٻڌ ª .ڻ .... ª. ( ۾ ڇڏ ª.)
ڊڪٽ _ Mehkri ڳ ڪ ̪ڻ ٿ. ڌ ۾ ڄ ڻ _ ڪ (ڪ ٰ Ѫڻ) ڪ ڪ ڪ ۽ ڇ ª. ۾ ڪ ۽ ٪ ڪ/ڪ(ٰ ڪٽ푡 ) ڪ ڃڻ ڪ ڪڻ ڪ ٿ_ ۽ ڪ ۾ ј ڻ ڪ.
ڊڪٽ ڪ ڻ ٽ ڪ ڪٽ ڪ ڃڻ ڪ ј ٿ_ ۽ ٽ ۽ ڪ Ӎ ۽ ڪڙ ۽ ڻ ڪ ٻڪڙ ª. ڳ ڏڻ ۽ ڙڻ ϐ ڻ ̪ ٿǡ ڪ Ѫ ª ڪ Ѫ ٿ ۽ ڪ Ѫ _ ڦ ۾ ڻ ڪ ۽ ̪ ڏǡ Ǫ ڏ_ ۾ ڃǑ Ϫ.
ڪڙ ڏ Ъ ϐ ۾ ۾ Ęڀ ٻڌ ۽ ڪ ј ª ª _ ڻ ٿ ۽ ڻڪ ڻ ڏ ڻ ڪڻ ڪ ڃ _ ۽ ڪ ڃ ڪ Ӑ ª_ ڙ ª ۽ ڙ ª ڻ ڪ̡ ڪ̡ ڪڻ ٻ ڪ ڪ ڻ ȡ ڇڏ ڏڻ _ ̪ڙ ڻ ڻ ڇڏ ڏڻ ͡ ۽ ٻ ڌڙڪ ڪ_ ( ٿ ѡ ٽ 13 1947 )
ڌڪ ڻ ٽ ۽ ڳ ڪ _ ۽ _ ڇ ٽ ڪ ڪ ڪڻ Ѫ ڌڪ ڪ ڇڏ ڪ ۽ ڻ ڪڻ ڪ ڀڪ ڪ _ ۽ Ȫ ڪ _ ۽ ڻ ѡ ϐ ۽ ٿ ٿ ۽ ڦ ڪ ̪ ڻ _ ڪ ڀ ۽ ٻ ڀ ٿ ۾ ڪ ڻ ۽ _ ٺڪ Colonialism ٿ ۽ ڻ ٺڪ Neocolonialism ٿ .
۽ ڪ ڏ ۽ ٿ ٺ ۾ ۽ ڀٽ ڇ ڇ ٿ ڳ ڪ ڊڪ ٽ (Nietzsche) ۾ ڙ_ ڪ ڻ ʡ ڊڪٽ ڪ ϐ ڏ ۾ ڪ ڇ ڪ _ ۽ ڪ _ ۽ ۾ ڪ ٻ ۾ ڌڙڪ ڳ ۽ Ѫ .
ڏ ڊڪٽ ڪ ڪڻ ۽ ڪ Ѫ ª_ ڪ Đ ڇ ڪ ۾ ̪ ٿ_ ڊڪ ٽ _ ڪ ʑ ڙڙ ۽ . ۽ ѐ ڊڪٽ ڪ ۾ ڪ ڳڻ ڪ ̪ ٿ. ۽ ڪ ª ٿڙ ڳ ڀ ۽ ڀ Ȫѡ ڌ ڪ ڃڻ ڻ ڏ_ ڇ ڻ ʡ ڪ ۽ Ȫ ڪ ڻ ʡ ڄ ʡ ݪ ۽ ̪ڙ Ѫ ª _ ڄ ª ۾ _ ڳڏ ڌ ٻ ڌ ٽ ٽ ٺ ڌ ۽ ٿ ̪ _ ڳ ǁٽ ۽ ڙ ª. ٽ ۾ ڳ ڪ ڪ ª_ ڪ ۾ ۽ ё ё ( ) ј ª _ ڌڪ ٻ ڪ ٿ ٿ Ӑ _ ٿ.


ڪٿ ڪ ڌ ڃ ۽ ڻ ª ٽ ª ڀ: ٽ ª. ʿ ڇ ª ڱ ڻ ڪ ڳ ٻڌ ڇڪڻ ڻ ٻڌ ٿ.
ª ڪ ڪ ڀ ڪ . ڪڙ ڳ ٿ ۽ ڪڙ ٻǪ ڪ ٿ: ª!
ڪ ڪڙ ª! ڪѪ ڪ ۽ ۽ ڍڪ: ۽ ϐ ڪ.
Ǫ ڪ ª ڪ ڻ ڄ ڙ ٿǡ ۽ ڏ ٿ: ٿ ٽڪ ٿ ۽ ڏ ڙ ٿ.
ڃ ڻ ª ª ٰ ڪ ڪ ϑ ڪ ڃ ٿ ۽ ۽ Ǫ ̪ ڃ ٿ.
ڪ ڪ ٻڌ ٿ: ڀ ۽ ٻ ڳ ٿ: ڙ ٿ ̪. ڇ ٻ ۽ ۾ Ѫ ڪ ª.
ڀ ۽ ڀ ٻ ۾ ڪڙ ڳ ٿ ۽ ڪ ڪ̪ ڳ ٿ ڪڙ ڳ ٿ ۽ ڪ̪ ٽ ª ª.
ٽ ª ª ڪ ڻ ٿ ڏ ڪ. ٽ ڊ ª.
ڀ ۽ ٻ ̪: ڪ ڃڻ ٻڌ ٿ. Ӎ ڳ ڌ Ǎڻ ڏ ٿ.
ڻǡ ڻǡ ڻ ڄ ٿ: ۽ ۽ ڻ ٿ.
ڏ ڻ_ _ ڻ ڪ ڌ ۽ ڏ ٿ! ڪ ڳڙڪ ٿ ٻڙ ٿ ۽ ڳ ٻڙ ٿ!
ڌ ڏ ٻ ڪ ª: ª ڪ ڱ ª_ ڪ ٿ ڪ ۽ ڪ ڏ ڳ ڪ ڪǪ ۽ ڻ ٿ ٿ!
ӡ ġ ڪ ۾ ڪ ڪڙ ڀ ٿ! ڳ ٿ ڪ ٿ ڪ ٺ ڀ ڪ̪ ٽ ڇڏ ٿ.
ڳ ٿ ڻ Ǒ ! ڪ ۾ ڙ ٿڪ ª ۽ ڻ ڪ Ǎ ٿ ۽ ٻ䪁 ۾ ڳ ª!
ڏ ڏ ۽ ڙ ڌ ڏ ڪڻ ڏ ڏ ٿ! ۽ ڻ ڪ ۾ ڻ ڪ ٿ_ ڪ!
ڏ ڪ ڄ ڪ: ڪ ۽ ǘ ڪ ٿ.
ڻ_ _ ڻ ڀڀ ڪڻ ۾ ڳ Ѫ ٿ! ڪ ̪ ٽ ڏ ª _ ڪ __ ڙ Ǫ ڄڙ ̪̪!
ڻ_ _ ڻ ڪ ڪ ª ڻ ϐ ڏ ڻ ǘڻ ٿ ۽ ڦ ٺ ٿ: ڏ ڪ ª !
ٽٽ (State)[ٰ ڪ] ڏ ٿ ڀ ڀ ۽ ǡ Ҫ ٿ: ڀ ڀ ۽ ǡ ڻ ڃ ٿ: ڀ ڍ ڪ ϐ ڏ ٿ.
ڏ ڻ ڏ! ڏǪ ۽ ڪڙ ٿ. ڏ ٿ_ ۽ ٿ ۾ ۽ ڻ !
ڏ ڻ ڏ! ª ڪ ڪڍ ٿǡ ۽ ё ڏ ٿ. ڪٻ ڙ ڪ ٿǡ ۽ ڪٻ ٿ ڪ Ӑ!
ڏ ڻ ڏ! ڪ ٿǡ ۽ ڌڪ ٿ ڻ. _ ǡ ٿ ڪڻ ڪ ڪ ٿ_ ڌ ڪ ٺ _ ٺ ڌڪ ٺ _ ڊڙ ٿ
ٿ ڙ ڏ! ڪٻ ڙǡ ڪٻ ٿڙǡ ڻ ۾ ڙǡ ڌ ۽ ڪ ڏ ۾ ڪ ٿ Ѫ.
ڀ ڏ ڌڻ ǘڙ ۾ ڳ ª: ڇ ª ! ڄڻ ۽ Ә ٺ ª! ڻ ڪ ٺ ٿ_ ۽ ڻ ڪ ٺ ª!
ڀ ڳ ٿ Ǎ ڏڙ ٿ ڏ_ ۽ . ڪ ٿ Ǎ: ڀ ڻ ڦ ٿ.
ڀ ٽ ۽ ڙ ۾ ٽ . ڱ ª ڀڃ ٽ ڏ ٻǪ ۾ ڪ Ǎ!
ڄ ٻǪ ڪ Ǎ! ٿ ϡ ڪ ۽ ڪ ڄ ڇڏ ڏ!
ڄ ٻǪ ڪ Ǎ! ٻ Ҫ ٽ ȍ ۽ ڪ ٻǪ ٿ!
ٰ ڃ ª ڙ ٿ ڪ ڃ ª ڪ ڊ ٻڪ ڀ Ѫ ª.
ٰ ڃ ϐ ڳ ª. Ӎ ٽ ٽ ڌ . ڪ ٽ ٽ : ڪ ª ٿ !
ٿ ٿ ٿ ٿ ª ª. ٿ ٿ ۽ !
ڀ ڌ ј ٿ ٿ! ѡ ڊٺ ۽ ڏڻ ۾ ٿ Ǎ俓_
ڊڪ ٽ: ʓ 64_66)
ڻ ڌڪ ڙڙ ۽ ڊڪٽ ڪ ڪ ڀ ۾ ڪ ڻ ڻ ٿ ۽ ۽ ڪ ڪ ڪ ̪ ڙ ۽ ڪǡ ۽ ڌڪ ڌ ۽ ڪ ѡ ֔ ٺ ۾ ڻ ̪ڙ ڳ ڪڻ ٿ ٺ_ Ϫ !
ڪ ϡ
ڪ Ǫ .

