ڻ ڀڳ

. . . ڪڊ ڀ ڻ ۽ ڌ ʡ ۽ ڏ ڪڙ . ۽ ڪ . ڌ ʡ ۽ ڻ ٿڪ ڪ ۽ ڌ ڻ ۾ ڪ ڳ ۽ ڃ ڪ ϐ . ڻ ڪ ڻ ۽ . ڌ ڻ ۾ ڏ ڌ ۽ ڻ ڻ ǘڙ ۽ ڪ .
۽ ڪ ڪٿ ڪ. ڻ ϐ ۽ ڦ ڻ ڌ ۾ ڌ . ڇ ٻ ڪ ڃ ۾ ٽ . ڌ ڏ ڇڻ .
ڪ ڪڻ/ ˜ڻ (/ ٿ) ۽ ڻ ڀڳ ٻ ڪ.
ڳ ڪ 1980 ۾ ڪ ڇ ڌ ٿ . ڊ ۾ ڪ ٻ ڪ ڪ ڏ ڳ ڪ ڪڻ ٽڊڻ ͓ ( ڪڻ) ڪ ۾ ڪ .
ڪ ۾ ڙڙ . ڙ ڪ ڪ.

ڪ
ڪڊ
ڪڊ/ ϡ ڌ
 

ڳ

1. ڪ ۽ ڪڻڪ ј :
ٿ ڙڙ ڪ ڪ ڪ ڪ ј ڪ ڳǁ . ڪ ڻ ڀڱ ڳ ڳǁ ڪ ڱ.
ڏڪڻ ڙ ڙ ڏ ڪ ڪ ۾ ٿ ڪ ڙ ٽ ڏ ڪڙ ۽ ڇ ٺ ڪ ڪ ۽ ڪ ٿ . . ڪ ڄ (Problem) ڪڙ ڄ ڪڙ ڪ ڄ ۾ ڇ ٿ .
ڻ ڳ: ڳ ۾ ٻ ٿ ڪ ڳ ٻ. ڪ ӡ ڪ ڻ ڻ ڻ ۽ ڏ ڀ ڏ ڌ. ڀڃ ٻڙ ٻڙ ڻ ڪ ۽ ڀڃ ј ۾ ڌ. ڳ ڏ ٻ ۾ ڌ ۽ ٻڙ ڏٺ ڪ ڏ : ј ٿ ڇ! ڇ ٿ ! ڪڻڪ ј ۽ ۽ ٽ ٺ ۽ ڻ ٻڙ ј Ӎ ڏڍ ٿ Ǎ ڪ . ٺ ٿ . ٿ ٽڻ ڌ ۽ ٽٽ ٻٽ ڳ . ڏ ڻ ڳ: ڪ ڏڻ . ڪ ڻ ڪ ڻ ڪ ڇ ڪ ڪ ڇ. ڇ . ڀ! ڪ ڱ ٿ ڪ ۾ ٿ ڪ ٿ ! ڻ ڳ: ڀڳ ј ٺ ۽ ڄ ڄ ڪ ڪ . ڻ ڳ: ѡ ڻ ڻ ڌ ٿ ڏ. ڪ . ڪ ڪ ڇǿ ڪ ڙ ڪ ڻ . ۾ ڪٿ ٿ ڪѡ ڪٿ ٿ ٿڙ ڻ! ڳ ڀڳ ٻ ڻ ڇ ڪ ڊ ڏ ڪ ٿ ڪ ڪ ٻ ј ٿ Ӑ.
ڪ ۾ ۽ ٿ ٿ Ӑ ڻ ۽ ڌڪ ڏ ڪ ڪ . ڀڳ ۾ ٿ Ӑ ٿǡ ڀڳ . ڊ ڙ ڻ Ӂ ڪӡ ڏ Ӑ ڪ ۽ . ۽ ڻ ٿ . ڻ ڏ ٿӐ ۽ ۽ ڀڳ ٿ . ۽ ٿ ! ڇǡ ڪ ٿ ۽ ۽
ʡ ۽ (Determinism) ڙ ڪ ٿ ڪ. ڙ ڙ ڌ ٿ . ٽѡ ڪ ٿ ۽ ٿ . ۽ ڪ ٿ ڏ ۽ ۾ ڪ ڪ ٿ ڪ. ۽ ӡ ٽڪ ۽ ۽ ٿ (Thoreu) ڙ ڙڪ ڪ ٿ Ӑ ڇ ۽ ڪ ٿ ٿ. ۽ ڏ ۾ ڪ ڪ ٻڌ : ڪ ڙ ڪ ڪ ڏ ڌ ڪ ٿ ڇڪ. ۽ ǘ ۾ ڪ ڇڏ .

2. :


ڪ ڪ ڳٽ ۾ ٻ ٽڪ ڪ ڏ ڳ ۽ ڌڪ ڪ ڪڻ ڪ ڪ ڻ ۽ ٿ ڙ ڻ ۾ . ڪڙ ˜ڻ ڻ ۽ ڻ ڀڳ ۾ .
3. ڻ ڀڳ:
ѡ ڻ ڳٽ ڪ . ڪ ڻ ڀڳ ڳ ۾ ڪڙ ڪ ڊٽ (Human Destiny) ڙ ٻ . ڪ ڪٿ ڌ . ڪ ڪڳ ڏ ۾ ڏ ۾ ڇ ۽ ڪڙ ٿ濓 ڪ ڄڻ ٿ ڪ ڌڪ ٿ ٿ. ʡ Ρ ڏ ʡ ̡ ڪ ԡ ڪ ۽ ڀ . ۽ ڏ . ٿڪٽ ڇ ڳڙ ڳ ۽ ۾ ڏ ڻ ٿ . ڙ ڏ ڪ ڪ Ӑ. ڪ ѓ ۽ ԓ ڻ ۽ ڄ ۾
ڦٽ ǡ ڙ ڙڪǡ
ڪǡ ڄ ()
ڪ ڙ ڏ ڪ ڻ ڏ ڻ ڙ .
ڙڪ ٽ ٽ ۽ ڌ ڪ ٽ ڙ ٽڊ ٽ ڪ ڌ ڪ ڏ. ڙ ڻڻ . ٽ ۾ Ǎ Ӑ ڪ ڪ ڳ . ۽ ۾ ٿ ڻ. ڄ ۾ ڪڻ ڏ ڪ . ڪ ۽ . ۽ ٽڪ . ڪ ڳڍ ٿ Ӑ. ڻ . ѡ ڪ ڌڪ ۽ ڌڪ ڙ ٿ ٿ ڃ.
۾ ڳ ڏڍ ڇڪڙ ڏ ۽ ۽ ٻڌ ڪڙ ۾ ڻ ڀڳ ۽ ! ڄ . ڊ Ӑ . ڻ ǐڙ ڻ ڪ ڌڪ ј Ӑ ۽ ڪڙ ڻ ј Ӑ . ڀڳ ۽ ڀڳ . ڻ ۽ ڙ ۾ ڏ ڊ ڙ ڏ . ڏڏ ڪڙ ٻ ڀڳ ۽ ڄڪ . ڊ ڇ ڇ ٿ ! ڏ ڏ ڻ ۽ ڃڻ ٿ.
ٽ ٽ ڀ (Three Sisters) (Tragedy) ڏ ٽ ۽ ٽڪ ڊڪٽ ٽڪ ڪ ڙ ٻڌ. ڏ ٽ ٺ ڻ ۾ ڄ . ٽڪ . ۾ ٽڪ ڪ ۾ ڙ ڏڻ ٿ. ڊڪٽ ڪ ٽڪ ڪ ڳ Ӑ ڄ ٿ Ǔ ڀ ڻ ٿ ڃ. ۽ ڪ ڊӓ ڪ ڪ ٽڪ ۽ ۽ (Symposium) ڪ ڏٺ ڻ ٿ ڪ ڻ ڪ ۾ ۽ ڪ ۾ . ڻ ڏٺ . ڏ ڻ ٻ ڪǡ ڏ ٽڪ ۾ ۽ ڀڳ ڪ .
ڻ ڀڳ ڪ ۽ ڏ . ڇ ڌ ڪ . ڪ ڻ ٿ ڀڳ ڪڙ ۽ ڪ .
ٿ ڻ ٿ ڻ ڻ ۽ Ӑ ٿ. ڻ ڪ (Phenomenology) ڪ (Pathos) ʓ ڪ ڪ ٿ ڻ ڪ ڪ ڻ ڪ ڌ ڌ ٻ ڄڻ ڌ ۽ ڳٺ ڻ ٿ ۽ ۾ ۽ ڪ ۽ ǘ ڦٽ ڪ ٿ ۾ ڻ ڪ ڪ ڻ ڊڄ ٿ ۽ ۾ ڻ ٿ ڪ ۽ ڳ ڪ (Masks) ڪ ڻ ڙ ٿ ڙ ڪ ٻ ڙ . ٿ ڙ ڙ . ۽ ۽ ٿڻ ٿ.
ڳٽ ڪ ٿ : ڪѿ ٿ! ڪ ǡ ڊǡ ٿѡ ڪ ڏ ڏ ڃڻ ۽ ٻڌ ڪ 俓 ۽ ڻ ٿ ڏ ۽ ٿ: !
ٽڪ ڻ ٿ ڪ ڳ ڳ ڳ ڳ ڪ ۾ . ڪڙ ڙ ٿ ٿ! ڊ Ǎ ٿ ڪ ڪ ڳڙ ٿ ڳڙ ٿ ۽ ٿ ٿ ڪ.
ٿ : ۽ ۽ ٿ ۽ ڻ ڏ . ۽ ۽ ڪ ۾ ј ٺ ۽ ۾ ڪ ۽ ڪ ڇڏ .
۽ ٿ ٿ ٽڪ ڏ ۾ ڀڳ ڏ . ڪ (1) ٽڪ ڌ ڻ ۽ ڏ ڏڻ : (2) ٽڪ ڪ ۽ ڪ ڌ ڌ ڙ ٽٽ ۽ . ( ۽ ٽ ڳ 45 ۾ ٿ .)
ڪٿ ۽ ʡ ڪ ڪ ڪ ۽ ڪ . ڳ ڪ ٽٽ ڪ ڻ ڻ ڪ ٽڪ э ٿ Ӑ ۽ ڍ ٿ ڪ ٽڪ ۾ ڏ ٿ Ǎ ڪڙ ٿǡ ۽ ٿ ٿ ϓ ڪڙ ڻ ڃ ڪ ۽ .
ڪڙ ڳ ڪ ڏ ڪ ٿ Ӑ. ڏ ۽ ڪ ڪ (Universal) ۽ ڪ (Particular) . ڪ ڙ ۽ ڪ Ӑ . ڪ ڳ .
ڻ ۽ ј ڄ ڪ ٽ ڳ ٽڪ . ۽ ڳ ۽ ڙ ڙ ڙ ٿ ڪ. ۽ ڳ ڏ. ڪ (Tragedy) ǘ ڌڪ ǘ ٿ . ڙ ڪ ٽٽ ڻ ʓ . ڇٽڪ ڏ ڳ ٿ . ڪ ڪ ۽ ڳ ڇڏ ڌ ڪ ڻ Ǎ ٿ . ۽ . ڪ ѓ (King lear) . ۾ ڻ . ڪ ٻ ٿ ٿ . ۽ ڪ ٿ ٿ ۽ ڪڏ ڪ ٿ ٿ ڳ ڪ ۽ ڳ ٿ. ٿ Ӑ ڍڙ ٽڪ ڪ ڻ ڻ ۽ ڪ ٽ ڪ ( ڪڊ ).
4. ڪڪ:
ڪ ۽ ۽ ڌ . ٽ ڪ ڃ ڻ ۾ ۽ ٻ . ڪ ٿ Ӑ. (Technocrat) ڻ ڌ ڻ ۾ ڪ .
ٽڪ ۾ ٿ ڪ Ӑ. ٽڪ ٻ ٽڪ ڪ ٿ Ӑ. ڪ ڪ ۽ . ڳ ڄ ڪ 25_30 ڳ ۾ ٿ Ӑ.
5. ڪ :
ڪ ۾ ڪ ڪڻ ڻ ۽ ڻ ڀڳ ڪڻ ڪ . ٿ: ڙ ٻ ڍڍǡ ڳڍ ( ٽ ڳڍ ڳڍ ٿ ) ٽڀ ۽ ڍڪڻ ڻ ٽ. ڪ ٿ ٿ ڍڪڻ ٽڀ ۽ ڊ ٻڪ ٿ ڪ ڪ ٽڻ ڇڪ ڀ ڊ ڳ ٿ ۽ ڪ ٿ ٻ ٿ ٿ ڙ ۾ ڌ ڇ ڇڏ ڀ () ڪ ۽ ٽ!
ٻ ڏڻ ڻ ۽ ڪ ٿ . ۽ ڪ ڏ ڪٿ ٿ ٿ. ڪڻ ڀڳ () ڳ ڌ ٿ ۽ ڊ ۾ ڙ ڃ ٿ ڳڻ. ڻ ٺ ٿ Ǎ ۽ ڻ ٽ ۽ ٿ ! ڌڻ .
ڦ ٽڙ ڀ ڏ ڏ ڏ ڌڻ ٻڌ ٻ ڏ ڻ ڄ ڀڳ ٽ ڀڪ . ڪ : ڻ ٻэ ڀڳ ڳ ڀڳ ٿ ۾ ڀڳ !
ڻ ڻ ڀڳ ٿ ۾ ڻ ڀڳ ڳڻ ڊ ѓ ۽ ڇ ٿ ۽ ڪڻ ڌ ڪ ڪڻ 1980 ۽ ڪ ڪ ڌ ڀڳ ٽ . ڌ ڀڳ ٿ ۾ ڪ.
ѡ ڀڳ ٽ ڌ ۽ ڏ ۽ ǡ ڇ ۽ ٻ ۽ ٽڙ Ǎ ڪ ڏ ڌڻ ٽ ۽ ڪ ٿ ڪ. ڀڳ ڌڌڙ ٿڻ ڳ ڪ ڀ ٿ ڪ ڀڳ ڻ ڪ ڏ ڇ ڙ ڀڳ ٿ ۾ ! ڀڳ ٿ . ڪ ! ڻ ڻ ٽ ڌ ڪڍ !ڀڳ ڃڻ ٻڌ ٿ ۽ ڪ ٿ ٺ. ٿ ڪ! ڻ ڻ ۽ ڇ ٽ ڻ! ڻ ڪ ٿ ڊ ٺڪ ! ڙ ٿ ۽ ڪ ڪڻ ٿ ۽ Ǎ ٿ ڏ ڪ ۽ ڳ ڏ ڏ ۽ ڪ . ڀڳ ۽ ٻ ڀ ٿ ۽ ڀ ڀڳ ڌ ڳ .
ٿ ٻ ڪ ۽ ٿ ڻ. ٽ ٿ ڀ ۽ ڀڻ ڪ ٿ . ۾ ٻڇ ... ۽ ڊ ٻڻ ... ڪ ٿ ... ۽ ̔ . ڪ ǡ ڻ ۽ ڪ ڪ (ڪ ڪ ڪ ) ۽ ڀ ... ٰ ڇڏ... ڻ . ٽڙ .... ڻ ڄڻ ڻ ڄڻ. ڀڳ ڳ ڌ ٽڪ ٿ ڪ .
ڪڻ ڪ ڪ Ǎ ٿ. ڪ ۾ ۽ ڪڻ ڪ ٺ . ڙ. ٿ ۽ ڙڙ . ڪڻ ڀڳ ڳ ڪڏ ڪ ڪ ڪ ۽ ڪ Ǎ ڳ ڳ ۾ . ڳ ٿ ڪ ڪ ڪ ۽ . ڀڳ ڳ ۾ ڪ ڱ . ڀڳ ٿ ۾ . ڻ ڳ ڳ ٻڌ ٽڙ ... .
5. ڏ:
ڻ ڙڙ ٺ ڱ. ڪ ڪ ٿ . ڏ ۽ ڀڳ . ڄڻ ј ۽ ڙڙ ڄڻ.
ǡ ʡ ա ϡ ڪ ٽڪ ڙ ۽ ڳ ۽ ȡ ڪ ۽ ڻ ڪ . ڻ ڪ ٿ ڙƁ. ڏ ڻ ڙ ڪ ڳ ڃڻ ٿ.
ڳ ۽ ڳ . ڻ ڙ ٺ ڻ ڙ ڙ ٻڌ. ڻ ڄڻ ۽ ڙ ڀڳ ڳڻ ڪ ڪ ڪ ۽ ڳ ڪ.
۽ ۾ Ǎ ڱ . ڻ ڏ. ڪڻ ڪ ڻ ڻ.
ٻ с
12 ٽ 1980

ٻ ٽڪ


ڏ

(ڀڪ ڪ ڏ ٽ ڪ ٿ ۾ ڪ ڪ ڪٽ ڪ ۽ ڪ ڪڙ ٻڌ ٻ ٿ ۾ ڪ ڪ ٻڌ ǘ ٽ ڙ ۽ ٿ ۾ ٿڪڙ ڙ . ٽ ٿ ۽ ۽ ڪ ڪ ڏ ڏ ٻ ڀ. ڪ ۽ ڪ ٽ ٿ ٿ. ۽ ٽڪ ڏ ڀ ڪ ڪ ٿ ڪڍ ٿ ڪڌ ٿ ڻ ڪڪ ٿ ڪ ٽ ٿ ڏ ڄ ڃ ڪ ٻ ڪڍ ٿڪڙ ڏ ڏڻ ڪ ٿ ڪ ٿڪڙ ڙ ! ٻڌڙ ڏ ٿ ڪڙ ۽ ڊڄڙ ۾ ڳ ٿ...)
ڪ ڪ ۽ ڏ ڊ. ٿѡ ۽ ڪ ڏ ڏ ۽ . ڃڻ ۽ ٻڌ ڪ ... . ڌڪ ڪڻ ۽ ڪ јڻ ...
۽ . ۽ ٿ ۽ ڻ : ۽ . ۽ ڪ ۾ ј ٺ ۽ ڪ ۽ ۾ ڪ. ٺ ڙ ۽ ڀٽ. ۽ ڇڏ ... . ڇڙǡ ۽ ۽ . . ڳ ۾ ʡ ۽ ڪ ۾ ڪڙ : ڪڻ ڪڻ ڪ ڏ : ۽ ǡ ѡ ӡ ڀ ۽ ڪ ۽ ڪ : ۾ ٿ ٻڌ : ۽ ڻ ڪǡ ٽڪ. ڪ ۽ ٻ ٻ ڪ ڪ ۽ . ..... ٽ ۽ ڊڄ ۽ ڪ . ۽ ڻ ٽ ڪ ѡ ޡ ǡ ۽ ٿ ڪ ј . ڇ ڪڻ ϐ ۽ ϐ ڪ ٽ ۽ ۾ : ۾ ϐ ۽ ۾ ϐ . ڌǡ ٻڙǡ ڪٻ ǐڊ ۾ ǁ ۽ ۽ ڻ ڇڏ ٿ!
ڪ ڪ ۽ ڏ ڊ ٿѡ ڪ ۽ ڪ ڏ ۽ . ڃڻ ڃڻ ۽ ٻڌ ۽ ڪ ...
۽ !
۽ ٿ ۽ ۽ ٿ ڏڊ ۽ ڏڍ ڪ . ڪ . ڪ ٿ ۽ ! ٿ. ڪ ڊڙ! Ǎ Ǎ ڪ!... ڇ ڪڻ ڪڻ ٿڻ !
( ڪ ڻ ڇڪ ٿ ڻ ٺ ٿ ڃ ڪ ٿ.)

ٻ
(ݡ ۽ ڪ ڪ ٿ ۾ ڏ ٿ ۾ ӡ ٽڪ ۽ ڪ: ۽ ۾ ڪ ڡ ڀ ڪ ڪ ј . ڄ ٿ. ٽ ڳ ڪ ۾ ۽ . ڪ ڪڊ ۾ ٺ ڏڻ ۾ Ǎ ٿ. ڀ ڏ ٿ. ۽ ۽ ϐ ڳ ڌ. ڃ ٿ. ۽ ڙ ڪ ڪ ڪ ۽ ǁ ٿ ڪ ۽ ٿ. ǘ ٽ ٿ. ۽ ٿڪڙ ڪ ٿ ڏ ڪ ۽ ۾ ٿ ٿ ڃ ۾ ٿ ٿ...)
! ڪڌ ٿ ڻ ڏ ѡ ڃڻ! ۽ . ۽ Ǎڻ ڏ! ڪ ۾ ڏ! ǡ ٿ . ٽ ڪ . ۽ ٽڪ ۽ ۽ ѐ ڪٽ ڀ ڀ ٿ ! ʡ ۽ ٿ ٿ. ٽ ʡ ۽ ϐ . ٽ ڻ ٽ Әڻ ϐ ڦ . ۽ ڪ ڙ ѡ ڙ ڃڻ Ӑ ۽ ٿ Ӑ ۽ ٿ ۽ Ӑ ۽ ڃ ϐ ڪ Ӑ...
! ڄڻ ! ѐ ڪڏ ڻ ڙڻ ۽ ڙڪٽ Ә ڪ ڄڻ. ٿ ڪ. ǘ ٻ : ٻ Ǎ ٿ ǘ ڪ . Ӑ ٿ. ٿ ʡ ǘ ۾ ڙ ڄڻ ڻڄڻ ۽ ј . ڪ ј ! ڪ ڪ ڙ ٽڙ ٿ ڪ ٽ ڏ ٿ. ڪ ϐ ٽ ٿ ۾ ڏ ٿ ۽ ڪ ϐ ۽ ۾ ڪڻ ڏ ٿ .
! ڪڌ ٿ ڻ ڏ . ڃڻ ! ۽ ! ۽ Ǎڻ ڏ. ڪ ۾ ڏ!
ڄڻ ٺ ڻ ڳ . ۽ ٻ ۾ ٿ Ǎ ڙ ۾ ڏ ڪ ڪѡ .......! ڇڪڻ ϐ . ϐ !
( ڪ ٻ ٿ ڃ. ڪڌ ٿ ڪ ڪ ڪ ڻ ڊ ۽ ٺ ڏ ٿ... ڇڏ ȡ ۽ ڇ ٿ. ۽ ڪ . ڙ ڪ ۽ Ґ ٿ ٿ... ڪ ٿ.)

ٽ
( ٽ ٿ ٿ ۾ ڙ ڪ ٻ ٽ ڪ ٺ ڻ ٺ . ڳ ٻ ڪڍڻ ڪ ڪ . ٻٽ ٽ ڪٻ ٺ ڏ ڏ : 㓡 ʓ Ș ʓ ݓ
ڳ ٿ ڳ ٻ ۽ ʡ ڪ ڳ ۽ ٻ ٿ ۾ ڊ . . ! ڳ. ǡ ۽ ٽ Ǎ ٿ ۽ ǘ ڪ ۾ ڙ ٿ ڃ ۽ . ٻ ڊڙ ڃ ٿǡ ۽ ڪڙ ڪڙ ۽ ٻ ٻ ۾ ڀ ڙ ڪٻ ٺ ڻ ڪ ٿ. ڙ . ڪ ڱ ڏ ٿ. ڙ ٽ ٿǡ ڏ ٻ ڻ ڙ ۽ ٿ ٿ. ǘ ٽ ٿǡ ٿڪڙ ٿ. ۽ ۾ ! ڳǡ ǡ ٽ ڃ ٿ . ٿ ʡ ڏ ۾ ݡ ۽ ڏ ڙ ... ڪ ٿ.)
( 1950 ۾ ٽ ڪ . ϡ ۾ ڪ ٽڪ ۾ ٽ .)۽


( . ڏ ٽ ڃ ڙ ٿ ڪ ! ڪ Ǎ ڙ ٺ ٿ.)
ڏ - ڪ! ڙ ڏڍ ڪ ٿ . ڏ ڱ ј ڻ ۽ ӡ ٿڪ ӡ ڀڻ ڻ ڌ ڪ ٽ ڻ ڪ ڪ ڍ ڪ.
ڪ: ٿڻ ڏ ڙ ڏ. ڪ с ǡ ڪ ڻ ڪ ڇڏ ٿ ڪ ڪ ٻٻ ڇ ڪ . ٽ ٿ ڦ . ڪڻ ڪ ڙ ڪ . ڏ ۾ ڇڏ. ٿ ڪڌ ۽ ٿ ڳ !
ڏ - ڪѡ ڪ ڙ ٿ ڪڏ ٿ ٿ. ڳ . ٻ ڪ ٺ ڪ ٺ ڪ. ڄ ڪ ڊڊ ڪ ڇڏ. ڇڻ ٽ ڻ. ڪѡ ڄ ڱ ڪ. ڻ ڪ ڻ ڇڏ ڇڏ ڃ ڏ ۾ ڇ ٻ ڪ ڪ ԡ ڪ ڪڻ... ڻ ڳ ٿ ڪ ڳ ٺ. ڪ ٻٻ ٽ ڪ. ڀ ڪ ڳ ۽ ٿ ٽ ڄٽ ڻ .
ڪ: ! ڄ ڌ ڻ . ڇڻ ٽ ٿ ڦ... ٿ ٻڌ . ڇ ڪڻ ڪڙ ڳ ڃ ۾ ڪ ڪ ڀڪ . 100 ڏ ڇڏ. ٿ ٿ ڳ ٽ ڻ! ڏٺ .
- ѡ ڪ. ڻ ڏ ڙ ӡ ڪ Ә. ٻ ڇ ڙ ڌ ڪ. ڃ ڪ ڌ ۾ . ڳ ڪ . ٽ ٽ ڏ ڪ ڻ . ڪ ڏ. ڪ ڻ ڙ ڏ ڃ ڪڇ ۾
(ڪ ڙ ٽ ۾ ڳ ڃ ٿ. ۽ ڏ ڃ ٿ ٿ.)

ٻ
( . ڏ ڇٽ ۾ ٽ ٽ . ڪ ۾ ڪڀ ڪڍ ٺ ۽ ј ј ڇ ٽ ۽ ڪ ڪ.)
ڏ - ڪ ڏǡ ڪ ڪ!
ڪ: ڪ
ڏ - ڙ ڪ ڪ! ڪ с ۾ ڪ ڏ... ڏ ٿ ٻ ڪ ۾ ڇڏ. ٿ ڏڊ . ۾ ڻ. ڪٿ Ǎ ڪٿ ڃ!
ڪ: . ڪ ڪڙ Ӑ! ٻ ڙ ڪ ڪ ڪ ۽ ٻٻ ٿ . ڍ ٽ ڻ ڏ: ڪڙ ڙ ٿ ڪ . ڄٽ ڙ ڙ. ڏ . ڙ ڪ ! ٻ ڏ ۾ ڪڌ ۾ ڇ . Ǎ . ڪ  ٿ ٻٻ ڇ ڙ ڪ . ڇڻ ٽ ڇ ٺ ڻ ڀ ڀ ٽ ڙ .
ڏ_ڪ ڏǡ ٺ ڻ ڪ ڪٽ ڻ ! ڻ ڪ . ڏڊ ۽ ڏ. ڳ . ڻ ٻ ڪ ڳڻ .
ڪ: ڇٽ . ٿ ڻ ڪ ڏ ڳ ٺ ڏ ٽ ٿ ڙ ڏ ڀ ڻڻ.
ڏ: ٻ ڪ ڪ ! ڀڻ ڪ ڊ Ǎڻ. ۾ ڏ ڪ ڻ ڏӡ ڏ Ǎ ڃ ٺ ٺ ڳ ۾!
ڪ: ڪ ڪ. ڪڙ ڳ ڪ ڏ ڏ ۽ ٿ ٺ ڪڙ ڊ ڌ . ٿ ڙ ڻ ڪڙ ڻ.
ڏ: ڪ ڀ ڏ ڪ. ڀ ٽ ٿ. Ӎ ڇ ڃ ڪ ٽ ٺ ٽ . ڻ ڪڌ ڀڃ ! ڃ. ڏ ۽ ڀ ڪ ڌڪ ڃ ڪڙ ڙ. ڙ ٿ ڃ! ڳ ڪ ڊ . ڙ ڪ ۾ ٿ ڪ ڪ. ۽ ٻ ٽ ٿ ڪ ڙ ڻ ۾ ڳ . ڻ ڻڻ ڪٻ ڇڇ . ٿ ڪ ٿ ڪ! ڪ ڳڻ . ٻ ٻ ڊ . ٿ ۽ ڻ ۾ ڙ ۽ ۾ ڪ. ڪ ڻ ȍڻ ڪ ڻ ڻڻ ڙ ٿ ڪڏ ڪڏ ۽ ٺ ڻ ѡ ڏ ڪ ڪ ۾ ڳ ڪ ǡ . ۽ ڙ ٻ ڳ ڪڙ ڍ ڻ ڻ .
ڪ: ڙ ڀ ڪ. ڳ ڙ ۾ ٿ ٿ . ǐ ڪڻ ڳ ٽ ڀ ۽ ٿ ڇڙ ڻ ڪ ٿ ڪ. ڪ ڻ . ڏ ڻ ڪڙ ۽ ڙ ڦڙ ٿ ٺ ڻ ڏ ٿ ڪ Ӑ.
ڏ: ڻ ڪ ڙ ڪ ڪ ڇڏ.
ڪ: ј . ڪ ڪ . ڏ ڇ ٿ ٿ. ڳ ڪ ڀ ڻ ٿ . ј ڪ ڪ .
(ڪ ٻ ڪ ڃ ٿ. ڏ ٿ ڻ ٿ .)

