Ratyoon Kare Deenh Sajjan Wetho Sariyaan I long for those friends by waking at nights
Hekaanda Hijar main Mohabbat wasaya meenhan In separation the rains of tears have soaked
Nato Nibhyuj neenhn beli Talib Mouwla saan wari  
Ho.. Tosaan nirmal neenhn nibhaeendus  
Bee pase dil na lagaeendus To saan nirmal neenhu nibhaeendus  
ooh muhenja sajjar rakh Rakh sulah safa  
Tuhenjo joro Jafa muhenji meharo wafa  
h je rahandain moon khaan yaara khafa  
To khe pehenjo piyaar wasaaeendus tosa nirmal neenhn  
Tuhenji pachar chadeendus kona sajjan  
Tokhe yaadu kandus piyo choo na sajjar  
oh har haal main rahandus pona sajjan  
To laey wehi raatyoon wiheendus  
Tuhenjo talib mowla aahyaan pireen  
Beye kenhan jo har giz nahyaan pireen  
Tuhenja kehra thora lahyaan pireen  
Tuhenja gunna ta hamesha pyo gaeendus