ڪ ǐ ϡ
Ѫ .

ʐǁ ѡ
ڪ ȍ .
_ ڳ ۽ ڪ ڊڪٽ ڪ ۾ ٻڌ ٿ.

ڌ _ Ǫ
16_ 1985


ڪȡ ڌ ª ڪڻ ª ڪ ڪ ٻڌ ª .... ٽ (Michel Bastien) ڪ ٽ . ۽ ڪ ڄ ڪڻ ڪ ۽ ڪ ڪ ڻ ª.
۾ ٻ ڪ L`Histoire d`un Paysan ڪ ڀ 1868 ۾ ٿ (1789) ڳ ڀڳ 80 Ѫ ٻ ڏ ڪ ڪ ª ( ڻ ڄ ǘ ڏٺ Ǫ ) ڪڙ ڪ (Emile Erckmann) ۽ ٻ (Alexander Chatrian) ڪ ǐ .
ٻ ۽ ǐϡ ڏ Ρ ͡ ڊ ٽ ٻ ٰ ڪ (Contes Nationaux) ڪڙ ڳ ڳ ǡ ٻ ڪ ǡ ۾ ۾ ٿ ڪ ڄ (Republic) ۽ 1804 1815 ǁٽ (Napoleon Bona Parte) ԪǪ (Empire) ٿ ª. ڪ ڪ ۾ ۾ .
ڪ ۾ ٻ ۽ ǐϡ ڪ ڪ _ ̪ ۽ ѡ ڪ ڻڪ ٿ ڪ ڪ ڌڪ ٿ ڏ ۽ (ڪ ) ٺ ڻ ڪڍ ª ڻ ѡ ۾ ڪ ڻ ڪ ٿ.
ڪ ڙ ڄ ٻ ٽ ڪ ۽ ۽ ڏ ۽ ڪ ۽ Ӎ ڪ ڪ ۾ ٻ ۽ ǐϡ ڪڙ ڪڙ ڌڪ ٿ ڏ ڪ ڪڻ . . ٿ (C.J.Hogarth) ڪ ڏڻ ڪ ª ۽ ڻ ̪ ª Ȫ ۾ Ǫ ڏ ڪ ٿ :
Erichmann! Conceived the plots and Chatrian worked the details.
ڪ [ ڪڻ ] ٽ ڊ ٻڌڻ ڻ ڪ ڪ ۽ [ ] ڪ ٿ ª.
ڪ L`Historie d`un Paysan ڪ ڪڻ. (The Story of a Peasant)) ٻ ۾ ڪ ۽ ڪ ڀ ڙ (1918_1914) ۾ ڪ ڌ ڪ ٿ ڀ ۾ ª:
Could Erchmann and Chatrian come to life again and behold the war which is raging at the present day they would be moved to an enthusiasm even greater than that which Inspired Michel Bastian, the hero of the Story, to brave horrors and privations of campaigning in Vendee and on the Rhine in order that the yoke of clerical and aristocratic oppression might be lifted from the neck of the French people.
( ٿ Ӑ ڪ ۽ ٿ ۽ ڏ ڄ ª ڪڏ ª ۽ ª ڌ ۾ ڀ ڃ ڪڻ ٽ ڊ ۽ ڪ ۾ Ș ۽ ڃ Ӫ ڪ ٿ ٿ ڪ ۽ ڙ Ѫ _ Ъ ۽ ڃ ٿ Ӑ.)
The Story of a Peasant ٻ 18 э 1949 ۾ ڻ ڪ ڏ (ڏ ٽ ڪ ϡ ۾ ) ۽ ڏ ۾ ڙ ڪ _ _ ª ۽ ٻ ڀڱ ٿ. ڀڱ 204 ª _ The States General ٿ _ ڀڱ ڌ ٽ ڌ ٽ ʡ 374 ڙᓡ ڙڙ ڏ ª. 196 Ѫ ڀڱ The Country in Danger ( ۾) ª 1990 ڪ _ ۽ ٻ ڪ ڻٽ ̪̪ٽ ڪ ڪٽ ڪ. ٻ ڳ Ѫ Ԫ ڪ Everyman,s Library(ڻ ) ٻ 7_706 ѡ Fiction ٺ ٿ ª. ڪ ª ڀڱ ٻ ڪ ڪ ڏ _ _ Ǫ ڪ ڻ ۾ ڌڪ ڪ ڪ ڏ.
ڙ с ڪ Ǫ _ ڪ ڪ Ǫڙ ڪ ۾ 捡 ۽ ڪ . ٿڻ ۾ ڄ ڻ ڪ ڪ ڏ ª. ڪ ڊѡ ڪȡ The Church In an age of Revolutio (1961) (ڪ ڳ ۾ Ъȓ) ۾ ڪ ٽ ڏ ª ڪǑ ڃ ۾ ڏ Ѫ ª .... ڪ ٿ ۽ ڪ ʪ ٿ ڪ ڪ ڪ ڃ ª _ _ ڀڻ ڪ ʪ ۽ ڊ Ǎ ٽ ..... ڪ ڪ ڀ ڌ ۽ ٽ ڪ ٻ .
с (1500_1300) (1700_1500) ۽ (1800_1700) ڪ ڏ ڪ . с ڪ ڙ (Age of Enlightenment). 퓡 퓡 ۽ ڪ ª. ڊ ڪ ٽ ڊڊ ڊ ٿ ڊڊ ڏǡ ڀ ڏ ڏ ۽ ڏ ۽ ٽ ۽ ڻ ڙ ڳ Ԫ ڪٽ ڏ ڪѡ ۽ ۽ ڪ ٽڪ ٽѡ ۽ ٻ ڪ ڪ ڪ.
с ڪڙ ٿ. ڀ ڌڪ ۽ ڪ ڃ ٿ ڏ ڊ ڪ ٽ (Isaac Newton) ڳ Ԫ ڪ (Mathematical Principles of Natural Philosophy) ڌ ڪ. ٽ 1642 ۾ ٿ _ _ с ڪ ̓ Ǫ ۽ ڪ ڪ! ٽ ۾ ۾ ڏ ڪ ٽ ڇڏǡ ѡ ڊ (1744_1688) ڪ ڪ ڪ ª:
Nature and natures laws lay hid in Night_
God said, let Newton be! And ali was light.
( ۽ Ǫ ۾ ڄ ڪ .
ٽ ٿ! ۽ ڪٿ ٿ .)
ѓ ڀ ڪ ۽ ٺ ڌ Ǫ јڻ _ Ъ ٺ ڌ . ڪ ۾ Ǫ ڪ ۽ ۾ Ǫ ڪ ڪ ̪_ ڪ Ǎ_ ڪѓ ڪ _ ٺǪ ڻ ڙ ۽ ڪ ٿ Ѫ . Ǫ ڏ ٿ ٿ ڀ ڳ ЪȺ Ǫ ۽ ۽ . Ъ ǡ ۽ ٿ ϐ ڌ ڪ ڻ ڻ ۽ ٻǪ ڏ Ǫ ̪ڻ _ ڌ ٻǪ Ǫ Ǫ ڪ Ѫ. ۽ ڻ ڳ Ѫ.
ڙ ۾ ڄ ڪڙ ۾ . ڪ ڻ Ǫ ۽ ٿ ٰ Ǫ ٺǪ ٿ Ӑ ۽ ڏ ڪ ڪٽ ڻ ٿ Ӑ. ڪ ۾ ڪ ٽ (Parliaments) ʐǪ (Law Courts) ٿ ڪ ڪ ۽ ʐǪ . ٰ ٽ䑘 ڪڻ ۽ Ǫڙ ڪڻ јڻ . ٻ ڪ ǡ ڪ ڄ ٽ ڏ ڪ _ _ ٽڪ ٽ ۽ _ ۾ ڏٺ ٿ .
ٽڪ (:1689) ڪ ڻ ٽ (:1694) (Ԫ ڪ) ̪ . ۽ (:1712) Ԫ ۽ .
ٽڪ (Montesquieu) Ρ Ъʡ ۾ ۽ ۾ ۽ ڳ (1748)۾ ڏ ڪ ǪڪєThe Spirit of Laws ( ͓) ۾ ڪ. ٽڪ ڪ ۾ ڪ͓ ڪ. ۽ ڻ ڪ ٿ ј Ӑ. ڪ ڪ ۾ ۽ (Honour) _ _ ۽ ( ʑ) ڪ ڪ ۽ ۾ ڪ ٿ Ѫ. ڪ ڄ ۾ ڪ ۽ Ǎѓ (Virtue)_ Ԫ ۽ . ۽ Ǫ ڄ ڪ ۾ ݡ ʓ (Fear). ڏ Ӫڪ ڪ ٿ ٿǡ ڪ ڏ ۾ ٿ ۽ ڊ ڃ ٽ ٿ .
ڏ ٽڪ ڪ ۾ ٿ ٿ. ڪ ٿ ۽ ۽ ڪ ٺ ٿ ۽ ٿ ٿ.