ٽ
(ٻ ڪ ڙ ڙ ٻ ۾ ٿ ڪ. ڪ ٻ ۾ . ۽ ٻ ڪڙٻ ڻڻ ۾ . ڪ ڏ ڻ ۾ ڪ ۾ ڳ ٿ ڪ.)
: Ǎ ٿ ԡ ڪڙ ٿ Ǎ ڻ !
: ٻ ڪ ڳ ڙ ٿ ڻ ٽ ј ڪ ڏ ڄ ڙ . ڪ ڇڏ!
: ڙ ڪ ј ۾ ڪ ڪ ڪ ۽ ڌڙ ڪ ڻ. ۽ ڪ ڀڙ ڪ ڪ ۾ ڏ ڪ ڪ ڀ ڳڍڇڙ!
: ڏڙ ڪڙ ڪڙ ٻ ڄ ڪ ڪڙ ٻ ڻ ڻ ڃ ڻ ڦٽ ڪ ڻ ڻ ٽڪ ڪڻ ڇڏ. ڳ Ǎ ڌڙ ڻ ۾ ڻ ڇڏ ۾ ڪڙ ڱ ڙ ј ڪ ٿ ٿ ڪ ڪ! ڌ ڌڌ .
ڀڳ: ٺ ڪ ڏ ڪ ڳڙ . ڇڙ ڪ ڃ ڪ ڏ ڀڀ ڀ. (ڪ Ǎ ڙڪ ٿ . ڪڙ ڌ ڙ ٿ ٺ.)
: ڪ ڏǡ ڏ
ڪ: ѡ ٺ ڪ. ڏ ڪ с. ڏڍ ڪڙ ڳ ڳ ٻڌ . ڇڏ ڪ .
: ڪ ٻ ѿ ڄ ڏڍ Ǎ ڳ ٿ ڳ . ڌڪ ٻ ڪڙ Ǎ ٿ
ڪ: ʡ ڪڙ ڳ ٿ ڇ! ڪ ڪ . ٿ ڪڏ ٻ ڪ ۾ ڏ ٿ ڏڊ ڌ . ۾ ڻ !
: ڪѡ ڳ ! ۾ ڪ ڇ ٿ ڪ! ڻ ٻ ڙڻ ٺ . ٺ . ٻڌ ڪ ٿ . ڪ ڇǿ ڪ ٿ ڀ ڀ!!
ڀ: ǡ ڪ ڙ ǡ .
: ڪ ȡ ٻڌ ڀ ڪ ۽ Ǎ ڊ ڪ ڙ ڙ. ٻ ٺڳ ٿ ٿ ۽ ڳ ٿ ڏ. ڪ ٻ ٿڌ ڪ ڀ ڀ . ٻ ڪ ڀڳ ڪ ǘ ڙ ڪ ȡ ڪ ڃ ڪ ڳ ڪ. ڪڏ ڪ ڪ ! ڏ ڪ ڏ.
: ٻ ڳ . ڇڪ ڏ ڪ ۾ ڪ ڻ . ڏ ڪ . ڍ ڪ ڪ ڪ ڪ ۾ ڪ ٻ ٻ ٿ ٻ ٽ ڏ ڏ ڪٺ ٽ ڪ ٺ ٻ ڻ ڪ ۾ ڳ ڳ ڳ ٿ. ڏ ڪ. ڇڪ ڪ ڊ ڌ ڊ ڪ ڏ ڪ ٿ. ٻ ڪ ڪ ٿ!
: ǡ ڳ ! ڏ ѓ ڪڙ ڏ ڳ ٻڌ . ڪ ٽ ٿ ڙ ٽ Ș ۽ ǐڙ ! ٽ ٿ ٻ ڪ ڙ Ӑǡ ڀ ڻ ڪ ڪ ڻ ڀ ۾ ڪ ڙ.
ڀ: ! ڙ ! ڪٿ ڃ ٿ ј ٿ! Ӎ ڻ ڙڻ ڪٿ ٿ Ǎ. ڪڙ ٻ с ۾ ڪ ڪ ۾ ڪ ڪ ٺ . ڏ ٿڙ ۾ ڀ ڻ ڍ ڏǡ ڙ ٽ ڙ ۽ ڻ ڻ ڙ ڪ!
ڪ: ڙ ! ڏ . ڪٿ ٿ ڪ ڙ ! ۾ ڃ ڦٽ ڪ.
(ڪ ڙ ٿ ʘ ʘ ڃ ٿ.)
: ڙ ۽ ڪڌ ڏ ڀ.

ٿ
(ڳٺ ڪ ۾ ڪ ڏ ڏ ڪ ڪ ٺ ڪ ٿ 17 ڪ ٿ. ڇڪ ڪ ۾ . 17 ڳ ٿ . Ǎ ٿ ٿ. ڏ ڇٽ ڪ ʡ ڏ Ǎ ڪ ڪ ٿ ڪٽ ٿ ٿ.)
: 6 ڳ ٿ ۽ ٿ 2_2 ڏڊ ڌ ڻ ٻ ڏ ۾ ٽ ٿ .
: ڇ ڻ . ڇڪ ڪ Ǎ ٿ. . ǡ ڻ ڏ ٻڌ! ڇ ڇڪ ڪ ۾ ڪڻ ۾ ڪ ڳ ڏڊ ۽ ٻ ۾ ڻ ڃ. ڻ ڇ ڳ ٻ ٻ ڏڊ . ڏ ڏ ڏڊ . ۽ ٻ ڄڻ ڏڊ ڏڊ ۽ ڳ ڪ ۾ ڇڪ ڪ.
ڏ: ȡ ٺ 115 ڏڊ ڇڏ .
: ڏ ȡ ڪڙ ڳ ڇ ٻ ڀ ڏ . ۽ ڻ ڪ 115 ڇڙ ٿ ڏ. ۾ ڏ ڪ ڪ ٿ ڏڻ ۾ Ǎ.
ڏ: ۾ ڪڙ ٻ . ȍ ٻ ڪ
: ( ) ٽ сٽ ٻ ڙ ڃ. ڇڻ ڪ . ڏ ٿ ٺ ٻڪ ڀ ڏڻ! ڪ...


(ڏ ٽ ۽ ڪ ڏ ڃ . ڻ ۾ ڳ ٻ ڪ ٿ ڃ.)
ڏ: ڪ ڏǡ ٻ ڪ ڏ . ڙ ڳ ڪڍ ٿ. ۽ ٺ ȍ .
ڪ: ј ٺ ڻ ڪڙ ٻ ڪ ڪ ڀ ڻ.
ڏ: ڪ ڏǡ ڪڙ
ڪ: ǡ ڻ ٻ ڏ ٺ. ڪ . ۾ ڻ ј. ڻ . ڻ ڪ. ڄٽ ٻ ڙǡ ڌڙ ۽ ٽ ٽ ڀ ۽ ڪٺ ڙ. ڀڊ ۾ . ڏ ڪ ٿ ڪ .
ڏ: ڪ ڏǡ ڳ ڙ ڪ ٿ ڀ ڇڏ.
ڪ: ڪڙ ڳ ڪ. ڏ ٺ ٺ ڪ ٻ ڏ Ǎ. ڏڊ ٻ ڇ ٻ ڀ. ٽ ٻڻ ٿ ٿ. ڌ ڌڙ ڌ ۾. ڄٽ ٻ ڙǡ ڀ . ڪ ڏ ڃ ڌ ڙ ڪ ڌ . ڻ ڻ ...
: ј: ٻ ڙ . ٻ ڪ ڻ ڳ ڇ ٿ ۽ ڳ ڪ ڳ. ڇ ڳ ڀ ڀ ڪǡ ٿ ٽ . ڃ ڀ ٿ ڃ ڀ ٿ ڌڪ ڪ.
ڪ ڪǓ 1953 ۾ ڇ ڪ ۾ .

ڪ ڏ ڳ

ڻ
ڪǍ ڌ ۾ . ۾ ڪ ٻ ڊ ٽ ۾ ڻ . ڪ ڏ ڪ ٽ ٻ ڪӡ ڏٺ ڪڙ ڱ ٿ ڻ ٽ ٽ ٽ ٿ ڪڇ ۾ ٻ ڪڙ ٿ ۾ ڪ ڇڳ ٻ ٿ ڪ ڳ ڇ ڃ ۽ ڪ ڃ. ڏ ڳ . ڇ ڪ Ǎ ۽ ٺ ٿ ڙ ڪ . ڌ ٽ ! ڪڏ ٽ ڪڏ ! ٿڙ ٿڦڙ ٿ. ڙ ٽ ٿ ڪ. ڪ ٿ ۾ . ۽ ٿ ۾ ٽ ٿ ٺ ڪ ڙ ǡ ٻڙ ڪ! ڪ . ڙ ڙ ڪ . ڙ ڙ ٿ Ǎ. ٽ ٿ ڪ ٺ . ڻ ڻ ڪ ڏ ڇǿ ڙ Ǎ ڦٿ. ٿ ڏ ٿ ڙ ڌ ۽ . ڪ . Ǎ ٿ ٿ! ڙ ڪ ڇڏ! ڏ ٽ ٽ ڪڙ ڇڊڻ ٿ ڳ . ǘ ڏٺ. ٿ ۾ ٽ. ڪڇ ۾ ۽ ٿ ۾ ڪ ڇڳ. ٿ . ٿ ڪ ڇ ڳ ڇ. ڪ ڪ ڳ ڳ ڌ ڌ ڊ ٽ ٿ ٺ. ڳ . ڄڻ ڪ ٿ ڪ .

(ڻ 2_ 1955)

Ӂ ٽٽ ...
ڃڻ ڏ ٽ ٺ . ٽڪٽ ٺ ڪڊ ڪ ڏ ڪ ڏٺ. ڪڙ ٺ ڏٺ. ڏ ۾ ٻ ٺ ۽ ٻ ٿ ٺ ٽ ڄ ڊ ڪ Ӑٽ ڇڪڻ ۽ ڙڻ ۾ ٿ . ڏ ۾ ڪ ٻ ǡ ٻ ڻ ڏ ڪ ڇڏ ۽ ٿ ٿ ڻ ڇڏ ٻ ڌ Ӑ. ٻ ٿ ٿ ٻ ڏ ڙ Ɛ ٽ ڏ ڇ. ٻ ڪٺ ǡ ٽڪ ڪ ڦڪ ! ٽ ڪ ڪڙ ڍڙ Ɛ ٿ ۾ . Ǎ ڻ ٺ ј. ڪ ٽ ڙڻ ۾ ڳ . ڙ ڪڙ ٻ ڏ ۾ Ǎ ڙ. ڪ ٻ ڻ ڏٺ ڪڙ ٿ ڳ ڏٽ ۽ ٻ ٿ ڄ . ڏ ڳ ٻ ٺ ڻ ۽ ڌ јڻ ڪ ڳٽ ٺ ڙ ڪ. ȡ ڪڊ ڪ јڻ ڪ ڻ . ј: Ӂ ٽٽ . ڳ ٻ ٿ ڏ ڻ ۽ ڏ ڻ ڪ ڏ ٻ ! ڙ ڪ ٽ ڪ. ڄڻ ٻڌ ڪ! ٻ ڪ ڏ ٺ ٺ ј ڇڏ.
ٽ ۾ ٽ ڪ ڏ ۾ ڪ ٽ ڃ ٺ ۽ ڪٽڙ ٺ . ڪٽڙ ٻ ٺ ٿ ٽ ј ڏ ۾ ٻ ۽ : ۽ ٽ ڪ . ڏ ڇٽ ۽ ڃ ٽ ڪ ۾ ٺ. ٽ Ɛ ڻڻ ڏ ۾ ڏٺ ڻ ڪ . Ɛ ٿ ۾ ڻ ڳ ٽ ڳڻ. ڏ ڏ ڏٺ ڪٿ . ڇ ȡ 濓 ڪٽڙ . ٿ ۾ ڙ : ڻ ڻ ڻ ٿ ڏ ۾ ڙ ! ڏ ڙ ʁ ۾ ӡ ڪ. ڻ ǁ ڏ : ۽ ڏ ڏ .!
(ڻ . 3. 1955)

ѡ ڇ !
ڪǍ ڃ . ͡ ڏ ڇ ڇٽڻ . ۽ ڪǍ ڻ . ڪ ٿ ڏ ۾ ڪ ڻ ڳ ڪ ڪ . ٻڏ ۽ ڏ ڏڍ ڪڪ ٽ : ڪ ڪ ڊ ǡ ٿ ڪ ڇڏڻ ڌڪ . ڏ ۾ ٽ ڻ ڳٽ : ڪ ڊ ڊ ڪ ڪ ٽ ڏ ڍ ٽ ӡ ڏ ٽڪٽ ٿ ڏڍ ڪڪ ٽ ڪڪ ڏ ڳٽ ڪڍ ڪ . ۽ ڻ ڌ ڪڪ ٽ ڪǍ ڪڍ : ڪ ڻ ڳ ڪǍ ڃ ٿ ڪڻ ڪڙ! ڏ . ڪڙڪڊ ۽ ٽ ڪ ڏ ڻ ڳڍ . ٽڪٽ ٺ ڌ ڃ ڪڊ ڪ ڏ ڪڙ ڪ . ٿ ٻ ۽ ڪڙ ٺ ڳ . ȍ ٺ ٿ ڳ .
ڙ ڪڙ ڪ Ǎ ٺ ٽڪ ڏ. ڏ ڏ: ڏ ڏ ڏ ڏ ʁ ۾ Ǎ ڙ ڌ ڻ ڪ ٿ ٿ! ڪ ڏ ǐ ٿ ڪǍ ڄ ڪ ڃ ٿ! ڪ ۽ ڊ ۾ Ǎ ڀ ڳ ۾ .
۾ ڪڙ ڌ ڏ ۾ ڀ ڙ ٺ ڪڙ ٽ ڌڪ ڍڪ ٽ ڪ ۾ ٽڪ ٻ ڪڙ ڻ ڙ ڏ ٽ ڙ ڏ ۽ ڏٺ ڄڻ Ӂ ڪ ۾ ڪ ! ڏ ڏ ۾ ! ڏ ڊ ڦ ٺ Ǎ ڀ ڪ ۾ ڌ. ڻ ۽ ڀ ٺ ڪ ڏڻ . ڳ ! ڏ ڙ ڪ ٻڪ ڪ ڪ ڃڻ . ǘ ڍڪ ٺ ڏ ٻ ڇ ڏ ٻٽ ڪ ٻ . ٺ ڏ ڇٽ ڙ ٻ ڪ ڏ ڏ ۽ ڏ ٻ ڊ ۾ ڀ ٿ ٺ .
ڏ ۽ ڪ ۾ ڳ ٺ ڳ ڪ ٺ ٺ ڏ Ǎ ڪǍ ٽ ٺ. ! ! ڏ . ڪ ڀ. ۾ ڌ ڏ ۽ ڏ ڏ ڌڻ ڊڙ Ǎ ۾ ٿ ǿ ڙ . ڦ ڏ ٻ ڏ! ڏ . ڏ ٻ ٽڪ ڏ ڏ ۾ . ڏ ڳ ڳ ۾ ڙ ڏ ٿ ǁ! ڏ ڏ ڏ ٺ ڏ ѡ ѡ ڙ ... ٺ ڏٺ ڳ ڏ : ڪ ڏ ڦ ʘ ʘ ٻ Ǎ ٿ ٺ. ٿ ڪ ӡ ڳ ڏ ڏ ڻ ڪ ٿ ڪ ڪ: ڏ ٿ. ڻ ٿ ڳ : ڏ ڄڻ ڪ ڏ ڙ ڏ ٿ: ڏ ڦڪ ڪ. ڇ Ǎ ڀڙ ٿ ϡ ڪٽ ! ڪ ڃ! ٻ ڀ ٿ ڏ! ڃ ٿڏ ڃڻ ! ڏ ڏ ڪ ! ڻ ڪڙ ڇ !...
ڻ ٽ ٽ ڪڌ ٺ ڪ Ɛڙ ۾ ٿ . .
(ڻ 4. 1955)


ϐ ڊ ۾ . ٻ ۾ ڪǍ ڊ ۾! ϐ ۾ ٿ ڃ! ڏ ڻ ڙ ٽ ٽ. ڌ ڀڄ ڀ ڀ ǡ ڪ ڻ ڻ ٿ Ǎ ڳٽ ٿ: ڪ . ڪٿ ڪٿ ڪ ڏ . ڪ . ڪ ٽ ۾ ! ڌ ڏ ڀ ڏ ڄڻ ڙ ڪ ٿ ٿ! ڪ ڙ ڙ ڄڻ ڪ ٿ ڇڏ !
ڊ ٽ ڏ ڙ ٽڪ ڊ ڪ ٽ ڇ ڙ ڪ ڪ ٻ ڪٽ . ٽ ڪڊ ڙ. ٻ ڌ ڏڻ ڏ ǡ ڌ ڪ ٽ ٿ ڀ ڏ ڦ ۾ ڪ ٺ ٺ ٽ ڃ ٿ ٿ. ڙ ڊ ٽ ڀ. ǁ ڪٻ . ڃ ٻ ڪڊ ڊ . ڊ ۾ ٻ ǡ ڪ ٿڻ ۽ ڙ ٻ ڪ ڌ ڪ Ǎ ڊ ۾ ٿ ڪ ڀ ϐ : ڊ ٻٽ ڪ ј .
۾ ٿ : ڪ ڀ ۾ ڪڙ ڏ ڊ ڦ ٻ ڪӡ ٽ ڙ ڪڙ ٺ ڏ ٻڪ ٺ ǐڙ ٽ ۽ ۾ ڻ ڙ ڏڙ ۾ ڪ ٽ . ٿ. ڳ . ڊ ǘ ۾ ڏ ۾ ڙڙ ڄ ڪ ۾ ..... Ș Ǎ.....! ڏ ڃ ...! Ș Ǎ... ...
ڪڊ ڙ ڏ ڳ ٿӡ ڊ ڪ ڪڙ ٿ. ٻ ڏ ٻ ѡ ٻ ٿ ۾ ڍڪ ٺ ڏ ڏٺ. ٿڻ : ٿ ڪ . ۽ ڳ ڪڻ . ٻ ڀ ڇڪ ڌ Ǎ ٽ ٺ. ٻڪ ٻ ٿ ڊ. ڇڪ . ٿ ڪڍ ڏ!
ٿ ٻڌڻ ۽ ڏ ڦٽ ڪ ٺ ٻڪ ڊڙ ۾ ڙ ٺ ڀڳ. ڙ ڪڙ ڳ ٿ ! ٿ .
ڪڊ ڙ ٿ: ! ڪ ڏ. ! ڙ ٻ ڪ . ۽ ڏ . ڳ ڪ ڪ ڪڙ !
ڀ ڪڙ ڙ ڻ ٺ ڻ ڌڪ . ڪ. ڙ Ǎ ڏ. ڏ ڙ ٻڪ ٿ ۾ . ڪ ڊڙ ٽ . ۾ ʘ ʘ ڌ Ǎ ۽ ٽ ٿ ڊ ڀ ڻ ڪ ۾ ڌ. ڙ ٻڪ ڪ: ٿ ! ۾ ӡ ј ڪ: Ș Ǎ... ! ڏ ڪ ...!
۽ ... ٺ ڏڻ ڙ ڻ ڪ ۾ ٿ ڪ ڪ ٻ ڊڳڙ ٺ ڪ. ڏ ڙ ڪ ٽڪ ۽ ٺ ڪڙ ڏ ڀ ڌ ڪڍ ڙ ٻڪ ۾ ڻ ڌ... ۽ ٻ ٿ ٿ ڦ ٺ !
۾ ڳ ٿ ۽ ڻ ϐ. ڍڪ. ڪ ڀ ٻ ڳ Ǎ ٺ.
(ڻ 1_2. 1957)

۽ Ș
۽ ڪ ڻ ڪ . ۾ ۽ ٺ ٿ ۽ ڀ ۾ .
ٽ ٽ ۾ ڪ ڻ ڪ ڪ . ڌ ٽڙ ٻ ٿ ڄڻ ڪ ڳ ۽ ڙ . ٻ ۽ ۽ ۽ ٽ ٽ ۾ ڪٻ ۾ . ۾ ۽ ۾ ڻ . ۽ ۾ ٿ ۾ . ڇ ! ٿ ٿ ٿ. ڏٺ ڄڻ ڪ ڄ.
۽ ڪ ٻ ۾ ٺ. ۽ ۾ ڪڏ Ǎ. ٿ ڳڍ ۽ . ! ڌ ۽ ٻ . ڪ ٺ ۾ ڙ ڪ ٺ . ڏ ڪ ڻ ڪ ڄ . ۽ ڪ . ڙ ٿǡ ٿ ڪ ڻ ڇڀ ٺ ڄڻ ڪ ڏ ڪ . ٻ ۾ ۾ ǘ . ٽڻ ٿ ڀ ٺ .
۾ . ٽ ۾ ۽ ڏ ڃ. ڏ ڌ ڄ ڌ ٽڙ ڙ ۽ ڦٽ ڻ . ۽ ڌڪ ڌ ڪ ڇڻ ۽ ۾ ڊ ڙ ڇ . ڻ ڍ ۽ ڪ ڊ ڊ ڳ . ٻ ڻ ڇڻ ۾ ڃ. ۾ ٻ ۽ ڌ ڻڻ ڙ Ǎ. ڻ ڪ ڦ ۽ ڊ ڙ ڌ ڌ ڏٽ. ۽ ٽ ۾ ٻڙ ٻڙ ٺ .
۾ ڪ ڏ ۽ ۾ ڙ . ڏ ڪ ڇ . ۽ ڪ ڄٽ ڙ . ڏ ڀ ڇڙǡ ڪ ٽ ڪ ϡ ۽ ڀ ڙڙ ڪ ڱ. ۾ ڄ Ӑ! ڪ ڪڙ ڙ ٻٽ ڙ ٽ ڏ . ۽ Ǎ ڄ ۽ ڪ . ڻ ٻ ڌ ۾ ڻ с ڪ ڊ ۽ ۽ ٽ ۾ ۽ . ڪ ڄ ڌ ڪ ڙ .
ٻ ڏ ڀ ٽ ڪ ڀ ڳ ٽ ڏ ڪٽ ٿ ǁ ڪ ӡ ڏ . ڄ ٿ ڪ ڀ . ۽ ٻ ٿ ڻ ڻ ٺ ڪ ۾ ڻ ٿڙ ڙ ٻ ٿ Ǎ ٺ . ڀ ڳ ڳ ڪڙ ڱ ۽ ڪ ǐڙ ڪ ڙ . Ǎڻ ڃڻ ٻ ٽ ڏڪ ٺ ڪ ڏ . ٻ ڪ ڀ ڪڙ ڪڊ ۾ ڏٺ ٻ ٻ ڪ ڻ ٿڀ ۾ ǘ ٺ . ۽ ٿ ڻ: ڳ! ٻ Ș! Ș! ڪ ! ڻ ڳ ڪ ڳڀ... ڪڙ ٻ ٿڻ ۾ ۽ ٻ ڀ ڪ ڪ ڪ . ڪ ۾ ڪڻ ڪڻ ڪ ڄ ڏ ڪ ڏ ڙ ڇڏ . ڻ ڻ ڇ ڪ ڪ! ڪڙ ڙ ڙ ۽ ٿ ڙ ڳ ڙ ۽ . ڙ ڏ ڻ ٽ ڙ. ٻ ٻ ǐڙ . ۽ ڪٽڪ ڏڻ ۽ ڪ ٽ ڻ ј ј ٿ ڳ ! ٻ Ș... ڻ ڪ ! ڪ ڌ ٻ ۽ ڪ ٿ ڪ ٽڪ ٽ ۾ ٿ . ڄڻ ڪ ڀڪٽ ǡ ڪ ڪ ڪ ڻ ڙ ڪ ڪ ǡ ٻڌڻ ۽ ڏڻ ٻ ڻ ۽ ڃڻ .
! ڪڏ ۽ ڳ ڪڍ. ٻ ٿ ۾ ڪ .
ٿ! ڳ ٺ! ڳ ڪڇ ڻ .
ڻ ڪ ٺڻ ڪ. ڪڙ ۾ ڳ ڪ ٻ ڪ ٺ ڪ ڻ ۾ ٿ . . ڦ ۾ ڙ ڪ ڳ ӡ ٿ ڳ ڪ ڪ. ڻ ٻ ٻ ڻ ڪ ڪ ٻ ٽ ڪ ۾ ڪ ڪ Ӑ. ٻ ٿ ڻ ٿ ڪ. ڏ ڳ ڻ ڪ ٿڪ ڪ ٻ ٿ ڪ ڻ ڍ ڪ. ڻ ڙ ǘ ٿ ڃ ٻ ڍ ٻٽ ۽ ڪ ڊ ڪ ٿ ڻ ڪ. ڪ ڀ ڳ ٻ ڪ ڙ ڪ ڻ ڪ ڌڪ ڌ ڃ ۾ ڀڙٽ ڪ. ۽ ڪ ڏ ۾ ڪ ڻ . ڻ ٻ ٿ. ڪٽڪ ڀڻٽ ڪ ڦ ۽ ǡ ۽ ڌ ڌ ڙ ٺ . ۾ ڀڙٽ ۽ ڪ ڻ ٿڙ ڦڻ ڪ ٽ ۽ ڌ ڪ ٻ ٽ ڃ ڪ ۾ ڪ ٿ ڪ ٺ.
ڻ ڻ ڀ ۽ ڏٺ ڪ ڻ ڙ ڪ ٿ ڪ ڪ ڻ ڪٺ ٿ ڪ ٽ ٻ ٿ ڃ ٿ ڙ ٿ: ڪڙ ٻ ٻ ٻڪڙ ۾ ј ٿ ۾ ڄ ڳڍ . ۽ ٻ ٻ ڪڙ ڀڙٽ ٺ ڻ ٿ ۽ ٽ ٽ ٽ ٻ ٽ ۾ ڃ ٺ. ڪ ڪ ڪ ڳ ۽ ڪ ڪ ڪ ۽ Ӂ ڪ ڪ ڪ ڪ .....۽ ڙ ڏڻ ڳ.
(ٽ. 1953 ۾ ʓ 1980 ۾ ٿ)