ϡ Ȫ јڻ ٿ. ٽڪ ڻ Ǫ ۽ ۽ ڻ ȍڻ ڪ ڪڻ ۽ ڌ ڪڻ . ڪڙ ڀ ̪ڙ ڪ ۽ ٽ (Parliament) . ٽڪ ڻ Ԫ ۽ ۽ ڪ ٽ ۾ ٺ . Ǫ ٿ ۾ Ǻ ٽ ٺǪ ٿ Ӑ ۽ ٻ ۡ ڪ ٿ ڪ. Ǫ _ ڪ ڪ ٿ ڏ ڪ Ǫ ۽ ۾ (ڪѐ) . ٽڪ ڻ Ǫ ڪ . ڀ ڻ ڳ ۾ ( ۾ ٿ) (ڪ ۾ ٿ ) ۽ ڻ ٪ ڳ ٿ ̪ (ڪ ۾ ڳ ڏ ٿ Ǎ Ӑ ڏ ٿ ڪ).
ڀ ڪ ٽڪ ̪ ۾ ۽ ٿ Ӑ ٿ_ ۽ ڳ ۾ ڏ.
Ȫ ٽ (Voltaire) ڪ ѡ ٽڪ ڪ (Liberalism) ڪ Ǫ ۾ ڪ . ٽѡ ڻڪ ڻ ǡ ڪ ڻ ڪ Ǫ . ڪ ڪ ڌ ǡ ۽ ڪ ٿ ̪. ۾ ڌ ۾ Ǫ ٿ ٿ Ӑ. ڪڏ ڄڻ Ǫ ٺ ڏ ۽ ј Ǫ ٿ ڀ ڪ̪ ڀ ª ڪ ڪ Ӑ ٿ. ٽ ڀ ڪ Ǫ _ _ ڪ ڇڙڳ _ ڪ : ڪ _ (Political Pragmatism) . ڀ ʪ ۽ ڪ ڳ ڳ . ۽ ڌ ڳ ۾ ڻڻ . ѡ ۽ Ԫ ڪ ۽ ٿ ̪ ۾ ۽ _ ٽ ڪ Ӑ ۽ ڪ Ǫ ٿ ٿڻ ڌڪ ڪ .
ڻڪ ٽ ۽ ۽ ٿ ڀڃڪڙ ڏ ј. ۽ ݡ ٿ ڪڙ ڳ ۾ _ ۽ ٻ ڀ ڪ _ ڏ ۽ ٻڏ ۾ Ѫ : ڙ ڳ Ӑ . ۾ ۽ ڻ ʪ ۾ ǡ ڏڍ ϐ ۾ Ѫ ٿ ۽ ǡ ڦٽ ڻ ۾ ڙ ٿ Ѫǡ ۽ . ̪ ۽ ǡ ڻ ڪ Ǫ ۽ ڇڪ ڏ . ۽ ڱ Ԫ ٿ Ѫ Ӑǡ ڪ ݓ ۽ ۾ јڻ ٿ . ۽ ۽ Ъ Ӂ ۽ ڻ ۾ Ǎ ٿ ڏ. Ъ _ ۽ _ ڪ ڻ Ǫ ۽ ڪ ڪ ٿ . ڪ̪ ڏ ޡ ڙ (= ) јڻ _ ڇ (= ) ڪ ٺڻ ̪ڙ _ ڪ ڪ ٺ ٿ ٿ ǡ ۽ ԪǪ ڪ̪ ڊڊ (1794_1737) ڳ ڪ ڄ ǐ ڻ ٿ Ѫ:
۾ ڪ ڙ ǡ ڻ ڀ ڪ̪ڙ ٿ ̪Ǻ ڙ ڪ̪ڙ ٿ ̪ ۽ ڪ ڙ ڪ̪ڙ . ڀ ڪ ڏ ڌ () ۽ ̪ ۽ Ӎ ڪڙ ڀ ٿ.
۽ ۾ ٽ : [ ] ڀڪ̪ Ǫ [ ڏ] ڏ ڻ Ǫڙ ۾ ڻ ڏ Ӑ ڄڻ ª. ڙ . ڀڪ̪ ڃ ڇڏ ڏ ڻ ڪ ڄڻ ڍ ª ڇ ڱ ٽ ڦڙ ڇڏ!
(Rousseau) ڪ ۾ ڻ ڄڻ ٻ ۽ ӓ ۾ ڀ ۾ ޡ Ǫ ۽ ٽ ۽ Ȑڙ ڪ ڪڍ ڇڏ ۽ ڻ ̪ ۾ ǡ ̪ ڪ. ڪ ۾ ڳ ª ª. ۾ ڻ ڪ . Ǫ ۽ ٺ ڪ ʘ ۽ ٿ ٿ Ѫ. ۾ ۽ ٿ ڪѡ ٿ _ ۽ ǡ ڀ ۽ ʪ ۽ ڍ . Ӫ ڀ ۽ ٿڌ ڏ ۽ ٿڇ . ̡ ڪ ڄٽ ڏ . ڪ ۾. ڪ ۽ Ѫڻ .
ڪʍ ۽ ۾ Ȫ Ȫ Ǫ ڪ ڌ ۽ ڌ ڌ ڻ Ѫ. ۽ ڻ ڻ ڻ ڪ ۾ Ѫڻ ڪڻ ٿ ڻ ڪ ڏ ٽڻ ۽ ٺ ڃڻ ٿ Ǫ. ۾ ۽ Ǫڙ ٻ ڪ . ڪ ڀ ۾ ј ٽڻ ڪڏ ڪ ۽ . ̪ ڏ ٽ ٿ ڻ Ǫ ٿ. ڪ Social Contract ( Ǫ) ۽ Emile or Education ( ) ۾ Ǫڙ ڪ ª ۽ ڏ ª. ڏ ڇڏ ٿ. ڏ ۾ ڪ Ǫ Ǎ ٿ: ۾ ʓ ѓ ٺ Ǎ ٿ ڇڻ ڇڻ ڏ ٿ ٿ. ٿڻ ڪ ڪ Ӫ ڪ ٿ ڪڏ ڳ ڳ ǡ ڏ ڪ Ѫ ǡ ڇ ڏ ڪ ڪ ݪ ۽ ڦ ڪ ۽ ڄڻڻ ڪ ڻ . ͡ ڃ Ǫڙ ڪ Ȫ ڪ ڪ ۽ Ǫڙ ڪ Ȫ ۽ Ȫ !
ڙ ڌ ۾ ڳ ٽ ٰ ڪ ۽ ۾ ۽ Ӑ ѡ ڳ ڪ ۽ ڪ ڪ ڇڏ ڪ _ _ ٽڪ 1755 ۾ ۽ ٽ ۽ ڪٻ . ڪ 1778 ۾.
ڙ ۾ ۽ ڪ ȓ ڻ ѡ ڏڍ ڪ ۽ ۾ ڌ ڏ Ǎ ٺ. ڪ ڏ ۾ ڳڪٿ ڪ : ڏ ǘ ڏ! ڏ ڌ Ѫ ª!
ڪѡ ڪٽ (1804_1724) ̪ ڪ ڻ ڻ ѓ є ѓ Ǫڙ ﺂ ڄڻ ۽ ۽ ۽ ڀ ڪ ڪ ٿ Ǫڙ ڪ ڪ ڪ . ڊ (Alfred Rambaud) ڙ ѡ ̡ ڻ . ڀ ڳ ٺ ڏ ϐ ۽ .... Ъ ڄ ڳ ڪ ڃ Ѫ _ ٰ ڪ ۽ . Ǫڙ ڙڙ ۾ ۽ ڳ . ڪ ۽ ڪ ڪ ڪ ڳ ڏڻ ۾ ڪ : ڪ ڪ ѐ ª ۽ Ǫ ڻ ٿ ڏ ۾ 98 ٿ: ڪ ڏ Ǫڙ ڀ ڪ ٿ ڀ ̪ڙ ڏ Ѫ ڦٽ ڏ Ѫ ª! ڻڙ ڄ ̡ ڪ ڪ ٿ ª!
۾ ڊ ڻ ڄڻ ۾ ڀ ٿ : ۽ ڊ (ǐ) Ǫ ٿ .... ۽ ڻ ڳ ٿڻ 擡 ڪ ۽ ڏ ٪ ڪ ڪ ڻڻ ̪ ڻ ڊ ڻ ٿ ڪ! ʡ ڪ̪ ڳ ڌ ȓ с ڊ ڀ ڊ ڪ ڪ Reflections on French Revolution ( ) ڄ ڪ ڪ ڊ ڪ ڏ ۽ ڊڪٽ ӡ ڙ ۽ ڪ ڏ ڳ ڊ 1677 ȓ (Glorious Revolution) ڳ ڌ! ڪ Ȫ ݪ ۽ ݪ ۽ ڪ ڳ : ڊ ڻ ϡ ۽ ٿ ڻ ǡ ڪ ۽ ڪ ۽ . ʓ ( ڪ ڳٽ ڊ ٿ) ڳ ڪ . ڊ ȓ Ǫ . ۽ ڳ ٿ ȍ ۾ Ǫ ڪ . ڪ ٿڻ ڏ ڪڻ ڪ ڪ ڪѡ ڪ ٻڌڻ ٺ ۾ ڪ ª:
ڪ ڻ ۽ [ ] ڪٽ ڊ _ ٽ ڻ ڪ ڪ ڪ![ ] ٽ ڃڻ ڪ̪ ª ڀ ڪ̪ ٽڻ ª ۽ [ڻ] ڪڏ ڇڙ ٿ ڪ ڻ ڏ Ӑ .... ڪڻ ٻڌڙ ٽ Ǫ ڪ :
۽ [ ] ڇڪڻ ڪ ڻ_ _ ڃ ڄڻ ڏٺ ª : ..... ڃ ª ڄڻ ڏ ڏ ʡ ڪ ۽ ٽ ٽ ۽ ڏ ٽ Ѫ!
1774 Ǫ ڏ ڻ . Ǫ Ѫ (ٰ ) 59 ڄ ٿ. ڄ ۾ ٺ ۽ ڄ ڄ ۾ ڪ ڪ ڌ ڌ ڳ Ȑڙ ڻ ٿ . ڌ ڪ ڪ ڪ _ ڻ ٽڪ ڳڻ ۽ ڪ ۽ јڻ _ ۾ ڪ ٿ . Ѫ Ǎڻ Ȫ ڏ ڏ ڪ ڌ ڻ .
() ڪ ڪ ۾ ڪڙ ٽ ڪ ѐٽ ڻ ۽ ڪ ј ڪٽ_ ڪ. ѐٽ ڪڙ ڙ ڳڙ ۽ ڪ Ъ ڻ ۾ Ъ ѓ . ۽ ڪ ٽ ڪ Ԫ ۽ ڏ . ڪ ڪ ۽ ڪ ڏڍ ٺ ڪڊ ڪ . ڪ ڻ ڳ ۽ ڳ ڪ .
ڪ ڻ ѐٽ ڌ ڪڙ ڪ. ڪ ڄڻ ٿ ρ ۾ ٿڻ ڳ. ۽ ڻ ڪ (Trade Guilds) ڪڻ ٿ ۾ ڇ ڌ ڌ Ɛ ڏ ٺ ۾ ۽ ۽ ڪ ڪ ڌ ۾ ڪٽ ٿ ٿ. ڌڪ ڪ ڪ ڏ ڪڻ ڀ ڻ ڪ Ӑ ۽ ٽٽٽ Ԫ ٿ ڪ. ڳ ڪ ڪ ڻ ٽ ڪ Ӑ. ٽ 1774 ۾ ٿ ۽ 1776 ۾ ڪڍ ٻǪ ڪڍ . ٺ ٿ ٽڻ ۽ ڀ ڏ ڙ ڪ ڇڏڻ ڪ _ ѐٽ ٿ! Ǫ ڪ. ѐٽ Ȫ ڄڻ ۾ ڻ ڪ . ۾ ѐٽ ڏ ڪ ۽ . ڌ ۾ ڌ ڻڻ ڪ ۾ ڳ Ѫ ǡ ۽ ڪ ٿ ǡ ۽ ۾ ٿ ڪ .ڪڏ ѐٽ ̪ڙ ڪ ۽ ڳ ڪ ۾ ۽ ٺ ڌ ȍ ٿ Ӑ. ڌ ڪ ڳ ڪ ٿ ڪ ٿ Ӑ!