ٺ ڪ ڪڻ


ڻ ڻ
ڳ ٿ ڪ ڪڙ ڪ ڙ Ǎ . Ǎ ٻ ڪ ڏ. ٽ ڪ ۾ ٻڌ ڏ ۾ ڃ ڪٿ . ٺ ٺ ٿ ڃ! ڻ ٿ ڃ ٿ ٿ ٿ ٿ: ۾ ٿ ڻ ڏ ٽ ۾ ٽ ڪ ڀ! ڏڍ ڪ ڇ ٻ ٺ ڀ. ڪ ۾ ٻڌ ڻ ڙ ٿ ۾ ڏ. ۽ ٿ ٻ ٽ ! ٺ ڪ ڪ ڙ ڀ!
ڙ ٽڪ ڏ. ڪڙ ڪ ј ٿ ڙ ٿ. ڪ ӡ ڪ ٺ ٿ ڳ . ٽ ڌ ڌ ٻ ڪ ٺ Ǎ ڪڙ ڳٺ ڀڙ ٿ. ڳٺ ڄڻ ڄڻ ڪڏ ڃ ڪڏ ڃ! ڃ ڀڃ ڙ ۾ ٺ . ٻ ڪ . Ǎ ٽ ٺ: ٻڌ ٻ ۾ . ٿ ѡ ڪڻ : ڻ ڏٺ ٿڻ ڃ ٿӡ ٺ ٿ ڻ ٺ ڻ ٻ ۾ . ۽ ٽ ٿٻ ڙ ٻ ڻ ڏ ј. ڄ ڏ Ș ڪ ٺ ڏ ڌ ڳǁ . ڏ ڀڃ ٺ ... ڇڏ ڪڙ ڀ! ڪ ڪ ڪڌ ٺ ٽ ڏ. ٿ . ۽ ڻ ڙ ۾ ڄڻ ڏ ڙ ڙ ٺ ڪ!
۾ Ǎ ڙ ڏ ڪ . ڻ ڪ ٿ ڏ ڪ ۾ ڇ ٻڌ ٿ. ڻ ڪ! ڻ ڏ ڙ ڇ ٻ ۾ ڪ ڪ! ٿ ǁ ڳڍ ڇڙ ٽ ٻڌ ڪ ڪ ڪ ј ڇڏ.
ڏ ڪڪڙ ڏ ۽ ٻ ڏ ڊ ǘ ٽ ٿ ۽ ڪ ڳ ڦٽ ڪڙ ڪ ј ٿ ڳ ڌ ڪ ڪ ڏ ٻ ٿǡ ۽ ڪǁ Ǎ ٺ. ڏ ڄ ڳ ڻ ڪڍ . ڇ ڪڙ ٽ ڻ ٺ ڻ ٿ ڪ ڏ ڏ ڪ ٿڪ ڪ ڻ ڪ ڊ ڄ .
ڄڻ ڪ ڻ ڪڙ ٻ ڀڻ ۽ ڏ ٻ ڪ ǁ ٽ ٿ Ǎ ٺ . ڻ ڀڻ . ǡ ڙ ǡ ڪ ˜ڻ ٻڌ! ڏ ڏ. ڙ ! ˜ڻ ڙ ڪڙ! ٿ ڪ ڀ ڪ ڏ ٻڌ!
ڪ ڻ ٿ ڪ ۾ ڙ ڇ ٻڌ ڪ ڻ ٽ ڪ ڏ ٻ ڪ. ٽ ڊ ڳ ٽ ј ڏ ڇ ٿ! ڳ ٻڌ ڍڙ Ǎ ۽ ڏ . ڙ ! ٽ ڪ ڪڻ ۾ ڪ ! ڏ ڀڙڪ ڏ ڏڻ ۽ ڙ ڪڙ ۾ ٽ ٻ ۾ ڪڻڪ ڻ ۽ ۾ ڻ ڦڙ ڻ ٽ . ۽ Ǎڻ ڍ ڪѡ ڪ ڳڍ ۽ ڄ . ڦٽ ڪ! ڇ ڪ ٽ ڻ ڦڙ ۽ ڻ ٽ ڪ ۾ ڳڍ ڳ ٻڌ ڇڏ ۽ ڀ ڇڊ ٿ ڍ . ڻ ڏ !
۾ ڀڳ ٿ ۽ ڏ ڏ ۾ ڪ ڙ Ϙ ٺ ٽ ۾ ڊڙ ڪ ڌ ڃ ۾ ٽ! ٽ ٽ ڪ ڪٺڙ ڙ ڪ ڏ ڪ ڻ ڪڍ ۽ ڪ ڇڪ ڳ ڳڍ ڻ ٽ ڪ ڪ ڦڪ ڍڍ ڙ ٺ ڙ ڪڙ ۾ ڳڍ ڻ ... ڄ ڻ ... ۽ ǘ ڦٽ ! Ǎ. ڇ ڏ ۾ ڀڳ ڪ ڪ ڪڻڪ ڪٽ ۾ ٻڌ ! ڪ ۽ ڊڄ ڊڄ ٻ ڱ ٽ ڀ ڻ ۾ ڌ ڪ ڳ ! ڪ ۽ ٺ ڪٽ ۾! ڪ ٿ ۾ ڪ ڌ . ڌ ڙ ڌ ڙ ٿ ۾ ڪٿ! ӡ ڙ Ș ڙ ڌ ٿ ڪٽ ڪ Ǎ : ڪ ڦ ڃ. ڃ ۽ Ǎ ڃ ڪ ٽ ۽ ڪ ȍ! Ș ڙ ڪ ڌ ӡ ڪ ٿ ڏ ٿ ڪ ڄ ڪ ۽ ڪ ٻ ٿ. ڏ ڏٺ ڪٽ ڳڍ ۾ ! ٿ ٿ ڌ! ڌ ٽ : ڪ ٻ! ڻٽ ٿ ڏ ڻ ڳ ڪ ٺ ! ӡ ۽ ۽ ڏ ڏٺ ڻ ڪٽ ٻ ٿ ڪ ڏ ٿ ڇڊ ڏ ڇڪ ڻ ڳڍ ٻڌ! ۽ ڪ ڊ ڪ ј ٿڻ ٿ ڪ ٿ ڻ ڳ.
ڙ ڪ ٽ ڏ ٺ ٺ ڏ ڳ ۽ ڻ ڏڙ ۽ ڦڙڪڙ ڏ ٽ ڍڙ ٻڙ ٻٽ ٻٽ ٻ ڀ ٺ ٽ Ǎ ڳٺ ۾ . ڌ ڃ ڳ ۾ ۽ ڻ ڪ ڪ ۾ ڪ ڪ ٺ ڏ ڊ ٿ . ۾ ڃ ڪ ڪڻ ڪڻ ڄ ٽ ڃ ڪ: ڻ ڃ! ٻ ٽ ڪ ڪ ٿ ڏ ڪ ڳ ٻڌ ٿ...! ۾ ڪڏ ڪ ڪ ڪ ڳڍ ۾ . ۾ ڪ ڇ ٻڌ ! ٺ ٿ ڪ ڳڍ ڳڍ ڻ ڪٽ ڃ ڳ ۾ ڇڏ ۽ ڻ ڳ ǘ ڪ Ǎ ڪٽ ڪڙڪ. ۾ ڪ ڏ ڙ ڻ ٿ ڏ ڃ ڳ : ڇ! ۾ ! ڪ ڪ ڏ ڳ ڪ ڇٽ ӡ ڳ ٿ ۽ ! ǘ ڏ ڪٽ ۾ ڏٺ ڏ ʁ ٺ : ڏٺ ڪٽ ! ڪڙ ڇ ڪ ڇڏ! ڻ ڻ ڳ. ڪ ٿ ٽ ڳڙ ٽ . ڀ ڪٽ ٽ ڀ ڪ ј ٻ ڏ ڙ ڌ ڙ ۽ ڪڙ ڪ ڳڻ ۽ ڪ ڳ .
ڏ ڪڪڙ ڏǡ ۽ ڃ ڊ ۾ ڏ ڳ ۽ ٿ ڌ ٻ ڌڌڙ ٿ ڻ ڪ ٻڌ. ٿ ǁ ڳٺ ڀ ڻ ٽ ڙ ڏ ڌ ڌ ڪڙ ! ٽ ڪڙ ڪ ڪٽ ڪڙ ڙ ڪ ۽ ڃ ڙ Ǎ ٺڪ ڪ. ڻ ڏ ڙ ٿ : ڪڙ ڙ ڙ ! ڙ ڏӡ ڌ ڪ! ٿ ڪ ٽ . ٺ! ڳڍ ۾ ٿ! ʁ ٿ ڇ ۽ ڇ ۾ ۾ ڪ! ڙ ڻ. ڳ ڻ ڳ ڪڙ ! ڏ ڪ ڃ ڳڍ ڏ! ڻ ٽ ڦڪ ڏڊ ڪٽ ۽ ڙ ڏ ڙ ۽ ۾ ڳڍ ڇڙ ڇ ٽ ۾ ڇ ڇڏ ٿ ڃڻ ۾ ڪ Ǎ! ٻ ۾ ڳڍ ڻ ڪ ٻڪ ۽ ڪٽ ڳڌ ۾ ٻڏ . ٺ ٺ ڀڙڪ ǘ ٽ ڪ ڪ ڪٽ ڏ ! ڙ ۾ ڌ ڇ ٽڙ . ٻ ڙ ڪ ڪ ӡ ڌ. ٻ ٿ! ٽڻ ڪ! ڻ ڏ! ٻ ڙ ٿ ٿ ڏ ڪٽ ڻ .
ڙ ڏ ٻ ڏ ڏ ڙ ڏ ڃ! ڃ ڏ ٺ Ǎ ڪٽ ۾ . ٺ ڻ ڳٺ ۾ ڻ ڏ! ڇٽ . ڻ ٽ ڻ ڄڻ ٿ ڪ ڪ ڪ ٿ ! ڙ ڏ ڻ ٿ ڳٺ ڻ ڀ ڪڙ ڀ ڻ ڀڄ ! ڻ ڏڍ ڳ ۽ ! ڻ ڻ ڪ ڪ ٺ ڪڙ ڪ ٺ ڏ! ٺ ڪ ǡ 䐡 ٻ! ٺ ڙ ڪ ۾ ј! ڙ ڪڙ ٻ ٿ . ۽ ڪڙ ڏ ڪڌ ڪ ڊڄ ڊڄ ڃ ۾ ٿ ۽ ٿ ڙ ڪ ڏ ٺ .
ڏ ڪ ڪѡ ڪ ڪѡ ѡ ڊ ڊ Ǎ ڙ. ڇ : ڀ ڀ ۽ ڇ ڦٽ ٿ ٺڪ ۽ ٽ ڪ ٿ ۽ ڍڪ Ǎ . ڻ ڀ ٿڻ ڇ ڙ . ۽ ڪ ڻ ј ٿ ڌ ڙ ڪ ڏ ڀ ٿ ڀ Ǎ ٺǡ ڏ ڪ ڪ ڪٽ ڙ ڻ ڦٽ ڪ ڻ ڃ ٿ ٻڌ ٿڻ ٺ ٽ ۾ ڏ ڀڃ ٺ ۽ ڪ. ȡ ٻ ٻѡ . ڪ ٿ ! ڳڍ ڻ ڀ ٽڙ . ڪ ٺ ڇڻ ڙ ڪ ڏ ڪڙ ۾ ڦڪ ڦٽڻ Ǎ ٺ ڻ ڻ ۽ ڳڌ ۾ ڙ ڏ ڪ ڍ ٿ ! ڀ ڳ ڪٽ ڻ ۽ ۾ ǘ ڦڙ ڳ ڪٻ ڪڻ ڪڙ. ڙ ڪٽ ڪ ۾ ڀ! ڏ ڀ ڪ Ǎ ٿ. ڏ ۾ ڙ ڏ ڪ ڪ ٽ ٿ ٽ ڪڙ ѿ ڀ ۾ ! ڏڏ ٽ ! ڄٽ ٿ ڻ ڪ ڙ ڏ ڪ. ۽ ڻ ڏڍ ڇ ٽڪڻ ڏ ٽڊ ڙ ٻڙ ǘ ڪڍ : ۽ ڇ ڳڇ ڪٽ ڳڍ ٿ ۾ ڪ ڻ ڳ ۽ ڇ ٽڪ ٽڪ ٽ : ٽڪ ٿ ٽڪ ڏǡ ٿ ڳ .
ڏ ڪ . ڄڻ ڪ ۾ ڪ ٽ ڙ ڪ ڇڏ . ڪӡ ǘ ڳ Ǎ . ڙ ٺ ڻ Ǎ ٿ ӡ ۽ ڻ ڊ ڊ ǁ ٺ ۾ ڏ ٽ .
ٻ ڏ ڀڳ ۾ ڪ ڀڱ . ڻ : ڻ ٿ ڻ ڪڙ ڪ ٽ ٻڌ ڏ ڃ ڪ ٿ ڦڙ Ǎ! ڇ ڪ ٽ ۾ ٻڌ ڏ! ڇ ٻ ٻڪ ڙ ڙ ۾ ٻڌ ڻ ٿ ۾ ڏ. ۽ ڪڌ ٺ ڪ ڳ ڳڻ ٺ ٿ ڳ . ٽ ڳ ٽ ڪ ۽ ڻ ۽ ڪ ٻڌ ٻ ڏ ٽڪ ڃ ڳ ڻ ٽ ٽ. ۽ ڙ ٺ ٺ ǘ ڳ !
ڪڻ ڙ. ڳ ٻ ڀڻ ٺ . ڏ ڏ ڏ ڏ ڪ ڍ Ӎ ٿ ڻ ڪ ڻ! ٿ ! ڙ ڙ ٿ ٽ . ڙ ۾ ڳ ڇ ٻڌ ٿ! ڍ ڇ ǡ ! ڏ ڪڇ ڇ ڪ ڀڙڪ ٿ ڏڻ. ڙ ۾ ڪ ڻ ڻ ٻ ڻ ڻ ۽ ٻ ڻ ٽ ٽ ڃ ڙ ڇڙ ڇ ڪ ڇڏ. ۽ ڻ ڻ ٻ ڱ ڏڙ ڍڙ ڳڍ ۾ ٻڌ ڇڏ! ٽ ڃ ڀڻ ڀ ۾ ٿ ڻ ٺ ۽ . ڻ ٺ ٺ ڳ ڏ ڇڏ!
ǘ ٽ ڱ ٿ ڻ ڪٺ ڙ ۽ ڙ Ϙ ڙ ٿ ٽ ڳڻ ڙ ڳڍ ... ۽ ڙ ٿ ڙ Ǎ ڪ ٿ! ڻ ڻ ڱ ڏڙ ڦڊ ڦڊ ٻ ٺ ٿ . ۽ ڪ ٿ ڏ ٿ ٽ ٽ ڪ. ٿ ڙ ڪڙ ٽ ڻ ڻ ڪ! Ӎ ٿ. ڙ ڪڻ ڙ ڀڻ! ..... ڳ ڙ ٿ ڃ ڪ ڪ ڃ ڪ ڪ . ۽ ڏٺ ڏٺ ٽ ǁ ڙ ۾ ڇ ڻ ! ٺ ڪڙ ٿ! ڳڍ ڙ . ۽ ڙ ڪڻ ڙ ڀڻ ڄڻ ٿ ۾ ٺ ڪ ڇڏ! ڙ ڻ ڳڍ ڏ... ۽ ڪ ڪڻ ڻ ٿ ڇڙ ٺٺ ڏ ٺٺ ڪ ڪڻ ٿ Ǎ ٺ! ӡ ڏ ٻ ! ڏ ڙ ڪڻ ڙ ڀڻ퓡 ڏ ڃ ڇٽ! ڪ Ǎ ڃ ڪ ڇڏ ۽ ڪ ǁ ! ۽ ۾ ڪ ڪ ۽ ڙ ٻڌ ٿ ٽ.
ڃ ٽ ٿ ڏ ٺ ڳǡ ڳ ѡ ڪ ڄ ڃ! ٺ ۾ ۽ ڳ ۾ ڳڻ ڊ Ǎ ٿ ڏ ڏٺ ڊ ۾ ٽ . ڏ ۾ ڏ ڃ ڙ ۾ ٿ ڌ: ۽ ڻ ٿ ٽ ڻ ٿ ڳڍ ... ! ڄ ڳٺ Ǎ ڙ. ڪ ڪ ٿ ڻ ڇڏ ڙ ڌڻ ڪڪ ٿ ٺ ڪ ڪ ڪٽ ڏ ڏ . ڪ ڏ ٿ ڪ ڏ ڃ ڀ ٺ ۽ ! ڪٽ ٺ ڪ ڙ ٺǿ ڻ ڙ ڪڻ ڙ ڀڻ ڪٿ ڃ ڪ ڇٽ! ڏ ڏ ڃ ٽ!
ٻ ڏ ѡ Ǎ ڳٺ ǁ ۽ ڙ ٿ ۾ ڏ . ڪ ј! ڀڱ ! ڻ ڪ ڱ ۾ ѡ ٿ ڙ ڳڍ ! ڀ ڀ ڃ ڪ ٻ ٺ ۾ ٻڌ ! ڪ ٿ ڇ ٻڌ! ڙ ڙ ٻڌ ٿ ٿ ڪٽ ڍ ٿ ٽ ڪ ۽ ڙ ǡ ٿ ٽ ٽ ڳ ! ٺ ڙ ڀڄ ڪ ڪӡ ٿ ڃ .
ٻ ڏ ڙ ٻ ڪ ڪǡ ۽ ڃ ٻ ۾ ڏ ٿ ٻڌ ۽ ڪڌ ٺ ڪ : ٿ ۽ ڪ ٿ ڪ ۾ ڪ ڃ. ڏڪ ڏڪǡ ٻ ڳ ڪ ڻǡ ڃ ڪ ڪ ٿǡ ۽ ڪ: ! ! ڏڏ ڳڌ ۾ ٺ ڪ! ڪڻ ٿ ! ѡ ڪڙ ڪ ڇڙٻ ڏ : ڪ ڪ ڪ ڻ ! ڳ ڻ ڏ ٻ ٿ ۾ ڙ ڊ ڪ ڻ ڳ ڻ ڪ ڪ ڪ! ڪڙ ڙ ٿ ڪ! ٽ ڪ ڪ ڪڙ ! ٻڌ ٿ Ǎ ! ڌ ڙ ۾ ј ۽ ڪ ڪ ٿ ڪ ٿ ڙ ڳڍ ڻ ڇڙ ڏ ڏ ڪٽ ڪٽ ڪ ٻ ! ٻ ڀ ڦٽ ǡ ۽ ڀ ڙ ڳڍ ۾ ǘ . ۾ ٿ ڌ ڳڍ ڻ ڇڙ! ڳڍ ڇڙڻ ۽ ڙ ڇڻ ٽ ٽ ڀ ڪ ڪ Ǎ ٿ ڪ! ڌ . ڀٽ ٿ ڀٽ ڪ ۾ ! ڪ ڃ ٽ! ۽ ڪ ٽ ڙ ڃ ۽ ٽ ۾ ڃ ڪ ڙ ٺ ٺ ! ٽ ڪ ڄ ڄ ڄ ڊڻ ٿ ! ڪѡ ۽ ڙٽ ٻڌ ڪ! ٽ ڪ... ڪٽ ٽ ڪ ڇٽ....! ڪٽ ڳڍ ڙ ڄ Ǎ ڪ : ڻ ڻ ڪ ۾ Ӂ ڪ ڪ ڀ Ǎ ڙ ۽ ѐ ڏ ڀ ٿ ǡ ۽ ۾ ٽ ڻ ... ǁ ۽ ڪٽ ٻ! ڳ ڪ ٿ! ڻ ٿ !
(ڻ э 1956)