۽ ڪ ٽ . ڪ ڪ ڇڏ ª ... ڏ ڪ̪ Ӑ ª. ڪ ڻ ڪ̪ ڪڇ Ӑ ª ۽ ǁ ۾ ٺ ª _ ڀ ڪ Ǎ ڇ ڦ ڇڏ! ۽ ٻ ̪ ڻ ڳ ڪ . ۽ ڻ ۽ ٿڻ . 1770 ۽ 1780 ڏڪ ۾ ٿڻ ڳ ڪ ۽ ڏ ۾ ڃ Ѫ . с ڪ ڳٽ ڀڳ ٺ Ѫ ۽ ڄ ٽ ڪڻ ڙ ۽ ڪڙ ڪ ٺǪ Ѫ ! ڏ ٰ э ڳ. ڻ ٽٽ ϐ ( ڪڙ ڪ ڏ ڪڊ ڪ ڙ Ѫ ) ۽ ڀ Ǫ ۽ ڃڪ ڳ ۽ ۾ ڳ ٻ ٽ ۽ ڪ Ǫ Ѫ _ ڀ ڳ ڏ ڄ ڊڄ ۽ ڻ ڇڏ .
Ѫ ڪ̪ ڪ ڪڻ ڪ ڪ. 1787 ۾ ڪ ٽ ڏڻ ڻ ٽ ڪ ڻ ڪ ڪ . ڪ 1789 ۾ ٽٽ _ ٽ _ ۽ ڻ _ ڏ ڏ.
ٽٽ _ ۾ ڪ ڪ ٿ ڪ ڪ ! 175 ڀ ڏ ٿ Ѫ ڪڏ ڌ ۽ ٿ . ۽ ڪ ۽ ޑ ڪ ј ۽ ڌڪ ڪ ٿ ۾ ٽ ڌ ڌѡ ڇڙ ڙ ڳ ڳ ڪ ѡ ٽ ڪ. ( ٻ ٿ ) Ѫ ٿ Ӑ. ڻ ڪ ٽ ٽٽ ڏ ٿ _ ٽٽ ۽ ٻ ٽٽ ڪ _ ٿ ۾ ڊ ѡ ٿ ٽ ڪ ۾ ڌ Ǫ ڪ ǡ ۽ ٻ ڌ ڪ ڪ ۽ ڻ ٺڀ ۽ ڏ ٽٽ _ ۾ ٿڻ ڪ .
ٻǪ ۾ ڪ ٻ ۽ ۽ ڻ ۾ ڪ ڌ . Ȫ Ǫ ڏ ٽ ٽٽ ( Ԫ ڪ ۽ ) ڃǡ ڏ ٽ ٽٽ ٽٽ ڇڄ ٺǪ ٺ _ ǡ ۽ ڪٽ .
14 1789 ڪڙ ڀ ٽ Ǫ ڙ ڪ. Ǫ ڌڪ ۾ ј Ӑ ٽ ٽ _ ڪ ۽ 24ڀ ڻ ǡ ڇ 96 ۽ ۽ ڏ _ ڪ ۾ ڪ ڳ ٿڻ ڳ. ڳ ٽ ڪ ǐ ޡ ۽ Ǔ ٻ ڃ ٽ ڪ ۾ ǡ ۽ ڪ ۽ ۽ Ԫ ۾ ٿ ۽ ڪ ٺ ٺ.
۾ ڪ ڪ ڪ Ǻ ٻ ڳ ڏ Ǫ ۾ Ǫ ڪ ڪ ڪ ۽ ڪ ڻ ڪ . ٻ ڻ ۽ Ǫڙ ٿڻ ª ڪ ڀ ۽ ڪ . ۾ ڪ ۽ ʓ ۽ ڪ ٿ .
1789 ۾ Ȫ ڏ Ӑ ٿ Ӎ Ӎ ۽ ڻ ٺ ڙ ٿ Ӑ. Ӎ ڻ Ӑ. ڳ ڪ ڳ ۽ ٿ ٺ ڪ ۽ Ԫ ڻ ۽ ڪ ۽ _ јڙ ۽ ٺ ۽ ڻ ٽ ̪ ٺ ڪ ٽڪ ڪ ڪ ۽ ڻ ڃ ڃ. ڻٿڻ ڳ ۽ Ǫ ڇڙڳ ۽ ڪ ڙ ڌ . ٿڻ ۾ ۽ ǁ ڪ Ѫ. ۽ ۾ јڻ ٿ ڻ ڪ ڄ ٺ ڪ Ѫڻ ۽ ڪ ڪڻ Ӑ!
۽ ڀ ۾ ۽ ڀ ڌ ڪ ڪ ڪ ٿ ڳ ٻǪ ڄ с Ǫ ٿ ٿ ј Ѫ ۽ ۽ ۽ ۽ ڀ ڻ ڏ ڏ ڪ ϡ ڪ ۽ ۽ ѐ ǡ ڪ ۾ ڳ Ǫڙ ڪ ٿ ̪!
۾ ۽ ڄ с ۾ ѓ ۽ ѓ ڻ . ڙ ڏڪ ۾ ӡ Ǫʓ ڦ ڪ ڄ ۾ ۽ ڪ ۾ Ǫ ڪ ڇڏ ڪ ۽ ڪ ۾ ڪ ڪ ۽ ڳ ٽ ڪ ڪ̪ ̪ ۾ ڪ ̪ ڄ _ ٽ ڪ ڻ 1799 ۾ Ɓ ڻ ۾ Ǎ ۽ ڄ с ڙ ۽ ڳ ۾ Ѫ.
ٿ ٿ ڪ ڪ ٿ ڻڻ ۽ ڪ ڪ ٻ ȍ ۽ ڪ . ٻ ڳ ٿ ڻ с Ѫ ۽ ۾ Ȫ ȍ ۽ Ѫ. ڏ ڃ ڪڙ ۽ ڊ јڙ ٻ ڪ Ӑ. 1792 ڏ ۾ ѡ ٽ ڪ ڪ ڏ ۾ ڪǪ _ ٽ ڏ ڙ Ѫ . ٽ ۽ ڪ ۾ . ڪ ۽ ڪ ٿ ڄ. ٿ . ٽ ڪ ڏ ۽ ٿ. ٽ ڙ ۽ ٿ ڏ ۾ ٺ ٺ ڏ ٰ ۽ Ǫ ٺ ۾ Ӫڙڻ ̪:
۽ ڄ ٽ ڪ ڳ ٿ ª. ڪ ڏ ڀ Ӑ _ ڄڻ !
ڪڻ ڀڱ _ ٽ ڌ ٽ _ ڄڻ ٽ ٽٽ ( ڌ) ڪ ٿ 1789 ڪ ٽ ڏ ڪ ڊ ( 356_297) ٿ ٿ: ۾ ڪ̪ ٽٽ _ ( ۽ ڏ ) ۾ ǁ ۽ ۾ ڻ ڪ ٿ Ǫ ٽ _ ѡ ڄڻ ڏ ڪ : ٽٽ _ ڪ 5 1789 Ǫڻ Ԫѡ ҡ ۾ ڳ ڀڳ ٻ ڏ ٿ : ۽ ڌѡ ۽ ٿ ۽ ڏ ۽ ǡ ۾ ڻ ڪ ٺǪ _ ڪ ۽ _ ٺ (Millennium) ڪ퓡 ۽ ( ) ڻ: ݡ ۽ ڄ. ڻ ۽ ٰ ϐ ڌ ڪ ڄ ڻ ٿ ۽ ۽ ј ٿ . ٻ ٽ 1789 ڇ ٺ ڀ ѡ ۽ Ԫ ڪ _ ڪڻ ڀڱ ۾ ٿ ª.
ڪڻ ڀڱ ۾ ٿ _ ̪ ڻ ۾ Ѫ ۽ ڄ ڻ ۽ Ϙ ڪ̪ ڏٺ ڪ̪ ٺ ۽ ڪ̪ ڪ Ϙ ۽ ڙ ڪڙ ۽ ڄ ڏ ڪ ª ۽ ڏ ڪ ڪ ڪ ǁ ٿ Ӑ ٿ _ ڪڏ ڄ ۽ ڄڻڻ ۽ ۾ ڳ ڄڻڻ ڪ ٺ ۽ ڻ ڻ ڪ Ъ ̪ ۽ ڪ ڍ ڻ ј ٿ ڳ ڌ.
ڳ ª ڌ ڄ ۾ ڻ ڳ ª с ۽ ٻ ڪ ڍ ڏ ڪ ۾ ڳ ڌڙ ª ڀ ڏڪ ۾ ڻ ٽ ǐ ڪ ª _ ̡ ۽ _ ڇǡ ڪ ۽ ڪ ٰ ڪ ٿ јڇǡ ڪ ڌ ª ڇ ٿ ڇ ڪ ڇ ڪ ڪ ۾ ۽ ڳ ڌ ڇ ڏڪ ۾ ڙ ڍڳ ۽ ۽ Ѫ ª ڇ ڪ ۽ ۾ ǘ ٻڌ ڪ ڙ ۾ ڦ ۽ ڀٽ Ѫ ª ڪ ڳ ڌڻ ӡ ڪ ڻ _ ڻ! Ъ Ɓ ۾ ј ª ڪ ª ڪ ڪ ٽ ڪ ڪ ۽ ڪ ڪ ڪ ۾ . ڀ ۽ ڌڻ ڻ ٿ ǡ ۽ ڌ ۽ ڪ ۽ ٿ ۾ _ ڇ ڪ ۽ Ъ ٻ ۽ ڏ ڻ _ ڳ ڌ ٿ ڪ : ۽ ٻ ё ۽ ڪ ڪ ۽ ڪ .ڇǡ ٺ ڪ ۽ ڏ ڻ ٻ ڪ ڪ : ڻ ٿ ڪ ڪ ۽ ڻ ۽ ј ڪ Ǎ
ڪڌ _ ڪڪ
ڻ ۾
ٿ ј ڻ _ ڻ
ڏ ٿ ڻ .
()
*
ڏ ڏڻ Ѫ ӡ
ڏ ڄڻ ӡ ڇڪ ڇ ڪڙ!
(Ǫ)