ٽ ڀ

ڪ ڪ ۾ ڏڪ ڙ Ǎ ڪڍ. ڻ ڻ ٽ ڃ ٺ ڳǡ ڪ ۽ ڻ ǁڙ ڌ ڪ ٺٺ ٿ ڻ ٽڻ ٻ ٻǡ ڦ ڄڻ ڪڏ ǁ ٿ ٽڙ ڪ ڏٺ ڪ . ڻڀ ڪѡ ڪ ڀ ٿ! ڪ ٿ ٺ. ڏ ڙ . ڙ ڳڻ . ڏڻ ڦڙ ڌ ѡ ڻ ڀ ǡ ڊڻ ǡ ڪٺ ۾ ǡ ڏٺ ڄڻ ϐ ڪڏڪ ڪ ڪ ڪ ڙ ٿ . ڏ ڃ ۽ ٽ ڍ ٻ ڪ ڪ .
ڪ ۾ ڪڙ ٽ ڀ ǡ ٺ ٺ ڻ ۾ ڪ ٿ ٿ ј ٺ ڻ ڪ ڪ . ٺ ڻ ڪ ڪڻ ! ڄڻ. ڻ ǘ ٺ ٺ ڃ ڙ ڻ ۽ ڻ ! ڻ ڪ ڻ ڪ : ۽ ڻ ٿ ѡ ڪ ۽ ڦ ڳ ڻ Ǎ ڙ ڻ ڪڙ ! ڪ ۾ ٽ ڪ ٺ ڪ ڀڙ ڪ ڻ ڻ ڻ ڪڏ ڪ ٻ ڻ ڏ . ۽ ٽ ڻڪ ڪ ڪڻ ڃ ڪ!
ٺ ڪ ڪ ۽ ٻڌ. ٽ ڀ ڪڙ ڪ ٿ ڌ . ڪ ڪڙ ٽ ڙ . ڪ ڀ ڪ ڻ : ٻڌ ڪ ڻ ڇ : ٽ ڪ ڪڪ Ǎ ٽ ٽ ڦڪ ڪ. ۾ ڄڻ ! ٽ ڀ. ٻ ڪ . ٿ ٿ ڳ ڪ! ڪ ڪ ڪ ڻ ٿ ڳ . Ǎ ٿ ۽ ڳ ڻ ڏ . ڪ ڳڙ ۽ ٽ ڻ ڪ : ڱ ۾ .
ٿ ڀ ڪڙ : ڙ ڃ ڪ ڪ ڪ ڙ ٻ ڌ ڪ ٻڌ . ڏ ڀ ڻ ڄ ڏ ٿڪ ٽٽ ٽ ڀ ڪ ٿ ڊ ڍ ڀڻ! ٿ ۽ ٿ ڪ! ڙ ۾ ڪ ڪ ڪ ڏ ڪ ڪ ڙ ڪٿ ڪ Ǎ ٿ ٺ ڀڻ ڪ ڏ ڪ ٿ ڪ ڙ ڃ ۾ ڪڏ ȍڻ ٿ ڪ ڻ ڀ ڳ ٺ ڻ ڪڙ ڙ ڳ ڻ ڳ ڪڏ ڻ . ڻ ڪ ڪ ڳڻ . ٺ ٺ . ٽ ڻ ۾ ڪ ڪ. ڻ ٿ ڻ ٻ ڍ ڀ ۽ ٽ ڀ ڳ ڀڻ ڀڳ ڀڻ ڏ ڪ ڪ ڀڙ ٿ.
ٻ ڀ ٽڪ ڇڙ ٿ ٺ ڏ ڪ ڻ ڌ ٿ : ۽ ڍ ڀ ڪ ј ۾ ٻ ڪ ڊ ڳ ڳ ٿ . ۾ : ڪ : ۾ ٿ Ǎ! ڻ ڊ ڪ ڇڏ. ǘ ڦڙ ڪ ٺ ڻ Ӑ ڀ ѡ ڪ ڻ ڻ ڪ ڪ ڳ ٽ ڻ ڪ ٺ! ڏ ڏ ٽڊ ڙ ڪڙ ڪ ڪ ڪڍ ٺ ڻ ј. ڪ ڄ ڪڏ ! ڪ ڪ ڏ ڻ ٿ. ڏ ڪ Ǎ ٿڻ ٺ ۽ ڙ ٽڙڪٽ ۽ ڳ ۾ ڙڻ ڳǡ ڏ ڪ Ǎڻ ٻڌ. ڻ ڻ ڇ ڏ ڪڙ ڱ ڏڙ ڙ . ٻ ڏڙ ڙ ڙ ٽǁ ٽǁ ڪ ڏ ڪ Ǎ! ڊ ڳ ڌ ۾ ڪ : ڳ ڪڙ ѡ ڻ ڻ ڙ ڀ ڪ! ڙ ڻ ٻڌ ڏٺ ٺ ڏ ڙ ڪٿ ڙ ٿ! ѡ ٿ ! ٻ ڪ ٿ ڪ ڪڙ ڪڙ ڪ ۽ ڏ ٻڌ ٿ! Ӎ ۾ ڪ ڪ ڪڊ ڻ ڪ ڪ ٿ ٽ ٽ ٻ ڄ ٿڻ ٿ : ٻ ڪ ڏڻ ٻڌڻ ڻ ٿ ڪڏ ۽ ڪڏ !
۾ ڙ ڪ Ǎ ٽ ۽ ٿ Ǎ ۽ ڃ ڃڻ ٿ ڏٺ ڙ ڪ ڪ ڙ ۽ ٺ ٿ ڳ . ڪ ڌڻ ڀ ڙ ڙ ڪڙ ٿ! ڪ ڙ ٿ ٺ: ڙ ڪ ڀ ڪ ڄ ٿ ڌ ڪڻ ڏ ڪ ڙ ڙ ڙ ڙ . ڏ ٽ ڪ ٽ ڃ ڻٿڻ ڪڙ ! . ڪ ڪ ڻ ڍڪ ٿ ٿڪ ۽ ٽ: ڏ ڏ ڃ! ڙ ٺ Ǎ ڳ . ۽ Ӎ ڪ ڪ ڻ ј ڙ ڏ ڙ Ǎ ڪ ڳ. ڙ ٺ ڪ ڪ ڻ ڪ ڇڏ. ڏ ڪ ڀڙٽ ڃ ȍ ڏ ڏ ٿ ڙ ٿ : ڻ ڪ ! ڙ ڙ ٿ ٿ ڳ . ڏ ٽ . ڙ ٺڪ ۽ ٻ ڪ ٿ ڪڙ ڙ ڏ ٿ ڃ ٻ ڪڙ ٺ: ڪڙ ڀ ڳ ڪ ڳ ڪ ۽ ٻ ڙ ڍ. ڪ ۾ ڳ ڪ ڙ ڇ ڪڍ ڻ ٿ ј: ڙ ڙ ڪ ڀ. ٿ ڪٿ ڄ ڪ ۾ ڏ ڙ ٿ . ۽ ٻ ڻ ڪ Ǎ ڳ ٿǡ ڌڪ ڻ ٿ ڇ ٿ ٿ Ӑ! ڙ ٻ ٻڌ ڪ ۾ ڀ ڏ ڇڏ. ڏ ڏ ٿ ڪ ڪ ٿ ڃ ڪ Ӑ! ٻ ٻڌ ڃ ڻ ڪѿ ڪ ڪڙ ڻ ڏڙ ڙ ! ڏ ڙ ڪڙ ۽ ... ڇ ڻ ڙӡ ۽ ٻ ڙ ڻ ڙ ٽ ٿ. ڱ ڏ ڙ ڏ ۽ ٻ ڀ ڪڙ ۾ ڀ ڏ ڏ ! ٽ ڀ ڪ ڙ . ڏ : ڀ ǡ ڙ ڪڙ ڙ ڪ ٿ ٿ ٿ ڃ! ڻ ڪ ٽ ڀ ڳ ڌ ۾ ڪ! Ӎ ٺ ٿ ڃ ڻ: ڏ ڻ ٿ! ڻ ڻ ڻ ѡ ۽ ڙ . ڄ ڏ ڌ ڙ ڙ ڪ ڪ ٿ ڪ ۽ ڊڙ ڏ ڪ ڀڙ ڳ ڳ ۽ ٿ Ӑ ٿ! ڪ ڻ ٿ. ۽ ڪڙ ! ڏ ʡ ڪ ǡ . ٻ ڪ. ڻ ڙ ڪڻ ڪ: ڏ ! ڙ ڪ ٿ ڄڻ ڪ ڏٺ ڪ .
ڪ ڪٺ ٺ ڏ ӡ ڏ ڪ ȍ ڀڙٽ ڻ ڪ ڪ ڻ . ڃ... ڃ ڀڙٽ ٽ ! ڄ ڏ ڀ Ș ڻ ڪ ڇڏ ٺ ڏ ڙ ڪ ڏ Ǎ ٿ. ۾ ٺ ٺ ڀ ڪ ڪ ۽ ڃ ٿ ڌڌڙ ڪ ۽ ٽڪ ڪڌ ٺ ڏ ڪ ٿ ۽ ڻ ڙ ۾ ڊ ڻ .
ڀ ڏٺ ٺ ٺ ڪ ۽ Ș ڙ ڪ ٺ . ڪ ٺ ڙ ڻ ٽڊ ј ڪ ڏ ڳ ڳ ڪڍڻ ڪǡ ڏ ڪڏ ڳ ڱ ڏڙ ڻ ٻ ڏڙ ڙ ڙ ٽǁ ٽǁ ڪ Ǎ ڪ: ڻ ڪ ڃ ڌ ڳ ٿ ڪ ٺ ڪ ڏ ڪڙ ڪ: ڌ ٿ ڏ: ٽ : ٻ ڪ ۾ Ǎ: ڌ ! ڄ ڪ ڪ ڻ јӡ ڏڙ ڙ ڏ ڏ Ǎ ڪ ڳ: ڇڏ ڪ ڪڙ ڀѡ ٿ ڇڊ ٻ ڪ ڪ ٽ ڏ ڙ ڙ ٺ ۽ ڪ ڙ ٿ ڳ . ڪ ڙ ٽ . ٻ ڪ ڪ ٿ ڳٿ ڏ ٿ ڃ ٿڻ ڳ ڪ ڪ ۽ ڪڏ ٿ ڪ! ڳٿ ڳ ٿ ڻ ۾ ڻ : ڻ ڻ ڻ - ڪǡ ٺ ڙ ǘ ڇڀ ۾ ڏٺ ڏٺ ٺ ٺ ٿ ڄڻ ڪ .
Ǎ ڙ: ڀ ۽ ڏ ڀ ٿ ڀ . ڪ ڳ ڱ ڏ ڙ ڳ ٻ ڏ ڙ ڙ ٽǁ ٽǁ ڪ Ǎ ڪ. ڏ ڪ ڳ ڄ ڄ ڪ ٺ ڪ ڪ ڳ Ǎ ٿ ٺ ٻڙ ڪٽ ڪ ڏ ڌ ȍ ڳ ٻ ڙ ʘ ڙ ʘ ٺ ڪ ٿ ڳ . ٽ ڌ ڪ ڙ ٽ . ۽ Ǎڻ ڪ ڻ ڏ ڀ ٿ ۾ ڏ ٿ ڏ ѡ ڙ ۾ ڪ ڪ ڻ ڙ ٿ э ٿ ڀ ڪ ڻ ڀ ڪ ڻ ڳ ڳ. ڻ ٿ ڻ ٿ. ڻ ڏ ڏ ڏ ۽ ڏ ڻ ڏ Ӑ ٿ. ڇ ٿ ǘ ڇڀ ۾ ڇڏ. ڙ ڙ ڏ ڏ ٿ ڏ ڀ Ǎ ڙ ٻ ڙ ڳ ڙ ǘ ڳ ٺ .
ǘ ڪ ڏٺ ۽ ڪ ڪ ٻڌ ڪڙ ڪ ڪ ٿ Ӑ. ٺ  ڪ ڪ Ǎ ڪ ۽ ٿ Ǎ ڏ ٿ. ۾ ٻ ڀ ڪ ٽ ڏ ǘ ٽ ٿ . ٿڻ ڪڙ ڪ ڪٻ ڪ ڪ ڏڍ ٿǡ ڍ ڀ  ۾ Ǎ: ڳ : ڪ ڄ ٿ ڌڪ ڻ ٻ ڇ ڻ ڀڳ ڻ ڪ ڀڙ ٿ. ڳ ڪ ڪڻ ڳ ٿ ڻ ٻ ڇ ڃ ڳ ڏ ڻ ڏ ۾ 俓
ڏ ڀ ڏ ڳ ڪ ڻ ٽ ڳ ڻ ڻ ڻ ڻ ۽ ٻ ٿ ڻ ٽ : ڻ ! ڻ ڪ ڄ ڪ. ڻ ٿ  ڪ! ѡ ۾ ڳ ڀ ڪ ٿ ڪ ڪ ڻ : ڌ ڳ . ٺ ٿ ۽ ڏ ڪ ڪ ٿ : ڻ ڻ ۽ ۽ ڻ ڪ ڃ ڪ ٿ ڪ ٿ ڪ . ۽ ٿ ڪ ڍ ڏ ڀ ڻ ڪ ۽ ڻ : ٿ ٿ ڌ ۽ ڌ ڌ ٽ ڪ ڪ ڄڀ ڪڙ ڦڻ ڪڍ ۽ ۾ ڀ ڏ ٿ ڏ ڻ ڻ ڪٿ . ڌ ǁ ڪ ǁ ڏ ڌ ٿ . ٽ ڪڍ ڻ ڻ ڪ ڪ ǁ ٿ ڄ ڍڍ ǡ ٺ . ٽڪ ٽڪ - ǐڙǡ ٽ Ș ٽ ҡ ٿ ٽ ٽ - ۽ ڏ ڌ ڌڻ ڪ ڻ ڪ : ڦ ڦ ڪ ٽ ڪ: ٽ ٽڙ. ٺ. ڳ ڙ ڪ ٺ ڪ ڏ ڪ . Ș ۾ ٿ ۽ Ә ڪ ڪ ڻ ϐ ڙ Ә ۽ ڃ ٺ ڻڻ . ڻ ٺ ڇ Ӑ. ڏ ڪ ڪڍڻ ڪ ڪ ٿ ٽ ڏ ڪ ڻ ڇڏ . ڄ ڱ ڻٺ . Ș ڏ ڏڪ ڪ ǘ ڏ ڄ ڙ ڙ ڳ ! ٻ ڪ ڪ . ڳ ٽ ۾ ڪ: ڪ ڙ ڌ ڻ ٺ ڙ ڪ ٿ ѡ ٿڙ ٿٻڙ ڪٿ ڦٻ Ӑ ٽ ڻ ڻ ڳڻ ǡ ۽ ڻ ڌ ڻ ڀ ڳ . ڙ ڙ : ڪ ڪ ڪ ڪ ڄ ٻ ڪ ڪ Ӎ ڏ ڳ .
ڏ ڀ ڀ ڳ ٻڌ ڍ ڀ ڻ ڪ. ڪڇ ڙ ڀʡ ڏ ڀ ڪ ڪ ڻ ڏڙ ڻ ڏ ٿ. ۽ ٽ ڀ ٽ ڏ ڙ ǡ ڙ ڏ ٿ ! ڏ ٺ ڏڻ ڪڙ ڳ ڪ! ڏ ڳ ڪ ڃ. ڪڪ ٿ ڏ ٿ ڄڻ ڪ ڪڪ ڻ ڪ ڪ ڪ . ڏ ڀ ǘ ڌ . ڳٺ ڳٺ ڪٻ ٺ ǘ ڳ . ڳٺ ۽ ڳٺ ڻ ٺ ڌ ڏٺǡ ڀ ٿ ڪ ڏٺ ڏ ڱ ڇڏ ۾ ٺ ڌ ڻ ڪ ڻ ڏ ڏ ǡ ۾ ڍ ڏ ڏڻ ۾ ڪ ٿ . ڪ ڪڙ ٻ ڏ ٿ ڙ ڪ ڳڌ ٻ ڪ ٺ ! ڏ ٿ ڏ ٿ ڪڙ ڄ ڄ ڳٺ ۾ ٻ ڀ ڪ ۽ ڪ ٺ ˜ ڙ ڙ с ڇ ڏ: ڳٺ ڳٺ ۾ ٻ . ٽ ٽ ۾ ڪ ٻ ڻ ڳٽ ڄڻ ٺ ! ڏ ڳ ۾ ٺ. ڏ ۾ ڪ ٺ ۾ Ǎ ۽ ٻ ۽ ڌ ڌڻ ڪ ڪ ڪ ۾ ڏ ڪٻ ڌ ڀ ڳ ٿڳ ڏ ڊ ڀ ٿ ٺ ڄڻ ڻ ٻ ڪ ڪ ۾ ڪ ٿ ! ڪڙ ۽ ۽ ٻ ڪٽ ڪ ڏ ڃڻ ǡ ۽ ٻ ڙ ۽ ٻڌ ڪڙ ٿ ڏ ڻ ڻ ٺ ڌ ۽ ǘ ڏ ۽ ۾ ڃ ۾ ڪ ڌ ٺ ڏ ڪڙ ڏ . ڀ ۾ ٻ ڪ ڪ ٿ ڇ ڇ ڙٽ ڪ ڳ ڃ ڀ ڀڳ ڪڙ ڏ ٽ ٻ ڪ ڪ ڦ ٺ . ۽ ٻ ڌڙ ڀ ڀ ڦ ڇ ڌ ڌ ڪ ڪ ڙ ڄڻ сٽ ۾ ڪ ڪ ڍڪ ڪ ڙ ٿ ڪ ۾ ڙ ۽ ǘ ڇ ٺ . ڀ ڀٽ ڌ ۽ ڙ ڏ ڏ ڀ ۾ ٽٽ ٿ ۽ ۾ ڌ ٻ ٿ ڪ ڪ ڪ . ۾ ڃ ڪ ٿ ڏ ڙ ڌ ڏ ڪ ڌ ڌ ٺ ڻ ڳ ۽ ڙ ڏ ڀ ٿ Ǎ ڪ ڏ ڌ ٿ .
ڍ ڀѡ ۾ ڏ ڀ ٿ ڃ ǁ ٿ ڪ ٽ ڪ ٿ ǡ ۽ ڏ ڀ ڊ ڦڪ ڙ ڪ ڻ ٻڌ ۽ ٺ ڌ ٿ ۽ ڦ ڻ ڏ ۽ ۾ ٺ ڀ ڏ ڏٺ... ڇ ٿ ! ڪ: ڪ ڪڻ : ڏ ٿ ڏ ڻ ٽ ٺ ڪ ڪ ٿ ڻ ڳ ٻ ڻ: ڻ ٺ ڪ ٺ! ڍ ڀ ڪ ڪڍ ј ۽ ڙ ٿڙ ǁ ۽ ڀ ٻ ڻ ڪڍ ٿ ٻڌǡ ڪ ڊڙ ڙ Ǎ ٿ ٽ ڪ ڏ ڏ ڻ ڙ ڳ . ڏ ڪ ڪ ڏ ڏ ڏ ڙ ڏ ڏ! ڪ Ǎ ڪ ڇ ڳ ڪ ڇ ڳ ڙ! ڻ ڪ ڏ ڏ ڇ ڇ ڇڏ: ڳ . ڪ ǡ ڌ ڙ Ǎ ǡ ٿ ڏ ǡ ٻ ڇٽ ǡ ٻ ڊ ڳ ڏ ڀ ڪ ڻ ǡ ڙ ڙ ! ڌ ڪ ٿ !
ڻ ڀ ڪ ۽ ڪ ڻ ڪ ˜ڻ ڪ ڪ ڪڻ ڪڻ ڪ ڇڏ ڪ ڃ ٿ ڙ сٽ ۾ ڇڏ.
۾ ڪڙ ڏ ڏ ڀ ڀ ڻ ǐ : ڪ ٿڌ Ǎ ڏ ڏӘ ۾ Ș ڃ ٿڪ ڻ ڊڙ ڃ ڙ ۽ Ӑ ٿ ڻ ڻ ڀڪ ٿ ڪڻ ڙ ڪ ȍ ٿ ǘ ڪ ڌ ٿ Ә Ӑ. ڻ ڪ ڻ ٽ ۾ ڙڪ ڏ ! ٻ ڙ ڍڪ ڏ ǘ . ٿ ٺ ڃ ڍڍ ڪ ڻ ٻ ڪ ڪ ڌ ڀٽ ڻ ۾ ٺ ڙ ڪ ڪ ڱ ڏ ٺ.
ڏ ڀ ڻ ۽ ڏ ڍ ڀ ј ڻ ۾ ڻ ڳ ǡ ڄڻ ڪٿ ڪٿ ڪ ڪ ۽ ڪ ڪ Ǎ ڪٺ ٿǡ ڀ ڻ ڳٿ ڀ Ǎ ڀ ڪ ۾ ٿ. ٺ . ǡ ڀ ڄ ٺ ڙ ڪ ۾ ۽ ڪ ڏ ۾ ٿ . ۽ ڳ ڌ ٽ ڳ ٿ ٿ ٿ ڏ ۾ ڪڙ ڏ ۽ ڪڙ ڇ ڇ ! ڻ ٿ ۽ ڻ ǁ ۽ ٿڻ ۽ ڙǡ ڍ ڏ ۽ ǡ ٻ ۽ ٻڍ ۽ ʡ Ǎ ڃ ڏ ڪ ٽ ٻ ٻ. ڪ ڻ ڙ ۽ ڻ ٽ ڏ ڻ ڪ . ڪ ڪ ٽڪ ڪ ۽ ڙ ٿ ڻ ٺ ڌ ڻ . ڪ ٻڌ ۽ ٻ ڪ ڀ ٻ ڀ ٿ ڪ ۽ ڙ ٿ ڪڙ ڪ ٻ ڳ ڪ . ڪٿ ڪ ڪ ڪڏ ٿ . ڏ ڀ ٽ ڃ ۾ . Ǎ ڙ ڏ ڙ ј: ڏ ڏ ڪ ڏ ! ڀƁ ۽ ڀ ڪ ٻ ڀڪ ڊ ٿ ٿ ڌ ٿ ڙ ٿ . ڀ ڪ ٿ ٺ ڇ ڪ ڪ ٺ ٿ
ٿ ڏ ۾ ڙ ڪ ۽ ڌ ڳ ٿ ۽ Ș ڏ ڪٿ ڌ Ǎ ٽ ٿڻ ڳ ڻ ڄ ڪ ڻ ڪ ۽ ٿ ٿ Ӑ Ӑ ڳٺ ڪ ڏ Ǎ Ӂ ٺ. ۽ ٻ ڙ ڪڍ ڪ ڪ ! ڪ ڪڊ ڪڙڇ ۾ ڳ ڙ . ڻ ٿ ڙ ٿǡ ۾ ڳ: ڙ ڙ ڌ ڪ ڪ ڪ. ڪ ǁ ٿǡ ڌ ۽ : Ș ۽ ڏ ڪ ٿ!
ڙ ڳ ڪڏ ڳ ڪ ٿ Ӑ ڪ ڏ ڳ ڏ ʁ ٿ ڪ 俓 ѡ ۽ ڪ ۾ Ǎ ǡ ۽ ڏ ٻ ڪ ڪ ڏٺ ٻڌ ڏ ڊ ۾ Ǎ ٽڻ ڳ ڄڻ ڪ Ӎ ڪڻ Ǎ ٺ ڊڙ Ǎ ڪ ǡ ڄ ڪ ڪڙ ٽ ڀ ڪڙ ٽ ٻ ٽ ڻ ڳٿ ۽ ٽ ٽ ۽ ڏ ڏ . ڌ ڪ ۾ ڏ ٿ ڪ ڻ ٺ ڃ ڪڙ ٻڌ ٿ ڀ ڄڻ ڪ ! ڪ ڻ ٿ ڻ ڍ ٻ ٿ ٻ ڃ ڪ ٿ ۾ ! ڌ ڪ ڪ ڪ ӡ ڙ ڙ ! ڻ ڳ ڪ ٿڻ ʡ !
ڳ ٻڌ ۾ Ǎ ǘ ڪڙ ڪ ڏ ڪٽ ٺ ڀڙ ڌ ڙ ڻ ٺ ڪ ڀ ڳ ڦڪ ڦڪ ڳ ٿ ڦٽ ڪٿ ڪѿ ڙ ٿ! ٽ ڀ ڳ ۾ ٻڌ ڙ ڀڪ ۾ ٽ ڃ ڊ ڃ ڊ ڙ ڃ ڙ ڊ ڃ ٺ ڙ ڙ ڃ ȍ ڪ ڪ ڪڻ ڃ ٿ ڃ!
ڏ ڪ ڪ ٺ ڇڊ ٿ ٿ ٺ ڳڻ ڌ ڀڀٽ ڀڙڪ ٿǡ ڏ ٻ ڪ ڪ ڳ ڳ Ǎ ڳ ٺ ٺ. ٿ ٻڌ ڪ ǡ ٿ ڏ ڇڄ ڪ ڻ. ڻ ڪ ڪڻ ۽ ٺ ڀڄ. ٿ ٽ ڀ ٽ ڪ ڌ ۽ ڏ ٽ ڄ ڪ ٺ ڪڏ ٺ ڪ ٿ ڃ ڪ ڪ ۾ ٿ Ǎ ڪ ڪ ڏ . ۽ ٻ ڪ ڪ ٻ ۾ ڪ. ڪ ٽ ڀ ڻ ٽ ٺ. ڪ ڀ ڻ ٿ Ǎ ڪ ڪ ڪ ٺ ڪ ٽ ڪ ٽ ٻڌ ٿ. ۾ ڻ ! ٻڌ ڏڍ ٿ. ۽ ڳ ڪ ڏ ڪ ڪ ڪ ڪ ڪ ڃ....۽ ٻ ڏ ѡ ʡ ٽ ٿ ٿ ڏ : ۽ ڪ ڏ ڄڻ ٺ ٽ ڀ ٻ ڪ ڏ ۽ Ǎ ٿ.
ڻ ٻ ڏ ڪ ڪڙ ٻ ڳ ڻ ڏ ڪ ٽ ڀ ڏ ڏ ڪ ۾ ڻ ڏ ٺ Ǎ. ڏ ۾ ٻ ڳ ڙ ٻ ! ٽ ۾ ڪ ڪ ڻ! ڀ ڪ ڏٺ ڪ ǡ ۽ ڊڙ ڃ ڏ ڀ ٺ ڪ ٿ. ڏ ڀ Ǎڻ ڪ ٿ . ۽ ڏ ڪ ڪ ڀڙ ٿ ڏ ڌ ڳ . ۽ ڀ ڌ ٽ ۽ ڻ ٿ ڀ ڏ ڌ ٺ .
ڻ ڍ ڀ ڪ: ٽڪ ڌ ٽڙ ڏ ڪ. ٽ ڀ ٿ ڻ ۾ ڪڻ ǡ ڍ ڍǡ ڏ ڀ ڻ ڇ ڪ! ڀ ٽڻ ڪ! ٺ ڳ ڪ ڙ ٽ ۽ ڏ ۽ ڏ ڪ ڇ ! ڻ ڪ ٿ ڪ ڳ ٿ Ǎ ڃ ۾! ڏ ڀ ڳ ۾ ڪ ǡ ڻ ڻ ڪ ڙ ٿ . ٿ ٿ ڀڃ : ڻ ٽ ٿ ڪ ڇڏ: ۽ ٽڪ ڻ ٿ . ڪڏ ڻ ڏ ٿ ڪ ڻ ڪ ٽ ٿ ڪڻ ڀ ڻ ۾ Ǎڻ ڪ ڳ ڳ ڳ . ڻ ٽ ڪ: ڪ ڪ ۾ ٺ ! ڏ ڀ ڏ ٿ ۾ ڇڊ ڻ ڪ ј ڪ ڪ ڀ ڏ ٽ ڀ ٽ ڻ ٽ : ڪ ٿ ۾ Ǎ ٿ : ǘ : ڏ ڏ ڪ ڳ ٻڌ ڻ ٿ : ڳ ڪ ۾ : Ǎ ڻ ٺ : ڻ ѓ ڪ ٽ ڀ ڻ ڏ Ǎ ڪ ۾ ٿ. ڻ ڳ ڪ ڃ ٿ ڀ Ǎ ۾ ٿ.
ٽ ڳ ٿ ڇ . ј . ۽ ۽ ٻ ڀ ٺ . ٽ ڀ ڏ ٿ ڳ ڌ ۽ ڪ. ۽ ڪڙ ٿ . ڏ ڀ. ڏ ڏ ڙ ڪ ڏ ڻ ڇ ۽ ٽ ڀ ڙ . ڏ ڀ ڏ ڏ ǁ ڏڍ ǘ ڏ. ۽ ٻ ٻ ڪ ڏ. ۾ ڌ ј ǡ ٿ ǡ ۽ . ٽڪ ٿ ٽڪ ۾ ۾ ڪ ڪ ٿڻ ڳ ڃ ٻ ڪ ٺ ڏ ٽ ڀѡ ۽ ڪٻ ڏ ڌ ڊڄ ڊڄ ٻ ڻ ... ۽ ٿ ڇڊ ٺ ڙ ڪ ڏ ڙ ѡ ڻ ڄڻ ǡ ǘ ٺ ǡ ڪ ٺ ڻ ۾ ٻ ڇ ڻ ڪ ٺ ... ٽ ڀ ڃ ڪǡ ۽ ٻ ڪ ٽ ڏ ٿ ڙ ٺ ٺ ٽ ڀ ڍڪ ڻ ٿ ڪ ! ڏ ڀ ۽ ۾ ٺ ! ۽ ڳ ڌǡ ڄڻ ڪ ڳ ڪ ٽ ڀ ٿ ٿ ڪڙ ٻ ڌ ڦ ۽ ٽ ۽ ڏ ٺ ٺ ڪ ڏ ٻڙ ۾ ۾ ڦٽ ڪ Ǎ: ڳ ٿ ڻ ڪ ڪ ڻ ۾ : ڀ ٻ ڏ Ә!