ڪ ٻ ۽ ٻ ڪ ۾ ٿ ڪ ڪ ٿ ٽٽ ڏ ڪ ٿ:ڀ ڳ ٺ ڏ혺 ϐ ۽ !
ڪ (1776) _ _ ڙ ڪڙ ڀ ٿ Ѫ ª. ڪڙ ڪڙ ڙ ڪڙ ڏڍ ڙ ۾ ڦڪ Ѫ ª.
ڪ (1721) ٿ: ڦڪڻ_ ڏ ڪ ǁ ٽ ( ۾ ڻ ̪ڳ ̪ڻ ٿ ) ڪ ۾ ڪ ڳڙ ڏ ª. ڄ ڙ ڏ ۾ ٻ ٺ ª ʑ Ȑڙ ٽڪ ڪ ٻڇ ڏ ڇ Ѫª ڪڙ ڪ. ڪ ڀ ڪ ª ڇڏ ڏڻ ۾ ڻ Ѫ ª ۽ ڪ ۾ ڪڙ ۽ ʑڪ ٻڌ ۽ ڪڻ ٿ ڪڙ Ѫ ª. ڏ ڏڊ ̪ ڪڙ ڦڻ ۾ ۽ ٻ ڏڪڻ ڙ ٿ ڦٽ ڻ ڌڪ ڌڪ ۾ ڳ ª.( ۽ ڏ ڪ ڇ ۾ ڄ ڏ Ӑ ª.)
ڪ(1720) ٿ ٽ : 擡 ٽڪ_):Ӂ ڦڪڻ ٽڪ ۾ ڪ ڪڙ ڪ ڪ : ٽ ڪٽ ٽ ۾ ڪ̪ ڏڪڙ ڪ . ٽ ڏ ڪ ڪ ڻڻ ڏ ј ۽ !
۾ ڙڙ ۾ ڌ ٻ ǘ: ۾ ڪ ڪ ٿ Ӫڻ ۽ ٿ _ 1989 1989 ڏ Ѫ ª. ڇ ۾ ڪ̪ ڌڪ ڳ ٿڻ ڳ ڪ ڌ ٿ ڃ . ڏڍ ڻ ڌ ڀ ڪڻ ٿ _ ª ڙڙ ڀ ڪ ۾ ڪ ڇڏڻ ڪ ٺ ڍ ۽ ٻ ڙ ٿ ڙڻ ۾ ڪٽ ٿ.
۾ ٰ ڙ ۾ ۽ ڪ ª ۾ ª. ڻ ڙ ڙڻ ۾ ڪ ڪڙ ۽ ڳ ڌڻ ۾ ϡ ٿ ڪ ۽ ڃ ڃ ٿ. ڙڻ ڻ ۽ ڳ ڪ ڏ ٿ ۽ ٰ ј ٿ. ڪ ڻ ۽ ڙڻ ٻ ۾ ڌ ٿ ڻ .
ٻ ٻ ڪ ۽ ۾ ڻڻ ٿǡ ۽ ̪ڻ ڪڏ ۾ ڪ̪ ٿ ڏ ڳ ڳ ̪ڻ ۾ ڙڙ ڏ ٿ ٿ. ۾ ڳ ј ٿ ٽ ̪ڻ ª:
1.ѐ ʓ (Augsburg Confession) 29 : ڪ (Protestant) ڪ ڪ (Reformation) ڪ Ԫ ٿ ڳ ѐ ( ) ڙ (1530) ۾ ڪ ۾ ѐ ʓ ڏ .
ٽ ٿ (1546_1483) ڪ ٻ ۾ () ڪ Ъ ۾ ڻ ۽ Ъ ڌ ۽ ڄ ڪ с ۾ Ъ ϐ ٿ (Secularism) ( ǁڻ Ɓ)ڏ . ª ̑ ۽ ǁ ٽ ڪ _ ڇ ڪ _ Ԫ _ ڀ ڏ ڪ (Ten Commandments) ۾ Ǎ ٿ ǡ ۽ ٻ ڪ ڳ ڙ ڪ ڳ ª퓡 ڪ Ӑ ٿ.
2. 䐓 (Seven Years War) 30 ٽ ۽ ۽ ڊ 1756 ۾ ٿ. ۾ ٽ ۽ ۽ ٻ ڌ ٽ ۾ ڏڪ ڊ ٺڪ ڃڻ ۽ с ۾ ڪ ڌ ڪ ڏ ڻ .
3. ٽٽ ڪ (Edict of Nantes) 83 _ Ǫ ٿ 1598 ۾ ٿ ٺ ٽٽٽ ڃڻ ۽ Ѫ ۾ Ѫڻ ڏ . ۽ Ӫ ڪ 1685 ۾ Ǫ ڏ ڪ ڇڏ.
ڪ ۾ ڳ ڳ ٻ ڪ ª. ٿ ̪ڻ ª. ѓ (Monsieur) ٻ ۾ ٽѓ (Mr.) ۽ ӓ (Messers) ٻ ۾ ѓ (Messieurs) ª. ǐ ۽ ѓ (Seigneur/Seignior) ۽ ڏ ڻ Ԫ ۽ ǁ ѓ (Monsignor) ڪ ٿ ۽ ڄ Ǎ ٿ!
Ȫ ڪ ڻ ڙڙ ٿ ۾ ª _ ڌڪ ڪ ٿ ڪ ª ۽ ڪ ٿ Ӑ ª_
.