ڏ ڏ ѡ ڏ ڪڪڙ ڏǡ ڏ ٽ ڀ ٿڙ ٿڦڙ ڳ ٿ. ۽ ڊ ڊ ڻ ڪ ڀڃ ǘ ٽ ٿ . ڙ ڏ ڏ ڻ ڻ ڀ ڪ ڳ . ڇ ڇ ٿ ڙ ۾ ڃ ! ڻ ٽ ڇ ȍ ... ڳ ڻ ! ڏ ڀ ڦڻ ڏ ٻ ڀѡ ڳ ٺ ٺڳڻ ۾ ٿ Ǎ ڏ ٻٽ ڦ . ڻ ڪڏ ڦ Ӑ ٿ ڦ Ӑ ٿ ۾ ٿ ڌ ڻ ڪ ڪڙ Ǎ ڙ ٿ . ڪ ڌ Ǎڻ . ڻ ڀ ٿ Ӑ ٿ. ̐ ۾ ڪ ڇ ڻ ڪ ٿ ۽ ڙ ٿ ڃ . ٻ ڻ ڪڙ ڳ ڻ ڻ . ڙ . ڻ ٿ ڙ ٿ ڪ ڳ ڳڻ ڪ! ٽ ڀ ٿ ڀ ٿǡ ۽ ڀ ڳ ڙ ڃ ۾ ǡ ڻ ٻ ڀ ڏ ڏ ڀ ڄ ڪ ڻ ڪ . ٽ ڀ ڇڏ ڪڏ ٽ ڃڻ ڃ Ґ ٿ. ڊ ٿǡ ٺ . ڳ ڪ. ڪ ڄ ڌ ٿ : ٿ ۽ ڇڙ ڙ ٿ ڄ ٿ . ڪٿ ڪ ڪ Ӑ. ڀ ٺ ٺ ڱ. ۾ ѡ ٿ ٿ ڪ ۽ ڻ ڳ ڪ . ڳ ڪڏ ڪڏ . ٽ ڀѡ ڀڪ ڇڏ ڳٺ ڪ ǡ ڻ ڪ ڪ ۾ ڌ ڌ ڪ ٻڌ ٿ ڌ .
ڙ ڙϡ ڌ ۾ Ǎ ٿڪ ڏ ۽ ڇ ڪǡ ٽ ڍ ڏ ڳٺڙ ڪ ۾ ٿ ڻ ǡ ۽ ڳ ڙ ٻڌǡ ٺ Ǎ ڄڌ ڏ ٻ ڌ ǡ ڪڙ ڏ ڙ ٿ ڄ ڏ . ڪ ڪ ٿ ڪ ڙ Ǎ ڻ ٺ ۽ Ș ڙ Ǎ ڪ ڀ ڊ ٿ ٺ ڳ ڻ ٿ ڪڙ ڌ ǡ ۾ ڪ ڪڙ ڏ ڏٺ ڪ ڻ ٿ : ۽ ۾ ٻڌ ڻ ڇڙ ڍ ڀ ٺڪ ڳǡ ڏ ڀ ۽ ٻ ڪ ڙ ۾ Ǎ ٺ ڪ ڪ ڏ ڀ ٿ ڪڙ ٻ ڙ . ۽ ڪ ڪ ڪ ڌ ٽ ڀ ڪٺ ڙ ڏ ٻ ۽ ڪ ڪ ڻ ǡ ڍ ڀ ڪ ٽڊ ڪ ڦڪ ٺ ڪ ٿ ڪ ڪ ڇ ٽ ڻ ڳǡ ڏ ڀ ڪ : ڪٿ ڪ ڪ ! ڊڄ ڊڄ ڪڙ ڙ ٽ ۾ ڻ ڌ... ٿ ٻڙ ڌڪ ڻ... ڪڙ! ϐ ۾ ڌ ǡ ڙ ڀ ٽ ۾ ٽ ڏ ڪ Ӑ ڀ ٺٺ ڦٽ ڪ ڏ ڀڃ. ڻ . ڃ ڃ ۽ ڪڏ ڪ ۽ ڪ... ٿ ٿ ٺ ڇ ٿ ӡ ڪ ڪ! ڙ . ڳ ڙ ٺ ڙ .... ڪ ٿ ڌڻ ڪ! ڪ ڌ ڌ ڪ ٿ ڌ Ӑ ڪ ڱ ٻ ڱѡ ٺ ٻ ٺ ٿ ٻ ٿ ڪ ڪ ڌ ڌ ڃ ڪ ! ڏ ڀ ٻ ٿ ڪ ۾ ڍ ڀ ٿ ڻ ڀڪ ۾ : ڪ ڌڻ ڌ ! ڪڊ ڪڙ ڏ ٻ ٻ ٻ ڪ ڌ ڃ! ڏ ڏ. ڍ ڀ Ǎ ٿ ڪ ڪ ڏ ڙ ٿ ڃ! ڇ ٿ . ڇ ٿ ۽ ڻ ڪڻ ڇ ڻ ڏ ڏ ڊڙ ڊڪǡ ڳ ڪ ۾ ڪ ڇ ٿ Ӑ!
۾ ڻ ٺ ڏ ڱ ڏڙ ڻ ٻ ڏ ڙ ڙ ٽǁ ٽǁ ڪ Ǎ ѡ ڏ ڪ Ǎ! ڏ ڀ ۾ ٿڻ ڪ ڪ ڻ ٿ ! ڙ Ǎڻ ٿ ۾ ٺ ڪڙ ٻٽ ٻ ٽ ڪڙ ٿ ۾ ٽ ٽ ڻ ڏ ڀ ۾ ڌ ڄڻ ڪ ڀڳ ٿ ڪ! ѡ ڪ ۾ ڪ ٿ ٿ. ڏ ڀ ۾ . ۽ ٿ ٻڙ ڏ ۽ ڪ ٺ ڻ ڪ! ڳ ۾ Ǎڻ ڙ . ڀ ǘ ڳ ڀڪ ٿ ڃڻ ڃڻ ڪ ڪ ڌڪ ٻڙ ۽ ڌǡ ڪ ٻڙ ѡ ٽ ٿ ٿ ڏ ڀ ڏ ڪ ڪڏ Ǎ ڪ . ڙ ڪ ڏ ٽ ڀ ۾ ڪ ǘ ڪڇ Ӑ. ڏ ڳ ڏ ٿ ڃ ڪڙ ۾ ڃ: ۾ ǘ ٺ . ڪ ڀڙ ڌ ڇ ڳ ڪ ڪ! ڏ ڀ ڪ ڌ ٿ ѓ ۽ ٻٽ ǡ ٿ ٻٽ퓡 ڪ ڻ: ۽ ڪ ѡ ٿ ڪ ٿ ٽ : ٿ ڏ ڪ ڪ ٺ ٿǡ ! ٿ ڌ ٿ ۽ ڳ ٿ ڄ ڪ ڙڪ ڏ Ǎ ٻ ٺڪ ڪ ۽ ٺ ٺ ڃ ڪ ڏ ٿ ٿ. ڏ ڀ ڌ ѓ ڇڪ ٿ : ٻٽ ڻ ڪ ڳڻ ڍڻ ȍ ٿ. ڪ ٿ ڏ ڻ ڏ ڃ! ڍڙ ڀ ڇڏ . ٽ ڻ Ǎ ٺ : ڍ ڀ ڪڇ ڇ ڻ ڏ : ڏ ڀ ǁ ٺ ۽ ٺ ٺ ǘ ۾ ڏ ڪ ڇڏ.
ڏ ڀ ڌڌڙ ڍ ڀ ڪ ۽ . ٽ ڀ ٿ ڌ . ڏ ڀ ڻ ڻ ڪڙ ڌڌ ! ڇӡ ڪڙ擿 . ڻ ٿ ڄڌ ڏ ڙ ڻ ڪ ڻ ٿ ٿ ڌڌ ڦ ڪ ڙ ٿ! ڻ ٿ ڪ ٺ ٻ ڙ ۾ ҡ ڏڙ Ǎ ۽ ٿ ڪ ڳ : ڪ ٿ! ڪ ۾ ٿ ٿ ٿ ڏ ڪ ڙ ǘ ۾ ј Ǎ ڄڻ ڪ! ӡ ڄڌ ۾ ڏ ٽ ڀ ٺ ڻ ڪ ڪ ۽ ڏ ڙ Ǎ ڄڌ ǡ ٽ ڙ ڳ . ۾ ٿ ڪڙ ڻ ٻ ۽ ٺ ٽڊ ڻ ڳ. Ǎ ٿ ڻ Ǎ ڙ ٺ ٺ ٿ ڄ . ٿ ڻ ڏ ڪ Ǎ ٽ ٿ ڪ ڪڙ ڱ ڪ ٺ ٺ . Ǎ ڪ : ڏ ڻ ڏ ڳ ڃ ڻ ڪ ڪ ٽ ٽ : ѡ ٻٽѡ ڀڙ ٽ ѡ ڳǡ ѡ ǡ ڪ ڙ ѐ ڪ. ڪ ڪ ڪ ڌ ڪ ٻڦ ڏ ڀ ڪ ٺڻ ! ڪڙ Ǎ ۽ ٻ Ǎ ۽ ڏ ٿ ڏ ۽ ڌ ڌ ۾ ڀ ڀ ڻ ٿ Ǎ ڳ ј ڇ ۽ ڄ ڪ ڃ.
ڀ ڪ ڪ ڃ ڪ ۽ ڪ ٻ ڻ Ǎ ڏٺ ڳ ۽ ڙ Ǎ ڪ ڏ Ǎӡ ٻ ڻ ڪ ڇ ӡ ڙ ٺ . э ۽ ٽ ۾ . ڻ ڪ ڀ ڪ! ٿ ٿ ٺڪ ٻڌ ڏڙ ڻ ڪ ڏ ڍڪ ڪ ٺ ٺ ڌ ڏ ј ٿ ڪ ٺ : ٻ ڇڏ ڪ Ǎ ڃ ڪ ڪ ۾! ڏ ڀ ڪ ٻڙ ٺ . ڙ ڏ ڏ ǡ ۽ ڀ ڪ ڳ ڙ.
ј ј ڪڙ ڏ ڏ ڀ ڍ ڀ ڇ ڏ ۾ ڪ ѓ ۾ ڙ濓 ڍ ڀ ڙ ۾ ǡ ٻڌ ڏ ڻ ٻ ڪڙ ڙ ڪ ۾ . ۾ ڪ ڪ ٿ: ڀڻ ڻ ڪ! ڏ ڀ ڳ ٻڌ ڻ ڪ ڍ ڀ ѓ ڏ ڻ Ǎ ٿ ڪ ٻ ڏ ٻ ٿ ڌڪ ǡ ۽ ڏ ڀ ٽ ٿڻ ǡ ٺ ٿ ٿ ۽ ڏ ڀ ڪ Ǎ : ڻ Ǎ ڙ.... ۽ ڪ ڪڙ ! ٿ ٺ ۽ ڊ ڏ ٿ ڄڻ ڪ ڪ ڪ ٿ: ڪ ڪ ! ڏ ڀ ǡ ٿ: ٺ ! ڪ ڪڙ ڪ ڪ ڪ俓 ٻ ڪ ڻ ڏ ٽڊ ٻ ڪ ڪ ٺ ڙ ڍڪ ۾ ۾ ј ڻ ٿ ۾ ڏ ۽ ٻ ڪ ڏڻ ۾ ڳ . ڪ ڪڙ ٿ ٻ ٿ .
ٺ ٺ ۾ ڙ ... ڪ ڌ ! ڪ ڌ ! ڻ Ǎ ڪ ڳ ڪ ڌ 俓 ۾ ۽ ڪ ڪ ڻ ڀ ڀڃ ۽ ٽڙ ڳ ٻ ڪ . ۽ ڌ ڏ ٻٽ ٽ ڳ ڪ ٺ ٺ ǡ : ڏ ڃ ڌ ۾ ۽ ڏ ٻ ڪڊ ڪڙ ۽ ڙ ڪ ڙ ۽ ڙ ڊ ڳ . ڏ ٻ ... ڪڙ ۽ ٻ ڙ ڙ ڏ ٿ . ڙ ٿ ڙ ڪ ٻڌ ڪ ! ڀ ڙ ڳ ڪ ٿ ٽ ڦڊڪ : Ǎ Ǎ ۾ ǡ ǡ ڪ ڻ ڇڏ: ڪ ڇ . ۽ ٿ ǡ ڻ ٽڪ Ǎ ڏ ڄ ڪ ڪ ڊ ڪ ۽ ڌ ڪڌ ڪٿ ڪ ڀڻ ٿ Ӑ! ڻ ڪ ڪ ڌ ڃ ڪ . ڍ ڏ ڙ ڪٿ ڙ ڪ ٻ ڪ ǡ ۽ ڪ ٿ ڳ ٿ ڪ ڪ . ڪ ۾ ٽ ڀ ڪ Ǎ ۾ ڍڻ ٿ ٿ! ӡ ڪ ڍڻ ڻ ڪ ڇڏ: ڏ ڇ ڪ ڇ ڪڏѡ ڇ ڪڙ ڪ ڌ ۾ ٻڌ ڃ... ڇ ڪ ڍ ٿ ڃ! ۽ ڻ ڳ ٿ ڙ . ڻ ڳ Ǎ ٺ ڪ ȍ ڪ ٿ! ٻ ٿ ڪ ڪ ڏ Ǎ ڪ ڏ ٻڏ ٿ ڳ ڪ ڃ ڪ ڪٽ ۾ Ǎ.
Ǎ ٺ ڪ ٽڪ ڏ ۾ ڻ ڏӡ ٿ ڌ ڪٿ ڻ ڻ ۾ ڃ ٻڏ ! ٽڪ ڪ ڪ ٿ ڻ ٽ ڪڙ ڙ ٿ ڪ ٽ ڻ ٿ ڍ ڪ ڌ .
۾ ڙ ۽ ٿ ڪ ڪ ȍ ڏ ڌ ڱ ۽ ڌ ۾ . ڪ ȍڻ ڪ ۽ ڪ ڪ ۽ ڪ ڏǡ ڪڙ ڳ ڪ! ڦڪ ڪ ڪڙǡ ڪ ۽ ۽ ڪ ڻ ڪ ڪ ٽ: ڏ ڪ ڪ ڳ ڪ ٿ. ڇ ڍ ڻ . ڄ ڪڄ ڪ ڪ ڏ ڌ ۽ ڌ ٻڌ Ǎ ڏ ٿ ڪ ڪ ڏڀӓ ڪ ڍ! ڏ ڀٽ ٿ ڀٽ ڪ ڳ ڍ ڇڏ ڇٽ! ڳ ڪڙ ۽ ٿ ڪڄ ۽ ڪ ۾ ۽ ڪ Ǎ ڪ ٿڻ ٿǡ ڪѡ ڃ! ٺ ڪ ڻ ٺ ۾ Ǎ . ڪ ڻ ۽ ڳ ڍڍ ڌ ڍ ۽ ڏ ڳǁ ڪ ڪ . ڪ ڀ ٿ ڪڍ ٿ ڪ ڪ ڪ ڍ ڙ ٽ ڃڻ . ٻ ڪ ڪ: ڇ ڪ. ڪ ڪ ٿ ڍڻ ڪ ٿ ڌڻ ڪ: ڏ ڳ ڪ ڪ ٿ ٺ ٺ ڄ ڪ ڏ ڪ ۾ ٺ !
ڏ Ǎ ٺ ڏ ڏ ڀ ڪ ۽ ڀ ڪ ڍڍ ڳ ڪ ٿ ڙ . ڌڪ ڪڻ ٺ ڳ ٿ ٿ ٿ ڻ . ڪ ۽ ڏ ڪ ٽ ȍ ڪڻڇ ۾ ڙ ڪ ڪ ڪٽ ڪڙ ڇڻ ڪ ڙ ڙ ۽ ٻٽ ڏڊ ۽ ڇ ۾ ڪ ڳ ڇڻ ڪ ٺ: ۽ ڍ ڀ ڪ ۾ ڪ ڳ ٻڌ ڪڏ ڻ ڇڏ ۽ ڻ ٺ ڪڙ ڌ ڃ ڳ ڪ ٿ ٺ ڪ! ڪ ڪ ڻ ڪ ڃ ڍ ڌ ۽ ڪ ٿ ۽ ٻ ڳ ڄ ڪ ڪ ڏ ڌ ڌ ٻ ڙ ڳ... ڪ ٽ ڪ Ǎ ڦ!
ڳ ٻڌ ʡ ٻڙڪ ڦڙ ڪ ڪڻ ٿ ڏ ڀ ڙ ڪ ٻٽ ڪ ٽ ۾ ڻ ڙ ۾ ڇ! ٻٽ ڙ ڳڻ ۽ ڪ ڙ ڀڄڻ ٽ ڏ ٺ ڪ...ڪڻ ڀӡ ڀ ڪٿ ڪ ڏ ڃ! ڏ ڀ ڪ ٻ ڳ ڇ ڪ ڻ ڙ ڪڍ ۽ ڪ ڪ ڌ ۾ ڇڊ ڇڏ ڙ ڙ ۾ ڃ ڪ ڪ ٺ ڻ ڪ ڙ ۾ ڃ ڳ ٽ ! ڏ ٺ ڙ ڪ ڪ ٻ ۾ ۽ ڪ ٽ ڌӡ ٻ ڙ ڪ ڀ ڇ ٿ ڦٽ ڃ ٺ ! ڪ ȍڻ ٿ ڀڄ ٿ ڪ ڳ!
ڪ ѡ ѡ ڻ ڇڻ ڪ ڪ ٽ ٿ ǡ ۽ ٿ . ڏ ڀ ڪ ۾ ....۽ ڪ ۾ ....۽ ۾ ڏ ǘ ڏ ڊ ۾ ٺڪ ڏ ٻ ڪڻ Ǎ ٺǡ ڏ ڪڙ ڪ ʡ ڃڻ ٿ ڪ ڪڙ ڙ ڙ ڪ .... ۽ ڀ ڇ . ڪ ڪ! ڪ ڃ ӡ ... ٺ ٿ ڪ ۾ Ǎ ڳ! ڏ ڏ ڀ ۾ ۽ ڃ ڌڻ ! ڏڍ ٿ ۽ ڙ Ǎ ڊ ڪ ӡ ۽ ٺڙ ڪ ٽ ٿ .
ڏڍ ڏ ۽ ڊ ڀ ٺ ۽ ڏ ڪ ڪ ڻ ڻ ڙ ڏ ڃ Ӎ ڪ! ڦ ڦ ٺ ۾ ۽ ǘ ڏ ڀ ڏ ۽ ڻ ڳ ڳ ۾ ڳ... ڪ... ڪ ڪ ڪ! ڏ ڀ ڪ ۾ ۽ ڇ ڏ ۽ ڪڌ ۾ ڻ ڳ ڪ ڻ ڳ ٿ ٻڌڻ ٿ ڌ ڏ ٻڌ!.
ڍ ڀ ڪ ڪ ڪ ڪ ǡ ڻ ڻ ڪ Ǎ ڌ ڪ ٽ ڪ ٿ ڻ Ǎ ڙ ڏ ٺ ڃ ڳ.
Ӂ ۽ ѡ ڪ ڪ ј ڪ ۾ ڪ ٺ ǡ ڳ ڪ ڪ ڳ : ڪ ڪ ۽ ڪ Ә ڀ ۽ ڀ ۾ ڪ ٺ ٿ ڪ ٿ!
ڻ ٻ ڪ ڪ Ǎ ڪڙ ڪ ڍڪ ڀڻ ӡ ۽ ڪ ڪ ڪ ڌڻ ڌڻ ٽ ڏ... ȍ ٿ ڳ ǘ ۽ ٻ ٿ ڪ ۾ ڙ ڪ ڪڊ ڻ ڀ ڪ ڪ ٿ...! ۽ ٿ Ӑ ڪ ٿ...!
ڪ ڻ ڪ ڪ ڪ : ڏ ڀ ٻٽ ٽ ڀ ۾ ۽ ٽ ڀ ۾ ڻ ....۽ ٿ ٿ ٿ ڻ ڏ ۽ ڪ ٺ ٽ Ǎ ڳ ڙ: ڏ ڀ ڪ ٽ ڪ ڪ ڻ ڪ ٺ ۽ ڪ ڏ ڃ ڏڍ ǁ ڇ ڪ ۽ ڪ ڀ ڙ ڪڻ ۽ Ӎ ڳ ۾ ڪ ٿ ۽ ٺ ٺ ڙ ڙ ٺ ڙ ڏڻ ڪ ǘ ڏ ڪ Ӑ ڪڏ ڪ ٿ : ۽ ڪ ڇڙ ڳ ۾ ڪ ٺ ڪ ڏ ڙ Ǎ ٿ ǡ ڏ ڪ ڏڍ ڪڻ ڳ... ڀ ۽ ڀ ѡ ڪڙ ۽ ڪٿ ڪ ڏڍ ڀ ڪ ڪ ڍ ڪ ڙ ڊ ڪ ڪ ڪ : ڳڻ ۽ ڳڻ ڳ ڻ ڻ ڄ ۾ ڃ ڪ ڪ ڪ ڳ: ۽ ڪ ڪڻ ڪ ڙ ڪ ۽ ڪ ڪ ٽ ۽ Ә Ә.... ڪڙ ڪ ڇڏ ٿ ۽ ڊ ڊ ڪ !
ѡ ٿ ۽ ڪ ڪڙ ڳ ڳ ٽ ڀ ۽ ڪ ڪ ڏ ڙ ۽ ٺ ٿ...۽ ڪ ڪ ڀ ڪ ڻ ڳٿ ۽ ۽ ڏ ڏ ڻ ڌڻ ڃ ٿ ڪ ۽ Ӎ ڪ ڇ ڳ ۾ ڪڙ !
ڀ ڻ ڪ ڏ ٿ ǡ ڏ ٽ ڀѡ ٽڪ ڏǡ ڳǡ ڏ ڪ ٿ ٿǡ ۽ ڄ ٽ ڻ ǡ ٿǡ ڏǡ ڪǡ ٺ ڪڙ ڏ Ǎ ڪ ٻڌ ۾ .
ǡ ٿ ڻ Ǎ ڙǡ ڙ ڻ ڪڍ ٽ ۽ ڄٽ ڄ ǡ ڳ ڙ ڳ ڏڪ ڳ 恡 ǘڙ ۽ ڌ э ۽ ڌ ǡ ۽ ڪ ڏ ڻ ۽ ٻ ڪ ڳ ڪ .
ٺ ڪڙ ڏ ڏ ڀ ڀ ڏ ǡ ڻ ٺ ڪ ٺ! ڏ ٽڪ ٽڪ ۽ ڪ ڪڍ ٺ ڃ ٿ ڪ ٿ ڳ ٺ ٺ ۾ ڃڻ ڏڻ ۽ ڪ Ә ڻڻ ڙ ڏ ڱ ۽ ٺ ڊ Ǎ ڪ ڪ ۾ ٿ ڳڍ ڻ ٻ ڪ ڻ ڪڻ ڪ ڪ ڪ ٺ Ș ڻ ڻ ڪ ӡ ڻ ڃ ڪ ڳ ڪ ڪ ڻ ۽ ڪ ڻ ٽ ڻ ڪ ڙ ڙ ۽ ڃ ڀ ڪ ٿ ј ڀڪ : ڪ .
ڏ ڀ ڳ ٻڌ ڀ ٿ ڙ ٿǡ ۽ ڪ ڪ ٿ ڪ ڏ ۽ ٻ ڀ ڳ ڇڏ ڪ ٿ ڪ ڃ ڪ ڳ ڀ ڳ ڌ ڳ ڙ ڄ ڪ ڻ ڪ ڙ ڳ ٿ ٿ ǡ ڻ ڃڻ ڳ ڳڻ ٿ. ٿ Ӑ ڪ ڪ ڪ .
ڪڙ ϡ ٻ ۽ ٽ ڪ ڏ ڏ ڪ ڪ ٽ ڄڻ ڪ ڳ ٿ ڪ! ڌ ڀٽ ٿ ڏ ۾ ڳ ڪ ۽ ڻ ڻ ڍڪǡ ۽ ڌ ڀ ۽ ڻ ڪڙ ٽ ٽ ڻ ڇ ڳ ǡ ڪڏ Ș ڪڏ ڪڏ ڏڪ ڪڏ ڏ. ڏ! ڪ ۾ ڪ ڀ Ә ۽ ڪ . ڪ ٿ ǡ ۽ ڪڻ ٻ ٽڙ ǘ ۽ ڪڙ ٿ ڻ ǡ ۽ ڀ ϐ ڪ ڀ ڪ ڇڏ.
... ٿ ڪ ڻ ٽ ڙ ٽ ڙ ڻ ڳٿ ۽ ۽ ڏ ڏ ѡ ڪ ۾ ڪ ڪ ۽ ڪڏ ڏ ۽ ڏڪ ٽ Ș ۽ ڏ ٽ ڏڻ ٽ ٽ ڪ .

ڙ

ڳ ٿ ڪ ڪڙ ڪ ڇ ڇ ڙ ڙ ٽ . ۽ ڇ ۽ ڏ Ә ڪ . ڪڙ ڙ ڙ ۽ ڙ ۾ ڻ ٽ ۽ ڌڙ ۽ ڇڻ ڇڙ ڙ ӡ ڪ ڙ ѓ ڪ ڙ .
ڪڙ ڏ ڏ ڪ ٽ ڪڙ ڙ ڏ ڳ ۾ ڪڏ ڪ ڏٺ . ڙ ӡ ڙ ǡ ǘ ٿ ڪ: ڏ ٿ ڪ ڙ ڌ ڪ ٺڙ ڍ ٽڪ ٿ ۾ ڏ ǘ ٿ ! ڪ ڙ ڙ ڪٿ ڏٺ
ڙ ڙ ڳ ٻڌ ٺڙ ڪ ڪڻ ٺ ڻ ٿ ۾ ڏ... ڙ ڙ ڻ ڳ! ۽ ڙ ٿ ڙ ٿ ٻڌ ڙ ڙ ڪ ڪ ۽ ڏ ڄ ڀڳ ڻ. ڙ ǡ ڙ ڏ ! ڙ ٺڙ ٽڪ ٺ ۽ ڙ ڻ ڻ ڏ ٺ ڊڙ ڃ ۽ ڙ ڪ ٻڌ ڄ ڏ ۽ ٿ ۾ .
ڙ ڏ ڄ ڪٿ ڪ ڌ ڳ ! ڙ Ǎ ڪڙ ٺ ۽ ڙ ڇ ڻ ٺ. ڇ ڪ ڻ ڳ ڌ ڦ ٿ Ǎ ڳ . ٿ ڳ ǡ ۽ ڪ ڻ ڪڍ ۽ ۾ ڙ ڙ ڪ.... ڪ ٻڪڻ ڳ. ڳ ڪ ڻ ۾ ڙ ڙ ڪ... ڀ ٿ ! ڇ ڪ ڳ ڙ ڙ ٿ ۽ ڙ ڪڙ ڍڪ ڪ ٻ ٽ ۾ ڇڦ ڙ Ǎ ...
ڏ ڙ ڄ ڏ ۾ ǘ ٺ ڏٺ ڃ ڳ ۾ ٺ ٻ ڪ. ٻ ڪ ڏ ڙ ٽ ۾ ٺ ڏڍ ڙڪ ڏ ٺ ۽ ڪ ! ٽ ۾ ڇ ڃ ٿ ڌ ٺ ڦ!
ڙ ӡ ڇ ڪ ǘ ڪڙ ڪٽ ٿ ٿ ٿ! ٻڌ ڙ ڙڪ ۽ ٿ ٺ .
ڏ ٿ ӡ ڻ ڻ ڻ ڏǡ ۽ ڪ ٺ ٺ ۽ ǁ .
ڪڙ ڏ ڪ ڪ ٽ ۾ ڪڙ ڊ ڙ ٺ ڏڻ ۾ ۽ ڏڻ ڇڪ ٿ ۽ ۾ ڪ ڪ ڪ ڪ.
ڏ ٻ ڏ ٿ ڏ ڙ ڙ ! ڪ ڏ ڦڻ ǘ ǘ ڳ ڳ ٿ ! ڪ ڃ ۽ ڃ ڦڻ ڻ ڏ!
ڙ ȡ ڦڻ ڪ ڏ Ǎ ٿ ۽ ڏڍ ڃ ڪ ۽ ڙ ٿ Ǎѡ ڙ ڻ ڪ ڪ ڦڻ ڏڻ ڪ ڪ ٻ ڻ ڏ ۽ ڻ ڻ ڙ ڏٽ ڏ ڙ ڄ ڏ ۾ ڦڻ ڏ ۽ ڦڻ ۾ ڪ ٺ ۾ ڙ Ǎ ڏ ڻ ڦڻ ڃ ٽ ڏ! ڦڻ ڪ ٽ ٺ! ڙ ڃ ڏ ڦڻ ǁ ٺ ǘ ڇٽڻ ڌ ٿ ! ڪ ڪ ٻ ڏ: ڦڻ ٿ ۾ ڏ!
ڙ ڦڻ ڻ ڃ ڏ ڪ ڃ ڇǡ ڪ ڙ ڦڻ ǁ ٺ俓 ڪڙ ڙ ڄ ڳ ڪ ٻڌӡ Ǎ ڦڻ ۽ ڪڙ ۾ ڃ ڻ ڦڻ ڏ ۾ ٻ ڻ ۽ ڏ ڏڍ ٿ.
ٻ ڏ ڪڙ ڦڻ ٺڻ ... ڪ ڦڻ ڻ ڏ ڏ ڙ ڪӡ ۽ ڙ ٽ ڏ ٺ ڏ ڦڻ ڪ ڙ ڪ ٻ ! ۽ сٺ ڳ ... ۽ ڏ ڏڙ ڃ ۾ ! ڻ ڏڍ ڪ ڪ ٻ .
ڪڙ ڏ ڪ ڀ ڻ ڪ. ڌ ڃ ڙ ڀڻ ڻ ڊ ڪ ڪ ٿ Ǎ . ڀ ڇ ڏ ڏڍ ڻ Ǎ ٺ.
ڙ ڄ ڏڻ ٺ ڙ ۽ ڀ ڪ ڙ Ǎ . ڀ ڏ ۽ ٻ ڪ ڪ ڻ ٺ ڙ ڃ ! ٻ ڀ ڪ Ǎ ڪ ڀ ٿ . ۽ ڀ ٻ ڀ ۽ ٻ ڇ ڃ! ٻ ٻ ڃ ڇ ڪ ڃ ڙ ! ٻ ڃ ڙ ڳ ۾ ڌ ڪ ٻ ڀ . ٺ ڏ ٽ ڀ ڙ ڳ ۾ Ǎ ٻ ڌ ڏ ڀ ٿ ٿ ڪǡ ٽڙ ڙ ... ۽ ڏ ڳ ڏڍ ڳ.
ٻ ڪ ڏ Ǎ ڪ ڪ ڪ ڙ ڪڙ ۾ ڇڏ ڀ ! ڙ ۽ Ǎ ڙ ڪڙ ۾ ڻ ڳ. ڏڍ ٿ ۽ ٺ ڙ ڙ ! ڪ ڏ ڪڙ ۾ ڪ ٿ! ڻ ۾ Ǎ ڏ ڪٿ Ә ! ڙ ڻ ٺ ڙ ڙ ٿ ڙ ٿ ڪ ڙ ٿ . ۾ ڏٺ ٿ ۽ ڻ ڏ ڀ ڏ ٿ . ۽ ڏ ڙ ڀڳ ۽ ڀ . ڏڍ ٿ. ۽ ڌ ڌ ڪ ڻ ۾ .
... ڙ ڙ ڏ ڻ ڪ ڇڏ. ڏ ӡ ۽ ڪ ٽڪ ٿ ѐ ۾ ڇ. ڪڙ ٽڪ ڌ ڪ ڻ ڙ ڦ ڏ ڙ ڇڏ!
( ڦ э 1959)

۽ ٽڙ ڪ
ڪڙ - ڻ . ڪ ڻ ڻ ڻ ۽ ڀ ڻ . ڪ ڀ ڪ ۾ Ǎ ڏڪ . ڻ ڻ ڻ ٽ ٽ ٻڌ ǡ ٻڙ ڪ ڳڀ ٿ ۾ ڏ ڀ ڀ ڪ ڇڏ . ٿ Ǎ ڪ ۾ ڪ ڻǡ ڏ ٻڙ ڳڀ .
ٿ ڻ ڏ ڃ ڪ ڀ ڪ ڇڏ . ڍڙ ٻڙ ڃ ٽڪ ٿ ۾ ڻ ڪ ٿǡ ڪ Ǎ ڦ ڃ! ڪ ڪ ڀ ڪ Ǎ ٽ ٿ! ڪڙ ٻ ڏ ڪ ڏ ǡ ڪ ڪ ٻ ٽڪ ڦ ڃ ڪ ڏ ڪ ڀ ڙ ۽ ڪ ڀ ڪ ڪ ڪ ٽ ڪ ڃ! ڪ ۽ ڙ ڪ ڻ . ڪ ڇ ڪ ڀ俓 ڏ ! ۽ ڀ. ڳ ڪѓ ڪ . ۾ ڪڙ ڻ ۽ Ǎ . ٻ ڻ ٺڻ ڪ ڪ ڇڏ. ڻ Ǎ ڏ ڃ! ڏ ڪ ڻ ڻ ڻ ٻ ǘ ٽڪ ۽ ٻ ڄ . ڪ ڌ . ڏ ڪ ڻ Ǎ . ڏ ڻ ڻ ڌ ڻ ٺ Ǎ ٿ.
ڌ ڪ ڻ ٺ ڃ ٺ ڙ ڻ ڃ ۽ ڪٻ ǘ ۽ ٿ Ǎ ڏ ٿ! ڏ ڏ ڻ ڀڄ ڏ ڪ ۾ ڇڏ ڻ .
ٿ ڻ ڏ ڪ Ǎ ڻ ٺ . ڇ ڏ ڻ ۽ ٻ ٺ ٻ ۾ ڻ ڪڙ ڏ ڻ ڳ ٿ ۽ ѡ ڌ! ڻ Ǎڻ ٿ . ڪ ڏ ٿ . ڻ ڪڙ ڪ ڳ .
ڃ ٻڌ Ǎ ڏٺ ٻ ٺ . ڳ ѡ ڇ ڪ ٻ ڳ ٿ ڪڙ ڙ ڇڏ ڃ ٺ .
ڙ ڪ ڏ! ڪ ۾ ڏڻ ڪ ۾ ڻ ǘ ڏ. ٻڌ ڪ ڪ ڪ ڪ ڻ ۽ ڏ ڻ ڏ ٺ .
ڀ Ǎ ڪڙ ٽ ǡ ڌ ϡ ڪ ڏ ۾ ڪ ڃ. ڏ ڪ ڳ ٻڌ ڏ Ǎ ڏڪڻ ӡ ٺ ۾ ڪ . ۾ ڪ ڪ . ڏ ڪ ڪ ٽڙڪ ڇ ڇڏ. ڳ ٽڪ ڄڻ ۽ ڪڙ ڙ ٻٽڪ ٻڌ ڀ ڄ ٺ . ٻ ڪ ڏٺ ٻ ٽڪ ڦڻ ڳ ڪ ڏ ٻ ٿ ڪ ڪ ڄ.
ڌڻ ڙ ٿ ڪ ڻ ڇٽ ڌ ڪ ۾ ڪ ٿ ǡ ۽ ڀ ڻ ڏ ڪڻ ڳ.
(ڌ ڪ ڪڻ ٻ. 1963)

ڌ
ڪڙ ٻڙ ڪ ڪ ڀ ڪ ڏ ۾ ڃڻ ٿ. ڦ ڃ ڪڙ ڪ . ڏ ٺ ڏ ڏ ٿ ۽ ٽ ڀ ڌ ј ۽ . ڦڪ ڪ ǁ ۾ ǘ ٺ ! ڏ ۾ ڪڙ ڳ ٺ ڳ ڻ ڪ ٿ ٿ! ڪ ڪڻ ڇ ڪ ڀ ڊڄ ڊڄ ٿ ٺ ڌ ڪ ڳ ǘ Ǎڻ ڪ ڙ ǘ ڦڙ ڪڏ ۾ ڪڏ ٺ ڏ ڏ ڏٺ ٺ ڪ ڳ ٿ ǘ ڪӡ ڏ ٽ ٺ ٻڪڙ ڪ ڪ ٽ ٿ ڪ ǘ ڌ ڪ ٺ ڳ ٿ ǘ ڪڍ! ٽڪڙ ٻڌ ڪ . ۽ ٺڙ ٽ ۽ ڪ ǘ ۾ ǘ ٺ ... ڪڏ ڪ ڄ ڏ ڌ ٺ !
(ٻ ڦᓡ э 1959)


ڙ ۽ ڪڪڙ ˜ڻ
ڙ ڪڙ ڏ ۾ Ǎ ٿ ڪڪڙ ڄ ڪ ڍ ڪ! ڻ ڙ ٿ ڌ . ۽ ڳٺ ٻ ڪڙ ۾ ڪ ڃ . ۾ ڪڪڙ ٻ ڏ. ڙ ٽ ڪ ڃ ڪ. ڙ ٿ ڪڪڙ ٽ ڻ ڀڄ: ڳٺ ڪ ٿ Ӂ ڦ ڳ ۾! ٺڙ ڪ ڇ ڻ ... ڪڪڙ ڏ ڀ Ǎ ڙ ٺ ٺ ڪڪڙ ڻ ڳ ڪڪڙ ۾ ٻ ڪ ڏ ڪ ڳ ڇ!ڄ ٻ ڪ ڙ ڪ! ڪڪڙ ٿ ڻ ڙ ڳ ڳ ٿ . ٺ Ǎ ۾ ڙǡ ۽ ڙ ڌ ڃ ڪڙ ٻ ٺ ٺ. ٻ ٻ ۾ ٺ ۽ ڙ ڏ ڻ ٿ. ٻ ڌڪ ڄ ڪڪڙ ڻ ڏ ڪڪڙ ڻ ڳ ڪڪڙ ѡ ڪ ٻ ڇڻǡ ٺڻ. ٺ ٻ ڙ ڊ ڙ ! ڻ ڪ ڪ ڙ ڙ . ٻ ڻ ڙ ڪ ڄڻ ڪ ڀڙڪ ڪѡ ٿ ڙ ٻ ۽ ڪ ٺ ڪ ڪ ڪ ٺ!
ڙ ڌ ڳ ٻڌ ڪڪڙ ٽ ڏ ڃ ٻ ڪڙ ٺ. ۽ ڪ ٻ ڪڙ ڳڙ ڳڙ ڪǡ ڏǡ ٺ ٻ ٽ ٺ ڙ ڇ ڏ. ڪ ڙ ٽ ڻ ڙ ڪ. ڇڏ. ڇ ٿ ڪڙ ڪ. ǡ ٽǡ ڪ ٻ ڪ ٽ Ǎ ٺ ٽ ڪ. ۽ ٽ ڻ ڙ ڪ ڙ . ۾ ڪڪڙ ٽ ڀ ڪ ڏ ڀ.... ڙ ٽ ڀ . ڏ ڙ ٺ ڙ ۾ ڙ ٿ ڪڪڙ ٽڪ ڏ ٺ ڙ ڙ ڪ ڪ ۽ ٽ ڻ ڙ ڪ ڇڏ.
ڪڪڙ ڄڻ ڇ ٿ . Ǎ ڏٺ ڀ ! ٽ ڪ ڪ ڏ ڀ ! ڙ ڙ ڀٽ! ٺ ڪڙ ڪ! ڀڄ ڃ ڀڄ ڃ ڏ ڪڙ ڙ ٺ ڌ ڙ ڙ ڙ ڙ ! ڙ ڪڙ ڏ ڪ ڙ ٻ ڪ ٻ ڌ ٻ ڪ ٻјڌ ڪڪڙ ڌ ! ٽ ڻ ڙ ڪ ڙ ڌ ڪ ڌ ڇڏ.
... ۽ ٺ ڀڳ ڳ. ڀڄ ڃ ڀڄ ڃ ڏ ڪڙ ڇڪ ڇڻ ٺ ڊ. ڇڪ ڇڪ ڙ ڇڪ ! ڇڪ ڇ ڪڙ ڏ ڪ ڙ ٻ ڪ ٻ ڌ ٻ ڪ ٻ ڌ ڪڪڙ ڌ ڌ ڙ ڌ ڇڪ ڇڻ ڌ ڌ ڇڏ.
... ۽ ٺ ڳ ڀڳ ڀڄ ڃ ڀڄ ڃ ڏ ڪڙ ٻڪ . ٻڪ ٺ . ٻڪ ٻڪ ڙ ٻڪѡ ! ٻڪ ڇ ڪڙ ڏ ڪ ٻ ڪ ٻ ڌ ٻ ڪ ٻ ڌ ڪڪڙ ڌ ڌ ڙ ڌ ڇڻ ڊ ڇڪ ڌ ! ٽ ڻ ڙ ڪ ٻڪ ٻڪ ڌ ڇ ڌ ڇڏ.
... ۽ ٺ ڳ ڀڳ ڀڄ ڃ ڀڄ ڃ ڏ ڪڙ ڍ ڍ ٺ . ڍ ڍ ڙ ڍѡ ! ڍ ڇ ڪڙ ڏ ڪ ٻ ڪ ٻ ڌ ٻ ڪ ٻ ڌ ڪڪڙ ڌ ڌ ڙ ڌ ڇڻ ڊ ڇڪ ڌ ٻڪ ٻڪ ڌ ! ٽ ڻ ڙ ڪ ڍ ڍ ڌ ڇڏ.
... ۽ ٺ ڳ ڀڳ ڀڄ ڃ ڀڄ ڃ ڏ ڪڙ ڳ ڳ ٺ . ڳ ڳ ڙ ڳѡ ! ڳ ڇ ڪڙ ڏ ڪ ٻ ڪ ٻ ڌ ٻ ڪ ٻ ڌ ڌ ڙ ڌ ڇڻ ڊ ڇڪ ڌ ٻڪ ٻڪ ڌ ڍ ڍ ڌ ! ٽ ڻ ڙ ڪ ڳ ڳ ڌ ڌ ڇڏ.
... ۽ ٺ ڳ ڀڳ ڀڄ ڃ ڀڄ ڃ ڏ ڪڙ ٺ . ڙ ѡ ! ڇ ڪڙ ڏ ڪ ٻ ڪ ٻ ڌ ٻ ڪ ٻ ڌ ڪڪڙ ڌ ڌ ڙ ڌ ڇڻ ڊ ڇڪ ڌ ٻڪ ٻڪ ڌ ڍ ڍ ڌ ڳ ڳ ڌ ! ٽ ڻ ڙ ڪ ڌ ڇ ڌ ڏ ڌ ڇڏ.
... ۽ ٺ ڳ ڀڳ ڀڄ ڃ ڀڄ ڃ ڏ ڪڙ ٺ ٺ ٺ . ٺ ٺ ڙ ٺѡ ! ٺ ڇ ڪڙ ڏ ڪ ٻ ڪ ٻ ڌ ٻ ڪ ٻ ڌ ڪڪڙ ڌ ڌ ڙ ڌ ڇڻ ڊ ڇڪ ڌ ٻڪ ٻڪ ڌ ڍ ڍ ڌ ڳ ڳ ڌ ڌ ! ٽ ڻ ڙ ڪ ٺ ٺ ڌ ۽ ڌ ڇڏ.
... ۽ ٺ ڳ ڀڳ ڀڄ ڃ ڀڄ ڃ ڏ ٻ ڪڌ ڀ ٽٽ ٿ ڙٽ ڪ ڃ ڙ Ǎ ڃ ڪ ڪ ڃ ڪ ٺ ۽ ڙ ! ڀڙ ڙ ڀ ڃ ٿ! ٻڌ ڪ 俓 ڙ ڻ ٿ ڪ ڪ ڻ ڳ ڙ ٻ ڪ ٻ ڌ ٻ ڪ ٻ ڌ ڪڪڙ ڌ ڌ ڙ ڌ ڇڻ ڊ ڇڪ ڌ ٻڪ ٻڪ ڌ ڍ ڍ ڌ ڳ ڳ ڌ ڌ ٺ ٺ ڌ ڪ ! ٽ ڻ ڳ ڙ ڪڻ ڪڏ ڪڏ ڙ! ڙ ڏ ٽ ڦڪ . ڏ ٻ ڪ ǡ ۽ ڳ ڃ ڪ ȍӡ ڏ ڻ ڪ ٺ! ڙ ڪ ۾ ڌ ٻ ڪڍ ڃ ڃ ٽ ڃ ڦڪ.... ٽ . ... ... ... ۽ ڪڏ ٺǓ... ڦڪڻ ٽ ڦٽ ӡ ٽ ڦٽ ڻ ڪ ڙ ڙ ڪ ٽ ۾ ...ٻ ڪ ٻ ڇ ڃ ۽ ٻ ڪ ٻ ڇ ڃ ۽ ڪڪڙ ڪڪڙ...ڪ....ڪ ڙ ڙ ڪ ٻ ڪ .
... ڪ ڏٺ ڙ ٺ ڌ ڇڪ ٺ ڇڻ ڊǡ ٻڪ ٺ ٻڪ ڍ ٺ ڍ ڳ ٺ ڳ ٺ ٺ ٺ ٺ ۽ ڙ ڪ ڍ ٽ ٽڙ ڪ ۽ ڻ ۽ ڳ ٿ ڪ ٺ ۽ ڏ ڳ ٻ ڪڌ ڀ ٽٽ ٿ ڙ ڙ ڪ ڳ .
(ٻ ڦᓡ 1959)

ڪ ۽ ڪ
ڪڙ ڪ ۽ ٻ ڪ. ڪڙ ڏ ڪ ۾ Ǎ ٺ ڪ ڻ ۾ ˜ ٺ ٺ ڪ ڪ ٿ . ۽ ڏ ڪ ڏٺ ڪ ٿ ڻ! ڪ ۾ ڃ ٿ ڻ ڪ ڀ. ڻ ۽ ڪ ٽ ۾ ٽ ۾!
ڪ ڪ ڙ ј . ڙ ڪ ٻ ڀڙڪ ڀ Ǎ ڪٿ . ٺ ٻ ٽڪ ڏ ڪ ڙ ڃ ڪ . ۽ ٿ ڻ ڳ ڪ ڳ ڏڍ ʘ ! ڄ ڻ ڻ ٿ ٻڌ! ڪڻڪ ڇڄ ڪ ڌڻ ڪڻ ۾ ј ڄ ڃڻ ٽ. ۽ ڻ ڇڏ. ٽ ۽ ٿ. ۽ ڻ .
ڪ ٺ ٺ ڪ ڳ ۾ Ǎ ۽ ڻ ڪ... ۽ ڙ ڀڙڪ ڏ ڃ ڇڄ ٺ. ڪ ڳ ڪڏڙ! ڪڙ ڪڙ ۾ ٻ ڀ ڇڄ ۾ ڍǁ ۽ ڪ . ڪ ڳڀ ڌ ڪ ! ڪ ڙ ڪ! ڪ ڙ ڪ ٻ ٽ ٻ ڇڄ ۾ ڻ ڪڍ ٺ ڪ ڦ ۽ ڻ ڪ. ڙ ڪ ڻ ٽ ڀ ڪ ڪ ڀ ڪ ڌ ڀ ڀ ڙ ڪ ڇڄ ٿ . ۽ ڳ ڙ ڳ ڪ ڇڄ ڏ ڙ ڃ ڪ ٺ ڪ ٽ ڻ ! ڪ ǘ ڏ ڪ ڪ ۾ Ǎ : ڻ ڪ ڀ ڀ ڌ Ǎ! ڇ ڻ ۾ !
ڪ ڳ ٻڌ ۾ ٿ ڏڻ ۽ ٽ ۾ ڃ ٽ ڪ ڀ ڙ ڻ ڏ ڻ ڌ ۽ ڌ ڪ ! : ڻ ڏ ڻ ٺ ڇ ۾ ٺ ٿ ڃ ڱ ٺ ۾ ڻ ڏ ڌ ڀ ڃ ڪ !
ٻڌ ڪ ٽ ڙ ڱ ڏ ڱ ڏ ڻ ڏ ڻ ڌ ڌ ڪ ! ڱ ڏ ڻ ڏ ڍ ڪ ڱ ڏ ڱ ڏ ڻ ڏ ڻ ڌ ڀ ڃ ڪ !
ڪ ڏ ٽ: : ڙ ڏ. ڏ. ڱ ڏ ڱ ڏ ڻ ڏ ڻ ڌ. ڌ ڪ ! ڏ ڏٽ ڻ ڏ ڏٽ ڻ ڏ ڏ ڱ ڏ ڱ ڏ. ڻ ڏ ڻ ڌ ڀ ڃ ڪ !
ٻڌ ڪ ٽ. : ڙ ѡ ڏٽ ڏ ڏٽ ڏ. ڏ ڏ ڱ ڏ ڱ ڏ ڻ ڏ ڻ ڌ ڌ ڪ ! : ڏٽ ڏ ٺ ٿڌ ٿ ڪٿ ٽڊ ڻ Ǎ ٺ ٻ ڏٽ ٺ ٺ ڏ. ڏٽ ڏ ڏ ڏ ڱ ڏ ڱ ڏ ڻ ڏ ڻ ڌ ڀ ڃ ڪ .
ڪ ٺ ڏڻ ڏ ڃ ڏ ڃ ڏ ڪڙ ڙ ٺ ڌ ڌ ۾ ڙ ٻ. ڪ ڙ ٺ ۽ ڌ ٽ ڏ ٺ ڙ ڳ ٿ ڀ ڃ . ۽ ڙ ڙ ڙ ڙ ٽڊ ڏ. ٽڊ ڏ ڏٽ ڏ ڏ ڏ ڏ ڱ ڏ ڱ ڏ ڻ ڏ ڻ ڌ. ڌ ڪ ! ڙ ٽڊ ڏ ڻ ڇ ۾! ڪ ڀ ڪ ڻ ٺ ڙ ڪѡ ٽڊ ڻ ڀ ۾ ٺ ј: Ϙڻ ڌ ڪ. ڀڙڪ ڏ ٿ ڃ !
ڙ ٻ ڪ ڪ ڪ ۽ ڙ ڪ ٻ ڪٺ ۾ ٽڊڙ ڻ ڪ ڀ ۾ ٺ ј. ۽ ڪ ٺ ڏڻ. ڇ ڳ ڪ ڇ ڳ ڪ ڀ ۽ ڇ ڳ ٽڊ! ڃ ڀڙڪ ٿ ۽ ڪ ٿ ڀڀٽ . ۽ Ǎ . ڪ ۾ Ǎ . ڃ ڪڏ ڃ! ۾ ٺ ڃ ڳ . ڀ ڇ ٻ ٽ ڀڙٽ ڻ ڌ ڃ ڻ ۾ ڻ ڦٽ ڪ. ڻ ڇ ٿ ڪ! ۽ ڪ ٻ ڪ ڇ ٿ Ӑ!
ѡ ڻ ۾ ڻ ۽ ڙڻ ȍ . ڻ ڳ ٻڏڻ. ڪ Ǎ ڻ ۾ . ڻ ٻ ٽ . ۽ ٻڏڻ ۾ ڪڙ ڃ ٿ ڊڊ ٺ . ڏڍ ڪ ٻ ڻ ڪ ڪ Ǎ ڇ ڪ ڊڊ ڙ. ڃ ڪ ڳ ڏ ۽ ڊ ڻ ڻ ٻڙ ڳ ј. ڀ ڙ ڻ ڪ ڙ ڙ . . ڪ ڊ ڪڻ ڳ ڪڏ ڪ ٺ ڏ ٿ ڙڪ ڳ ۽ ڪ ڦ ٿӡ ڏ ڏ ڏ ڻ ڪڻ ڙ ٿ. ڀ ڪڻ ڏڍ ڪ ڏ ڏڻ . ٿ ٿӡ ڪ ڪ ڃڻ ۽ ڏ ڀ ڪӡ ڏ ڏ ڪ. ڪ .
ӡ ڏ ڄڪ ڏ ڪ ڪڏ ڪ ڪ . ڪ ڻ ۾ ˜ ٺ. ٺ ڪ ۽ ڪ ڪ ڪ ڄ ڪ ڳ ڻ ڏٺ ڪ ڻ. ڪ ڪ.
(ٻ ڦᓡ ڊ1960)