ڌ _ Ǫ
22ǁ 1990

ٿǡ Ǫ ڏ ٿ ڍ ڳ Ԫ ٿ ۾ Ӎ Ѫ . ٿ. ۽ ڪ Ӎ ٻ ۽ ۾ ڪ Ѫ ڪ ڳ ۾ . ѡ ڏ ۽ ު ۽ Ӎ ۽ ڻ ۽ ڦڙڻ ʘ ۽ ڪ ǡ Ҫ ۽ ۽ ڪ ڪ ٪ ۽ Ӎ ڏ ۾ ڏ ٻ Ҫ ۽ Ϫ ڏ . ڄڻ ڪ ڪٿ ڌ ۽ ڌ ڇ ª ̪ ª ڻ Ǫ ڪڻ ڪ Ӑ. ڄ ª ª ª Ǫ ڪٿ ª ª. ª ۽ ڪڏ ڪڙ ڳ ª.

ڪڻ
ڪڙ ڏ ڳ ª Ǫ ڳ ڳ ۾ ϐ ڪڙ Ǫ ª ڪ Ǫڙ ڪ ڪ ٽ ۽ ڪ . ڳ ڀڳ ڳ ڪ̪ Ǫ Ǫ ڪ ڌ ڌڪ ۽ Ә ڏڻ ڪ ڪ. Ǫ ڏ ڊ ڏ ۽ ڦڏ ۾ ڌ ۽ ۽ ڏ ۾ ڳ̪ ۽ ڄ ٺ . ۽ ڏ ۽ ۽ ڊ ۽ ٽ ڪ ڪ ڪ Ѫ . ڪ ڏ ڪ ٿ ڃ. ̪ ڪ Ϫʐ ٿ ۾ ڙ ª. ٿڻ ڀ ۽ Ǫ ٿ ڪ. ڌڻ ۽ ڌڃڻ ڏڪ ٿ ڪ. ڍ ڪ ٽڪڻ ٿ ڏ ۽ ڄ ڀ ڀ ۽ ٿ ڪ. Ǫ ڌ ۽ ڌ .
Ǫڙ ۾ ڪڻ ٻ ۾ ٿ ̪ڻ ѡ ۽ ڊڪ ٺڻ ڇڻ ڪڻ ۽ ڪڻڻ ٽ ڪڻ ڪ ۽ . ٺ ڪڙ ڪڊ ڳڙ (Goodwill) ڏ ڊڪ ڌ . ٽ . ڪ ٺڙ ٺ ڪ ڪڻ ª ڇ! ۽ ڪ ڪڻ ڪ ª ٻ ڏ ª ڏ ڪ. ڊڪ . ڊ ۾ ڪ ڪڻ ڪ ٻ ڪ ڇ ۾ ڇڻ ڌڪ ڪǡ ۽ ٽ ڪ . Ǫ ڪ. ڃ Ǫ ڃ ڪ ٿ ڃ ڀڙ ٿ. ۽ ڪ ʓ ̪ ۽ ȍ Ѫ.
ڪڙ ڏ Ǫڙ ڪ ڦ ڌ ۽ ڪٽ ٿڻ ª ۽ ڻ ڻ ڏ ! ٻڌ ª. ڪ ǐ Ӑ ڪ ڪ. ڪ ڪ ª. ڙ ڙ ٿڻ ӡ ڪ ڇ ۽ ڪѡ ٺ ڪ. ۾ ۽ ٻ ڪ ڇٿ Ӑ! ٿ ۽ ڪ . ڪ ڪ.
ڳ ڪ ۽ ٽ ڪڻ ڪ ǡ ڀ ڌڪ ڪ ٽ ڏ ڏ ڪٽ ڪ ڪ ǁ ڪ. ڌ ڪ ª ڪ ڪڙ ڪ! ǡ ڪ ٽ ̪ Ӑ ۽ ڪڻ . ڪ ڪ ڪ Ӑ ڪ ٽ ۽ ڪ ڏ.
ٿڻ ڏڙ ڳ ۾ ڌڪ ̪ڙ ڏڻ .
ڀڙ ۽ ڙ ۽ ǐ ۽ ѐ ۾ Ӂ ٺ ۽ Ѫ ڪڻ ٻ ڪ ª ª. ڏ ۽ ڏǪ ј ۽ Ѫ ڪڻ ۾ ٿ ª.
ڪ 捡 ۽ ª ۽ ۾ ڪ ª ڌ ٻ ʡ ۽ ۾ Ѫ Ȑѡ ۽ ڪڏ ٿ. ۽ ª ۾ ª ڄڻ ۽ ª ٽ ª ۽ ڃ ª. Ǫ ª ڪ ٿ Ǎ. ڪڏ ٰ ª ѡ ڪ ª . ۾ ̪ ٺ ª. ٺ ٺ ڙڙ ٺ ڪ.
۽ ڻڙ ۽ ª. ª. ۾ ڪ ۽ ۽ ڦ ª ۽ ڪ Ӎ ǁ ڻ ª. Ǫ ۽ ª. ڪӡ ۾ ٻڪ ٻٽ ڏڪ ۽ ڏڍ ڍڪ ڃ ٽ ڪ ڌڪ ۾ ٺ ٿ ٻ ڪ ڪ ˜. ڊ ۽ ٽ ٺڳ ٻ ª. ڀ ڏ ڪ Ѫ ª. Ӎ ̪ ڪ ј ª ۽ ڪ ڪ ª ٽ ڇڪ ۽ ̪ ª. ڪڏ ڪڏ ٿ ª ڃ ڙ Ѫ ª.
ٿǡ Ǫ ڏ ٿ ڍ ڳ Ԫ ٿ ۾ Ӎ Ѫ . ٿ. ۽ ڪ Ӎ ٻ ۽ ۾ ڪ Ѫ ڪ ڳ ۾ . ѡ ڏ ۽ ު ۽ Ӎ ۾ ڻ ۽ ڦڻ ʘ ۽ ڪ . Ҫ ۽ ۽ ڪ ڪ ٪ ۽ ڏ ۾ ڏ ٻ Ҫ ۽ Ϫ ڏ . ڄڻ ڪ ڪٿ ڌ ۽ ڌ ڇ ª ̪ ª ڻ Ǫ ڪڻ ڪ Ӑ. ڄ ª ª ª Ǫ ڪٿ ª ª ª ۽ ڪڏ ڪڙ ڳ ª.
ǡ ڏ ۽ ڄڪ. ڪ ۽ Ӎ ۽ ڪڙ ۽ ۽ Ǫ ª. ڪ ۾ ٿ Ѫ ª ۽ ۽ ٿ Ѫ ۽ ۽ ڻ ٿ ڪ.
ڳ Ԫ ª ٿ ڻڻ ٿڻ ª. ڻ ٰ ڻ ڪ ڏڻ. ڻ ۽ ª Ǫ ڪ ª ڪ ۽ Ѫڻ .
ٺ ٺ ۽ ª.
ڪڻ ٿ ڻǡ
ڪ ڪ! ()