ڻ ۽ ڻ ڀڳ
ڪڙ ڪ ٻ ٻ ڪ ۽ ٻ ڪٿ ڪ ٿ. ڪ ڄ ڏ ۾ ڇ ٽ ڪڊڙ ٿ . ٺ ڀ ٿ ڪڙ ڏ ڪ ٻ ڪ ۽ ڏ ڏ ۽ ڪ ڪڙ ڙ ٿ ڃ ٺ.
ٻ ڏ ڀڱ ڀ ڃ ٿ ڙ ڪڻ: ڏ ڙ ڪ ٽ ٺ. ٿڦ. ٽ ٻ ڪ ڇڏ. ڙ ٽ ڌ ٺ . ڳ .
. ڌ ڌ ڙ. ڃ ڙ ڪ ۽ ڙ ڪڻ ڳ. ڙ ٻ ڍڍ ڳڍ ٽڀ ۽ ڍڪڻ ڻ ٽ. ڍ ڪ ۽ ڏ ڇ ۾ ٻ ڪڌ ј ڏ ڙ ڪ . ۽ . ٿ Ǎ ٿ. ڻ ۾ ڙ ٿ ڌ ڪ. ۽ Ǎڻ ڇ ٽ ڻ ڻ ڇڏ ۽ ڳ ڳ ڙ ڊ ۾ ٽ .
ڪ ǘ . ۽ ڪ ڳ . ۽ ڇڪ ٿ . ڳ ٻڌ ٿ ٻ ڀ ڪ ٿ ڀ. ڪڙ ڳ ڪ ڪ . ڪ ٿ ڌ ڪ ٻ ڇڏ ڇ ٿ濓 ڀ ڪ ڇ ڀ ٿ! ٽ ٿ. Ǎڻ ڄ ڄڻ ڏ ڪ ڻ ! ڊ ڪٿ . ڙ ٿ! ڻ ٿ ٻ ۽ ٽ ڇڏ ڻ ڃ ڃ. ۽ ڻ Ǎ ڪ ٿ ٻ ٿ. ٿ ڙ ۾ ڌ ڪ ڇ ڇڏ ڀ ڪ ۽ ٽ.
ڌ ٻڌ. ٿ ڙ ڏ ڀڳ ۽ ڻ ٿ ٺ. ڏ ڙ ٻ ڃ ڪ ڪ ڪ ٻڌ ڪ 俓
! ڙ ۾ ڌ ٿ.
ڙ ۾ ڀڪ ٻڌ ڱ ڇڏ . ڻ ڏ ڪ ٿ ڊ ڏ ڪڙ ڇ ڪڙ ۾ . ڪ ٽ ڏ ٺ ! ڙ ۾ ڇ ڪڙ ۾ ڊ ڏ ڏ ٺ ڏ ڪ ڄ ڏڪ ڪ ڦ ڌ ڏ ڙ ٻ . ڄ ڪ ڙ ӡ ٿ ڀ ǡ ڻ ڻ . ٺ ٻ ٺ ڪڙڪ : ٿ ǡ ڃ ڪ!
ǐ ǘ ٻڌ ڊ ڻ . ڄ. ٺ ٽ ٽ. : ڙ ٿ! ڳ ٻڌ ڪ ڪ 俓 ڏ ڀڳ . ڪ ۽ ٿڻ ڏ .
ڳ ٻڌ ٿ . ڪ . ٺ ј ј ڪ ӡ ڪ ڇ ڀڳ ڌ ڳ ڪ. ڪٿ ڀڳ ڪ ٽ ڌ ڏ! ٿ . ڪڏ ڪ ۽ ڀڳ ڏӿ
ڪ ڳ ۽ ڪ ڪ ٿ ۽ ڏ ڙ ڻ ڻ ڇ ٽ ڻ ڪ ڀڳ ڻ ڌ ڇڏ ! ڀڳ ڏٺ . ڊ ۾ . ڪ ڳ ۾ ۽ ٿ ڪ ٿ ڳ ڃ ٿ ڪ. ڀڳ ڻ ڙ ڪ ڏ ڇǡ ڪ ! ڙ ڀڳ ٿ ۾ !
ڪ ٻڌ ڙ ٻ ٺ ۽ ڌ ѡ ۽ Ǎڻ ڀڳ ڀ ڻ ٿ ڪڻ. ۾ ڀڳ ڀڳ ٿ . ڏ ڀڳ ڏ. ڊ ۾ ڙ . ڃ ٿ ڳڻ ڻ ٺ ٿ Ǎ. ۽ ڻ ٽ ۽ ٿ ! ڌڻ . ڌڪ ڙڻ ڻ . ڪ ϐ ۾ . ڇ ڪ ۾ ڪڍ!
ٿ ڇڊ ٽ ڏ ڪ ٿ ڌ . ۽ ڄ ۽ ڏ ڄ ڌ ڪ ڪ Ǎ ڪڙ ڳٺ ٽ ۽ ڏٺ ڏ ڪ . ڻ ǁ ڳٺ ڏ ٽ ڃ! ٿڪ ۽ ٽ ڌڪ ڻ ڏ . ٻ ٽ ڀ ڃ ڇ ۽ ڪ ڪ ڪ ٺ ڻ ڪ. ڪڙ ۽ ڏ ڏ ڊڙ ٽ ڪڙ ڻ ڀ ٽ ڳ ڀ ڌ ڏ ٿ ڻ ٽ ۾ ڪ ڪ ڃ ȍ . ڏڍ ڪ ڀڳ ڀ ٿ ڏ! ڻ ڍڪ ڪ ڙ ڪ ٺ! ڏ ڏ ڌڻ ڏ ٿ ڄ ڪ ڦ ڀ ۾ ڪٿ ȍ . ٿ ڻ ڏ ڪ ڪѡ ڀ ڻ ٿ ! ٿ ڏ ڏ ڇ э ڏ ڏ ڪ ڪ ڀڳ ڻ ǡ ڳ ڌ ۽ ٽ ڻ ڪ . ڻ ڏ ڪ ڊ ۾ ڃ ٿ ڳڻ. ٿ ڃ ڻ ڪ ٽ ڳ ٻ ڏ! ٽ ٽ ٿ ۽ ڻ ڪ . ڏ ٿ ڻ ڪ !
۾ ڇ ٿ ڳٺ ڏ. ٻ ڪ ٺ ڏ ڙ ڀ . ۽ ڀڳ ڃ ٽ ۾ ڀڀ ۽ ۾ ڄ ڳ ٻڌ ٻڌڻ ѡ . ڪѡ ڻ ڄ ڳ ٻڌ ٽڙ ڀ ٿ ڀ Ǎ. ѡ ڪڙ ڳ ٻڌ ڇڏ ڻ ڪ ڪ. ٽ ڀڳ ڪٽ ڪٽڻ ۽ ڪ ڪڍڻ ڪٿ ڃ ٻ ڪڙ ڇ Ǎ! ڪ ڀ ٺ ڏ ٿ ۽ ٻ ڙ ۽ ٽ ڪ ڪٿ ڪ ڄ ڄڻ ٿ ڪ ڪ ٿ ۽ ڪڍ ٿ ٿ ڇڏ ۾ ٻ ڙ ڃ. Ǎ ڪڏ ڪڏ ڳ ۾ ڳ ڇ ڻ ڪ ٿ ڪ . ڀڳ ڇ Ǎ ڌ ڪڙ ۽ ڇ
ڏ ٻڌ ј ۾ ۽ ڀ ڍ ٿ ڍڪ ۾ ٿ ڌ .
ڄ ڏ ڪ ڙ. ڌ ڌ. ڪ. ڏ ڻ ٿ. ڪڙ ٻ ڻ ٽ Ǎ . ڻ : ٻ ڪ ڻ ٻ. ڪڙ ڏ ڪ . ۽ ٻ ڏ ٽ ڏ ڪ ڳڙ ڀ ٻ . ۽ ٺ ٺ . ڄ ڏ Ș. ٻ ڍڪ ڻ . ڪ ј. ڀ ٻ ڇ ڪ ٽ ٻڀ ڪ. ڪڙ ڏ ڙ. ٻ ڀ ڪڙ ٽ ڏ ٿ ڌ ڀ ٿ. ٿ ٿ . ڙ ڏ ڪ ٽ ٿ ۾ Ǎ Ӑ ڏ ٿ ۾ ڏٺ ۽ ٿڌ ڪ ڀ ٽ ڪڙ ڏ! ڏ ڀڳ . ٻ ڪڙ ۾ ! ڱ. ڳڻ ڪ ӡ ۽ ٿ ۽ ٿ . ٿ ڊ ڳ ٻ ڇ ٺ ۽ ٻ Ә ٿ !
ڃ ڪ . ڪ ڪ ٻ . ڪڙ ! ڏ ڏ ڪ ڏ. ڪ Ӑ ڪٿ ٿ . ڏ ڙ ۾ ڪ . ڏ ڙ . ڊ ڪ. ڻ ڪ ڙ ڪ. ڏ ڙ ٻ ! ڻ ۽ ٽ ۽ ٻ ڀ ڪڙ ٽ ٽڪ Ǎ ٿ ڳ. ۽ ڪ ڪ ڳڙ ٻ ٽ ڻ ٺ ڀ ۽ ٽ ڪ ۽ ڌڪ ڀ. ڻ ڻ ڪ. ۾ ڙ ڳ ڙ ڳ ڪ . ۽ ڀ ڏٺ ڻ ! : ڀڳ ڳ ڀڳ ٿ ۾ . ڀڳ ! ٽ ڀڳ ڪڙ ٺ Ǎ ۽ ڏ ڃ. ڪڙ ڏ. ڪ ٺٺ ٿ ۽ ڇ ڻ ٻڌ ۽ . ۾ ј. ۽ ڻ ڀ ۾ ڪٿ ٿ ѡ ڻ ٿڻ ڳ ڳ ٿ. ڻ ڇڊ ڙ. ѡ ٿ ڌ .
ڀڳ ٽڻ ! ڳ ! ڻ ڪ ڇڏ. ڏ ڳ ڳ ۽ ڪ ڇڏڻ. ڏ ڻ ڙ ٿ . . ... ۽ . ڏڍ ڪ ڏǘڙ ڏٺ ۽ ڪ ڪڍ. ۽ ٺ ڪڙ ڏ ڪڙ ڏ ڊ ڪ Ǎ ٺ... ۽ ڻ ڏ ! ڪ ٿ ٿ ڪ! ۽ ڪ ڏ ڏ ڊ ڏ ڪ ٻڏ . ǘ ٿ ڏ. ڻ ڪ ڪ ڍ ٻٽ ڏٺ ۽ ۾ ڇ ڄ ڙ ٻٽ ! ڇǡ ڀڳ ! ڙ ڌ ۽ ٿڪ. ڀڳ ڪ ڏ ڏ ڪ ڊ ڪ ڪ ӡ ڙ ڙ ۽ ڀڳ ڊ ۾ ڪڙ ڻ ڪٿ ٿ ڪ ڻ ڪ . ӡ ٽ ٿ ٻڌ ڻ ڦڪ. ڇ ڻ ڻ ڊ ۾ ڌ. ڃ ڃ ڪڏ ڳڙ ڪڏ ٻڙ ڪڏ ڙǡ ڪڏ ڀ - ڻ ڪ ڇڏ. ۽ ڻ ٿ . ۽ ٻ ۽ ڄ ڇڏ . ڪ ڻ ڪ ڳ ڊ ۾ ڦڦ ڪٺ ٽڪ . ڪ ٽ ڻ ڪ. ۽ ٺ ڃ ٻٽ ۽ ڏ ٺ ڊ ۽ ڊ ڄ .
ǘ ۽ ڻ ڳ ڊ ۾ ڪ ڪ ڏ. ٿ . ۾ ڏٺ ٻٽ ڄ ڌڏ ! ڃ Ǎ ۾ ڏٺ ٽ ڻ ۾ ڳ ! ڄڻ ٻٽ . ٻٽ ڪ ̐ ڇ ۽ ڻ ڊ ۾ ٽٻ ڻ ڃڻ ڪ ! ڏ ̐ ڇ ۽ ڏ ڊ ڏ ڪڙ ڏ ٺ! ڏ ڏ ٺ ٿ ڳ ڏ ڳڻڻ ڳ ۽ ٻ ٿ ٺ ڀڙ. ٺ ڪڙ ڏڙ ڪ ڀڄڪڙ ڀڳ! ڻ Ǎ ڊ ۾ ڌ. ڻ ٽ ڏ ڪ ڪ ۽ ڇ ڄ ڻ! ڇ ڏ ڙ ۽ ڪ ڀڳ ڀڳ ٻڌ ٻ ڪ ڳ ڻ ڙ ۽ ڙ ۾ ڪ ڄ ڪ ڻ . ٺ ڄڪ ۽ ڙ ۽ ڪ! ǘ ڏ ڏ ڪ ۽ ڇ ڪ ڏ ٺ ڻ ڪ ٻ ڪڍ. ۽ ڇ ڍڙ ڪڙǡ ڏڻ ۾ Ǎڻ ڙǡ ڻ ٻڙǡ ڊ ڏ Ǎ ڪ ٺڻ ٿ . ڪڙ ڇ ڄ ڻ ڊ ڊ ٿ ڙ ڪ Ǎ ! ڪڙ Ǎ ڳ ڪ!
ڇ ڏ ڊ Ӎ ڇ ڇ ڪڙ ٿ ڳ ڇ! ڀڳ ڇڏ ٿ ڪڊ ڪڙڇ ۾ ڳ. ڏ ڊ ۾ ڪٿ Ǎ . ٽ ٿ ڪڻ ڙ ۽ ڳ ڊ ڳ . ڌڪ ڊ ڀڳ ڄڻ ٿ ڪ ڪ ڀڳ .
ڇ ڏ ڊ ڄڻ . ٿ ٺ . ڌڪ ۽ ڀڳ ڄڻ ڪ ڪ. ٿ ڪڙ ڇ ڏ - ٽڻ . ٺ ڻ ٽ ڻ ڇڏ! ڊ ۾ ٽٻ ڻ ٿ ٿ ڪ ʁ ڃ ٿ ۽ ڻ ڪڻ ڳ ٿ. ٻ ڪ. ڪ ٿ ڻ ۽ ٺ ٿ ڌڪ ڻ ۾ ٿ Ӑ!
ڇ ڳ ٻڌ ڪڻ ڙ ٽڙ ۽ ٿ ڇ ڪ ڪ ڃ ۽ ڏڍ ٿ ڳ ۽ ڇ ڊ ڻ ٿ ٿ ڏ ڏ ڏ ڪڙ ڪ ٺ ڻ ڪ. ۽ Ӎ ڻ ڻ ڇ ڻ! ӡ ڙ ڪ ڳ ڌ . ڳ ڻ ڻ ۾ . ڇ ڪ ڻ ٿ ڪ ٿڻ ڪ . ڇ ڄ ڪڏ ! ڻ ڇ ڪ ڇڏ. ڪٿ ڍ ٿڻ ڻ ڳ ڪ ٺ ڌ ڇ ڪ ڪ ٿ ۽ ڳ ڌڻ ڳ. ڪڙ ٻٽ ڏڻ ۾ ڇ ڌ ٽ ڏ ۽ ڻ ۽ ٿ. ڳ ڌ ڪ Ǎ Ǎ ٻٽ ڪ ڳ. ۽ ڪ ڪ . ڄ ڏ ڇ ٻ ۽ ڊ ڇ ڻ ڙ ڇ ٺ ٽ ڏ ۽ ڏ ڏ ڻ ڻڻ ڳ. ڇ ٻٽ ڀڻڪ ڪ ڻ ڊ ڪ ٿ ڄڻ ڻ ڪ ڌڪ ٿ ۽ ڪ ǘ ۽ ڀڳ ڻ ڻ ۾ ڪ ڳ ڪ ڇٽڪ ڪ ٿ !
۽ ٻٽ ڻ ڀڳ ڻ ڻ ڪ ٿ ڪ . ۽ ڄ ٻٽ ۾ ڙ . ۽ ڄ ڏ ٿڪ ۽ ڇ ڀ ڪڊ ٺ ڪ ٿ ڪ ٽ ۽ ڊ ڄ . ٻ ǘ ڏ ڀڳ ڳ ۾ ڪ . ڏ ڌ ڻ ڄ ۽ ڊ ڙ ڪ ٽ . ǘ ڏ ڊ . ڙ . ۽ ٻٽ ڌ ڊڪ . ڇ . ڏ ٿ ڙ ٿ ۽ ٿ ڀڳ ڏ ڏ ڻ ڳ : ٺ ڊ Ǎ ڪ ٿ: ٻٽ ڪ ڪٿ ڪ! ǘ . ۾ ڙ ٿ . ڪٿ ڪ ڪ ٿ ڪ ٿ Ӑ. ۽ ڳ ڳ ڏ ڏ ٻٽ ڪڙ ڃ ڇ ڻ. ٿ ....۽ Ӎ ڀڳ . ڻ ڪ . ۽ ڀڄڻ ٽ ڪ ȍ ڌ ڃ ٺ ۽ ڃڻ ڳ ڏ ڪڻ... ڏ ٿ ڏ ٿ ٿ ٿ ڏ ڏ ڏ. ڏ ڏ ٿ ٿ! ڀڳ ڪ ڊ ۾ ٽ ڳ ڪ ڊ ڏ ۽ ڪ ۽ ٿ ۽ ڪ ڪ ٿ . ڏ ڌ ڪ ڏ ڏ ۽ ٽ ٽ . ڀڳ ڪ ڊ ڏٺ ۽ Ǎ ڀڳ ۾ ڪ ڀڳ ڪ ۽ ڙ ۾ ӡ ڀڳ ۾ ڳ ٽ ٿ . ڊ Ǎ ۽ ǁ ڀ ٽ ڳ ڇٽ !
۾ ڀڳ ڪڙ ڳ ڀڳ ڻ ڙ ڪ ڏ ڇ. ڙ ڀڳ ٿ ۾ ! ڪ ۾ ٿ ڀڳ ۾ ڀ ٿ ڪ ڏ ٻڌ . ۽ . ڪ ٿ ٿ ! ڪ ڪ ڙ ѡ ڀڳ ٿ ۾ ٿ. ڻ ڊ ڏ ڳ . ǘ ڏ ڳڙ ڙ ڃ ڪ ڪ ڊ ! ۽ ڙ ڏ ٿ ڪڏ ڀڄ ڀڄ ڳ ڻ ٻ ڪ ۽ ڇڪ ڏ ٿ ڳ ڻ : ٽ! ڻ ٿ ڪ ڀڳ ڀڳ! ٻ ڙ ۽ ڀڳ. ǘ ǘ ۾ . ڪ ڪٻ ڏ . ۽ ڏ ڏ ڪ ڀڪ ڇڙ ǘ ڦٽڻ ڪٻ ڏڍ ڪ ڪٻ ۾ ڏ . ڀڳ ڏ ڻ ٻ ۽ ڊ ̐ ڇ - ٽ ڪڙ . ۽ ڪٽ ۽ ڙ ! ۾ ٻٽ ڀ ڪ. ۽ ٻ ڏ ڪ ٿ ڏ ڻ ڏ ٽڻ ٿ ٻٽ ڪ ڏ ڌڻ ڳ. ڊ ̐ ڇ ٺ ۽ ڊ ڪ ڻ ۾ ڏ ڏ ۽ ڪ ٿ .
ڪڙ ڳ ٿ ڀڳ ٽ ڏ ٿ : ڪ ! ڳ ڻ ڻ ٽ ڌ ڪڍ !
ڀڳ ڳ ٻڌ ٻ ڇ : ڪ Ϙ ٽ ۽ Ǎ э ٿ ۽ ڻ ٿ ڳ ۽ ٽ ڪ ! ٻ ڪѡ ڳ ڪ ۾ ٿ ڪ. ڪ ڻ ڏ ٿ ٻڌ ڪ ڪڍ ڳ ј!
ڻ ڀڳ ٿ ٿ ڪ ڄڻ ٿ. ٻڌ : ٿ ڳ ڀڳ Ǎ ڊ ۽ ٻ . ٿ ڻ ڀ ڪ ٻ ڳ ڪ ! ڇ ڪ! ڻ ڻ. ڇ ٽ ڻ! ڪ ٿ. ѡ ڊ ٺڪ !
ڀڳ ڳ ڙ ڳ ڃ ٿ . ڪ ڀڳ ڳ ۾ ڪ ڪ ڪٿ ڪ ڪ ڪڌ ڪ ڪ ۾ ڳ ѡ ڙ ڙ . ڻ ۽ ڳ ڀڳ ڀڳ ڪ ڪ. ڄ ڄڻ ٿ! ڇڱ ڳ ڪ ڪ ڱ ڪ! ڪ ڀڳ ǡ ٺڪ ٿ ڻ ڻ ڏ. ڪ ۽ ڳ ٺ ڏ ڳ ۾ ڻ ڻ ڪ ٿ . ڻ . ۽ ٿ ۽ ۽ ڳڻ ڇ ! ڻ . ڳ ڻ ٿ ڪ ...۽ ڪ ڪڻ ڳ ڙ !
ڀڳ ڻ ڀ ڳ ۾ ڪ ڪ ڻ ڪ ڪ ڪ ۽ ڪ ڪڻ ڪ ڳ ڻ ڻ ڀڳ ڏ . ڌ ٻٽ ڪ . ڇ Ǎ ٿ : ۽ Ǎڻ ڇ . ڻ ڏ ڏ ڙ ڇ ڻ . ڀڳ ۽ э ڪ ڻ ٽ ڃ. ڏ. ڻ ڪڻ . ڳ ڏ. ڇ ڏ ڀڳ ڌ ڀ ڀ ڄ ڏ. ڇ ! ٿ ڳ ٿ ڳ. ڪڻ ڇ濓 ڇ ڳ ٻڌ ڏڍ ڦڪ ٿ. : ٿ ڻ ٺ ڪ ۾ ڻڪ ڦٿ ڏ ٿ ڻ ٿ ٿ ۽ ڪ ٿ ڳ ۽ ڌڪ ڻ ۾ ٿ ٿ! ڇ ٻڌ ۾ : ѡ ڪ ڀ ٻڇ ۽ ڙ ۾ ڊ ۾ ٺ ڳڻ Ӎ Ӂ ۾ ڙ ۽ ڃ ڀڳ ڀ ڄڻ ڻڪ ڪ ۾ ڦ ٿ. ڻ ڃ . ۽ ڻڪ ڪ ڪڍ Ӑ. ۽ ڪ ۾ ڻ ٿ Ӑ ڻ ڀ ٿ . ٿ ڌ ڻڪ ڇ ڪ ڪڍ . ۽ ڇ ٺ ڙ ٺ ۽ ڇ ٺ ڙ ڪ ۽ ٺ Ǎ . . ڪ ڻ ڇڏڻ ۾ ڀ ڊ ڇ ڙ ٻ ڙ ڳ!
ڪ ٽ ڙ ̐ ڇ ڪ. ۽ ڏ . ۽ ڪ ڙ ڊ ڇ ٿ ٿ ڪ ۽ ڌڪ ڳ . ۽ ڃ. ڦ . ڏ ڀ ڏٺ. ۽ ٽٻ ڻ ڊ ̐ ۾ ٿ .
ڊ ۾ ǘ ڪ . ۽ ڏ ڳ ٺ ٿ ڌ . ۽ ʘ ʘ ڊٻ ڪ ڪ ٺ ڪڙ ڏ Ǎ ڳ ڻ ٻ ڻ ٽ . ڻ ۽ . ۽ ڪ ڪǡ ڳڙ ڳڙǡ ڀ ٻ . ۽ ڪڙ ڪ . ڻ ٻ ڏڻ ڏ ڌ ڪڙ ڏ ٺ ڃ ٺ ۽ ٿ ڌ ٺ ڪڙ ٽ ٽڻ ڳ. ڙ ڪ . ۽ ٿ ڪ . ۽ ٿڙ ڏ ڪ ٻ ڳڻ ڳ ڇ ڳ ڙ ! : ٻ ڙ ٻ ڻ ڻ ڻ ٻ! ڀڳ ٺ ٺ ȡ ٻ ڪ ڪ ٿ ڃ ڙ ۾ ڪ ڪڙ ڪ ǘڊ ۽ ڻ ڪ ڙ ڏ ڪڙ ڳ ڀ ڄڻ ڳ ٺ ۾ ڇڏ ۽ ڄ ڻ ڦ ٿ ۽ ٽ ڻ ۽ ڍڪڻ ڄ ڪڙ ڙ ڻ ڳ ڌ ٺ ڻ ڻ ٿ ڏ. ڪ ڪڙ ڏ ڪ ۽ ٻ Ǎ ڪڙ . ۽ ڙ ۾ ٻ ٿ ۽ ڪ .
ڳ ٻڌ ٻ ڄ ڪ ۽ ڏڍ ٻ ۾ : ٿ ٿ ۽ ڄ ٽ ۽ ٻ ڪ.
ϐ Ӎ ڻ ٻ ڳ ٻڌ ڇ ڪ ڄ ڏ . ۽ ڀ ڻ ڪ ڻ ۽ ٿ ڻ ڦ ۽ ڏ ڦ ۽ . ڄ ڳ ٻڌ ٻ ڏ ٺ ۽ ڳ ٽ ڪڍ ٻ ڪ. ۽ ٻ ڙ ٿ ۽ ڪ. ۽ ڀ ۽ ٽڪ ڪ ڀ ۾ ۽ ڻ ڀڳ ڪڙ ٽٽ ڻ ٻ ڏ ڀ Ә ۾ ڇڏ ڏ ڏ ٿ ڌ ڀڳ э ڪ ۽ ۾ ڻ ڪ ڙ ڪٿ ڻ ڪ ٿ ڻ.
ٽ ڃ ڏ ٿڻ ڀڳ ٺ ڇڏ . ۽ Ӎ ڳ ڏ ڏ ۽ ڪ ڳ ڀڳ ۽ ٻ ڀ ٿ ۽ ڀ ڀڳ ڌ ڳ . ڪ ڏ ڏڌڻ ڻ ڏڍ . ۽ ڄ ڏ ڌ ڌ ڏ ڳٺ ۾ . ۽ ڏ ڏ ڏ ڏǡ ڻ ڳ . ٺ ڇڏ ٿ . ۽ ڃ ڳ ڪ - ڀڳ . ۽ ڳٺ ۾ ڪ ڪ ڪڻ . ۽ ڻ ڄ ڪ ڏ ڻ ٺ . ѡ ڪ . ۽ ٻ ڻ ڏ ڪ ٺ ڳ ڏ ٻڌ ڇ ڳǁ ۽ Ӎ ڻ ڻ ٻڌڻ ۽ ڻ .
ڏ ٻڌڻ ޡ ڻ ڊڙ ڪ ۽ ٽ ۾ ڏ ۽ ڳٺ ڪ ڪ ۽ ٻ ڻ ڻ ڏ ۾ ڪ. ڻ Ǎ ڏ ٿڻ ڏ ڌڪ Ӑ ۽ ڪ ڪ. ڏ ڙ ٿ ٺ . ڏ ڏ ڏ ڻ ڳ ڏǡ ڏڍ ۽ ڪڍ ٿ ٿ ڇڏ. ٻ ۽ ڳ ¡ ۾ ۽ ڇ ۽ ڻ ڇڏ : ٿ ٻ ڪ ۽
ٿ ڻ ٽ ٿ ڀ ۽ ڀڻ ڪ ٿ . ۾ ٻ ۽ ڊ ٻڻ ڻ . ۽ ڏ ڙ ۽ ٻ ڻ ۽ ڻ ڪ ٿ. ٻ ٺ ڳ ڪ ٿ ڇ ٻ ڪ ڪ ٿ ۾ ڦڙ ڪ!
ڌ Ӎ ڳ ٻڌ ڏ ٺ ۾ Ǎ ۽ ڪ ۾ ǘ ٺ ڏٺ. ۽ ڏ ڏ ٺ ڏ ڪ ڳڻ ڙ ٿ ڏ ڇ ڳ ڀ ڪ ̿ ڏ ۽ ڀڳ ٻڌ . ۽ ٿڻ ۽ ڪ ǡ ڻ ۽ ڪ ڪ ۽ ڀ ٿ ۽ ۾ ڪ ٺ ڇڏ. ۽ ٻ ǁ ڻ ڙ ۽ ڻ ǁ ڪ. ۽ ڻ ۽ ڪ ۽ ٿ...
ڏ ڪ ٿ. ٻڌڻ ڻ ڏ ۽ ǘ ڦ ڄڻ ٿ ڪ ڻ ǡ ڳ ڳڍ ڏ ٽڙ ۽ ڌ ٻ ...
ڏ ٿ ۽ ڏ ٻڌ ڏڍ ٿ ڳ ۽ ڏ ڙ ڪ ڏ ڻ ڳ ڏǡ ڪڏ ڏ ڏ ڪ ڀ̡ ڪ ڪ ٿ ڏ. ڪ ڻ ڄڻ ڻ ڄڻ ڀڳ ڳ ڌ ٽڪ ٺ ڇ ڻ ڌ ۽ ڌ ڻ ڀڳ ڪڙ濓
ڏ ڳ ڃ ڇ ٿ ڀ ڻ ڻ ٿ ڙ ٿ. ۽ ڏ ڇڏ ٿ ڌ . ۽ ڌ ј ڳٺ ڏ. ڊ ڀ ٿ . ۽ ǘ ڪ ڳ ڌ . ڀ ǘ ڪڍ ۽ ڪ. ڌ ڪ ڳ ۽ ڳ ڌ . ۽ ڏ ڏ ٺ ۽ ڻ ۽ ڀ ڄ ڏ ٽ ٿڻ ۽ ڏ ڻ ڪ ڏ ڳٺ ڻ ڏڻ ۾ ǡ ۽ ڏ ۾ ٽٽ ٿ ۽ ڻ ڻ ڏڻ ۽ ǘ ٺڻ ڳ ڏ ٺ ٺ ٿ ۽ ڻ . ڏ ٿ ʘ ʘ ڻ ۾ Ǎ ڙ ۽ ڀڳ ڀ ڏ ڏ ڪ.
ڳڻ ڀڳڻ ڻ! ڀڳ Ǎ!
ڏٺ ۽ ٺ ڏ ڊڙ ۽ ڱڻ ۾ ٻڪ ٻڌ ڻ ۾ Ǎ ڏ ۽ ڀڪ . ۽ ڄڻ ڪ ۽ ǁ ǡ ٽڪ ڳڍ ڪ ٺ ڳڙ ٻ ڇڙ . ۽ ڀڳ ڀ ٻڪ ڏ ڪ ڪ ڄ ٽ ۽ ٻ ٺ ڪڻ ۽ ڳ ڪ ۽ ڪ ڻ ۽ ٿ ٿڻ.
۽ ڳ ڪ ڪ ڻڪ ڪ ڊ ̐ ڇ ڪ ڪڍ . ۽ ٽٽ ڪ ڻ ٻ ڙ ۾ ڳ ڀڳ ڀڳ ڪ ڀڳ ڀ ٿڪ ڪ јڻ ڏǡ ۽ ڻ ڻ ڪٻ ڳ ڪǡ ۽ ڊ ۽ ǡ ٽ ٽ ٻ ٻ ٻ ڀڳ ٽ ڀ ڀ ٽ ٽ Ӂ ڏ ڏ ۽ ٻ ٿڌ ٺ ڌ ڊ ڻ .

ٽڊڻ
Ӎ ڪ ڌ ڪ ٿ. ٻڌ ڇڪ ڪ ڪ ڻ ڳ ڻ ٿ Ӑ ٿ Ӎ ٻ . ڪ 捡 ϡ ڏӡ ڄڻ ٿ ڪ ڪ ڪ ڪ ڙ ڏ Ӑڙ ڪ ǘ ڏڻ ۾ ڙ ڪ ڪڙ ғ ڻ ڪ ڏ ۽ ڪ ڪ ڪڌ ڏ.
ǡ ۽ ڻ ڪ ڻ . ڄ ڻ ٿ.
ڇ濓 ڪ ڳ ڇ Ǎ ڙ ڪ ʓ ٻ ʓ ڪ ڪ ٿǡ ڙ ڙ ڪ ٻ ڪ ڪ ڻ ڙ ٻ ڪ ٿ ٺڻ ڪ ڪ ڪ ٻ ڪڻ ڪڍ ٻ ڪڻ ڪ ڇ ٿڻ ڏ ڪ ڌڙ ٻ ۾ ڙ ڪ ڪ с ڪ .
ڪ ǘ ڦٽ ڏڻ ڳ ڇǡ ٿ ڪ ڪ ڪ ڏ ڪ ڪ ٿ ڪ ٿ ڪ ٻ ڄڻڻ ڪ
ڪ ڪ ӡ ڌ ڻ ٿ ۽ ڳ ٿڪ ٽٽ ۽ ڪ ٿ ڃ ٿ!
ٿ ڳ ٿ ٿ ڪڻ ٿ ڪ ڻ.
ٿ . ڳ ٿ . ڄڻڻ ڪ ڳ ڪ ڇ ۽ ڪ ! ٻ ڌ ڏ ٿ ٽ ڪ ڪ ٻ ڀٽ ڇڏ ٻ ڇڏ . ڇǡ Ӑ ٽ ڀ .
ڳ ٿ ڪ.
Ӑ ٿǡ ڇ ڳ Ӑ ڻ ڻ ڪ ٻ ٽٻ ۾ ٻڏ ٽ ٿ ڃ! ٻ ٺ ٽ ۾ ڇ ٻ ڀ ٿ . ڪ ٿ . ڪ ڳڻ ڪ. Ӎ ۾ ڳ ڏ ٿ ٿڙ ڪ ڳ ۾ ʓ ڪ ٻ . ڪ ڙ 恡 ٽڪ ڪ ڌ ڌ ڻ ٺ ٿ ڪ ٿ ڪ ڇ ڦٽ ڪ ٿ ڇڏ ڻ ڀڙ . ڻ ڪ ٿ.
ڪ ڙ ڪ ڻ ڙ ٻ ڄڻ ! ڪ ٽڪ ۾ ӡ ٿ ڏ!
塓 . ڪ . ۽ ڪ ٿڌ ٺ ڪ ڀٽ ڳ ڪ ڻ ٿ ٿ! ڇ ٽ ۾ ٽ ڪ ڪ ٿǡ ڪ ڪ ۽ ۾ ٺ ٿ ٿ!
ڪ ڪ ڪڻ ڪ ڄڻڻ ٿ ڪ ٿ ٿ ڻ ڪ ٿ ڀٽ Ӑ! ڳ . ڙ ٿ ڪ ۽ ڙ ٿ ڪ ٻ ۾ ڪ ٿڀ ٿ ٿ. ڪ ٽڙ Ӑ ٿ ڪ Ӑ ٿ ۽ Ӎ ڪ ڪ ڪ ٿ Ӑ!
ڇǡ ڪڏ ڪ ڏٺ
ڪ ڙ ڪ ڪ . ڪ ۾ ڙ ڪ ۾ ۾ ڪ ڏڍ ڪ ڦڻ ј ڇڏ ٺ ڪڙ ڪ ۾ ڦٿ ڪڍ Ӑ. ۽ ڳ. ڪ ڌ ڪٽ ٻ ڇڏ ڪ ڪ ڻ ڏ .
ڃ 俓 ڪ. ڻ ڇ ڻ ٿ ٿ ڪ ڻ ڏ ٿ ڳ. ٿ ٿ ڄڻ ڪ ǁ ٿ ڪ.
ڏ! ڙ . ϐ 㡓 ڪ㡓 ڪ ڪ ٿ. ٽ ڪ ڳ ۽ ڪ . ڏ Ӑ ٿ ڇ ϐ ۾ ڏٺ Ӎ ٽ ڪ . ڪ ڪ ڳ. ڏ . ٽ ٽ ڳ ڳ ڪڙ Ӎ ϐ ڪ ڙ ڪ ڻ ٽ ڪ ڳ ڪ ڪ Ǔ ڪ ڇ ڪ ٿ ڻ ٿ ڙ ٿ ڪ ڦٿڪ ٿ ڳ ٿ. ڄڻ ڪ ٿ ! ڻ ʓ ٻڌ ۽ ٻڌ ۽ ڏٺ!
ڪ ڊ ڳ ڏ ڀڙ ۽ ڪ ڏ ڪٽ ڏٺ. ڪ ڪ ڀ. ڪ ڪڍ ٽ ј ۽ ڪ ٺ ڌڪ ٿ ڪ Ǎ ڏ !
ڌ ڪڪ ڪ ڏ Ӎ ۾ ڻ ٿ ڏٺ. Ӎ ڏ ڪ ڪ ڪ ڻ ۽ ڪ ٻ ڙ ٻ ٿ ڳڻ ٽ ٽ .
ٽ ٺ ڪ Ȑ ۾ ڙ ڪٻٽ ڪ ۽ ڪ ٻ ڪڍ. ڪ ڌ ٺ ڪ ڏ ٽڊڻ ڙ ڳ ۾ ڍ ڳ ۽ ٿڇ ٿ ڳ ڪ . ٿ ٿ ڏٺ ۽ ڪ ٺ ڳ ٽ ڦٿ ڏǡ ٽ ǘ ڪ ǡ ٽڊڻ 3 ٽڊڻ ј. ڳ ٽ ٺ ڳ ڪ ڍڙ ٽڻ ڇ. ڇڻ ٽڊڻ ڪ ڀ ڀ ڪ ڏ ڏ ڦڻ ڳ ڄڻ ڪ ڳ . ڙ ڪ ڌ ٺ ۽ ٺ ڪ ڳ ڪٽ ڏ ڪ ۽ ڪٽ ڳ ڪ ڪٽ ڙ ٻ ڪ. ڀ ڱ ڪٽ ڙ ڙ ڪٽ ۾ ٽ ٿ ۽ ٽ ٿڻ ٽڊڻ ٻڙ 䐡 ٿ ۽ ٻ ڪڻ ڙ ڪڻ ڳ.
ڀ ڪ ڏ ڪ ٽ Ӂ ڻ ڳ. ڙ ڪ ٽ! ڪڏ ! ڀ ڇ
ڀ ڪ ڪ ۽ ڪ ڏ ۽ : ٿ !
ڇ 俓 ڪ ڪ ڪ ڻ ڪ ڳ Ӎ ڪ ڪ ۽ ڳ ڏڍ ٿ !
ڪ ڇ 濓
ϐ ۽ ٰ ڪ ڄ. ڪ ڪ ڏ . ȍ ڪ ڪ. ڪ ڪ . ڪ ڏ.
ڳ ڏ ٺ ڀڄ ڌ ڪ ڪ ۾ ٻ ڪ ٽڪ ! ڪ ٿ ۾ ڪ ڏ.
ڪ ڳ ڌ. ٻ ٿ ۽ ڪ ڪڙ ڏڻ ڳ. ڏ ڌ ۽ ڪ ... ... ڻ Ǎ. ڏ ڙ .
ڪ ٻ ٿ ڪ ۽ ڪ ٽڊڻ ڏڍ ڪڍ. ٽڊڻ ڊ ڀ ڙ ڪ ۽ ڪ ٺ ٽ ڪ ڃ ٽ ڪ ڳ ۽ ڌڪ ڙ ! ڪ ڏ . ٻ ٽ ڳ ڃ ۽ ǘ ٽٽ ڪ ڪ ڏڻ ڳ. ! ڪ ۾ ڪ ٿ ڪ! ڪ ڻ ڙ ڪ ۽ ۾ ڏ ٽڊڻ ڏ ڳ ڌڻ ڳ. ٽڊڻ ٽ ڙ ڳ ٻ ڳڙ ڳ ڀڳ ڙ ڪڏ ڪڏ ڪ ٿ ٽڪڻ ڳ ڪ ٽ ڻ ٿ ڪ ڌڪ .
ڏ ٽ ڦڊ ۽ ڪ ǁ . ڪڙ ڪ ڌ ڊ ڙ ۽ ڳ . ڇ ڪڏ ʡ ڪڏ ʡ ڪڏ ڪ 䍡 ڪڏ ٻ ٺ ڪ ۽ ڪڏ ٻ ڪ ٽڊڻ ٿ ۽ ڻ ٿٻ ڌ ۽ ڪڙ ٿ ڦڙ! ٿ ۾ . ڪ ڪ ڄڻ ڪ ڏ ڪ ڊڙ ! ٽ ڪڏ ٿ 忓
ڙ ڌ ۽ ڃ ڌ ڪڪ ј Ǎ. ٺ ڪ ٻ ڪ ٻ ڪٽ ٺ ڪڻ ڪ .
ڄڻڻ ٿ !
ڪ ٺ ј ۽ ڌ ٿ ۾ ڻ ٺ!
ڇ...! ӡ ڻ ٺ俓
ǡ ڪ ڪ ٿ ڻ ڪ ٿ ڪ ٿ ۾ ڙ ٽ ј ٿ ٿ ٻ ڪ ٿ.
ڪ ڪ ј ۽ ڏ ڻ ڳ. ٺ ٽڊڻ ڪ с ڪ. Ǎڻ ٿ . ڪ ٿ ڌ ڌ ڪ ٿڻ ڳ.
ڪ ٺ ڪ ڏڪ ٽڊڻ ٿ ٿ ٽڊڻ ڪ ڪ ڏڪڻ ٿ. ڪ ٻ ٿ . ڻ ڪ ۾ . ڪ ڌ ڪ ڪڻ ڳ ٽ ڪ ٻڌڻ ۾ ڻ ڪڏ ڪ俓 ڙ .
ڏ ӡ ڻ ٺ ڀ ٽ ڇڏ ۾ ڪ ٿ ۽ ڦ Ӑ.
ڻ ٿ ڀ ڪ ڪ Ӑ ٿ. ڪ ۾ ڀڻڪ ۽ ڪڻ ڪ ڪ ڳ ڌ ٽ ڌ ڪ ٺ ј ڳڙ ٿ ۽ ڦٿ ڦ ڦ . ٻ ڪ ٺڪ ڌ ڌڪ ڪ ڦٿ ٿ ۽ ٿ ٻ ٿ ڦٿ ڌ ڌ ڪ ۽ ۾ ڦٽ ڻ ڳ ٽ ٺ ٽڙڪٽ ڪǡ ۽ ڪ ڻ Ǎ ٺ. ڪ ڀڙ ۽ ڪڻ ڪ ٿ ڪ ڌ ڪ ڪ ڪ ڪ ڙ ڪ ٻ ڪڪڻ ڳ . ڪ ۾ ٺ ڪ ڦٽ ڪ ۽ ٺ ٽ ٺ. ǘ ٽ ٻڙ ڳ ڄڻ ڪ ڪ ڏٺ.
... ... ڪ ڻ ϐ ӡ ٻ ڪ ڏڏǓ . ڪǁ ۾ ڌ ۽ ڙ ڏ ڪ.
ڙ ڪ Ӑ ٿ ۽ ڃ ! ڪ! ڏ ڌ ۽ ڪڙ ڍڙ ٽڻ ڪڻ ڪ ڪ.
ڳ ٿ ٻٽ ڇڏ . ٽ ڪ ڪ ڇڙ ۾ ڪڙ ڌڪ ڻ ڪ ڇڏڻ ! ڪ ٿ ڪ ڪڌ ڪ ڪ ٺ ٽ ٺ.
ٺڪ ڪ... ڪ ٽڙڪٽ ٿ ڪ ڇڪ ڪڌ ڇڏ ڄ ڙ ٿ ٻ ٻ ڪڻ ڏڪ ڙڻ ڳ.
( ٿ)