ڌ
2 1992
ڌ
ڻ

 ٺ ٺ

( ) ڪ ª ۽ ڪ ڪ (Anarchy) ۾ ٿ. Ǫڙ ۾ ڪ ̪ (Law of Jungle) ڪ ٿ . ڪ ª . ڪ. ڌ ۾ ڌ ٺ (Sub_human) Ӑ ٿ.
ڄ ڪ ۾ ۾ Ѫڻ ڪ ª (ڇڪڻ ڪ Ǫ ª ۽ ڻ ǡ ۽ ڻ ۽ ̪ ٿ) . ڪ ۾ ڪ ª.
ڳ ڻ ۾ ڙ ǁ _ ڪٽ ٺ ڳ ڪ ڄ ј ڪ ڪ̪ ڌڻ ۽ ڪٽڪ ۾ Ѫ ٿǡ ڻ ѡ ٽ (ٽ ڌ) ٻ ڪ ٻ ڪ ۽ ڪ ª. ۽ ڪ ڄ ڏ ª ۽ (Tooth and nails) ǡ ۽ (Beak and Claws) !
ڪ ۾ Ѫ ڳ ڪ Ǫڙ ڪ ۾ ڇ ̓ (Matsyanyaya)ڏ ª _ ڄڪ ѡ ڇڙڳ (Unbridled Competition) ڪ ̪ ڙ ۽ ڻ ۽ ڙ ڪ ڪ ̪ ڪǡ ٽ ۽ Ѫ _ ڏڪ ۾ ٻ ۾ : ڏ ڇ ڍ ڇ ۽ ڳڙڪ Ѫ !
Ǫ ڏ ڇ _ ڏ ٽ ۽ ڏ ڇ Ґ Ѫ ٿ. јڻ ڪ ۾ Ѫ ª ڪ ڻ ѡ ڪ ڌ _ ʡ Ъ ʪ (Ǫʡ ʡ ޡ ۽ ݡ ȡ )_ ڀ ڙ ǘ ۽ ڪ ڏ ڪٽ ڻ Ӑ ª. ڻ ۾ ڻǡ Ǫ ڳ ٿ ѡ ڪ Ѫ ª. ڇڙڳ ڪǪ ۾ ۾ ڪ ۽ јڙ Ǫ ۽ Ǫ с (Leadership)ٿ ª ۽ ڪ ڻ ۽ ڌ ڌ ۾ ڪ ڙ ڏ . ڻ ڏ ª ۽ ڪ ª:
ª ڇ ٿ ٿ ڦ ڻ!
ڪ ڀ ڇ ڻ ڏڙ!
۾ Ǫ ª ۾ ª_ ǡ ۽ ڳ _ ڪ ڃ ڃ. ڏڍ ۽ ª ۽ ́ ٻ ǁ ڻ ڏڻ Ӫ ڌ ª ۽ Ǎڻ ª ǐ ۾ ٻڙ ڻ Ǎ ª ۽ ڳ ª._
ǡ
ڪ ڪڌ ڇ ٿ ڏ .
*
ǡ ٺ
ٿ ڏٺ ڏٺ ٿ ڏ .
*
ڙ ڪ ڳ ٻ ǡ
ڙ ڦ .
ڻ ڻ ڙ ڻ ۾. (Ǫ)
۾ ڊڪ ٽ ڏ ª ڪ _ ڇ ڪ ϐ ۾ ڪ ڪ ڪ ª ۽ ڌڪ ڪ ڌڪ ڻ ۾ ڄ ۾ с ڪڻ ª. ڪ ٽ Ǫڙ ۽ ڏ ª. Ǫڙ ڪ ڙ ª. ڪ ٽ Ԫ ڙڻ ڙڻ ۽ ̪ڻ ª_ ۽ ڪ ٽ ڳ ڪڙ ѓ ۽ ڏ ٿ ڄ ʡ ڪڙ ڏ ª ڪ ڪ Ҫڪ ٻǪ ڪ ٿ!