۽
ٿ ڃ ڌ . ٿ ڪ ڱ ڱ! ڙ ڪ ڱ ڪ ڪ ٻ ڇ ! ڇ ڄ ۽ ٿ ڄ ڌ ̡ ڳ ڌڪ . ʡ ڌ ڳ ٽ . ڄ ۾ ڪ ڊʡ ڪ ٻ ڪ ۾ ڻ ڪ ۽ ۽ .
ԡ ڪ ڇ ۽ ۽ ۾ . ۽ ۾ . ۽ ۽ ڪ . ۽ ڇ ۾ ڌ ڳ ٿ ٿ ٻڌ ٿ ϐ ϐ ٿ ٿ. ۽ ٺ ́ ٿ ۽ ۽ ۾ ٿ . ٽ ٿ ٻڌ ٿ. ڪ ٿ. ٿ ۽ ڪ ڻ ٿڀ ڻ ڀڪ ٿ. ڪ ڻ ٿڻ ٿ. ڊڄ ۽ ڪ ٿ ڏ ۽ ۽ ڀ ۽ ѡ ѡ ڪ ۽ ڪ ڌڪ ڪ ٺ ۽ ڄ ۽ ڊڻ ڪ ȍ ۽ ۽ ڌ ڏ . ۽ ڪ ȓ ڪ ڪ ǡ ѡ ڏ ٿǡ ڊڻ ٿ ٻڌ ڪ . ڻ ʓ ʓ . ʡ ۽ ۾ ڪ ڻ ڻ ۽ ٿ ۽ ٿǡ ۾ ј ڇ! ۽ ڀ ڪ ٻ ڪ ٿڀ : ڪ ڄ ٿ Ӑ ڏ ٿ ۽ ڪڇ ٿ Ӑ ڪڙ ٿǡ ڪڙ ۽ ڳ ڻ ڀڻ ۽ ڻ Ә јڻ ۾ . ۽ ڳ ٽ ٻ ٽ ڪ ٽ ٺڪ ڪ ٺ . ڌ Ӎ ڄ ڪ .
۽ ڏ ۽ ۽ ۽ ǘڙ ۽ ۾ ڪ ڪڙ ڪ ڌ ڪ ۽ ۽ ڊڻ ڪ. ۽ ڙ ڏڙ ۽ ڏ ڪ ڻ ڃڻ ۽ ڻ ۾ ڀ ڪ ۽ ڻ ڌڻ ٿ... ڀ . ѐ ۽ ڪڻ ۾ ۽ ۾ ڳ ӡ . ڇ !
۾ ۾ ڳ ڪ ڳ ڃڻڻ ۽ ڇڏڻ . 䡓 ڪ ۽ ۽ ۽ ۽ ڪ ڇڏ ٿ Ӑ ۽ ڄ ڇڏ Ӑ ٿǡ ۾ ڃڻ Ӑ ٿ. ڇ ڄ ۽ ѡ ۽ ۽ ۾ ٿ ٿ. ڪ ڪ . ڪ ڻ ڻ ڻ ڪ ڪ ۽ ڱ ٺ ٿ ۾ ڻ ј ј ۽ ڪ ڱ ǘڙ ڪ ڳ ́ ڪڻ ۽ ڌ ڦ ڻ ڏ ٽ ڄڻ ۽ ٿ ٽڪ ڪڻ ۽ ڻ ٿ ۽ ڱ ۽ ٿ . . ڻ ڄ ѡ ڪ ڻ ڪ ڇ ۽ ڪڙ .
ڌ ̡ ڪ ڄ . ۾ ڏڻ ٿǡ ٿ ۾ . ۽ .
ڇ ٿ ڪ Ӑ
ѡ Ӑ ٿǡ ڪ ٿ ڪ Ӑ ٿǡ ڪ ۽ ٿ ٿڀ ۽ ڏ Ӑ ٿ. ۽ ڪ . ڇ ٿ . ڌ Ә ٿ ڻ ڳ ڻ . ٿ ڻ ڪ ٿ ٿ ۽ ڪ ٿڻ ڇ ڀ ڏ ڀ ڪ ۽ ڄ ڻ ڪ ڪ ٿ . ۽ ڻ ڻ ڪ ٿ ڪ ٿ .
۽ ڪ ڻ ٿ ڪ ٿ ڃ. ڪ ڪ ڻ ٿǡ ڳ ڌ ڻ ڻ ٿ ۽ ڌ ڳ ۾ ٿ ڪڏ ڻ ڻ Ӑ ٿǡ ٻ ڇ ڪ... ڇ ۾ ڪ ۽ ڪ ڌ ڌڻ Ԑ ٿ ڪ. ۽ ۾ ڏ ۽ ڏ ٺ ۽ ڻ ʓ ڪ 퐓 ۾ ڏ ڪ ڏ ڏ Ӑ ٿ. ʓ ڙ ٿ ٿ Ӑ ٿ ۽ ڪ : ݡ ۾ ۽ . ڪڻ ڪ ٿ ۽ ۽ ڙ ڪ ȍ ڪ Ӑ ٿ. ڪ ڊڪ . ڊڪ ڊڪ ڏ ٿ ڏ ٿ ڇ ۾ ۽ ۽ ٽ ڇ ۾ ڪ. ڙ ۾ ڪ ۾ ۾ ڪ.
ڪ ڙ ڌ ۾ ۾ ڏ .
ٿ
ڏ ڳ
ڪ ڏ !
ٿ:
ڪ ڏ ڳ.
۽ ڳ ٻڌ!
ѡ ۽ ۽ ڄ ٺ ۽ ۾ ڏ ۽ ڳ ۽ ٻ ۾ ڪٻ ۽ ڄ ڏ _
!
ڇ ٿ
ٿ
ڏڻ ڪڙ ڪ!
۽ ڻ ڄ ڏڻ ڇ ڌ !
!
ϐ ϐ

ڦ ǘڙ
۽ ڏ!
!
ڙ ۽ ڪ ڄ_
ڏ ۽ ٿ ڙ .
ڌ ٻ ٿ
۽ ڪٻ ٿ ڇڻ ۾ !
ڪԡ ڪ ڳ ڌ ڄ ۾ ٿ ڪ ٿ ڪ ۽ ٿ ۾ ٿ ۽ ٿ!
(1984)

۾
ڌڙ ڄڻ ڪ ڙڙ ڏڪڻ . ڏڪڻ ٺ ڏڪ ڪ ڻ ڪ ٿ . ٿ ڏڪ ٺ ڪڙ ٽ ٺ ڌ ۽ ڀ . ٿ ڏڪ ٰ ڙڪ ڪ ڪ ڳǁ ۽ ۽ .
ڙ ٿ ڏڍ ۽ .
ڻ ڍ ڪ ٿ ٺ ٿ ۽ ٿ. ٺ ۽ ٿ ڇڏ ۽ ڪ ڪ ڙ ۾ ڪ ٿ ڪڏ ڪ ڦ ٿڻ ڪ ٿ Ӑ ѡ ڌ ڏ ڳ ʡ ۽ ٺ ڪ ڪ ڏ ڌ ٿ ۽ ٿ ٻ ڪ ڏ ۽ ڌ ۾ . ٻ ڀ ڏ ڪ ۾ ڌ ڻ ڌ ڌڪ ڻ ڪ . ڄ ڻ ڌ桓 ڌڪ ڌ ڪ . ڌڪ ڻ ڪ ڪ ڪ ۽ ڃڪ ڪ ٿ. ۾ ٿ .
ڄ ۽ ڻ ڻ ٿ ٿ ڃ. ۽ ڌ ۾ ڪ ڪ ڃ ڳ ڳ ڌ ۾ ڌ ڪ ٿ ۽ ڌ ۾ ڌ Ӑ. ڙ Ӑ. ϐ Ӎ ڻ Ӑ ۽ ڃڻ ۽ ڌڪ ڪ Ӑ.
ٽ ڙ ٻڙ ۾ ڪ Ә ۽ ڪ ڻ ڻ ٿǡ ۽ ڻ ۾ ڪ ۽ ڪ ٽ ٽ ۽ ڪٽ ٿ. ʡ ڪ ۽ ڃ ڇڏڻ ڪ ڳ . ٿ ڪ ڻ ڪ ڳ ڌ ڪ ڊڙ ڪ ڇڏڻ ڪ ڪ ٿǡ ۽ ڳ ڻ ڏ ۾ ٽ ڀ ͡ ٻ ۽ ۽ ڻ ۾ ٽ ڏ . ڳ ۽ ڏڪ ڏ . ڙ ڻ ۾ ٿ ڌ ۽ ڳ ڻ ڻ ڻ ڪ ڻ .
۾ ٿ ( ٽ ۽ ٻ ۽ ڪ ۾). ۽ ( ڏ ٻ ڪ ڪ ۽ ۾) ڏ ۽ ڄ ٿ ڌڪ ٿ ٿ ڻ ۽ ٽ ڪ ڪ ڻ ۾ ڻ ڻ . ۽ ٻ ۾ ڌڪ ڌ ٿ. ڇ ٻ ڳ ۾ ڌ ڻ ۾ ڻ ۽ ٽٽ ڏ ٿ. ڻ ڌ ۽ ٽ ڪ ڪ ٿ ۽ ڪ ڏ ڻ ۾ ڪ ڪڻ ٿ ٿ. ڪ ڳ ڃ. ٻ ڳ ٿ ڻ ٿ.
ڻ ڪ ٻ ٺ. ڻ ڪ ڪ ڳ ڌڪ ڳ ڻ ڪ ڏ ڪ ! ڳ ڪ ڻ ڪ ڙ ڌڪ ڻ ڪ ڻٿڻ ڳ ! ڻ ۾ ڌڪ ڪڙ ۽ ٽ ڙ ڏ ۽ ڏ . ڻ ڪ ۽ ԁڪ ۾ ۽ ۾ ۽ ڻ ۾ ڪ ٻ . ۽ ڌ . ۽ ڄ ڪ ڻ ۽ ǁڻ ڪ ڪ ! ڪٻ ٺ ڪٻٽ ۽ ڊ ڀ ۽ ٿ ڻ ٽ ڳ ٽ ڙǡ ڳ ۾ ٻڌڻ ٽ ۽ ڪ ٽ ڳ ڻ ٿ ۾ ڻڻ ڪڻ ڏ ٿ ۾ ڏ ٺ ڪ ڳ ڻ ڪ ڙ ٽ ڻ ڪ ٽ ٻڌڻ ڪ ڪ ڪڻ ٿ ۾ ڻڻ ڻ ڏ !
۾ (ٽ ۽ ) ڙ ڻ ٺ ۽ ٿ ۽ ڀ ٿǡ ڏ ڳ ٺ . ڻ . ۽ ! ڳ ڳ ڏ ڻ ٿ ڙ ڃ ٿ. ٻ ڪ ڪٻ ۾ ۾ ۽ ڍ ڍ ڪ ڃ ٿ ۽ ڃ ٿ ڪ ۽ ڏ ڻ ٿ.
ڪ ڻ ڪ ٿ ۽ ڪ Ә ۽ ڏڙ ٺ ( ٺ ۽ ٽڙƁ ڱ) ٽ ۽ ٿ ۽ ۾ . ۽ ڌ ۽ ڪ ڌ ۽ ڪ ۽ ڪ ٿ ڪ ۽ ٿ ڀ ڪ ڳ ڪ ڳ Әڻ ڻ ۽ ڀ ڻ ۽ ۽ ڻ ٿ ۽ ڻ ڌ ڏǡ ڻ ڻ ٿ ۽ ڪٻ ٿڀ ۽ ڪٻ ڪ ǡ ڪ ۾ ۽ ڪǡ ڪ ڻǡ ڻ ǡ ڀڙ ڳ ٻڌڻ ٻڌڻ ۾ ڪǡ ڻ ڃڻǡ ۽ ۽ ۽ ڀ ۽ ڀ ۽ ڃڻ ۽ ڪ.
ڻ э ۽ ۾ ڏٺ ڳ ۾ ڄ ٿ ѡ ϐ ۽ ڪ ٿ. ٿ ٿ ۽ ٿ ٿ ϐ ٿ! ۾ ٺ ڃ ڪ ڏ ٿ. ̡ ۾ ڻڪڙ ٽ ڃ ٿ ٿ ۽ ڪ ڻ ڪ ʓ ڏ ٿ. ڃ ڳ ۽ ڻ ٽ ڪ ڻ ڇڏ ڇ ڪ ۽ ڪ ٻ ۾ ڪ ڪ ڪ. ǁڪ ڪڙ ڪ ʓ ڪ ڃ ٿ ۽ ڪ ʓ ڪ ڻڪ ʓ ڻ ٿ. ڪ ڪڻ ۾ ڪ ٿǡ ۽ ۾ ̡ ڃ ڻ ڻ ڻ ڏ ڇڪ ۽ ڊڙ ٿ. ۽ ڄ ڪ ڻ ڀڙ ۾ ڪ ڪ ڌٻڻ ۽ ٿ ڃ ٿ. ۽ Ș ۾ ڌٻڻ ۾.
ڀٽ ۾ ٺ ʡ ޡ ڪڏ ٿ ٿ Ӑ. ڪ ۽ ڌڪ ڪڻ ѡ ڻڪ ʓ ڻ ڏ ڙڻ ѡ ڪ ڀ ǁ ڀ . ڪٽ ۾ ڪٻ ٺ . ٽ ڪ ٽ ٽѡ ڪڙ ڌڻ ڪڻ ڊ ۽ ڌ ۽ ۽ ڪ ڪ ڏ ڪ ǘ ڏ ј ڪ ڄ ڪ ڀڻ ڇ ٽ ۾ ڇ ڪ ۾ ڙ ٺ ۾ ڦٽ ڪ ڇڏڻ ڇ ڻ
۾ ٺ ۾ ۾ ڻ ǁ ڪ ڻ ڀ ٿ . ڇ ٺ ڪ ڪ ڪ . ڪ ڻ ڻ ڻ ڻ ۽ ۽ ڪ ڦ ڻ ۾ Ӂ ڪ ٿ ј. ڪ ڙ ڪ ڪ ڪ ۽ ٿ ڪ . ڳ ڌ ٺ ڻ ۽ ڻڙ ڪ ڻ ۽ ڏ ڃ ٿ. ۾ ڏ ڳ ٿ ڪ ѐ ϐ ڪ ٿ ڃ ۽ ڪڏ . ڪ ڃڙ ۽ ڳ ڻ ڻ ۽ ڙڻ ڙڻ ϐ ڳ ڪ ڪ ڪڻ ڪ ٿ ڏ. ڳ ڪ ٿ ڏڻ ڄ ڪ ٰ ٿ ۽ ڀ ۾ ϐ ڪ ͡ ۽ ٿ.
ڪ ڪ ڄ ٺ ڊڙ ڃ ڇڏ ٿ. ڪ ڌ ڇڪڙ ڪ ڪ ڪ ٿ ۾ ڙ ۽ ڳ .
ʡ ڪ . ڪ ڪ ۽ ٿ . ۽ ڻ ٿ ڪڙ ٻ ڏ Ӑ ٿ
ڪ ۽ ڏ ڪڙ ۽ ۽ ǁ ٿڻ ڀٽ ۾ ۽ ڀ ǁ ۽ ڻڻ ڪڻ .
ڄ ڇڊ ڇڻ ڌ ٿ ٿ ڙ ڙڪ ڪ ڇڪڻ ڻ ڻ ڌ ڻ ڌڪ ڪڙ ۽ ۽ ٻ ڪڻ ڻ ٺ ٺ ڪڻ ۽ ڻ . ۽ ٺ ۽ ڙ ۾ ٿ ٿ ۽ ٿ. ۽ ڪ ۾ . . ڻ ۽ ڻ . ٿ ٿ ۽ ٿ Ӑ ٿ.


ٻ ۽ ڪ ڌ ѡ ʓ
( 1984) ۾ ǡ ڪ ڪ ڀ .
ڏ ٿ ڏ ڻ ڪڙ ڇ ڪ: ڇǡ ϐ ۾ ڙ ڪ ڪڙ ڻ ڻ ڪڻ ۽ ڌڻ ڻ ۽ ڪ Ӎ ڻ ۽ ڪ ۽ ۽ ڪ ڏ ۽ ڻ ۽ 濓
۾ ڪ ڏ ڪ ڏ ڪ ڪ ڪ ڪ ڪ ڻ ڍ ڪ ٿڻ ڪ ǘ. ڪ ڳ ڪ ڪڻ ڪ ڪ ٻ. ڪ ڪ Ɓ ڳ. ڪ ڻ ڪ.
ٽ ڪ ڪ ڪڙ ڻ ٻ ٿ ٿ. ٰ ڪ ڪ ڪ ۾ ڻ . ۾ ڪ ٿ ј ڻ ٿǡ ۽ ڏ ۽ ٿ ڪ Ӑ.
ڻ Ӎ ڪڻ ڪ. ڪ. ۽ . ۾ ڏ ٿ. ѡ ڻ ٿ ٿ ۽ ڻ ٿ - ۾ ڪ ڏ ڍ ڪ . ڇ ڀ ڏ ٿ.
ڪ ٿ Ґ ʡ ʡ ٿ ٿ. ٿ ڪ ۽ ڪ ٻ ڪ ڃ ڃ.
ٽ ۽ ڏ ڻ ڪڙ ڻ ۽ ڀ ڪڏ ۾ ڦ ٿ. ڪڏ ۾ ڻ . ڻ ڀڻ ڪ ڪ Ӑ. ڪ ڏ Ӑ ڪ ڻ ٿ Ӑ ۽ ڪ ڊ Ӑ ۽ ڪ ϐ ڪ ڱ эڪ ۽ ڀ ڙڪ ڙ Ӑ. ڪ ۽ ڃ  ۽ ۾ ڀ ۽ ڇ ٿ ۽ ڳڙڪ ٿ. ۽ ڻ ڻ ڻ ٿ ۽ ڏ ٿ. ڻ ڻ ۽ Ӂ ڏ ڪڻ . ڪ ڻ ۾ ڪ ۽ ٿ ڏ ۽ ڄ ڊڻ ڪ.
ڌ . ڪ ۽ ڪ ٿ ۽ ۽ ڌڙ ۽ ڻ ڌڙ ڪ ۽ ۽ ٽڪڪ ڀڙ ǁ ڻ ڪ ڻ ڪ ٿ ۽ ڙ ۽ ڪڻ ٿǡ ڙ ڀڙ ڪ Ӑ ٿ ۽ ٽ . ڪ ۽ ڏ ڻ ڪ ٿ.
ڪ ڏ ԡ ٽ ۽ ڄ ڻ ۾ ۽ ۾ ۽ ڪ .
۽ ڪ ڌ ٿ ۽ ڌ ٿ. ٻ ڪ ڪ ٺ Ӑ ۽ ۾ ۽ ڻ ٽڙ ٿ ۽ ڳ ڪ ڏ ڻ ڪ ٿ.
ڪ ڪ ڀ ۾ ј . ۾ ڻ ڪ ڻ: ڀ ۽ ڻ ڪѡ ۾ ڇڏ ڏ. ڇ ڪڏ ڙ Ӑ.
ٻڌ ۽ ڌ ڌ ڀ ڌ ۽ .
ʡ ۾ ڪ ڪ: ڱ ڏ ٺ ڃ. ڪ ڻ ۾ ڪ ڇڏ .
ڌڪ ۽ Ϙ ۽ ڏ ڀ ۾ ڪ ٰ .
ڪ ڏڪ ڪ ڏ ڄڻ ڀڪ ڃ ٺ - ٽ ʡ ϐ ۽ ۽ ǘ ۽ Ș . ۾ ڪ ڀ ۽ ڪ ٿڪٽ ڏ. ڄڻ ڪ ڪ ۾ ٿ ڪ Ґ ڪ ʐ ڄڻ ڏٺ . ۽ ڀ ٻ ڪ ٿ ۽ Ӎ ڪ ڪ ٿ .
ڻ Ɓ ۽ ڻ ڌڪ ϐ ۾ ٻ ڪ ڪ.
ڻ Ӑ ڪ ٺٺ ٿڻ ڪѡ ڦ ڪ ٿ ڃڻ ۽ Әڻ ٺڻ ڻ ڃ . ڄ ۽ ڪ ۾ ڪ ڪڻ ڪ ۾ ڃڻ .
ڇǡ ۽ ڏ ٿ ϐ ڏ ј. ٰ Ӎ ۾ ڪڻ ڪ ڪ .
ڪ ٿ ј ڻ .
ٻ ڀ ڪ ڏ ј ڪ ۽ ڪ .
ڙڙ ڀ ڇ ٿ ڏڻ
ڀ ڄڻ ʡ Ӎ ڄڻ јڙ ڻ ڌڪ ٻڙ ۽ ٿ . ڄ ڪ ڪ ٿ ڪ ۽ ڏ ٿ.
ڙڙ ڪڻ ٿ : ڇ ٻ . . ڳ ڄڻ ٿ. . ڪ ڪ ٿ: ۽ ڙ ڇڙ ڀڄ ٿǡ ڪ ٿ. ڇڪڻ ۽ ٻƁ . ٿ ٿ ۾ ۾ ڙ ٿǡ ڙ ڪ ۽ Ӎ ڻ ڪ ڪ - ۽ ٿ ڪ ۽ ڄڻ ۽ ڪ ٿ.
Ӎ ٿ ڪ ڪ. ۽ ڻ ۾ ڱ ڏ ڏ ٻ ڏ . ڪ Ӎ ڌ ٿ ۽ ٿ ٿ. ڻ ۾ . ڪ ڇ ۾ Ӎ ڻ .
ٿ ڪ ۾ ٽ ٿ ڻ ڪ ڏ ڏ .
ڪ ڻ . ԡ ԡ ڱ ٽ ڪ ۾ .
ڏ ڀ ڻ ۾ ڳ ٿ ڏ ڳ ڌ ٿ ۽ ۽ ڪ ڌ ڀ ٿ.
ϐ ۾ ڪ ڪ. ѓ ڀ ٻ ۾ ڀ ڳ ڀ ڃ ٿ. ڳǁ ڙ . ڻ ڙ ڏ ٿ. ڀ ۽ ڀ ڳ ϐ ٿ.
ڪ ٿ ڃ ۽ ٻ Ǎ ٿ. ڪ ٻڌ ۽ ڙ ڳڍ ڪ ڪ ڇڏ ٿ.
۾ ۽ ڌ ۽ ڪ ڪ јڻ : ڏ ڏ ڪ ǘڙ ڏ ڪ ڪ .
ڪ ڄ ٿ ۾ . ۽ ۽ ڌ ٿ ۾ ڏ . ڪ ڏ ڻ ۽ ڱ ڻ ۽ ڪ ڙ ڻ ǡ ۽ ڪ ȍڻ . ٺ ڙ : ڻ Ә ۽ ڻ ۽ ǘڙ ۽ .
ǡ ڪ ۽ () ڪڏ ڻ ٿ Ӑ. ڄ ڻ ۽ ۾ ڪ ٿ. ڙ ڻ ڪ ٺǡ ۽ Ӂ - ۾ ʐ ۽ ۽ Ϙ ڄڻڙ ۽ ڏ ڙ ڙ ۽ ڀڄ ڙ ڙ ڳ ڪڏ .
ڪ Ӎ ۽ ڀ ڪ ٽ ڪ ڏ ڻ ڪ ۽ ۽ ϐ ڪ ۽ ڪ ڪ .
ڪ ڪ . ڀ ڪ ڪ ٿ ڪ ٿ ڪ ڃ ڏ ٿ ǘڻ ٿ ڄ ٿ ڏ ٿ ٿ ۽ ۽ ٽ ٿ Ǎ - ڪ ۽ ڀ ٿ ڪ.
ڪ ڻ : ڪ ڀ ڀ ڊڄڻ - !
ڪ ڻ ۽ ٺٺ ۾ ј ٿ ڻ ڊڄ ٿǡ ڀ ڌڪ ڃ ٿ. ڪٺ ۾ ڪڏ ڪ ٿ . ۽ ڊ ڪ ڪٺ ڳ ٿ ٿ ڃ: ڇڪڻ ڻ ڊ ڪ ڪ ٿڪ ٿ. ڪ ڃ ڪ ڀڻ ڪ ڪڻ ڪ ڪڏ ڪ ٿ ٿڪ.
ڪ Ӎ ϡ ڪ ڪ ڪڏ ٽ ڪ ٿ ڪ. ٻ ۾ ڻڻ ڀ ٿ. ٿ ڀڻ ڻ ۾ ڪ ڪڻ .
۾ ρ ڙ ڙ ڪ ٻ ڪ. ϐ ڪ ϐ ڄ ۾ ڪ . ڻ ֐ ڪ ڌڌڙ ٿ ڪ ڪ . ۽ ۾ ڪ ۽ ڪ ڇ ڪ .
ڪ ڻ ٿ ڪ ٿ ٿ ۾ ڪ ڱ ڻ ڪ ٿ ٿ: ۾ ۾ ڪ ٺ ٿ ٿ ۾ ڀ ڌڪ ڀ ڪ ڪڙ ϓ ڪѓ ѓ ڪ ۽ ٿ.
ڊ ڪ ڪ ڪ ٿ ٿ. ڻ ۾ ڊ ڀ ڌڪ ۽ ڀ ڌڪ ڪ . ٻ ۾ ڪ ǐ ڳ ڊڄ ٿ ۽ ٻ ڊڄ ٿ ٿ . ٻ ڻ Ӑ.
ڻ ٻ ٿ ј ڻ ٻ ڪ ٿ ј.
ڻ ڳ ڌڻ ڏ ڪ . ڪ ڻ ڪ ڌڪ ڳ ٿ ڃ. ۾ јڻ ڪ ڪ ٿ ڪ ڪ ۽ ڻ ڀ ڏ ڪ Ӑ ٿ ڪ ۽ ڪ ڪ ٺ.
۽ ڻ ڏ ٿ ٿ ڏ ٿ ٿ. ڪ ڪ ٽ ٿ . ڏ ڪ ۾ ٿ : ۽ ٻ ڪ ٿ ڪ.
ڪ ڪ ڙ ڻ ۾ ٺ ۽ ϐ ۽ Ӑ ڪ Ӑ ٿ.
۽ ڌ ۽ ڄ ǘڙ ڏ ۾ .

ڌ...!
ڌ
ڌ!
ڄ ٿ ڇ_
ٻڌ!
ڇ ٿ
ڇ ٿ
ڪ
ٿ ڇ
....!
.... !


ٽ ڻ ǡ
۽ ٿ ڪ ٻڪ!
....!
ڊ ڏ !
ǁ
ڄڻ
ڏ ڪ
۾ ڏٺ:
ڌ
ٻ ٻǡ
ٿ ۽
۽ ڙ
ڙ ڻ ۽ ڳٺ
ڪ ڪ ۽ -
ڀѡ

ڍڍ ڍ ۾
ڀ ڀ ڇ ۽ ڍڙ ڍڙ ʡ
ٻ ۽ ۾
ڙ ڦڙ ۽ :
䐡 ҡ
.... 䐡 ҡ !
.... ڀ!
۽ ..... ڀ !
ڀ ڳڍ !
ڀ ڪڙ !
ڪ ۾ ڳ ٿ
... ڪ ٿ ڪ ٿ:
۽
ڪ ڪ ٽ
ڀ ڀ
ڻ ۽ ڻ ٿ ڏ!
۽ ...
ڪ ڏ
ڪ ڏڻ ٿ
- ۽ ڪ ڏ -
ڪ!


...
ڌ ٽ ۽ ڏٺ ٺ!
۽ ڪ ڻ
ڀ
ڪ ڪ ۽ !
...!
...
ڏ ڄ ٿ ڇ!
ڌ! ڌ!
ٺڙ !
ٻڌ...
ڇ ٿ
ڇ ٿ
(ڻ ѡ 1955)

ڪ ڏ!
ٻ ٻ ڪ ڏ!

ڻ ڻ
ڪ ڏ!

ڌ ϡ ڻ ڇڏ
ڪ ڏѡ ڪ ڙ ڏ ڏ!

ڳ ڳ ڪ ٿ!
ѡ ڪ ٻ ڏ!

ٿ ٿ ǘ ٿ ٿ ڏ!
Ǎ Ǎ ٽ ڏ!

ٽ ڙ ڪ ڪ !
ڪ ڏ!

(ǁ 1967).

ڳ ڇ ڏ ۽ ʘ ڪڙ
۽ .

ј ǡ ٿ ڙ ۽ ڻ ѡ
ٺ .

ڪ ۽ ٿ сٺ ʡ
ڪ ڇ .

ڏ ڪ ڻ ѡ ۾
ڪ ٿ ڀڃ ڊ .

ٿ ٺ ڻ ڪڙ ۽
ڊ ڍ ڊ .

ٿڻ ٿ 䘡
Ӑ ڳڙ .

ڳ ڏ ٿ ڙ
ٿ ڪ .

ٿ ڪ ٿ ڻ ڏڍ
ٿ ڻ ڪ ڪ .

ڏٽ ڏ ڦ ٿ ۽ ڦ ٿ ٿ
ڪ ٿ .

ڀڳ ڌ ڻ
ڏ ٿ .

ٻ ٽ 㓡
.

( ڻ ٽ 1967)

ڪ !
۾ !

ڻ Ә ٿ ڀѡ
۽ ڏ偓 .

ڪ 퓡
ڪ.

۽ ڪ ۽ ʡ
ڀ ٿ ǁڪ.

۽ ڏ
ٿ ڀ ٻڙ .

Ǎ ڀ ڏ ڳ
ڪ!

ڪ !
۾ !
. . .

(ڻ 1959)