ʓ
ڪٿ ڪ ڌ ڃ ۽ ڻ ª ٽ ª ڀ: ٽ ª.
ڇ ª ڱ ڻ ڪ ڳ ٻڌ ڇڪڻ ڻ ٻڌ ٿ.
ª ڪ ڪ ڀ ڪ . ڪڙ ڳ ٿ ۾ ڪڙ ٻǪ ڪ ٿ: ʡ ª!
ڪ ڪڙ ª! ڪ ڪ ۽ ۽ ڍڪ: ۽ ϐ ڪ.
Ǫڪ ª ڪ ڻ ڄ ڙ ٿǡ ۽ ʑڏ ٿ: ٿ ٽڪ ٿ ۽ ڏ ڙ ٿ.
ڃ ڻ ª ª ٰ ڪ ڪ ڪ ڃ ٿ ۽ ۽ Ǫ ̪ ڃ ٿ.
ڪ ڪ ٻڌ ٿ: ڀ ۽ ٻ ڳ ٿ: ڙ ٿ ̪ ٻ ۽ ۾ Ѫ ڪ ª. ڀ ۽ ڀ ٻ ۾ ڪڙ ڳ ٿ ۽ ڪ̪ ٽ ª ª.
ٽ ª ª: ڪ ڻ ٿ ڏ ڪ ٽ ڊ ª.
ڀ ۽ ٻ ۾ ̪: ڪ ڃڻ ٻڌ ٿ. Ӎ Ǫ Ǫ ۽ ª! Ӎ ڳ ڌ Ǎڻ ڏ ٿ.
ڻǡ ڻǡ ڻ ڄ ٿ: ۽ ۽ ڻ ٿ.
ڏ ڻ _ _ڻ ڪ ڌ ۽ ڏ ٿ! ڪ ڳڪ ٿ ٻڙ ٿ ۽ ڳ ٻڙ ٿ!
ڌ ڏ ٻ ڪ ª: ª ڪ ڱ ª _ ڪ ٿ ڪ. ۽ ڪ ڏ ڳ ڪ ڪǪ ۽ ڻ ڪ ٿ ٿ!
! ġ ڪ ۾ ڪ ڪڙ ڀ ٿ! ڳ ٿ ڪ ٿ ڪ ٺ ٿ ڀڪ̪ ٽ ڇڏ ٿ.
ڳ ٿ ڻ ! ڪ ۾ ڙ ٿڪ ǡ ۽ ڻ ڪ Ǎ ٿ ۽ ٻ䪁 ۾ ڳ ª!
ڏ ڏ ۽ ڙ ڌ ڏ ڪڻ ڏ ڏ ٿ! ۽ ڻ ڪ ۾ ڻ ڪ ٿ _ ڪ!
ʡ ڏ ڪ ڄ ڪ: ڪ ۽ ǘ ڪ ٿ.
Ǫ ڻ _ _ ڻ ڀڀ ڪڻ ۾ ڳ Ѫ ٿ. ڪ ̪ ٽ ڏ ª _ ڪ _ _ ڙ Ǫ ڄڙ ̪̪!
ڻ __ ڻ ڪ ڪ ª ڻ ϐ ڏ ڻ ǘڻ ٿ ۽ ڦ ٺ ٿ: ڏ ª !
ٽٽ (State) [ ] ڏ ٿ ڀ ڀ ۽ ǡ Ҫ ٿ: ڀ ڀ ۽ ǡ ڻ ڃ ٿ: ڀ ڍ ڪ ϐ ڏ ٿ.
ڏ ڻ ڏ! ڏǪ ۽ ڪڙ ٿ. ڏ ٿ_ ۽ ٿ ۾ ۽ ڻ .
ڏ ڻ ڏ! ª ڪ ڪڍ ٿǡ ۽ ё ڏ ٿ. ڪٻ ڙ ڪ ٿǡ ۽ ڪٻ ٿ ڪ Ӑ!
ڏ ڻ ڏ! ڪ ٿǺ ۽ ڌڪ ٿ ڻ. _ ٿ ڪڻ ڪ ڪ ٿ _ ڌ ڪ ٺ _ ٺ ڌڪ ٺ _ ڊڙ ٿ.
ٿ ڙ ڏ! ڪٻ ڙǡ ڪٻ ٿڙǡ ڻ ۾ ڙǡ ڌ ۽ ڪ ڏ ۾ ڪ ٿ Ѫ.
ڀ ڏ ڌڻ ǘڙ ۾ ڳ ª: ڇ ª ! ڄڻ ۽ Ә ٺ ª!
ڻ ڪ ٺ ٿ_ ۽ ڻ ڪ ٺ ª!
ڀ ڳ ٿ Ǎ ڏڙ ٿ ڏ _ ۽ ӡ ڪ ٿ Ǎ: ڀ ڻ ڦ ٿ.
ڀ ٽ ۽ Ș ڙ ۾ ٽ . ڱ ª ڀڃ ٽ ڏ ٻǪ ۾ ڪ Ǎ!
ڄ ٻǪ ڪ Ǎ! ٿ ϡ ڪ ۽ ڪ ڄ ڇڏ ڏ!
ڄ ٻǪ ڪ Ǎ! ٻ Ҫ ٽ ȍ ۽ ڪ ٻǪ ٿ.
ٰ ڃ ª. _ ڪ ڃ ª ڪ ڊ ٻڪ ڀ Ѫ ª.
ٰ ڃ ϐ ڳ ª. Ӎ ٽ ٽ ڌ ϡ ڪ ٽ ٽ : ڪ ª ٿ !
ٿ ٿ ٿ ٿ ª ª. . ٿ ٿ ۽ !
ڀ ڌ ј ٿ ٿ! ڊٺ ۽ ڏڻ ۾ ٿ Ǎ俓_
ڏڪ ڪ ڏٺ ٽ ٽ _ ڪ ڪ ڀ ڪӡ ڪ ڪڙ ڳ ٿ_ Ҫ ڻ . ڪ ȍ ۽ ڄڻ _ ڪ ڊڪٽ ۽ ٻ ۽ ٿ ڪ ڻ_ ڪ ٿ Ѫ ª ۾ ڌڪ ڪ ڍ ڻ ڪ ڪ ڃ. ۽ Ǫڙ ͡ 1984 21 ʓ ڪ . 29 1984 Ӑ ۽ ڪ ڪ ڻ ٽ ۽ ٿ Ӑڙ ٿڻ .
ڙڙ ۾ ʓ ڳ ۾ ڊ ڪ ª ڪ ٿ Ѫ ª. ڊ ۾ ڪ ڳ Ǫڙ ª ڪ ڙڻ ۽ ڻ ̪ڙ ª. ۽ ۽ ѐ ڌ ª. ڪ ª ڳ ۾ ڏ ڪ ۽ ٻ ٺ ٺ ڏ ª ڪ ڪ ڳ Ǫڙ ڪ ڪ ڙڙ ڪ̪ ڪ ۽ ٽ ё ٿ! ڄ ڪ Ǫڙ ڪ Ǫڙ ( ڻ ڪ̪ ٿڀ) ª ڪ ڻ Ѫ ڻ ٺ ڳ ڌ ۽ ( ) ڻ Ӑ. ڪ ڄ ۾ ڪ ª ٿ ڳ ڻ ª ۾ ڻ ڪ̪ ڪڻ ª. ڻ ª _ ڇ

ڄ ̪ڻ
Ѫ ۾
ڻ!()
ٿ ڇ ۾ ڪ ڻ ڪڻ :
ڪ ڪ ڪ ڪ
ڃ ڌ ڪڙ!
()
ڌ. _ Ǫ
1 1992


ڪȍ ۾ ٻ ٺ ۽ ѐ ۽ ڄڻ ۽ ڪ ڪ ª ٻ ڻڀ Ǫ ڻ ڃڻ ڪ ۽ ڪ ۾ ۽ ۽ Ӎ ª ۽ Ӎ Ѫ.


ٻ
۾ ڳ ۾ ڪ ڪ ۽ ڍ Ǫ ٿ. ڀ Ǫ ٿ ۽ Ǫ ٿ _ ڇ ڻ ª. ڏ ڌ ٿ ڃ ٿ ڳٿ ٿ ٿ ڀ ڪ ڪ ڃ ٿ ۽ ڌﺂ ј ڃ ٿ _ ۽ ʡ ۽ ۽ ۾ ڏڍ ڪ ǘ ª _ ڏ ڙڻ ٿ ٿ ۽ ǁ ڌ ۽ ڳ ڪ ٿ. Ǫڙ ڪ ۽ ڻ ٿ ڪ ڳ ٿ ٻڌ ڌ ٻڌ ٿ ۽ ٻڌ ٿ ۽ ڪڏ ٿ ڃ _ ѡ ٿ ڃ ٿ ڻ ª. ۾ ۽ ڍ ۾ ڇ ۽ ڌƁ ڀ ڀ ٿ ڃ ٿ ۽ ڌ ۾ ڻ ڪ 摡 ڪ ڻ ٿ: ۽ ٽ ۾ ۽ ڪڏ ٿ ٿ _ ٽ ڃ ڻ ٽ ڇڏ. Ǫڙ ۽ ( ڻ ٿ ٽ ) ۾ ڪ ڻ ڪ ڪ ڻ_ ڻ ٿ _ ۽ ڪ ۾ ۽ Ѫ ٿ.
ڌ ۽ ڌ ۾ ڪ ڪ̪ ʡ ٻ ڪ ۽ ѡ ڌ ٺ ڳٿ ڪڪ ۽ ڌ ڻ Ѫڻ ª. ڄ ڪ ڳ ٻڌ ٿ ڃ ڌ ٻڌ ٿ ڃ ٻ̪ ٻڌ ٿ ڃ ۽ ѐ ڃ ٿ ڃ. ڄ ڪ ڏ ڪ ª ٻ ۽ ڏٺ ٺ ڳٿ ۽ ڌ ٻڻ ڳ ۽ ٿ Ѫ ª. ڌ ۽ ڪ Ǫ ٽ ڪڍ ڳǪ ڏ ڃ ٿ Ӑ _ ڊ ٽ_ ٻ ڀ ۽ ڌ јڻ ۽ ٻ ڍ ڏ ڪ ڪ ۽ ڻ ٿ ڙڻ ڪ ڃ ٿ ڪ Ӫ ۽ _ ۽ ڻ ۾ _ ٻ ڌڻ ۽ ڃڻ ڪ ڃ ٿ ڀ ٽ ۾ ٿڙ Ѫ ٿڌ ڪ ۽ ڙ ٺ ڪ Ǫ ۾ Ъ ٻ ҡ ۽ ٻ Ǫ ۾ ٻ ٻ ٻ ڪ ڃ ٿ ۽ ڪ ٻ ٻ ڃ ٿ _ Ъ ۽ ڪ _ _ ڪڪ ۽ ڌ ٺ ј ڃ ٿ Ѫ. ۽ ʡ ʡ ٿ ڻ ۽ ۾ ۾ ڏڍ ڪ _ ۽ ڻڀ Ǫ ڻ.
ڪȍ ۾ ٻ ٺ ۽ ѐ ۽ ڄڻ ۽ ڪ ڪ ª ٻ ڻڀ Ǫ ڻ ڃڻ ڪ ۽ ڪ ۾ ʡ ۽ ۽ Ӎ ª ۽ Ӎ Ѫ.
ʡ ڪ ڌ ٻ ۽ ٽ ۽ ۽ ڌ ۽ ڪ ۽ ۽ ٰ ڪ ڪ _ ҡ ۽ ڪ ڀ ڌ ڙǡ ۽ ٿ ۾ ۾ ڻڻ ڪ_ ڻ ٿ.
_
24_ٽ1985